Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Români care au reușit: „Zero Waste” – primul magazin din București fără ambalaje de plastic

Un model de magazin

Magazinele „Zero Waste” reprezintă o rețea internațională, care propune o al­ternativă ecologică de cumpărături, fără ambalaje din plastic. Atunci când ieși cu coșul din magazinul „Zero Waste”, știi sigur că nu vei umple acasă găleți de gunoi. Emblema maga­zi­nelor este grija pentru natură. Gropile uriașe de gunoaie ce înconjoară Bucureștiul și otrăvesc ae­rul, rata dezastruos de mică a reciclării deșeu­rilor sunt probleme ce ajung tot mai des în atenția ro­mânilor. Cum autoritățile se mișcă cu o lentoare exasperantă, tinerii caută și, de multe ori, găsesc soluții inge­nioase. Magazinul „Zero Waste” din Bucu­­rești împlinește un astfel de dezi­derat.

Ana Maria Răducanu

„Ne adresăm celor ce vor să trăiască în respect față de natură”

– Ana Maria, care este povestea magazi­nului tău? Ce te-a determinat să te dedici acestui tip de afacere, prea puțin cunoscută în Ro­mânia?

– Ideea a prins contur în timpul celor cinci ani în care am călătorit prin lume. Plecasem din România epuizată și dezamăgită de faptul că munca mea în educația alternativă nu dă­dea roadele așteptate. Aveam demult visul să ajung în Auroville, în India, încă de când afla­­sem că oamenii își construiesc acolo o so­cie­tate după regulile respectului față de natură. Am vrut să aflu ce adevăr profund descope­ri­seră, ce i-a îndemnat să lase în urmă socie­ta­tea pe care o știm. Am trăt printre oa­meni ce caută să evite risipa, să res­pecte na­tura și resursele ei. Trăiesc după prin­cipii eco­­logice. Își cons­truiesc casele urmând arhi­tectura tra­di­țională, cu materiale naturale. Sis­temele lor de ener­gie se bazează pe ener­gie regenera­bi­lă, în în­cercarea de a renunța la combustibili fosili. Fo­losesc haine din fibre confecționate de mici producători lo­cali. Se ocupă cu agricul­tura biodinamică, au propri­ile produse. Își rei­maginează o socie­tate în care putem trăi fără să abuzăm natura și să-i stoarcem resur­sele.

La practică, în Anglia

– Cum ai pornit la drum?

Ana Maria Răducanu

– În data de 5 octombrie 2018, m-am decis să deschid eu un astfel de magazin în Bucu­rești. Mi-am făcut planuri, am pus totul pe hârtie, dar am înțeles că nu am resursele finan­ciare pentru a deschide singură afacerea, în acel mo­ment. Așa că am plecat doi ani în Anglia, pentru a strânge bani din muncă cins­tită. Mi-a prins foarte bine, pentru că m-am conec­tat la rețeaua lor de magazine zero waste, acest tip de afacere ce promo­vea­ză stilul de consum fără plastic și fără risipă. În Anglia funcționează peste 300 de magazine, am vizitat vreo 20 dintre ele, i-am cunoscut pe fon­da­tori, am lucrat cu ei și am învățat enorm. Ast­fel, am putut evita aici o serie de gre­șeli pe care sigur le-aș fi făcut. Pentru a vă da seama de im­pactul unei astfel de ini­țiative, cei de la magazinul din Manchester au estimat că s-a renunțat la peste 200.000 de ambalaje de plastic într-un an, pentru că oamenii au cumpărat de la ei produse neam­ba­late în pungi.

– Ai adoptat întocmai modelul englezesc?

– Nu am vrut să imit vreunul din magazinele văzute în Anglia. În plus, noi, românii, suntem di­feriți de ei, ne aflăm abia la început în conștien­tizarea beneficiilor unui astfel de comerț fără plastic. Visul meu este unul de lungă durată, un vis de-o viață: să pot locui, cândva, în România, în­tr-un sat eco, să am un loc în care să pot trăi în toate aspectele vieții mele res­pectând natura, alături de alți oameni ce au convingerile mele. Magazinul înseamnă un prim pas în realizarea acestui vis, un stâlp în jurul căruia se poate clădi o comu­nitate care să crească în acest plan pe termen lung, pentru o viață mai responsabilă față de natură.

Românii cred în ecologie

– Se împlinește un an de la inaugurarea ma­gazinului. S-a ridi­cat la înălțimea visului tău, ce reacții au avut clienții?

– Mă bucur să văd că oamenii ce intră în ma­gazin răsuflă ușurați și spun că simt că au ajuns „acasă”, alături de alții cu aceleași convingeri. Oa­meni ce au înțeles cât de dăunător pentru toți este să folosim atâta plastic. Mai sunt și cei curioși, ce vor să vadă dacă într-adevăr se poate și altfel, iar asta îmi dă, în egală măsură, curaj. Românii devin tot mai conștienți de ei înșiși, de rolul lor pe o planetă ecologică, și mă bucur dacă putem fi de folos în acest sens.

– Practic, ce produse oferă magazinul?

– Să încep cu alimentele: cereale, nuci, fructe uscate, leguminoase, condimente, ceaiuri, biscuiți, bomboane, paste, ulei, oțet, sos de soia, sirop de agave. Mai avem gama de produse de îngrijire per­sonală, cu pastă de dinți, săpunuri, șampon, diferite creme și absorbante reutilizabile, deodorant, toate pur naturale. Și gama de produse de curățare a ca­sei, detergenți pentru rufe, par­dosea, soluții con­cen­trate de curățare, bureți. Am încercat să aco­perim strictul necesar. Încurajăm eliminarea amba­lajelor de unică folosință, așa că oamenii vin cu recipientele de acasă: borcane de sticlă, caserole de porțelan, castroane, toate din materii reciclabile. Își pun singuri zahăr, ulei, făină, cât au nevoie. Mulți au surpriza să constate că a costat mai puțin de­­cât se așteptau, pentru că nu mai plătesc am­ba­lajul și nici cantitatea standard, con­ținută în el. Cumpără cât doresc.

O „alianță” în toată țara

– Magazinul tău este unicul de acest gen din România?

– Nu. Primul s-a deschis la Sfântu Gheor­ghe. Am fondat o asociație după modelul pe care l-am văzut în Anglia. Ne-am sprijinit foarte mult cu sfa­turi practice și adrese de furnizori, dar și cu încurajări. Fiind la început de drum, a ajutat să știm că nu suntem sin­guri, că avem pe cineva care parcurge aceeași experiență și e dispus să ne acorde o mână de ajutor. În țară, din alianța noastră mai fac parte magazinele „zero waste” din Cluj, Si­biu, Târgu Mureș, Piatra Neamț și Iași.

– Mersul la supermarket a devenit o a doua natură pentru români. De ce ar căuta și un altfel de stil de cumpărături?

– Ne adresăm, în primul rând, celor ce simt o apropiere față de natură, care înțeleg că facem rău prin acest supraconsum de obiec­te din plastic și prin cumpărarea de ali­mente în exces, ambalate de-a gata, pe care ju­mătate le aruncăm. A cumpăra de la noi în­seamnă să consumi ceea ce ai nevoie. Un as­pect practic, foarte vizibil, este acela că un om ce cumpără dintr-un magazin „zero waste” tin­de să-și reducă foarte mult coșul de gunoi de acasă. Asta înseamnă mai puține tone de deșeuri duse la groapa de gunoi, deșeuri ce ajung să se infiltreze în sol, în pânza freatică, cauzând mari probleme pen­tru viețuitoare. De altfel, în fruntea cumpără­torilor noștri sunt părinții tineri și conștienți, ce vor să lase copiilor o lume cât mai priete­noasă și mai curată. Câte albine și câți fluturi vor vedea copiii lor peste 20 de ani depinde și de stilul de viață de astăzi al părinților.

Adresa magazinului „Zero Waste”: Bucu­rești, str. Buzești, nr. 20.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian