Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Când v-am văzut bunătatea, am început să plâng”

(Scrisoarea: „Sunt handicapată și cresc singură trei copii”, F. AS nr. 1489 )

Foto: Shutterstock

Mă numesc Dinescu Emilia și sunt din ora­șul Mioveni, județul Argeș. Cu lacrimi în ochi și su­fletul plin de recu­noș­tință vă mulțumesc pen­tru ajutorul acordat ca urmare a publicării scri­sorii mele. Cu dispe­rare mă gândeam de unde să mai împrumut bani, ținând cont de faptul că deja aveam da­torii de 2200 de lei, pentru toate in­ves­ti­gațiile legate de suferința mea. Când am cum­părat re­vista și am văzut bunătatea dvs., am în­ceput să plâng. Nu am cuvinte să vă mulțumesc, inima mea vă e recunoscătoare. Cu banii primiți, am achitat datoriile acumu­late pentru inter­ven­țiile pe colon, unde sunt mai multe tumori.

Deoarece au mai rămas ceva bănuți, am plă­tit te­rapia pe care am început-o la Pitești, pentru băiețelul meu, Dinescu Emanuel Ezel (ca­re face terapie Abba, suferind de inadaptare în colectiv și depresie infantilă). O ședință com­pletă costă 180 lei,    și i s-a prescris și tra­tament comple­men­tar.

Vreau să vă mulțumesc în primul rând Fun­dației dvs., care m-a susținut cu frumoasa su­ma de 2500 lei. – Am primit pachet de la Sencovici C. – Am primit scrisori de la Vișan E. și Vi­deanu B. – Am primit mandat poștal de la Scutea J., Dan­cioiu I., Stoiculescu D. M., Iorga Gh., Iordache S., Oan­cea S., Badea A., Creangă S., Grigore S., și de la Ardelean I. C. (2 man­date). – Am pri­mit prin Banca Transilvania, de la Che­­ra­mi­doglu E., Damian M., Co­cosi C., Cri­san D., Acatrinei I., Iancu A. F., Zubcu G., Cu­cu C., Pascoi M. G., Gherna H., Mos­neag C. D. și Bu­suioc C. E. Suma primită în total este de 4550 lei.

Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat pentru băiețelul meu, Ezel. E mare lucru să fi susținut și fi­nanciar, și în rugăciune. Mulțumesc mult pentru tot și Dum­nezeu să vă binecuvânteze cu tot ceea ce aveți nevoie, căci sunteti un colectiv minunat.

Cu mulțumiri și respect,

DINESCU EMILIA DANA și copiii

„Fetița a fost programată la implant”

(Scrisoarea: „Deocamdată, fetița mea nu vorbește și nu aude, dar sper că nu ne va lăsa Dumnezeu”, F. AS nr. 1464 )

Stimată doamnă Sânziana Pop,

Vă mulțumim din suflet pentru mâna în­tinsă, cu banii primiți am reușit să luăm apa­rate au­di­tive pentru fetița mea, în vârstă de 6 luni. Le poar­tă și se văd deja schimbări în bi­ne. Vă rea­min­tesc că are hipoacuzie severă profundă bila­terală. Va fi programată până în decembrie, la operație de implant. Aștept cu ne­răbdare această șansă, deși va costa mult. Vom avea de făcut dru­muri la reglaj și la logo­pedie specializată pe hipo­acuzie. Drumurile mă costă foarte mult. Sper că i se va lua în considerare după implant han­dicapul în gradul I. Avem în continuare ne­voie de ajutorul dvs., pen­tru recuperarea fetiței. Vă vom fi recu­nos­cători toată viața.

Dumnezeu să vă ajute! Cu toată dragostea și recunoștința, vă îmbrățișez pe toți cei care m-ați ajutat: Lăpușneanu D. – Galați, Fili­mon N. – Timișoara, Sandar A. – Timișoara, Pre­licean N. – București, Rezniciuc E. – Suceava, Popovici D. – Timișoara, Fundația „Formula AS”.

Sănătate și sărbători fericite!

IACOB ANA REBECA – str. Revoluției, bl. 6, sc. 1, ap. 5, Uricani, jud. Hunedoara, cod 336100, tel. 0736/55.56.11

„Am racordat apa!”

(Scrisoarea: „La 54 de ani, sunt o umbră pe pământ”, F. AS nr. 1489)

Doamnă directoare,

Subsemnata Ciupercă Ecaterina, din Rovi­nari-Gorj, vă aduc la cunoștință că am primit atât aju­toare în bani, cât și doi saci cu haine, pentru ca­re vă mulțumesc din su­flet.

De asemenea, le mul­țumesc frumos și pentru sprijinul venit din partea Fundației „For­mula AS”. Sunteți niște oameni minunați, care fac oamenii săraci ca mine bucuroși. Am ra­cordat apa! Sunt bucuroasă! Vă mulțumesc din suflet! (și am plătit și restan­țele). Această iz­bândă îmi dă curaj să vă rog să fiți alături de mine pentru a mă racorda la gaze sau la curent. E sin­gura noastră șansă de a ne încălzi în iarna aceas­ta.

Vă mulțumesc din sufletul meu necăjit care a primit o alinare!

CIUPERCĂ ECATERINA – str. Tineretului 9, bl. F1, sc. 1, et. 2, ap. 11, Rovinari, jud. Gorj, cod 215400

„Dumnezeu să vă răsplătească”

(Scrisoarea: „Fetița mea are nevoie de o nouă operație la picioare”, F. AS nr. 1476)

Stimată doamnă Sânziana Pop,

Vă mulțumesc pentru ajutorul oferit fetiței mele, venit atât de la Fundația dvs., cât și de la ci­ti­tori. Solidaritatea aceasta face minuni. Dum­nezeu să vă răsplătească! Mulțu­mim întregii re­dac­ții și cititorilor revistei: Karu­jes (Athos, Grecia) – 50 lei, An­ghe­lescu V. – 100 lei, Bucica M. – 300 lei, Oancea S. – 100 lei, Ar­delean I.C. – 100 lei, Peza­mosca I. – 100 lei, Stoi­culescu D.M. – 200 lei, Voicu­lescu M.R. – 100 lei, Scutea J. – 100 lei, Badea A. – 100 lei, Vișan E. – 400 lei, Teleohi C. – 1200 lei, Sâsă E. – 100 lei, Fundația „Formula AS” – 2500 lei.

Vă mulțumim din suflet!

URECHE NICOLETA MARIANA – sat Rătești nr. 199, jud. Argeș, cod 117610

ANUNȚ

Caut un partener care să mă ajute în dez­voltarea fermei pe care o dețin în județul Arad. Aș dori ca acesta să îndeplinească două condiții: să nu fie bețiv și să nu fure (să fie onest).

GHEORGHE – tel. 0754/81.67.30

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian