Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Scrisoarea săptămânii

Un moment istoric şi un nou început

„Nu există investiție mai valoroasă de-a lungul vieții, decât zidirea unei case a lui Dumnezeu”

Foto: Shutterstock

„Când Dumnezeu binevoiește să se întâmple un lucru, toată făptura contribuie să se întâmple acel lucru”, spune Sf. Marcu Ascetul, în „Filocalia” vol. I. Din minunatul dar al lui Dumnezeu, lucrările la Așe­zământul Bisericii orto­doxe din München, Ger­ma­nia, au înaintat suficient de mult încât ne-au permis să ne mutăm și să începem atât activitatea liturgică, la 15 august, cât și pe cea comu­nitară. Nu putem decât să privim cu uimire și recunoștinţă și să mulţu­mim în primul rând lui Dumnezeu pentru această minune săvârșită cu și prin noi toţi.

După 16 ani și jumătate de la venirea noastră în München, la 1 decembrie 2004, cu tema de a construi o biserică și un nou centru episcopal în capitala Ba­variei, la 31 august 2021 am predat spaţiile din Paul-Heyse-Str. 19, unde am avut atât locuinţa, cât și Capela Sf. Siluan, în care ne-am rugat împreună, în care am organizat nenu­mărate activităţi, în care am as­cultat atâtea spovedanii, am împărtășit atâtea bucu­rii și greutăţi.

Acum ne aflăm la un nou început. Totul urmează să se desfășoare în alte condiţii. Deja am trăit ex­pe­rienţa fru­moasă a săvârșirii Sf. Liturghii în Sala Cru­cilor, din sub­solul bisericii Așezământului, care ne-a umplut sufletele de bucurie. În perioada următoare activităţile se vor mul­tiplica pe măsură ce vom putea să luăm în folosinţă spa­ţiile Așe­zământului. Deocamdată, sfintele slujbe se săvâr­șesc în Sala Crucilor, la subsolul bisericii. În câteva luni, sperăm să putem începe săvârșirea aces­tora și în biserică, în care, deocamdată, mai trebuie să se execute unele lu­crări. În curând, urmează să fie realizată pe pereţii in­teriori ai capelei mânăstirii „fresca neagră”, după care, la începutul anului viitor, vom demara pictarea acesteia. Spaţiile din centrul comunitar-parohial vor putea fi și ele utilizate, pe măsură ce toate dotările vor fi realizate, re­cepţiile efec­tuate, autorizaţiile primite și spaţiile mobilate.

La toate acestea se adaugă achitarea lucrărilor de cons­trucţie din ultima vreme și a datoriilor bancare și către unii credincioși – în valoare de 3 milioane de euro. Tot acest efort financiar îl vom putea împlini doar be­ne­ficiind în continuare de sprijinul celor care ne-au sus­ţinut până acum, cât și al celor care nădăjduim că o vor face de acum înainte. Puteţi sprijini biserica noastră prin donaţii la addresa: https://www.cbrom.de/index.php/ contact/donatii-asezamant. Cu cât suntem mai mulţi cei care purtăm sarcinile, cu atât acestea devin mai ușoare.

Greutăţile, nesiguranţa, tulburările atât de pre­zen­te la nivel global în ultimii doi ani ne certifică o dată în plus vulnerabilitatea și limitările existenţei noastre terestre. Să ne ajute Dumnezeu să trăim tot mai mult și mai adevărat, așa cum ne rugăm în rugăciunea „Ta­tăl nostru”, „precum în cer, așa și pe pământ”, pre­lungind cerul, făcându-l pre­zent aici pe pământ.

Vă mulţumim tuturor pentru încredere și pentru sus­ţinerea de orice fel și Îl rugăm pe Dumnezeu să vă bine­cu­vânteze viaţa, familiile, prietenii și să vă dăruiască îna­intare în tot ce e bun și frumos.

Pentru donaţii se poate folosi contul nostru curent din Germania: Rumänische Orthodoxe Metropolie-Kirchnzen­­trum München

Liga Bank Regensburg

IBAN: DE76 7509 0300 0005 1307 35

BIC: GENODEF 1M05

Sau contul asociaţiei din Bucureşti creată special în scopul de a facilita donarea din România:

Asociația Sprijin pentru Așezământul Bisericesc Înăl­țarea Sfintei Cruci – München

Pagina web: www.sprijincbrom.ro

CONT (RON) BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO58 BRDE 410S V547 0374 4100;

CONT (EURO) BRD, Sucursala Brătianu, Bucureşti, Cod IBAN: RO54 BRDE 410S V547 0382 4100;

Cu mulţumiri şi binecuvântare,

Episcop vicar Dr. Sofian Braşoveanul Arhiepiscopia Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, Kastelburgstr. 84-88, D-81245 München, Tel: 0176-61048133 e-mail: [email protected], Web: www.cbrom.de

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian