Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII FEBRUARIE

Foto: Shutterstock

– Odată cu luna Februarie, începe și anul chinezesc al Tigrului. Desigur, acesta îi influențează în primul rând pe lo­cuitorii continentului asiatic, care va avea o soartă mai agitată decât Europa. O descriere succintă ar fi că acest an începe cu un răget și se termină cu un miorlăit. Fiind vorba despre anului Tigrului de Apă, izbucnirile emoționale vor căpăta ac­cente excesiv de dramatice. Este un an al lui „totul sau nimic”. În ceea ce privește emisfera vestică, februarie este o lu­nă mai degrabă blândă, caracterizată de un aspect frumos între marele benefic Jupiter și planeta impre­vi­zibilului, dar și a originalității, Uranus. Ambele planete acționează deosebit de puternic asupra țării noastre. În­cepând din 26 februarie, Jupiter se va găsi exact deasupra Lunii României, ceea ce poate contribui în mod esențial la re­câș­tigarea iden­tității naționale. Asta, cu atât mai mult cu cât Uranus reprezintă, la rândul lui, energia României, aflată sub sem­nul Văr­sătorului, pe care Uranus îl stăpânește. El descrie de asemenea societatea civilă și nevoia de reformă so­cială. Pentru fiecare dintre noi, această combinație armonioasă de energii indică posibilitatea de creștere personală, de implicare în acțiuni de grup sau de dezvoltare a unor însușiri ori talente care ni se dezvăluie brusc –

BERBEC

Luna deciziilor spontane

Pe parcursul întregii luni, planeta dvs. guvernatoare, Marte, traversează semnul Capri­cor­nului. Atunci când micul male­fic al astrologiei tradiționale trece prin Capricorn, spunem că el se găsește „în exaltare”. Asta în­seam­nă că dispuneți de excelente capaci­tăți de decizie. Alături de Venus, aflată luna asta în același semn, Marte vă asigură că hotărârile luate acum includ și respectul față de cei care sunt implicați în situațiile res­pective. Mulți dintre dvs. pot avea vise revelatoare sau dorința de a o apuca pe o cale spirituală. Marele benefic Jupiter vă poate găsi un îndrumător spiritual potrivit.

BANI: Este foarte posibil să vă aso­ciați cu un prieten alături de ca­re să puneți în practică o idee care altora li se poate părea năstruș­nică. Dar iată că dvs. vă iese, mai ales în intervalul 18-21.

CARIERĂ: E bine să reglați amă­nuntele și mai ales forma comuni­că­rii cu șefii până pe data de 5 in­clusiv, pentru a beneficia din plin de ocazia de a vă consolida sau chiar depăși statutul profesional actual.

DRAGOSTE: Unii dintre dvs. au o relație mai degrabă ambiguă cu ci­neva dintre șefi, dar nu este in­dicat să duceți lucrurile dincolo de limitele admise.

SĂNĂTATE: În afară de faptul că apetitul dvs. este într-o continuă creștere, nu se întrevăd probleme se­rioase.

TAUR

Doldora de idei

În fine, aveți parte de o lună în care ideile dvs. excentrice sau radicale sunt mai degrabă inspirate. Este însă indicat să le verificați dis­cutând cu cei din anturajul dvs., care sunt persoane care au cunoștințele necesare să vă dea sfaturi pertinente. Pot fi rude prin alianță, unchi, mătuși sau un vecin cu o minte deschisă. Alt avan­taj al acestor discuții este că ide­ile dvs. se pot răspândi rapid și întruni apreciere din partea multora. Dacă doriți să porniți într-o călătorie mai lungă, e ideal să o faceți după data de 5. La fel stă cazul dacă e nevoie să vă exprimați public opinia, părerile, cunoștințele ș.a.m.d.

BANI: Fiți atenți la eventualele opor­tunități de colaborare, care se pot ivi în urma conversațiilor avute cu amicii dvs. Mai ales cele purtate între 18 și 21, care se pot dovedi cele mai rod­nice.

CARIERĂ: Vă place stabilitatea, și în ultimii trei ani și ceva n-ați prea avut parte de ea. Sau schimbările inițiate in­tempestiv au dat rezultate diferite de ce v-ați fi dorit. Acum aveți însă idei bune și puteți fi susținuți în acest sens de persoane binevoitoare.

DRAGOSTE: E din ce în ce mai important ca relația dvs. să includă și manifestări specifice prieteniei, cum ar fi cultivarea intereselor comune.

SĂNĂTATE: Nu aveți motive de în­gri­jorare, mai ales dacă faceți mișcare și nu vă extenuați la serviciu.

GEMENI

Proiecte importante

Încurcăturile produse la drum ori rateurile date la examene în cea de-a doua parte a lunii trecute pot fi drese începând din 15. Cu a­ceas­tă ocazie, este posibil să rea­lizați și care sunt motivele care v-au determinat să faceți respec­ti­vele greșeli sau gafe în luna ianuarie. Și nu e vorba despre o înțele­gere super­fi­cială, mentală, ci de una de fond, facilitată de Luna no­uă, produsă pe 1 în Vărsă­tor. În preajma Lunii pline din 16 din Leu, ar fi bine să evitați con­du­sul, căci e posibil să aveți reacții tem­peramentale și, de asemenea, dis­­cuțiile în contradictoriu cu femei.

BANI: Aceeași Lună plină vă pre­dispune să cheltuiți bani cu larghețe, făcând cinste prietenilor cu care vă în­tâlniți. Din 6 începând, puteți sem­na contracte importante, la care e po­sibil să lucrați încă din luna no­iembrie a anului trecut.

CARIERĂ: În ultimii zece ani nu v-ați mo­bilizat cum trebuie pentru a atin­ge vreun obiectiv profesional. Lu­crurile s-au schimbat sub influen­ța lui Jupiter în Pești și a în­demnurilor unor prieteni care nu vor să vă vadă irosindu-vă potențialul.

DRAGOSTE: V-ați lămurit a­supra unor lucruri de fond, care nu trebuie să lipsească din re­la­ția dvs., dar nu căutați ceva nou.

SĂNĂTATE: Luna nouă vă poate da somnul peste cap, iar până pe 16 pu­teți suferi și de sindromul picioarelor neliniștite.

RAC

Popularitate în creștere

Începând din 2011, v-a fost ușor să captați simpatia publicului, dar nu și să vă faceți înțeleși așa cum v-ați fi dorit. Tran­zi­tul lui Ju­piter prin Pești vă poa­te ajuta să capitalizați aceas­tă popu­laritate, să o trans­for­mați în­tr-o formă mai tangibilă a pres­­tigiului dvs., eventual și sub forma unei pros­perități cres­­cute. Pentru a vă bucura din plin de avantajele oferite, este bine să vă lăr­giți perspectiva asupra lucrurilor, eventual călătorind sau îmbo­gă­țin­du-vă cunoștințele. In­terac­țiunile cu pri­etenii vă pot fi de mare folos în a­cest sens. Fiți atenți la opi­ni­ile oferite de amicii dvs. mai excentrici.

BANI: Dacă puneți osul la treabă încă de la Luna nouă din 1, mai ales dacă este vorba de o afacere nouă, s-ar putea să încheiați proiectul până la Luna plină din 16.

CARIERĂ: În penultima săptă­mână a lunii, este posibil să găsiți soluții (e drept, parțiale sau pe ter­men scurt) pentru problemele care v-au deranjat serios încă din 2019.

DRAGOSTE: În comporta­men­tul dvs. se pot strecura ma­nierisme de care ați mai dat do­vadă cu nouă ani în urmă. Re­­vizuiți-le și încercați să vă dați sea­­ma dacă au lucrat în favoarea dvs. sau dimpotrivă.

SĂNĂTATE: Începând din 5, sun­teți mai mobili. Dacă apar semne de infecție, tratați-o neîntârziat.

LEU

Magie financiară

Deveniți din ce în ce mai preo­cupați de propria dvs. genea­logie, în încercarea de-a afla de la care dintre strămoși ați moș­tenit anumite trăsături. Sau vă simțiți tot mai atrași de studii eso­terice. În anumite cazuri, pu­teți avea spontan per­cepții ex­trasenzoriale, în special după da­ta de 18. În acest din urmă caz, nu ar trebui să vă speriați, probabil vi s-a declanșat o ap­ti­tudine care până în prezent a fost latentă. În preajma datei de 23 puteți să scăpați de un complex, printr-o în­tâmplare neașteptată ori datorită unui personaj excentric.

BANI: Tot într-o manieră aproape ma­gică, pot să vă intre în cont niște sume nu tocmai modeste. Este posibil să fructificați o moștenire sau să vă dați seama că un obiect moștenit are o va­loare mai mare decât ați crezut inițial.

CARIERĂ: Șefii care au devenit încredințați de loialitatea dvs. vă pot oferi o ocazie surprin­zătoare să avansați, către sfâr­șitul lunii.

DRAGOSTE: Cuplurile for­ma­te au de    decis cine deține de fapt autoritatea. Din 15, pot fi duse niște discuții lămuritoare pe această temă. În jurul datei de 23, leii singuri pot avea o aven­tură scurtă, dar binevenită, care să le arate că dragostea poate avea multe fațete.

SĂNĂTATE: Până pe data de 5, Mercur retrograd vă penalizează, dacă vă forțați genunchii sau umerii.

FECIOARĂ

Mai aproape de copii

Până pe data de 5, e cel mai bine să revizuiți un proiect cre­ativ, care n-a mers tocmai așa cum l-ați plănuit. Dar odată făcute corec­turile, el poate intra în linie dreaptă. Tot până la această dată, vă puteți lămuri în legătură cu aptitu­di­nile copiilor dvs. Care sunt talentele lor în care merită într-adevăr să inves­tiți, ce însușiri sunt prezente modic, care îndeletniciri sunt simple dis­trac­ții din care nu au mare lucru de câștigat pe termen lung. Odată făcut acest triaj, veți vedea treptat și re­zultatele. În preajma Lunii pline din 16, e bine să tratați cu me­na­ja­men­­te femeile din viața dvs., mai ales dacă acestea au re­acții emo­ționale ex­cesive.

BANI: În cea de-a do­ua parte a lunii, pu­teți găsi soluția pentru a pune măcar într-o oa­re­care măsură la punct o afacere cam păguboasă.

CARIERĂ: Dacă vă puneți serios pe treabă încă din prima zi a lunii, puteți finaliza până pe 16 un proiect solicitant. Răsplata vine după 14, când vă veți putea mândri cu reușita.

DRAGOSTE: Perechile o duc bine, nu se plictisesc și nici nu se ceartă. Bur­lacii zodiei par să aibă însă încurcături până pe 5, căci nu se pot hotărî pe cine să aleagă.

SĂNĂTATE: În prima jumătate a lunii vă puteți confrunta cu probleme de concentrare și circulație deficitară în gambe, dar situația se îmbunătățește.

BALANȚĂ

Bucurii de familie

Viața dvs. familială e plină de evenimente. Pot fi atât de numeroase, încât până pe 5, să nu știți la care să vă prezentați mai întâi, ceea ce creează tensiuni. Sau aveți discuții cu puștimea din familie, care nu se implică în organizarea acestor întruniri așa cum ar trebui, ba poate provoca chiar încurcături. Ulterior însă, relațiile de familie devin din ce în ce mai plăcute. Din 14 încolo, vă împăcați cu prietenii cu care v-ați tot contrazis luna trecută. Aveți însă grijă să cedați și dvs. întrucâtva, cel puțin în convorbirile cu prietenii mai în vârstă.

BANI: Pe parcusul întâlnirilor cu cei din familie vă puteți da seama, către finele lunii, că aveți resurse comune, care pot fi transformate într-o sursă de câștig pentru toți cei implicați.

CARIERĂ: Nu este exclus ca o rudă a dvs. mai în etate sau un fost șef să vă vorbească de bine, ceea ce face să vi se ivească o colaborare, după 14. Ar fi bine să acceptați, căci dă bine în istoricul dvs. pro­fesional. Cu această ocazie vă verificați și expe­riența profesională dobândită până acum.

DRAGOSTE: În preajma datei de 25, cineva vă poate face să înțelegeți, într-o discuție, că ceva ce v-a făcut să suferiți într-o relație din trecut nu s-a întâmplat din vina dvs.

SĂNĂTATE: Apetitul crescut vă poate aduce rapid kilogame în plus, dacă nu vă controlați alimentația.

SCORPION

Zornăit de bani

Ocupați-vă de chestiunile casnice sau gos­podărești, după Luna nouă din Vărsător, de pe data de 1, și veți avea spor maxim până la Lu­­na plină din 16. Ulterior vă puteți ocupa de mici re­parații. Planificați-vă ie­șirile cu prietenii după data de 6, dacă doriți să iasă bine, căci, înainte de această dată, se pot produce încurcături, care pot duce la certuri în toată regula. După aceea, aceste întrevederi devin dintre cele mai plăcute și pro­duc­tive.

BANI: Una dintre aceste întrevederi se referă toc­mai la câștiguri materiale. Printre amicii dvs. se pot afla unii care vă pot pune în contact cu persoane cu mulți bani și care caută pe cineva cu ca­lități de care dvs. dispuneți din plin.

CARIERĂ: Situațiile neașteptate cu care sunteți confruntați la serviciu luna aceasta nu fac decât să vă dez­volte creativitatea. Șefii încep să fie plăcut sur­prinși de ideile dvs., pe care nu de mult le consi­derau nepotrivite sau de-a dreptul nerealiste.

DRAGOSTE: O idilă jucăușă trece prin momente surprinzătoare, care va face ca între dvs. și per­soana iubită să se înfiripe și o prietenie. Cel mai probabil aveți această revelație între 18 și 21.     

SĂNĂTATE: Durerile de cap sau problemele ocu­lare vă necăjesc până pe 6, dar sunt în gama minoră.

SĂGETĂTOR

Optimism temperat

Jupiter în Pești vă ac­cen­­tuează optimismul și încrederea în dvs. dar nu mai manifestați aceste însușiri cu obișnuita efervescență, ci le inte­rio­rizați. Deși țineți la rude, nu sunteți genul care să cultive cu sfințenie relațiile de familie. Sunteți mai degrabă independenți, dar în această perioa­dă simțiți cât de bine vă fac aceste legături, câtă consistență și câtă pace interioară vă dau. La un nivel mai concret, pe perioada acestei luni, cel mai probabil între 18 și 21, veți găsi ori veți fi tentați să cumpărați o proprietate, o locuință sau o bucată de pământ.

BANI: Aveți multe căi deschise, pentru a vă în­mulți sursele de venit, însă nu trebuie să vă gră­biți. După data de 5, când Mercur își reia calea di­rectă pe cer, e oportun să alegeți dintre ele și să semnați contracte.

CARIERĂ: În februarie, viața profesională nu e pe primul loc. Atitudinea dvs. amicală și inven­tivă față de colaboratorii dvs. vă aduce totuși o creștere în popularitate, care nu va face decât să vă ajute pe viitor.

DRAGOSTE: Stați de vorbă cu cei din anturajul dvs., dacă vă apasă anumite suferințe amoroase. Aceștia vor ști ce anume să vă spună, în special în preajma datei de 23.

SĂNĂTATE: E important să vă preocupați de sănătatea și mobilitatea    picioarelor dvs., dar fără să vă forțați genunchii, gambele ori gleznele.

CAPRICORN

Vorba dulce mult aduce

Simțiți că v-ați găsit direcția, după procesul de reevaluare prin care ați trecut între 22 de­cembrie 2021 și finele lui ianuarie, și nu vă înșe­lați. Dar ca să faceți primul pas în cele mai bune circums­tanțe, e bine să vă gândiți la ce-ar mai fi de perfecționat la capitolul comunicare. Apoi veți pu­tea să vă faceți înțeleși nu doar mental, ci la un nivel profund omenesc. În felul acesta, ceilalți vor înțele­ge și cu câtă considerație îi tratați, că țineți cont de sentimentele și nevoile lor.

BANI: S-ar putea să primiți anumite sume de bani, care nu mai oglindesc valoarea activității dvs. Înce­pând din 14, puteți determina schimbarea acestor condiții ori vă puteți diversifica sursele de câștig.

CARIERĂ: Deocamdată nu este vorba despre un salt profesional, ci despre faptul că deveniți cu­nos­cuți pentru felul în care știți să vă aplicați cunoș­tin­țele și să le transmiteți altora.   

DRAGOSTE: Se prea poate ca o relație de prie­tenie să se transforme brusc într-una de dragoste, mai ales între 18 și 21. Nu e neapărat o relație de durată, dar vă ajută să fiți mai liberi și mai spontani în manifestări.

SĂNĂTATE: Pericolul îl constituie anchilozarea. Fa­ceți mișcare punând accentul pe flexibilitate.

VĂRSĂTOR

Maeștrii vorbitului

Între 15 și 18, nu doar că vă vine ușor să vor­biți cu ceilalți, dar reușiți să vă faceți înțeleși și ca oameni. Comunicarea rămâne cursivă și clară până la finele lunii, ceea ce vă permite să lămuriți și unele încurcături iscate luna trecută, din pricina comunicării improprii. Dacă auziți bârfe care circulă pe seama dvs., nu vă faceți mari griji, căci aveți destui oameni care știu să-i pună la punct pe invidioși. Dar asta se va întâmpla mai degrabă du­pă 5. În fine, a venit timpul în care vă puteți ocupa de problemele casnice, fără să intervină tot felul de întâmplări neprevăzute, care să vă întrerupă. Vă pot ajuta și prietenii, mai ales dacă vine vorba des­pre instalația electrică ori obiectele electrocasnice.

BANI: Tot însoțindu-vă cu prietenii, puteți să des­coperiți o modalitate nouă de câștig. Totul poate porni de la o idee și se poate transforma într-o ches­­tiune productivă.

CARIERĂ: Se vorbește mult despre dvs., oamenii vă percep în fel și chip, dar din fericire cei mai mulți vă vorbesc de bine.

DRAGOSTE: Cei care sunt într-o relație și văd că persoana iubită îi respectă, se pot hotărî să facă următorul pas, între Luna nouă din 1 și Luna plină din 16.

SĂNĂTATE: Până pe 5 vă sfătuim să nu vă forțați nici umerii, nici genunchii.

PEȘTI

Răsfățați și ofertați

Tare bine vă mai merge luna acesta, iar cel mai reușit interval se anunță cel cuprins între 18 și 21. Ideal ar fi să plecați într-o excursie sau măcar să ieșiți mult cu prietenii. Puteți desco­peri personaje interesante cu care aveți multe subiecte de discutat și cu care se pot lega prietenii adevărate. Ei vă pot ajuta să creșteți psihologic, să depășiți niște limite sau îngustimi în gândire și să vă maturizați. Jupiter, cel care vă traversează zodia și face un aspect frumos cu Uranus, planeta prieteniei, se îngrijește să fiți priviți cu simpatie și să atrageți oameni de calitate în viața dvs.

BANI: Uitându-vă cu atenție la niște greșeli pe care le-ați făcut în ultima jumătate a lunii trecute, vă puteți recupera din pierderi. Cele mai bune șanse în acest sens apar în preajma lui 23.

CARIERĂ: Este posibil să primiți mai multe ofer­te de-a participa la proiecte care, din diverse motive, trebuie să se desfășoare cu discreție. Din 14 încolo, aveți discernământul necesar pentru a opta pen­tru vreunul dintre ele și să semnați și un contract.

DRAGOSTE: Fără să trebuiască să vă străduiți, aveți un efect pozitiv asupra celor din jur, efect care se face însă simțit cu precădere în relația de cuplu.

SĂNĂTATE: Fiți atenți la ce și cum mâncați în preajma Lunii pline din data de 16. Pot să apară și aritmii cardiace.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian