Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Vă păstrăm în rugăciunile noastre” (Scrisoarea: „Vin ploile toamnei. Biserica «Nașterea Maicii Domnului» din Cândești are nevoie urgentă de acoperiș”, F. AS nr. 1441)

„Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” se spune în Predica de pe Munte rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hris­tos. Îndemnul a răsunat și în inimile cititorilor revistei „For­mula AS”, dornici de fapte bune. Cu ceva timp în urmă, făceam un apel, în calitate de preot paroh al Parohiei Cândești (satul care a dat Bisericii Ortodoxe Române pe cel de-al patrulea patriarh, vred­nicul de po­menire Iustin Moisescu) pentru a ne ajuta în demersul nostru de schimbare a acoperișului bisericii. Spre bucuria noastră, scrisoarea a avut ecou și am fost ajutați de mulți dintre cititorii revistei din întreaga țară. Datorită dvs., am strâns o parte din banii necesari executării acestei lucrări. Vă mulțumim! Dumnezeu să-și reverse harul și binecu­vân­tările Sale, cu prisosință, asupra dvs. și asu­pra celor dragi dvs.! Iar noi vă păstrăm în rugăciunile și inimile noastre!

Lucrările vor demara la primăvară, însă până atunci mai avem nevoie de materiale: tabla cu accesoriile afe­rente, vopsea, fier, ciment, termo­sistem, ferestre pentru tur­lă și diferența de bani pentru manoperă. În speranța că și alți oameni cu suflete luminate de Dumnezeu se vor alătura acestui demers, aștep­tăm, cu recunoștință și mul­țumire, ajutor după puterile lor.

Contul bisericii este deschis la Banca Cooperatistă Piatra Cra­iului Câmpulung, Cod IBAN: RO86CRCOX030300000004677.

Post binecuvântat!

Preot prof. POSTU ANDREI – Parohia Cândești, comuna Albeștii de Muscel, sat Cândești, jud. Argeș, cod 117028

„Vă mulțumesc din suflet pentru bunătate și ajutor” (Scrisoarea: „Nu mă sperie foa­mea sau frigul, ci că nu am bani pentru tratament”, F. AS nr. 1372)

Dragă redacție „Formula AS”,

Mă numesc Digă Mihaela Lă­crămioara, și locuiesc în Hodi­voa­ia, com. Putineiu, jud. Giur­giu.

În urma unor probleme medi­cale, mi s-a implantat o canulă tra­heală și am primit diagnosticul de paralizie recurențială bilaterală. În anul 2019, am îndrăznit să vă scriu, cerând ajutor din partea citi­torilor dvs. Nu am cu­vinte să îmi exprim recunoștința față de ei și față de Fundația Culturală și de Presă „Formula AS”. Binefăcătorii mei sunt următorii: Pantea N. C., Man­­dricel Gh., Gheorghe E., Se­bas­tian A., Cristurean V., Crișan D. C., Dorgo I. B., Roman C.

Vă mulțumesc din suflet pen­tru bunătate și ajutor. Cu stimă,

DIGĂ MIHAELA LĂCRĂMIOARA – com. Putineiu, sat Hodivoaia, Șos. Alexandriei nr. 55, cod 087186, jud. Giurgiu

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian