Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Am un lipom uriaș pe omoplatul drept” (Răspuns pentru FLOAREA – jud. Brăila, F. AS nr. 1352)

Foto: Shutterstock

Și eu am avut un lipom de mărimea unei măs­line, care avea un por deschis și pe acolo ieșea prin apăsare o gră­sime albă, urât mirositoare. Am citit în revista „For­mu­la AS” că se poate trata prin ma­saj ușor cu ulei de ricin, de câteva ori pe zi. Eu am rezolvat problema într-o săp­tă­­mână. Prin acel por, tot prin apăsare, a început să iasă acea grăsime urât mirositoare, până pielea a revenit la aspectul nor­mal. Persoana care a dat rețeta a rezolvat pro­­­blema cu lipomul în trei săptămâni. La dvs. probabil se va rezolva în mai mult timp, deoarece este foarte mare. Ar fi bine să cereți și părerea unui medic, să stabilească dacă este lipom și nu un cheag de altă na­tu­ră. Sănătate și succes!

MARIA D. – Cluj

„Am o transpirație abundentă și urât mirositoare” (Răspuns pentru LIVIU – București, F. AS nr. 1358)

Am fost și eu diagnosticată cu hiperhidroză în ur­mă cu 19 ani și am trecut printr-o experiență ase­mă­nă­toa­re, însă am reușit să mă vindec și nu a mai recidivat ni­ciodată. Vindecarea a intervenit la puțin timp după ce am aflat în ce aliment se găsea toxina care a declanșat boa­la. În cazul meu, a fost vorba de o cutie de cafea Ami­go, aproape de termenul de expirare. Nu am tri­mis cutia de cafea la un labo­rator de analiză, dar am realizat că sen­zația de disconfort pe care o simțeam se ac­centua după ceaș­ca de cafea, pe care o beam cu multă plă­cere. Doctorii pe care i-am consultat îmi spuseseră că hi­per­hi­dro­za fusese declanșată de substanțele chimice cu care lu­cram (sunt inginer chimist) sau de detergenții cu care spălam. Tratamentul a constat în umec­tarea zonelor afec­­tate (axilară, inghinală) cu soluție de acid boric 3%. După us­carea pielii nu se mai folosește nici un alt pre­parat. Se re­pe­tă tra­tamentul de 5-6 ori pe zi. Seara sau dimineața se face o baie generală. (Doctorii îmi interziseseră ca­te­go­ric baia, pe motiv că agravează boala.) Regim ali­men­tar: 4 căni de ceai de mușețel, pre­ferabil neîndulcit, băut în loc de apă. Până la vinde­care se evită alcoolul, ca­feaua, ți­gă­rile, condimen­tele de orice fel, băuturile carbo­ga­zoa­se, mezelurile și toate acele alimente care măresc starea de iri­tare și mâncărime a pielii. Chiar dacă acidul boric, ceaiul de mușețel și regimul alimentar vă vor ajuta să vă vindecați în câteva zile, regimul ali­men­tar tre­bu­ie ținut cel puțin o lună. Încercați să identificați ce ali­ment v-a declanșat boala și evita­ți-l pe viitor. Doam­ne aju­tă!

Valentina S. – Deva

„Sufăr de o formă ușoară de epilepsie. Mă pot vindeca?” (Răspuns pentru M. A. – București, F. AS nr. 1447)

Tratamentul naturist pe care îl recomand este luat din cartea „Sănătate din farmacia Domnului”, de Maria Treben.

* Ceai de cimbru – se beau 2 cești pe zi (nicio­dată în criză!), pe tot parcursul anului, în cure de 2-3 săptămâni, cu întreruperi de 10 zile. Faceți in­fu­­zie dintr-o linguriță cu vârf de plantă, opărită cu 250 ml apă, pe care o lăsați să stea puțin. (Nu se bea după ora 16, deoarece provoacă insomnii!) Sea­ra, este recomandat ceaiul de tei.

* Puneți comprese cu bitter suedez în regiunea occipitală. Înainte de a pune compresa cu bitter sue­dez, ungeți porțiunea bolnavă cu untură de porc sau po­ma­dă de filimică, pentru ca alcoolul să nu tragă gră­simea din piele. După ce ați aplicat compresa, legați-o cu o câr­pă sau cu o fașă caldă. Compresa este lăsată să acțio­ne­ze 2-4 ore sau după modul cum este suportată. După în­de­păr­tarea ei, pielea se pudrează cu talc. Dacă apar mân­că­rimi, ungeți lo­cul cu pomada (alifie) de filimică. Multă sănă­ta­te!

FLORIN S.

„Din cauza fragilității vaselor sanguine, îmi curge deseori sânge din nas” (Răspuns pentru ROXANA – București, F. AS nr. 1452)

Cauzele epistaxisului sunt multiple, începând cu cele lo­cale și terminând cu cele generale, apariția sa fiind fa­vo­rizată de vascularizarea puternică a mucoasei nazale. Nu ați menționat dacă suferiți de hi­per­ten­siune arterială sau de tensiune oscilantă, în care caz va­lorile normale sunt depă­șite în anumite perioade, con­ducând la hemoragie nazală datorită fra­gi­lității vaselor ca­pilare. Para­doxal, în caz de hi­pertensiune arte­rială, epis­taxisul reprezintă o su­papă de sigu­ranță a organismului, evi­tându-se astfel pro­ducerea altor he­moragii ale vaselor capilare, mai pe­ri­­­culoase la nivelul ochiului sau chiar al cre­ie­ru­lui, cu con­secințe deo­­sebit de grave. Vă reco­mand să verificați dacă nu suferiți de insu­ficiență hepatică sau de unele boli ale sângelui, ca agranu­­lo­ci­to­za, he­mo­fi­lia sau chiar leucemia, situație în care ar fi util să con­sul­tați și un me­dic spe­cialist hematolog. Pentru re­du­cerea fra­gilității capilarelor există și medicamente ro­mânești ieftine, eficiente și ușor de administrat (sub for­mă de ta­ble­te): Rutosid (conține rutinum), Rutin S sau Tarosin (care, pe lângă rutinum, con­ține și 50 mg de Vi­tamina C). În paralel, se pot administra și tablete de Vitamina C 200 mg, care acționează, de ase­menea, în sensul reducerii fra­gilității vaselor capi­lare. În cazul în care even­tuale afec­țiuni hepatice sau he­ma­tologice nede­pistate până în pre­zent nu se confirmă, ape­lați și la alți medici, ORL-iști sau cardiologi, până la cla­rificarea situației. Per­se­verați și veți obține cu si­gu­ranță rezultatul dorit. Vă do­resc suc­ces!

SILVIU M. – Timișoara

„Am o ciupercă pe tălpi” (Răspuns pentru GABI P. – Adjud, F. AS nr. 1483)

O astfel de ciupercă se tra­tează cu tinctură Sabouraud, care este un amestec de iod cu as­pi­rină. Trata­mentul se apli­că astfel: se spală picioarele, se șterg bine, apoi cu un tampon de vată se aplică solu­ția pe toată talpa piciorului, inclusiv între degete și se lasă să se usu­ce pielea. Tratamentul se face seara, pen­tru ca picioarele să se odihnească și să se ae­ri­seas­că. Soluția se aplică până la dispariția mâncărimii (aceas­ta poate dura 7-10 zile). Este de preferat ca după tra­tament să se folosească numai ciorapi din bumbac, iar încălțămintea să fie din piele. Vă do­resc din tot su­fle­tul multă sănătate!

RODICA – Timișoara

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian