Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII NOIEMBRIE

Foto: Shutterstock

– Energicul Marte, proaspăt intrat în Scorpion, ne întărește motivația de a face investiții curajoase și care pot aduce câștiguri substanțiale. Dacă avem de negociat condițiile participării la o afacere, intervalul optim se situează între 6 și 24. Un alt fel în care se poate manifesta combinația energetică Soare, Marte și Mercur în Scor­pion e sub forma unor aventuri pasionale intense, aproape obsesive. Venus ajunge pe 6 în Capricorn, fa­cili­tându-ne comunicarea prietenoasă și creativă cu factorii de autoritate ori ajutându-ne să avansăm în carieră. Penul­tima eclipsă a acestui an este o eclipsă parțială de Lună în Taur, care aduce în prim-plan ches­tiunile legate de educație și principii morale. Ea va afecta cu precădere mamele dornice să se implice activ în buna educație a odraslelor lor, cadrele didactice (în primul rând din mediul universitar), precum și legislația referitoare la învățământ emisă de Parlament. Este posibilă schițarea unei noi structuri pentru întregul sistem de învățământ. Între 20 și 27 obținem relativ ușor sprijinul unor persoane influente sau grupuri, cu condiția să avem o mare claritate, cu privire la țelul pe care-l urmărim –

BERBEC

Reîncărcare de energie

Cele trei planete care străbat luna aceasta zodia Scor­pio­­nului vă determină să vă auto­anali­zați ori să vă interesați de științe oculte. V-ar fi de fo­los dacă v-ați examina linia genea­logică, ca să vedeți cu care dintre strămoșii dvs. semănați și să vă gân­diți dacă nu cumva v-ar fi de folos să apli­cați în propria viață vreo calitate a acelei rude. E cel mai ușor acum să vă dezvoltați acest tip de în­sușiri la­tente. Eclipsa din 19 vă poate de­termina să vă lansați într-un pro­gram de studiu care să vină în com­pletarea celor pe care le aveți deja.

BANI: Aceleași planete din Scor­pion vă motivează și în sensul de a vă diversifica resursele. Între 6 și 24, e posibil să vi se ofere mai mul­te ocazii de investiții.

CARIERĂ: Obstacolele din ul­tima parte a lunii trecute sunt de­pășite cu ușu­rință începând din 6, sub influ­ența micului benefic Ve­nus, care vă reinstaurează în gra­țiile șefilor.

DRAGOSTE: Dacă nu vă am­ba­lați în mai multe aventuri as­cunse din 6 încolo, vă va veni ușor să vă implicați serios într-o relație pro­fun­dă și promițătoare.

SĂNĂTATE: Pe parcursul între­gii luni, dar mai ales în preajma datei de 13, simțiți cum energia vi se pri­menește și se intensifică. Pen­tru re­zultate optime, e de dorit să faceți miș­care.

TAUR

Urgența lunii – destindere

V-ar face bine să plecați un­de­va, de preferință în străinătate. Venus în Săgetător vă reco­man­dă aceas­tă formă de destindere. Stu­dioșii își pot băga nasul în cărți ca­re să le deschidă noi orizonturi, alții gă­sesc izvoare de inspirație mergând la eve­nimente culturale. Pe 6, Venus tre­ce în Capricorn, unde cunoștințele acu­­mu­la­te vă pot da un ajutor concret. De exem­plu să dobândiți o bursă de stu­dii în străinătate sau chiar un post. Vă exprimați opiniile într-o manieră struc­turată și elegantă, câștigând pres­ti­giu.

BANI: 18 luni în șir ați avut mai pu­țin control ca de obicei în chestiunile bănești. Motivul îl reprezintă trecerea Nodului Nord (sensul vieții) prin Ge­meni, obligându-vă să vă ajustați co­mu­nicarea referitoare la bani. Acest tran­zit se va încheia în preajma Cră­ciu­nului, deci e bine să apreciați ce ar fi de schimbat.

CARIERĂ: Și în acest domeniu se apropie o perioadă de bilanț. Vi se testează capacitatea de a nu vă pre­ci­pita când contextul se schimbă subit.

DRAGOSTE: Relația de cuplu e tu­multuoasă întreaga lună, dar dacă sun­teți atenți la ce vă cere partenerul între 6 și 24, puteți redescoperi ar­mo­nia în cuplu, și încă la un nivel superior.

SĂNĂTATE: Călătoriile vă priesc toată luna, dar către sfârșit se poate să vă simțiți surmenați. Îngrijiți-vă de rinichi și menajați-vă genunchii.

GEMENI

Zornăit de bani

Eclipsa de Lună din data de 19 vă poate ajuta să vă per­ce­peți cu mai multă obiectivitate, de­oarece vă puteți vedea prin ochii al­tora. Acest proces de obiectivare poa­te fi continuat în mod conștient prin consultarea unui mentor sau a unei persoane mai în vârs­tă, care să vă îndrume lecturile sau să vă împărtășească din pro­­pria ex­pe­riență. Atenție, în­să, pe 10 și pe 11, ați putea sim­­­ți tendința să res­pingeți a­ceas­tă autoritate spi­rituală. Dacă aveți în­doieli, mai bine le explicați, decât să vă revoltați fără rost.

BANI: Odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, pe 6, pot începe să vă intre niște sume de bani, ca rezultat al unei afaceri care se derulează de o vreme încoace.

CARIERĂ: Relațiile cu colabo­ra­torii pot îmbrăca un caracter de-a dreptul confruntațional, pe 10 și 11, mai ales cu bărbații sau angajații dvs. mai tineri. Dacă vă păstrați cum­­pătul, lucrurile se dreg progresiv.

DRAGOSTE: Partenerul de cuplu vă vine cu tandrețe în întâm­pinare până pe 5. Dacă știți să cultivați această stare, veți trece ușor prin eclipsa din 19, care vă cere să vă re­con­si­derați imaginea, atât în fa­milie, cât și față de par­tener.

SĂNĂTATE: Zilele critice sunt 10 și 11 (risc de febră infec­ți­oasă sau du­reri de cap), 14, 19 și 20 (pericol de insomnie și circu­lație defec­tu­oasă în gambe).

RAC

La pas, prin toamnă

Simțiți nevoia să lăsați grijile deoparte și să vă distrați. As­ta și trebuie să faceți, doar că pe 10, 11, 14, 19 și 20 sunteți tentați să dați prea mulți bani pe dis­tracție sau să vă dedați unor spe­cu­lații neinspirate. Pe final de lu­nă, vă simțiți cu adevărat bine, mai ales dacă sunteți implicați în­tr-un proiect cre­ativ sau în cazul în care copiii dvs. își manifestă vreun talent. Tot în ul­timele zile ale lui no­iembrie, o călă­torie ptin culorile toamnei vă poate re­îm­prospăta fizic și psihic. Relațiile cu prietenii pot deveni dificile pe 10, 11, 14 și 19, când aveți nevoie de răb­dare față de ei.

BANI: Obstacolele sau blocajele cu care v-ați luptat până pe la mijlocul lui octombrie nu trebuie să vă tul­bu­re încrederea în flerul dvs. în afaceri. Folosiți-vă de primele cinci zile ale lunii pentru negocieri fructuoase și semnări de contracte.

CARIERĂ: Pe 13, 18 și în ul­timele zile ale lunii vă vine ușor să ieșiți în evidență în ochii șe­filor. Pe 13 și 18, prin ideile dvs., iar la sfârșit de lună, prin capaci­tatea decizională.

DRAGOSTE: Cuplurile stabi­le beneficiază de farmecul inegalabil al lui Venus, începând din 6. Po­veș­ti­le de iubire sunt intense, dar trec și prin momente grele pe 10, 11 și 19.

SĂNĂTATE: Anumite afecțiuni cro­­nice se pot ameliora după 6, sub in­fluența micului benefic Venus.

LEU

Muncă rodnică în echipă

Până pe 5, Venus vă ajută să vă exprimați creativitatea natural și fără rețineri. Câștigați ușor simpatia celor care vă urmăresc, însă eclip­sa de Lună din 19, vă atâță spiritul critic și puneți surdină pe ieșirile publice. Nu e exclus să vă dați seama că mai aveți de învățat. Deci, lă­sați or­goliul deoparte și apu­cați-vă de treabă, înlocuind or­goliul cu am­bi­ția dvs. sănătoasă, iar primele rezultate pot să apară încă din 22.

BANI: Cei care au fost nerealiști în privința cheltuielilor către finele lui oc­tombrie au posibilitatea să-și revi­zu­iască gestiunea financiară cu rezul­tate bune pe 13, 18 și 29-30.

CARIERĂ: Echipa merge șnur, înce­pând din 6, și se sudează din ce în ce mai bine. Pe final de lună, șeful sau autoritățile care un cuvânt de spus își pot manifesta aprecierea.

DRAGOSTE: Familia dvs. și partenerul de cuplu nu prea se înțeleg în preajma Lunii noi din 4, mai ales dacă partenerul în­cear­că să se impună în privința unor decizii legate de casă. Bur­lacii zodiei o duc bine până în 5, dar eclipsa din 19 vă confruntă cu niște neajunsuri în relație.

SĂNĂTATE: Odată cu intrarea lui Ve­­nus în Capricorn, pe 6, s-ar putea ca in­­fecții latente ale sistemului uroge­ni­tal să iasă la suprafață pentru a fi tratate.

FECIOARĂ

În familie și cu prieteni

Cei din familie își manifestă fără rezerve afecțiunea față de dvs., până pe 5. Dacă aveți ve­lei­tăți de gazdă, este de asemenea o pe­rioa­dă propice pentru a vă invita pri­etenii la dvs. Ca urmare a eclipsei din 19, e posibil să observați ce ame­najări ar mai fi necesare prin casă sau ce obiecte s-au învechit și ar tre­bui înlocuite. Cel mai mult discer­nă­mânt în rezolvarea acestor probleme îl aveți începând din 25. Cu excepția datelor de 10, 11, 14, 19 și 20, când aveți nevoie de prudență la volan și la interacțiunile cu cei din anturaj, a­veți o viață socială bogată și puteți re­zolva multe chestiuni adminis­tra­ti­ve.

BANI: După 5, spe­cu­lațiile prudente vă pot aduce o serie de câș­tiguri. Pe unele s-ar putea să le fi aș­teptat de multă vreme.

CARIERĂ: Fiți atenți la felul în care decurg relațiile de muncă pe 10, 11, 14 și 19, și veți obține o echipă sudată, cu rezultate mulțumitoare.

DRAGOSTE: Combinația dintre Ve­­nus cea tandră și intensitatea emo­țio­nală a lui Pluton în Capricorn poa­te duce, începând din 6, la o poveste de iubire demnă de o telenovelă. Poa­te fi vorba despre o relație de durată, nu tocmai simplă, dar care să vă în­ve­țe o sumedenie de lucruri despre iubire.

SĂNĂTATE: Pe 10 și 11 ar trebui menajate capul, brațele și aparatul respirator superior, iar pe 16, ficatul, coapsele și nervul sciatic.

BALANȚĂ

Dulcea Venus…

Relațiile familiale, care au putut fi destul de tensionate, chiar conflictuale, în a doua par­te a lunii trecute, devin calde și apropiate începând din 6, când patroana dvs., dulcea Venus, intră în Ca­pricorn și se alătură lui Pluton. Sub influența aces­tei combinații, puteți pune la punct o afacere pro­duc­tivă de familie, ori puteți să determinați cum să fie folosite optim niște resurse familiale, ca de exem­plu o moștenire. Cu excepția lui 10, 11, 14 și 19, simțiți impactul pozitiv pe care atitudinile dvs. asu­mate îl au asupra celor care vă ascultă. Este po­sibil ca o inițiativă umanitară sau legată de procesul de învățământ, pe care o lansați, să primească o sus­ținere nesperată.

BANI: Cu condiția să vă feriți de manevre bănești pe 10, 11, 14 și 20, luna aceasta pot fi încheiate con­tracte promițătoare între 6 și 24, sub influența bu­nu­lui negociator Mercur.

CARIERĂ: Anumite propuneri pe care le faceți sau măsuri noi pe care le introduceți în privința ob­ținerii de venituri își dovedesc din plin eficiența pe măsură ce luna se apropie de sfârșit.

DRAGOSTE: Se prea poate ca prin cineva din familie, probabil o femeie, să cunoașteți o persoană de care să vă lăsați cuceriți.

SĂNĂTATE: Balanțele nu sunt mari amatoare de mișcare, dar dacă vă mobilizați și faceți sport acum, veți constata creșterea nivelului și calității energiei.

SCORPION

Explozie de energie

Zbârnâiți, de-a dreptul, de energie, în urma trecerii lui Marte prin semnul dvs. Aceia care s-au complăcut în­tr-o atitudine pasivă se vor pune în mișcare. Ar fi însă greșit să vă lansați în acțiuni radicale fără justă măsură. Ultima vizită a lui Marte s-a petrecut în urmă cu doi ani. Vă puteți uita înapoi la maniera și eficiența celor în­treprinse atunci, ceea ce vă va ajuta să luați decizii corecte acum.

BANI: Vă vin cvasi fără efort, până pe 5, sub influența patroanei banilor, Ve­­­nus, în Săgetător. Dar eclipsa de Lună din 19 în aceeași zodie vă face să vă gândiți dacă nu aveți nevoie de cu­noștințe în plus (la propriu și la figu­rat), pentru a vă perfecționa în do­me­niu. Dacă vă mobilizați, din 25 puteți avea deja contracte de semnat.

CARIERĂ: Poate prin rudele ori vecinii dvs. in­trați în contact cu persoane care au nevoie de apti­tudinile dvs. profesionale. Și iată colaborarea! Aceas­ta se poate dezvolta frumos, și încă pe termen lung.

DRAGOSTE: 11, 12 și 19 sunt zile turbulente pen­­tru cuplurile consacrate. Idilele ce încep din 6 în­colo nu sunt dintre cele superficiale.

SĂNĂTATE: Exercițiile de mobilitate și calitatea somnului, până pe 5 inclusiv, dau tonul pentru sta­rea de bine din restul lunii.

SĂGETĂTOR

Șanse la bani

Începeți luna într-o stare de spirit pozitivă, inspi­rați de micul benefic Venus. În același interval, planeta comunicării, Mercur, vă intensifică viața socială, asigurându-vă întâlniri plăcute cu prie­tenii, precum și discuții stimulatoare, cum vă pla­ce dvs. Din 6 încolo, în­cepe greul vieții, în sensul că s-ar putea să deve­niți victima unor mașinațiuni urzite de dușmani in­vizibili. Pentru a vă proteja, e bine să vă dis­tanțați de persoane care bârfesc și să vă abțineți să răspundeți la provocări. Acestea sunt menite să vă facă să apăreți altora într-o lumină proastă.

BANI: Unii dintre dvs. sunt în posesia unui ca­pital sau a unor resurse pe care nu prea au reușit să le fructifice pe măsura potențialului lor. Din 6, Venus cea creativă vă pune la dispoziție mij­loa­cele necesare pentru a vă potența câștigurile di­recte.

CARIERĂ: Făcând abstracție de uneltirile tăcute din spatele dvs., văzându-vă de treabă cu dis­cre­ție, veți reuși să ieșiți învingători pe final de lună.

DRAGOSTE: La început de lună sunteți iubăreți și flirtăcioși, în primul rând față de partenerul de cuplu, dar sunteți zglobii și din punct de vedere social. Aveți grijă ca din 22 încolo să nu deveniți prea autoritar.

SĂNĂTATE: Cei care au probleme reumatis­male sau sunt predispuși la infecții în zona uro­ge­nitală pot avea forme acute ale acestor pro­bleme pe 10, 11, 14 și 19.

CAPRICORN

Seducătorul lunii

Să știți că faptele bune pe care le-ați făcut până pe 5 nu au fost trecute cu vederea, doar că va mai dura până când vă veți convinge de re­cunoștință. Vizita anuală a micului benefic Venus în semnul dvs. începe pe 6 și durează tot restul lunii. Cu această ocazie, veți putea conștientiza din ce în ce mai mult impactul pe care-l aveți asupra celor din jur. Există și riscul ca, dându-vă seama de ce putere aveți, să fiți tentați să abuzați, dar pe termen lung efectul va fi unul de bumerang. Mai ales către finele lunii, veți simți această forță interioară, ce va permite unora dintre dvs. să vindece traume vechi, poate chiar din copilărie, iar altora să-și descopere calități sau talente ce nu s-au manifestat până acum.

BANI: Feriți-vă de decizii pe 10 și pe 11, dacă do­riți să vă reechilibrați bugetul. Această posibilitate vă es­te la îndemână pe parcursul restului lunii, când veți estima cu realism creșterea unor venituri.

CARIERĂ: Fără să știți, unii dintre colegii dvs., mai ales cei tineri și femeile, vă vorbesc de bine, apreciindu-vă calitățile profesionale.

DRAGOSTE: Este posibil, atât să inspirați, cât și să trăiți pasiuni intense, mai ales dacă poveștile de iubire încep, cândva, după data de 6.

SĂNĂTATE: Odihna sănătoasă până pe 5 con­tri­buie major la echilibrarea organismului dvs.

VĂRSĂTOR

Trăiri spirituale

Deliciile vieții sociale alături de prieteni în­cep să se estompeze și veți prefera mo­mente de relaxare: ci­tind, visând, meditând sau interacționând doar cu prie­tenii cei mai apropiați, cărora le puteți încre­dința cele mai secrete gânduri. Aceste momente de re­culegere pot avea efecte te­rapeutice, la fel și practicile spirituale, consultarea unui părinte duhovnic sau a unui alt tip de mentor. Pe 10 și pe 11 pot însă exista mari neconcordanțe între nevoile dvs. sufletești și cele lumești.

BANI: Cu toate că nu veți reuși să descâlciți pe deplin toate încurcăturile bănești cu care veniți din urmă, treceți totuși prin etape de clarificare parțială a unor situații. Nu acționați pe 10 și 11, apăsați însă pe accelerație către finele lunii.

CARIERĂ: Vă faceți remarcați cel mai ușor în ochii șefilor dacă acționați singuri, căci în grup nu sunteți în armonie cu ceilalți.

DRAGOSTE: Cu excepția zilelor de 10, 11, 16 și 19, comportamentul față de perechea dvs. este re­zo­nabil și echilibrat. În prima parte a lunii sunteți înclinați să duceți acasă problemele de la serviciu, în cea de-a doua, însă, sunteți deschiși și receptivi.

SĂNĂTATE: Somnul și introspecția vă pot fi de folos, începând cu data de 6. Orice semn de in­fecție trebuie luat în serios.

PEȘTI

Stop la prieteni falși

Puteți avea vise tulburătoare sau revelații des­pre lipsa de onestitate a unor persoane, posibil de printre colegi, pe care le credeați de în­credere și se dovedesc a fi contrariul. Acestea se petrec cel mai probabil pe 10, 11 și 20. E mai bine să vă analizați propriile reacții, decât să reac­țio­nați, în cazul falșilor prieteni, altfel nu faceți decât să-i întărâtați și mai tare. În privința viselor, ele pot fi declanșate de spaime vechi, provocate de traume pe care le-ați reprimat până acum. Tot pe 10, 11 și 20 vă recomandăm să fiți atenți în cazul călă­to­riilor lungi sau, dacă aveți examene, să nu vă pri­piți și să nu deveniți agresivi. În felul acesta, puteți ajunge la o stare de echilibru și cu prestigiul întărit către finalul lunii.

BANI: Tocmai acest prestigiu vă poate aduce șansa de a fi mai bine plătiți pentru prestația dvs.

CARIERĂ: Comunicarea și colaborarea cu șefii merg ca pe roate până pe 6. E bine să fiți mai retrași față de ei în preajma eclipsei de Lună din 19, dar să redeveniți activi începând din 22.

DRAGOSTE: Mai multe persoane pot fi atrase mai mult de ce știți dvs. să exprimați la nivel de idei sau înclinații artistice, decât de dvs., ca om. E cazul clasic în care e confundată marfa cu am­ba­­lajul.

SĂNĂTATE: Pe 10 și 11, problemele pot viza sistemul osos, cu precădere genunchii, iar pe 20 e vorba de coapse și ficat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian