Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

GEMOTERAPIE – Creșterea rezistenței la boli

Foto: Dreamstime – 2

În contextul pandemiei de Covid-19, con­ceptul de creștere a rezistenței organismului a căpătat o altă dimensiune, având în vedere interesul mani­festat de o largă masă a populației, pentru a se apăra. Dacă în anii anteriori, prevenția în perioada de expunere la virusul gripal era mai mult preocu­parea mămicilor pentru copiii lor, pre­cum și a persoanelor vulnera­bile sau a celor mai expuse îmbol­năvirii prin natura activității pres­tate, acum protecția ne preo­cupă aproape pe toți și încercăm tot mai mult să înțelegem care sunt posi­bilitățile de a ne întări imunitatea.

Rolul sistemului imunitar

Sistemul imunitar este cel care asigură starea de echilibru a orga­nismului (homeostazia), identi­ficând și neutra­li­zând substanțe dăunătoare, precum bacterii, vi­ruși, paraziți, fungi. De asemenea, luptă împotriva celu­lelor din orga­nism, care își schimbă structura (cum sunt celulele canceroase). Este important, pe de altă parte, să conștientizăm faptul că bolile au în­totdeauna o cauză anterioară, de natură ener­getică, care este adesea precedată, la rândul ei, de o cauză mentală sau sufletească. Astfel, cunoscând şi înlăturând din timp adevă­ratele cauze ale îmbol­năvirilor, vom căpăta imu­nitate faţă de factorii agresivi exteriori şi vom evita instalarea bolii în corpul fizic.

Mecanisme imunitare activate de gemoterapie

Măceș (Foto: Shutterstock – 2)

Cercetările din domeniul imunologiei au iden­tificat receptori ai membranei celulare, cu impli­caţie deosebită în răspunsul imunitar („Toll-like receptors”), comuni regnului animal şi vegetal, fapt ce vine să susţină eficacitatea unor ţesuturi vege­tale ce au un conţinut de celule stem vegetale, cum sunt cele ale părților tinere de plantă.

Cercetător imunolog, cunoscător și practician în domeniul gemoterapiei, doamna dr. Didi Surcel descrie astfel mecanismele subtile prin care acțio­nează gemoterapia:”Gemoterapicele intervin re­glator, prin mecanism energetic, în rețeaua com­ple­xă de celule și molecule biologic active, asigu­rând astfel armonia energetică între comparti­mentele sistemelor implicate, refacerea comuni­cării celulare, recuperarea energetică, funcțională și morfologică a țesutului afectat, cu readucerea organismului în armonie cu mediul înconjurător”. În ultimii 10 ani, la conferințele și congresele de imu­nologie organizate în întreaga lume, doamna dr. Didi Surcel a fost un redutabil promotor al ge­moterapiei.

Prevenție prin gemoterapie

Gemoterapia, prin definiţie, sprijină procesul natural de detoxifiere celulară, prin intermediul celulelor stem vegetale din muguri și mlădițe, având ca efect echilibrarea proceselor fiziologice. Acest proces de curățenie profundă de la nivel ce­lular este extrem de important pentru întreți­nerea sănătății. De asemenea, are efecte terapeutice spe­ci­fice – antiinflamator, antiviral, antibacterian, anti­fungic – apără organismul de agresiuni fizice, chimice sau biologice. În sezonul rece, ne protejăm căile de pătrundere în organism a microorga­nis­me­lor, dar avem grijă și de întărirea imunității de la ni­vel intestinal, un loc important pentru susți­nerea rezistenței întregului organism.

Gemoterapice cu acțiune imunomodulatoare

Extractele gemoterapice din Mu­guri de Mes­teacăn pufos sau Mes­teacăn argin­tiu, și cel din Mlădițe de Măceș con­tribuie esențial la creșterea rezisten­ței organismului.

Pentru o cură de întărire imuni­tară, se vor administra timp de două luni de zile, câte 2 ml din fiecare, dimineața și seara.

Cura poate fi completată cu Ex­tract din muguri de Cătină, cu ac­țiune tonică și vita­minizantă. Com­plexul de vita­mine și minerale con­ținut în mugurii de Cătină, dar și în mlădițele de Măceș, reprezintă o sursă naturală de biocompuși, ce sunt absorbiți și folosiți optim de către organism.

Pentru persoanele slabe, ane­mice, care fac des infecții respi­ratorii, acestor gemoterapice li se va adăuga și Extractul din mu­guri de Po­rumbar, revita­lizant puter­nic, care trebuie avut în ve­dere și în ca­zul influenţei ne­gative a unor factori ambien­tali, chimici, farmacologici, bac­terieni sau virali, pre­cum și ca re­co­mandare pentru o refa­cere ra­pidă în perioada de convales­cenţă.

Dacă urmează să vă vac­cinați antigripal sau anti-Co­vid, tot Extractul din muguri de Porumbar este gemote­rapicul indi­cat pentru o cură de câteva zile înainte de vac­cinare, și două săptămâni du­pă vaccinare, câte 2 ml de două ori pe zi.

Gemoterapia și fitoterapia clasică se completează reciproc

O altă abordare a curei de întărire imunitară este cea prin asocierea extractelor gemoterapice imu­noactive cu extracte fitoterapice cunoscute pentru întărirea organismului, cum sunt de exemplu ex­trac­tele de Echinacea purpurea sau de Soc (Sam­bucus nigra – inflorescențe sau fructe). De aseme­nea, în această perioadă, extractele cu pu­ternică ac­țiune antioxidantă sau antiinflamatoare și antivi­rală – Orz verde, Turmeric – sunt importante, și ele, pentru protecția plămânilor. Combinând ex­trac­­tele gemoterapice de Măceș, Porumbar și Mes­teacăn cu extracte fitoterapice, în gama „Poly­gemma” de la Plantextrakt au fost concepute două variante de produse naturale pentru întărire imu­nitară: Polygemma 17– Imunitate (care conține și suc de Echinacea purpurea) și Polygemma 22 – Imunitate și vitalitate (fără Echinacea, dar cu ex­tracte de Soc, Orz verde și Turmeric), aceasta din urmă, concepută special pentru protecție pul­mo­nară.

Întărirea imunitară de la nivel intestinal

Porumbar

Nu putem discuta despre întărirea imunitară, fără să ne referim la tubul digestiv, căci la nivel intestinal este sediul a aproape 80% din totalul celulelor imune, totodată locul în care se formează majoritatea anticorpilor.

Extractul din mlădițe de Merișor este un redu­tabil reglator la florei intestinale, util pentru refa­cerea funcționalității la acest nivel. Dacă suferiți de un dezechilibru la nivel gastric și intestinal, asociați la cura de întărire imunitară și Extractul din muguri de Smochin, cu rol reglator al secreției gastrice (de tip hiper sau hiposecreție) și cicatrizant al microleziunilor de la nivelul mucoaselor tubului digestiv.

Întărirea imunității trebuie avută în vedere și după trecerea prin boală (infecții virale sau bacte-riene). De aceea, extractele gemoterapice prezenta­te mai sus pot fi incluse într-o cură de o lună de zile, și după dispariția simptomelor. Iar dacă a exis­tat și o afectare pulmo­nară, pu­teți susține refacerea plă­mâ­ni­lor cu Polygemma 16-Plămâni și Extractul din mlă­dițe de Ca­prifoi, administrate de două ori pe zi, câte 2 ml din fiecare, timp de una sau chiar două luni, dacă este vorba de refa­cerea post Covid-19.

Închei cu prețioasa reco­man­dare făcută de medicul imu­­nolog dr. Didi Surcel: „Ca­litatea și durata sănătății noas­tre reprezintă un re­zultat direct a cât de bine ne acor­dăm bio­câmpurile. Pentru aceas­ta tre­buie: să ne elibe­răm de stres, să amplificăm sau să creăm sen­ti­mente de pace și liniște in­terioară pro­fundă; să curățăm toate struc­turile celulare de „rugină”, poluanți, amintiri și emoții ne­gative, să vindecăm structura celulară și să elibe­răm bagajul emo­țional negativ, să ne regenerăm astfel celulele, creându-le o sănătate vibrantă și radiantă”.

Sănătatea este un bun personal, iar pentru între­ținerea ei trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Gemoterapia este o terapie blândă, cu utilitate atât în prevenție, cât și în tratarea dezechilibrelor ce pot să apară în organismul uman.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian