Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII DECEMBRIE

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

– Eclipsa totală de Soare din Săgetător, care se petrece pe data de 4 Decembrie, va avea un impact puternic pe plan internațional asupra mai multor domenii. Începând cu relațiile diplomatice, care pot lua o turnură cu totul neașteptată, până la chestiuni religoase ori spirituale. În lumea academică, stu­denții și profesorii se pot implica mult mai activ în viața socială și politică. Sistemul juridic poate tre­ce, la rândul său, prin transformări semnificative, un fel de primenire. Începând din data de 14, problemele relevate de eclipsă se amplifică. Se anunță modificări structurale la nivelul unor instituții puternice, ce administrează sume mari de bani. Artele cunosc o nouă etapă de dezvoltare. Începând din 20, când Venus intră în mișcare retrogradă în Capricorn, relațiile amoroase pot deveni aproape obsesive. Marele benefic Jupiter reintră pe 30 în Pești, unde va sta până în mai, perioadă în care vor fi posibile soluții pașnice la diverse conflicte. Nodul Nord (sensul vieții) intră pe 24 în Taur, ceea ce înseamnă că, pe perioada următoarelor 18 luni, vor fi luate sub lupă atitudinile și obiceiurile noastre legate de bani și bunuri –

BERBEC

Drumuri noi

Î ncă în preajma eclipsei, dar mai abitir în cea de-a doua parte a lunii, mai precis din 14, în­săși ideea de rutină vă agasează, doriți să vedeți și să faceți lucruri noi. A alege să vă petreceți Sărbă­torile de iarnă pe alte meleaguri ar putea să rezolve această nevoie. Aveți însă și alternativa de-a vă face un program plin de evenimente culturale ori tradiționale, la care să par­ticipați, dacă nu aveți posibi­litatea de-a călători, iar rezultatele pot fi la fel de satisfăcătoare. Cu excepția zilelor de la mijlocul lunii, studenții pot face figură bună la examene, iar alții pot să-și desco­pere pasiunea pentru un nou do­meniu de cunoaștere. Dar nu ar fi indicat să vă abandonați studiile actuale din acest motiv.

BANI: E posibil ca veniturile directe să lase încă de dorit, dar până pe 14 există șanse să depistați niște ocazii de-a investi în afaceri realiste.

CARIERĂ: La finele anului 2013 și începutul lui 2014, ați avut de făcut niște alegeri, iar situația în care vă găsiți acum se aseamănă cu cea de-atunci. E bine să comparați și să trageți concluzii.

DRAGOSTE: O aventură vă con­su­mă, la propriu (puteți scădea dras­tic în greutate) sau vă apucă ge­lozii greu de stăpânit, față de pe­rechea dvs.

SĂNĂTATE: Până pe 13, înre­gis­trați un câștig, atât din punct de ve­dere al calității, cât și al cantității energiei vitale.

TAUR

Preferații șefilor

Perspectiva dvs. asupra vieții se poate schimba în mod sem­ni­ficativ, din două puncte de vedere. Se poate să vă schimbați percepția despre o rudă de sânge, care v-a lăsat o moș­te­nire (materială sau genetică, cum ar fi o asemănare ori un talent). Dân­du-vă seama de ceva legat de această moș­­tenire, o puteți utiliza în scopuri prac­tice. O altă schimbare poa­te fi o deschidere către științele esoterice, se poate să aveți intuiții precise, ori să deveniți vizibili în ochii publicului, prin cunoștințe pe care le-ați dobândit cu opt ani în urmă.

BANI: Eclipsa de Soare din data de 4 vă poate face să vedeți că o anumită sursă de venituri, care v-a fost de folos până acum, se cam epuizează. Dacă ac­ceptați situația, întreprinzătorul Mar­­­te vă va da curajul să luați noi ini­țiative, după 13.

CARIERĂ: Există șanse serioase ca șefii să aprecieze contribuțiile dvs., în special către mijlocul lunii. În schimb, pe final de lună, mai ales pe 30, feri­ți-vă să veniți la șefi cu idei noi.

DRAGOSTE: În cuplurile stabile, par­tenerul devine mai puțin agitat și au­toritar, începând din 14. Idile de va­canță se pot lega pentru cei ce fac dru­muri lungi ori descoperă colegi atrăgători.

SĂNĂTATE: După 20, ar fi bine să nu vă puneți la încercare forța oaselor, iar dacă ați avut probleme legate de piele, feriți-vă de factorii alergeni.

GEMENI

Războiul rozelor

Rugați-i pe amicii dvs. să vă spună cu sinceritate dacă, și ce progrese ați făcut, în ultimele 18 luni, în privința comunicării, mai ales în relațiile de parteneriat de orice fel. Și dacă ați reușit să vă dis­ci­plinați mintea versatilă, fără a cădea pradă curio­zită­ților pa­sagere, cum vi se întâmplă des. Ar fi bine să deveniți con­știenți de aceste trans­formări, cărora le sunteți supuși o dată la fie­care 18 ani, căci Nodul Nord (sensul vieții) iese din semnul dvs. pe 24 decembrie. În funcție de cât de bine v-ați făcut treaba, vii­torul arată altfel. Cu excepția pri­melor și ultimelor zile ale lunii, par­tenerul vă poate ajuta cu un proiect de prestigiu ori vă pregătește o călătorie-sur­priză.

BANI: Uitați-vă la o situație care s-a derulat în urmă cu opt ani. E vorba despre o investiție care a avut un parcurs întortocheat. După 20, apare ocazia de-a o fructifica maxim.

CARIERĂ: Pe final de noiembrie, situația dvs. profesională s-a îmbu­nă­tățit simțitor, dar acesta nu-i un motiv să vă lăsați pe tân­jală. Mai ales în jurul zi­lelor de 8 și 12.

DRAGOSTE: Partenerul de cuplu vă supune unor pro­vocări serioase, înce­pând cu eclipsa totală de Soare din 4. Din 14, se ada­ugă și stilul dominator pe care tinde să-l adopte.

SĂNĂTATE: Sunteți energici și puși pe treabă, dar pe 8 și 9 nu e cazul să bricolați ori să vă jucați cu focul (la propriu).

RAC

Mai mult NU, decât DA

Alegeți cu atenție destinațiile de vacanță, fără a vă aștepta ca acolo totul să corespundă promisiunilor din campaniile publicitare. Iar dacă doriți să plecați în străinătate, evitați datele de 4, 8 și 12. În cazul în care călătoriți cu mașina, nu șofați dvs. în zilele respec­ti­ve, iar dacă vă aflați deja la desti­nație, nu porniți să faceți excursii prin împrejurimi în aceste zile, căci există riscul să vă rătăciți ori să fiți păcăliți. În cazul în care aveți de dat examene în acele zile, nu încercați să aruncați praf în ochi profesorilor, căci vă vor taxa mai serios decât dacă sunteți onești.

BANI: 8 și 9 sunt zilele cele mai pline de ghinion pentru cei cu spirit de pariori – stați cât mai departe de jocurile de noroc, de speculații facile sau de alte distracții, care costă mai mult decât fac. Fler la bani aveți pe 1, 18-19 și 25-26.

CARIERĂ: În urma eclipsei to­tale de Soare din Săgetător, din 4, relațiile dvs. cu colegii se pot transforma dramatic, mai ales cele cu bărbații. Rivalitățile pot deveni acute din 14.

DRAGOSTE: Până pe 13 poa­te începe o legătură de iubire pasio­na­lă, care însă poate să se dove­deas­că altceva decât vă așteptați, pe 8 și 9.

SĂNĂTATE: În preajma eclipsei din 4, iar apoi din 14 încolo, e cazul să vă temperați. Energia excesivă poate duce la incidente vizând ca­pul, coapsele și zona lombară.

LEU

O zână în drum

Eclipsa totală de Soare din Să­ge­tător, din 4, vă poate modi­fica percepția asupra mai multor do­menii de viață. Leii înzestrați cu talente artistice (mulți la număr) pot reconsidera felul în care-și manifestă talentul. De exemplu, un pictor care aborda un stil realist, poate în­cerca să picteze în stil abs­tract. Vă puteți privi odraslele cu alți ochi, ajungând să vedeți însușiri pe care nu le-ați perceput până atunci. Până pe 13, sunteți chitiți să facți di­verse aranjamente prin casă, dar pe 8 și 9 nu e cazul să vă apucați să meș­teriți, căci vă puteți răni.

BANI: Pe 8 și pe 12 vă puteți cheltui banii pe lucruri prea scumpe, de care s-ar putea să nici nu aveți mare nevoie. Sau să cumpărați cadouri în exces.

CARIERĂ: Controlați cu ușurință anu­mite jocuri de putere, care se pe­trec în rândul colaboratorilor dvs. A­veți însă grijă să nu cădeți victimă unor is­pite lumești, după 20.

DRAGOSTE: Ca urmare a e­clip­sei din 4, burlacii zodiei s-ar putea să fie atași de o tipo­logie de iubit(ă) diferită de cea care i-a tentat până în prezent. Dar pe 8 și pe 12, puteți face alegeri ne­ins­pirate. În cuplurile stabile dom­nește stabilitatea, dar pe 8 și 9 pot apă­rea discuții pe teme domestice.

SĂNĂTATE: Coapsele și circulația venoasă pot fi surse de disconfort în preajma eclipsei din 4, în timp ce Luna plină din Gemeni de pe 19 poate veni cu problemele în zona brațelor.

FECIOARĂ

Câștiguri – pe repede înainte

Eclipsa totală de Soare din 4 vă determină să luați decizii serioase legate de familie, gos­po­dărie ori ambele. Vă dați seama de anumite probleme de fond, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată. Începând din data de 14, cei care nu s-au pus încă pe treabă pot fi forțați de energicul Marte să treacă la ac­țiune. E preferabil să vă asigurați de colaborarea membrilor de sex mas­culin ai familiei dvs., ca să nu se iște conflicte.

BANI: Ideile dvs. creative cu privire la creșterea pe repede înainte a ve­ni­turilor proprii sunt bune și funcțio­nea­ză fără probleme până în jurul datei de 20. Ulterior ar fi de dorit să vă țineți de­parte de speculații în ob­ține­rea de profit.

CARIERĂ: Ajunge să vă abțineți de la acțiuni impulsive, mizând pe apro­barea șefilor dvs. pe 8 și pe 9, pentru a vă descurca fru­mos. Ideile care vă vin pe 11 și 12, în jurul datei de 20, iar apoi pe 25 și pe 26 se pot bucura de multă apreciere.

DRAGOSTE: Sentimentele dvs. trec printr-un proces pe care l-ați mai trăit în urmă cu 8 ani. Emo­țiile pot deveni de o forță aproape in­con­trolabilă, iar din 20, începe un pro­ces subtil de reconsiderare a ne­vo­ilor dvs. emoționale.

SĂNĂTATE: Nu vă bazați pe o co­ordonare prea bună până pe 13, iar pe 8 și 9, ar fi ideal să nu conduceți și să nu faceți eforturi mari.

BALANȚĂ

Avantaj profesional

Viața dvs. socială trece prin transformări re­marcabile, care se vor întinde pe o perioadă de un an. Eclipsa totală de Soare din Săgetător, din data de 4, va decide cum se trans­formă relațiile de autoritate pe care le aveți cu cei din grupurile de prieteni. Intrarea micului malefic Marte în aceeași zodie, pe 14, poate semnaliza ade­vărate dispute pri­vind deciziile legate de grup. E de dorit să vă țineți cumpătul până pe 21, căci după aceea ten­siunile se pot înlătura mai ușor. Relațiile cu bărbații sunt mai dificile, în special cu cei tem­peramentali, care au și tendința de a se impune.

BANI: Motivația cea mai puternică de a vă asigura noi surse de venit pornește din partea lui Marte și durează până pe 13. Doar pe 8 și 9 e cazul să fiți ceva mai modești în cerințele dvs.

CARIERĂ: Atât la începutul lunii, cât și după 29, aveți de profitat. La început de lună, prin felul rea­list și diplomatic pe care-l abordați față de colabo­ratori. Pe finalul acesteia, printr-o viziune deosebit de ins­pirată pe care o transpuneți în proiecte.

DRAGOSTE: Nu lăsați să ia amploare discuțiile cu persoana iubită legate de bani pe 8 și pe 9. Pe mo­ment, ciondăneala se liniștește, dar problemele pot reveni dacă nu stabiliți niște reguli bugetare.

SĂNĂTATE: Finalul de an vă prinde într-o formă fizică bună. Doar pe 8 și pe 9 e bine să evitați eforturile.

SCORPION

Puși pe fapte mari

Marte trece intempestiv prin semnul dvs., până pe 13, și sunteți puși pe fapte mari. Pe 8 și pe 9 însă, vă poate veni ideea să puneți la punct anumite chestiuni prin casă, care fie costă prea mult, fie le faceți doar pentru a epata. Ideile dvs. sunt susținute de prieteni. Dați-le ascultare și după 20, când e posibil să auziți și remarci critice din partea lor. Acestea sunt formulate cu afecțiune, fără malițiozitate. Totuși, unii din­tre dvs. vor resimți cu intensitate aceste observații, care vă trezesc ecouri ale unor situații similare din urmă cu opt ani.

BANI: Eclipsa totală de Soare din Săgetător de pe 4 semnalizează fap­tul că se impune o estimare lucidă a sur­selor dvs. directe de venit. Dacă o faceți cu ones­titate, puteți ajunge la concluzia că un anume proiect a devenit neproductiv și ar fi mai bine să-l închideți.

CARIERĂ: Este posibil ca prietenii dvs. să vă pro­voace să faceți ceva nou din punct de vedere pro­fesional, ceva ce presupune implicarea în ac­țiuni sociale sau umanitare.

DRAGOSTE: Tot prietenii sunt cei care vă ajută să treceți peste momentele în care partenerul se poartă ca și când ar fi de capul lui.

SĂNĂTATE: Sunteți predispuși la infecții res­pi­ratorii ori ale tractului urinar, începând cu data de 19.

SĂGETĂTOR

Reînnoire profundă

Treceți prin evenimente astrologice dramatice. Primul și cel mai puternic constă în eclipsa totală de Soare din 4. Efectele ei vor dura un an, pe par­cursul căruia e cazul să vă redefiniți întreaga per­sonalitate. E vorba de felul în care vă asumați au­toritatea, dar și de cum vă poziționați față de factorii de autoritate. Sunt revizuite noțiunile de bine și de rău. Examinați-vă modelele comporta­mentale, eliminându-le pe cele care nu vă mai exprimă. Trăiți o reînnoire profundă, accelerată de Marte, din 14. O astfel de ocazie de a vă rein­venta vi se va oferi de abia peste nouă ani.

BANI: Al doilea eveniment semnificativ vă duce cu opt ani în urmă, când ați putut face schimbări creative privitoare la câștiguri, fie în maniera de a obține bani, fie diversificându-vă sursele de ve­nit. Aceeași oportunitate de a vă regândi finanțele începe pe data de 20. Folosită judicios, ea vă poa­te ajuta să deveniți de-a dreptul bogați.

CARIERĂ: Aveți un competitor care vă creează obstacole, lucrând din umbră. Pe 8 și pe 9, poate face mașinații eficiente, dar pe 13 vă desco­to­rosiți de el.

DRAGOSTE: În urma eclipsei din 4, și relația de cuplu se cere redefinită, iar partenerul dvs. ar pu­­tea să se schimbe la rândul său, chiar de săr­bători.

SĂNĂTATE: Pe 8 și pe 9 puteți avea dureri de cap sau tensiune mărită.

CAPRICORN

Pasiuni obsesive

Aveți nevoie de toate antenele dvs. cons­pi­raționiste ca să demontați atacurile sub cen­tură, pe care vi le pregătesc dușmanii. E un fel de cul­minare a unor atacuri, care s-au succedat din iunie 2020. Păstrați-vă calmul, mai ales între 14 și 21. În sensul acesta, vă e de ajutor Venus, care se gă­­sește în semnul dvs., însoțindu-l pe Pluton. Pri­mul efect al acestei combinații este că vă puteți valorifica mai bine resursele. Din 20, când Venus intră în mișcare retrogradă, vă puteți revizui și în­țelege natura relațiilor apropiate, pornind de la si­tuații asemănătoare din urmă cu opt ani.

BANI: Cu cele două planete ale banilor în semnul dvs. (Venus și Pluton), puteți – fie investi într-un pro­iect ambițios – fie să atrageți un in­vestitor pentru a materializa o idee proprie. Din 20, s-ar putea să vă inspirați dintr-un alt proiect derulat în 2014.

CARIERĂ: E important să luați din urmă pro­iectele începute în vara lui 2020 și să vedeți dacă le-ați concretizat cum trebuie. Dacă au mai rămas lucruri de ajustat, faceți asta până pe 23.

DRAGOSTE: Puteți inspira sau trăi pasiuni cu tentă obsesivă. După 20, o veche iubire poate să reapară în viața dvs.

SĂNĂTATE: Ficatul și vezica sunt deosebit de sen­sibile pe 4 și 8. Dacă nu vă îngrijiți, bolile se pot acutiza din 13.

VĂRSĂTOR

O lună cu prieteni

Relațiile cu prietenii joacă un rol deo­sebit de important în viața dvs. La acest capitol se pot ivi, însă, în urma eclipsei totale de Soare din Săgetător, situații-bilanț, care vă vor de­mons­tra că unele dintre prietenii nu au trăi­nicia necesară pentru a merita un loc în viața dvs. Dacă vor apă­rea conflicte, din 14, acesta ar putea să fie semnul că nu e vorba despre o amiciție solidă. Vedeți ce se întâmplă până pe 21 și luați deciziile în funcție de asta.

BANI: Până pe 7, puteți imprima un ritm alert de dezvoltare inițiativelor luate la finele lui noiem­brie. Din 30, pot să apară noi deschideri, care pre­supun mult discernământ.

CARIERĂ: E posibil să faceți alianțe secrete cu persoane ori instituții care exercită putere, dar în culise. Aveți grijă cum vă poziționați în preajma da­tei de 20 . Scenariul se aseamănă cu o situație din decembrie 2013 – ianuarie 2014.

DRAGOSTE: Din iunie 2020, apar tot felul de si­tuații care vă impun să luați atitudine, ba în fa­voarea persoanei iubite, ba a prietenilor dvs. Ar fi de dorit să stabiliți fără echivoc rolul și im­por­tanța celor două părți implicate, până pe 23.

SĂNĂTATE: Infecții, de care se poate să mai fi suferit și în trecut, pot să reapară undeva în preaj­ma lui 20. Sistemul uro-genital e vulne­rabil.

PEȘTI

Se-ntoarce Jupiter!

Începând de la mijlocul lui Mai, și până la finele lui Iulie, v-ați simțit excelent. Res­ponsabil pentru această stare bună a fost gu­vernatorul dvs., Jupiter, care v-a traversat zodia. Se reîntoarce aici în penultima zi a acestui an, dar acum pro­mite că vă va sta la dispoziție luni întregi, mai precis până pe 9 mai anul viitor. Ast­fel, veți începe anul următor sub bune auspicii. Ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, vă puteți duce cu gândul înapoi, la anul 2010, când ați avut ul­tima oară parte de un ajutor substanțial din partea marelui benefic.

BANI: Cel puțin până pe 20, e bine să luați în con­siderare propunerile de afaceri ce vin din cercu­rile prietenilor. Aveți grijă să fie stipulate cu cla­ritate și echitate responsabilitățile fiecăruia, ca să nu se complice lucrurile după 20. O situație ase­mă­­nătoare s-a derulat probabil în decembrie 2013 – ianuarie 2014.

CARIERĂ: Eclipsa totală de Soare, din 4, mo­di­fică relațiile dvs. cu șefii. Vă veți da seama care sunt laturile neplăcute ale schimbărilor, între 14 și 21, când aceștia își vor manifesta mai dur auto­ritatea.

DRAGOSTE: Nu e exclus să cunoașteți pe cineva cu care merită să începeți o relație, în preajma Revelionului. Feriți-vă însă de idealizări.

SĂNĂTATE: Pe 8 și 9 există riscul să vă tăiați sau să vă ardeți.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian