Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL ANULUI 2022

Foto: Shutterstock

– Anul astrologic continuă sub stricta stăpânire a marelui malefic Saturn, care se extinde până la echinocțiul de primăvară, pe 20 martie. Până atunci vom avea de-a face cu structuri ale puterii rigide, care încearcă să își impună metodele de conducere. Saturn este asociat cu lipsurile de tot felul. Noul an astrologic îl aduce însă la putere și pe marele benefic Jupiter, pe care un vechi sinaxar românesc îl descrie astfel: „… prea mare noroc cu dragoste arată. (…) Stăpânește oamenii înțelepți. Acest an este bun de așezare cu soție.” Dar semnele schimbării se observă încă din ianuarie, când raporturile între puteri se schimbă pe plan internațional. Diplomația poate face treabă mai bună ca oricând, mai ales pe plan profesional și social. Până pe 6 martie, Venus îl are alături pe Marte și vom găsi cel mai bun echilibru între amabilitate și asertivitate. La începutul lui aprilie Saturn și Marte se întâlnesc în Vărsător, ziua cea mai explozivă fiind cea de 5. Dat fiind că țara noastră stă sub acest semn, ne putem aștepta la revendicări sociale radicale. Cele patru eclipse din 2022 se petrec în Taur și Scorpion și aduc în prim-plan probleme bănești, care trebuie puse în ordine. La un alt nivel, ele cer înlocuirea unui sistem de valori depășit cu unul nou, precum și redefinirea modului în care gestionăm resursele comune –

BERBEC

Forță cosmică

Începeți anul cu dorința de-a vă afirma. Vă ajută marele benefic Jupiter, care intră în sem­nul dvs. pe 11 mai. Marte i se adau­gă între 25 mai și 5 iulie, perioadă ideală pentru a vă lansa în lucruri noi. Luați-vă însă răgazul necesar să le cântăriți, căci dacă vă aruncați în prea multe proiecte, va trebui să renunțați la unele sau să le revizuiți. Perioada propice în care se pot face cu chibzuială asemenea ajustări e 29 iulie-28 octombrie. Un progres accelerat pe proiectele rămase veți putea observa pe final de an, res­pectiv din 21 decembrie încolo.

BANI: Eclipsele de Soare din 30 aprilie și 25 octombrie din Taur vor avea ca urmare o reevaluare a surselor directe de venituri (salarii, chirii etc.). Eclipsele de Lună din Scorpion din 16 mai, respectiv 8 noiembrie, vă cer să abordați diferit afacerile.

CARIERĂ: Până pe 29 ia­nua­rie, e bine să revedeți perioada 22 decembrie 2013 – 1 februarie 2014, când v-ați putut pune în perspectivă cariera. Puneți în practică con­cluziile între 30 ianuarie și 7 martie și veți putea atinge un vârf pe finele lui februarie.

DRAGOSTE: Există o legă­tu­ră între gestionarea banilor și echi­librul emoțional din relațiile de iu­bire, mai intensă în urma eclipselor.

SĂNĂTATE: 11 și 12 ianuarie sunt zile cu risc pronunțat de acci­dent la nivelul capului și picioa­relor. Energia se primenește, dar vă puteți îngrășa în aprilie.

TAUR

Bursa valorilor

Viața celor născuți la mijocul zodiei este cel mai puternic afectată de năzdrăvăniile lui Uranus. Răbdarea vă va fi pusă la încercare mai ales în prima jumătate a lui ia­nua­rie, când mulți dintre dvs. se pot de­cide brusc să iasă din situații sau să se des­­prindă de persoane care i-au defi­nit mult timp. Cât de inspirate au fost aceste mișcări bruște vă veți lămuri cel mai probabil între 3 și 16 februa­rie, iar până la finele lui martie va mai exista posibilitatea de-a mai aduce rec­tificări. Nodul Nord (sensul vieții) vă traversează zodia pe parcursul în­tre­gului an și vă obligă să vă verificați sistemul de valori – atât cele mate­ria­le, cât și cele morale.

BANI: Evitați să luați decizii bruș­te din 11 ianuarie și până pe 30. Vă vine mult mai ușor să obțineți câști­guri noi lucrând cu străinătatea, de la mij­locul lui februarie și până pe 6 martie.

CARIERĂ: În perioada 29 iulie-28 octombrie, se poate întâmpla să des­coperiți că anumite inițiative pe ca­re le plănuiați au fost deja luate de al­ții. E probabil vorba despre compe­ti­tori care v-au furat ideile.

DRAGOSTE: Cele patru eclipse ale anului pot răsturna într-o manieră semnificativă echilibrul relațiilor stabile, probabil din cauza gestionării resurselor comune.

SĂNĂTATE: De la finele lui mai și până în octombrie inclusiv e cazul să vă menajați ficatul și să vă supra­ve­gheați tensiunea.

GEMENI

Salt profesional

În 2022, provocările care vă aș­teaptă sunt legate de felul în care știți să contracarați uneltirile, cât și de felul în care mențineți echi­librul între muncă și sănătate. Zodii­le în care se petrec cele patru eclipse ale anului descriu și ele acest echilibru. Viața dvs. so­cială va lua avânt sub influența marelui benefic Jupiter, odată cu in­tra­rea acestuia în Berbec, pe 10 mai. Peste vară veți avea de re­vizuit noile prietenii (au­gust-octombrie). Energicul Marte devine retro­grad în timp ce vă traversează zodia (începând din 31 octombrie), iar unele inițiative luate cu doi ani în urmă sunt supuse unui test.

BANI: E bine să trageți o linie și să evaluați ce ați făcut cu banii, la finele lui 2013 – ianuarie 2014. În acest fel, din februarie și până pe 6 martie veți putea lua decizii bune.

CARIERĂ: În 2010, Jupiter v-a mai ajutat să faceți un salt în carieră, ceea ce face și anul acesta, până pe 9 mai. Între 29 octombrie și 20 de­cembrie mai vin șanse, dacă nu vă risipiți forțele.

DRAGOSTE: Rela­ții­le stabile au fost puse la în­cercare din vara lui 2020 și până la finele lui 2021, dar dacă nu ați ajuns la o ar­mo­nie, ne­mulțumirile pot eru­pe din 29 octombrie în­colo.

SĂNĂTATE: Infecțiile siste­mului urogenital sunt de așteptat în preajma eclipselor din Scorpion, in­fecțiile gâtului, în preajma eclip­selor celor din Taur.

RAC

Avantaj profesional

Eclipsa parțială de Soare din 30 aprilie vine însoțită de ten­siuni cu prietenii dvs. băr­bați. S-ar putea să nu-i mai recunoașteți. Dis­tanțați-vă, dar nu ru­peți le­gătura. Eclip­sa tota­lă de Lună din 8 no­iem­brie vă poate da peste cap pri­e­teniile cu fe­me­ile, din mo­tive asemă­nă­toare. Nu luați per­so­nal reac­țiile lor. Jupiter în Pești, până pe 9 mai și apoi între 29 oc­tom­brie și 20 de­cem­brie, vă oferă ocazia să de­veniți model pentru alții, prin ac­tele de ca­ritate sau viața dvs. spi­ri­tuală. Călă­toriile în străinătate vă priesc.

BANI: Eclipsele din Scorpion din 16 mai și 25 octombrie vă pot aduce în cale tentații privind jocurile de noroc. Nu cedați. Intervalele ofer­tante pentru un câștig onest sunt 7 martie-5 aprilie și apoi 12 august-5 septembrie.

CARIERĂ: Îl aveți de partea dvs. pe marele benefic Jupiter, oda­tă ce intră în Berbec, adică pe 10 apri­lie. Veți putea înregistra progrese serioase până pe 28 iulie, dar apoi e cazul să faceți un bilanț. Din 21 decembrie prindeți un al doilea avânt.

DRAGOSTE: Partenerul dvs. trece printr-un proces de transformare, până pe 30 ia­nua­rie. Lăsați-l să se desfășoare. Re­lația se va redefini și stabiliza până pe 6 martie.

SĂNĂTATE: Vă simțiți mai bi­ne ca anul trecut, dar din august în­co­lo e cazul să vă protejați apara­tul res­pirator superior și încheieturile brațelor.

LEU

Familie versus profesie

Cele patru eclipse din acest an vă provoacă să găsiți un nou echilibru între viața familială și do­rin­ța de-a atinge un statut social mai înalt. Cele două din Scor­pion, din 16 mai, respec­tiv 25 octombrie, aduc în prim-plan probleme nerezol­vate din fa­mi­lie. E vorba des­pre fructifi­carea unor moșteniri sau a unor re­surse familiale la care au acces toți membrii familiei. În am­bele ca­zuri, pot ieși la suprafață nemul­țumiri mai vechi. Viața dvs. socială, plăcută în mai și iunie, se poate anima peste mă­sură începând din august.

BANI: Până în mai veți avea po­sibilitatea să faceți alegeri inspirate, obținând noi surse de venit. Unele se pot restrânge între 29 octombrie și 24 noiembrie. Din 20 decembrie, se anun­­ță o nouă creștere.

CARIERĂ: În ianuarie, mai ales pe 30, n-ar fi cazul să vă opuneți ideilor șefilor. Și nici în preajma eclip­selor din 30 aprilie și 8 no­iem­brie nu e cazul să faceți fițe.

DRAGOSTE: Începutul de an e cu belea, partenerul e hotărât să se im­­pună. Pe 30 riscați o ruptură, dacă nu lăsați de la dvs. Împăcarea e po­­si­bilă în martie. Noi povești de amor se pro­filează în noiembrie și decembrie.

SĂNĂTATE: Organismul dvs. se re­generează până pe 6 martie, cu con­diția ca până pe 30 ianuarie să aveți gri­jă să vă odihniți bine.

FECIOARĂ

Proiecte mari

Tema majoră a acestui an se re­feră la felul în care vă folo­siți cunoștințele. Vă puteți folosi de cunoscuți pentru a vă rezolva o serie de interese, sau vă apucați să învățați lucruri noi, nu pentru că vă pasio­nează subiectul, ci din motive pur prag­matice. În primul caz, este im­por­tant să vă revanșați, în al doilea, să vedeți dacă nu cumva ceea ce ați învățat vă ajută să vă dezvoltați și potențialul creativ. Revelații de acest tip puteți avea în jurul eclipselor din Scorpion din 16 mai și 25 octom­brie. Cele din Taur, din 30 aprilie, respectiv 8 noiembrie, vă cer să luați decizii privind călătoriile de studii sau stabilirea în străi­nă­ta­te.

BANI: Investițiile în­cep să funcționeze în mai, perioada opti­mă fiind 3 – 28. O reorganizare se ce­re în­tre august și octombrie. Noi afa­ceri pot veni din 21 decembrie.

CARIERĂ: Din august vă arun­cați în proiecte ambițioase. Doriți să reușiți și puteți să o faceți, dacă nu vă puneți propriile interese mai pre­sus decât ale altora. Altfel, apar obs­ta­cole din noiembrie.

DRAGOSTE: Jupiter le aduce armonie cuplurilor stabile până pe 9 mai, armonie care se reinstaurează din noiembrie.

SĂNĂTATE: La început de an, genunchii vă pot ridica probleme. 4 februarie e o zi cu predispoziție către accidente. Și inima trebuie menajată.

BALANȚĂ

Recunoaștere publică

M arte vă dă ghes să vă expuneți public ide­ile, arătând celorlalți cât de multe știți și cât de bine. Îi puteți inspira pe mulți, însă fiți atenți să nu deveniți radicali, din 31 octombrie. Feriți-vă să atacați autoritățile, după 30 octombrie, căci vă pu­teți alege cu un proces. Investiți în schimb în studii. Călătoriile lungi pot fi obositoare, după 31 octom­brie, când nici performanțele dvs. șco­lare sau în ca­drul aparițiilor publice nu sunt gro­zave. E de dorit să vă manifestați nemulțumirile cu moderație. Dacă plecați la drum lung, nu condu­ceți dvs.

BANI: Cele patru eclipse din acest an vă vor obliga să revedeți, fie felul în care procedați în privința veniturilor directe (cele din 16 mai și 25 oc­tom­brie), fie cum gestionați afacerile (30 aprilie, 8 noiembrie).

CARIERĂ: Vă pricepeți de minune să vă moti­vați colaboratorii, până pe 9 mai, iar dacă aduceți mici corecturi în noiembrie, veți primi recunoaște­rea meritată.

DRAGOSTE: Din momentul în care marele benefic, Jupiter, intră în Berbec, adică pe 10 mai, cei care doresc să se căsătorească pot să o facă sub cele mai bune auspicii. Intervalul august – octom­brie e mai puțin fast. Undă verde se dă din nou din 21 decembrie.

SĂNĂTATE: Până pe 9 mai și apoi între 24 noiembrie și 20 decembrie vă protejează Jupiter, dacă aveți grijă de ficat și bilă.

SCORPION

Proiecte ample

Două dintre cele patru eclipse ale acestui an se petrec în semnul dvs. Prima este eclipsa de Lună din 16 mai, care va afecta în special fe­meile. Scorpioancele se întreabă dacă în familie pri­mesc la fel de multe dovezi de afecțiune (emo­ționale și materiale), pe câte oferă ele. Cele tinere se pot gândi la o redefinire a imaginii fizice. Eclip­sa de Soare din 25 octombrie îi vizează cu precă­de­re pe bărbați, care își vor da seama sub ce formă se simt lipsiți de putere. În ambele cazuri, e bine să lă­sați să se așeze emoțiile (după 16 mai) și gân­du­rile (după 25 noiembrie), înainte de-a acționa.

BANI: Ocaziile de afaceri se înmulțesc, din 21 august, dacă vă mișcați repede. Nu confundați însă noțiunea de repede cu cea de precipitat. În primul caz aveți de câștigat, în al doilea aveți de muncit în plus, după 31 octombrie.

CARIERĂ: Vă bucurați de sim­patia echipei, deci vă puteți lansa în proiecte ample, între 10 mai și 29 iulie. Temperați-vă ulterior, până pe 28 octombrie, ca să puteți reveni în forță din 21 decembrie.

DRAGOSTE: Eclipsele din 30 apri­lie și 8 noiembrie vă atrag atenția să vă obser­vați cu atenție partenerul. Până pe 9 mai și după 29 octombrie, puteți începe o nouă relație.

SĂNĂTATE: Între 8 și 23 mai, funcțiile orga­nis­mului dvs. se armonizează de la sine. În inter­valul august – octombrie, există pericol de îngră­șare și lenevire a ficatului.

SĂGETĂTOR

Familia, centrul lumii

Veți primi ghidaj și pro­tecție din partea ma­relui benefic Jupiter. Începutul de an îl găsește în Pești, de unde acesta veghează asupra familiei dvs. și vă întărește. Până pe 9 mai și apoi în no­iembrie și decembrie, veți avea spor în afa­cerile de familie și veți putea pune la punct casa și gopodăria. Pe 10 mai, Ju­piter intră în Berbec, însoțit între 25 mai și 5 iulie de Marte. Aceștia vă transmit o încredere justi­fi­cată, dar pe alocuri ex­cesivă. În acest caz trebuie să deveniți mai rea­liști, între 29 iulie și 28 octom­brie.

BANI: Aduceți-vă aminte de schimbările pe care le-ați efectuat între 22 decembrie 2013 și 31 ianuarie 2014. Asta vă poate ajuta să faceți mo­di­ficări inspirate la capitolul venituri, până pe 30 ianuarie.

CARIERĂ: Nu sunteți mânați de ambiție. Cu toate acestea e bine să vă dați silința să mențineți bunele relații cu colegii, din pricina celor patru eclipse ale anului.

DRAGOSTE: Burlacii o duc mai bine decât cei aflați într-o relație, având din mai încolo șanse de-a începe o legătură frumoasă. Partenerul s-ar putea să încerce să se impună din 21 august și să vă cal­ce rău pe nervi, după 30 octombrie.

SĂNĂTATE: E posibil ca în preajma eclip­selor să se activeze predispoziții genetice către afecțiuni urogenitale sau vizând zona gâtului.

CAPRICORN

Un an emoțional

Venus trece prin semnul dvs. în mișcare re­tro­gradă, până pe 30 ianuarie, ceea ce vă obli­­gă să vă reconsiderați viața personală. Ar fi in­di­cat să porniți de la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu opt ani. Doar că acum lucrurile se desfășoară cu o intensitate mult mai mare, pentru că în joc intră și Pluton, planeta responsabilă de forțele sub­con­știentului. Iar reacțiile emoționale pot fi atât de in­tense, încât să vă ia și pe dvs. prin surprindere. De aceea e atât de importantă examinarea trecutului, ca să fiți pregătiți. Venus în tandem cu Marte vă pot con­figura ulterior un nou echilibru, până pe 7 martie.

BANI: Începutul de an e mai greu, mai ales in­tervalul 30 ianuarie – 4 februarie, când vă va veni să luați decizii impulsive. În schimb, între 7 și 29 martie, puteți demara proiecte chibzuite.

CARIERĂ: Dacă sunteți prea autoritari cu co­la­boratorii dvs., unii vor putea să vă lase baltă, în­cepând din noiembrie.

DRAGOSTE: Deveniți altă persoană după re­trogradația lui Venus, și asta înseamnă că puteți în­tâlni o altă tipologie de partener, din 25 februarie și până la finele lui martie.

SĂNĂTATE: Cel mai bine vă simțiți între 11 august și 31 octombrie. Mai apoi e bine să evitați efor­­turile prea mari.

VĂRSĂTOR

Jupiter vă apără pușculița

Ce se întâmpă atunci când cineva îți cere ajutorul și, în același timp, te acuză că nu faci destul, că nu faci ce trebuie? Dacă depistați un asemenea comportament față de dvs., până pe 20 ianuare e de preferat să faceți un pas înapoi și să lăsați persoana respectivă să se descurce. Desigur, vă va bârfi, dar până la finele lui martie veți scăpa de consecințele neplăcute, sau persoana respectivă își va da seama că a greșit rău. Puteți să-i mai acor­dați ajutor, dar nu direct, ci, eventual, prin inter­mediari. În intervalul 7-29 martie, dispuneți de un echilibru optim între acțiune, gândire și simțire.

BANI: Cele două eclipse din Taur (30 aprilie și 8 noiembrie) vă pot confrunta cu cheltuieli fa­miliale neșteptate. Jupiter vă ajută însă toată pri­măvara să rezolvați problemele, rămânând și cu un excedent.

CARIERĂ: Chestiunile familiale și casnice recurente vă împiedică să dedicați mult timp și energie carierei, ceea ce poate genera neplăceri în preajma eclipselor din 16 mai și 25 octombrie.

DRAGOSTE: Cei proaspăt despărțiți nu au nici un chef de o nouă relație, iar cei netraumatizați se pot avânta într-o aventură din 21 august, care se complică din 31 octombrie.

SĂNĂTATE: Cei care au tratat cu seriozitate infecțiile minore trec printr-o revenire de formă, ce durează până pe 6 martie.

PEȘTI

Răsfățați de Jupiter

Marele benefic Jupiter nu v-a mai răsfățat din 2010. Anul acesta el trece din nou prin zodia dvs. În două rânduri. Mai întâi până pe 9 mai, perioadă în care își poate duce la îndeplinire niște promisiuni neonorate pe de­plin, făcute vara trecută. Poate chiar să vă întreacă așteptările. Pentru a profita de șanse, e nevoie să fiți pe fază, că Domnul dă, dar nu pune și-n traistă. Acest risc este pronunțat în aprilie, când aveți nevoie de discernământ sau de sfatul unor prieteni realiști. Jupiter revine alături de dvs. pe 29 octom­brie, dar este mai slab, poate v-ați lansat în prea multe și e cazul să reconsiderați unele proiecte. Noi alegeri corecte puteți face între 24 noiembrie și 20 decembrie.

BANI: Între mai și octombrie, Jupiter se ocupă de creșterea încasărilor dvs. Și aici e nevoie de priorități clare, altfel trebuie să renunțați la unele dintre ele, între 29 iulie și 28 octombrie.

CARIERĂ: Vă bucurați de un bun renume, dar cu toate acestea nu progresați cum v-ați dori. Responsabil poate fi un șef care vă poartă, în se­cret, sâmbetele.

DRAGOSTE: O iubire secretă vă poate pro­voca suferințe, până pe 30 ianuarie, dar până pe 6 martie, relația se poate armoniza, deși secretul tre­buie păstrat în continuare.

SĂNĂTATE: Picioarele vă necăjesc în prima parte a anului, dar din august, vă revin energia și pofta de mișcare.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian