Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* „Personalități străine care au marcat istoria României”, volum coordonat de Stănel Ion, Editura Meronia, 432 p.

Acum, când majoritatea oamenilor își iau in­formațiile, nu totdeauna fiabile și uneori contra­dic­torii, de pe Internet, Editura Meronia continuă să ofere cititorilor din România dicționare și en­ciclo­pedii alcătuite de specialiști riguroși, volume de re­ferință în care poți căuta țintit, dar le poți parcurge cu folos și în întregime, urmărind idei și legând o mulțime de fire ascunse. Azi recomand celor dornici să afle cât mai multe despre împre­jurările în care s-a format în timp comunitatea în care trăim, această sinteză a personalităților străine ce au marcat istoria noastră din Antichitate și până în secolul 20. Dic­ționarul, alcătuit de zece autori și redactat cu acu­ratețe, cuprinde numele tuturor personalităților care, direct sau indirect, au in­flu­ențat sau au atras atenția asupra populației persis­tente de mii de ani pe te­ritoriul ce definește Româ­nia. Editura Meronia mai publicase în urmă cu un deceniu un dicționar al personalităților ce luaseră efectiv contact, în diferite momente istorice și din varii motive – militare, comerciale, turistice – cu acest spațiu geopolitic de răscruce. Toți cei care au trecut pe aici mânați de interese (rareori pur culturale) au lăsat ur­me în viața locui­to­rilor, le-au de­scris existența, le-au pus la încercare sau doar le-au consemnat felul de a fi. Împărați și regi, conducători „ce dom­neau peste vreo lim­bă”, cronicari ai is­pră­­vilor acestora, diplo­mați, cercetători inte­re­sați de etnicii aces­tei „insule de ro­ma­nitate” au lăsat măr­­turii despre cum tră­iau oamenii locu­lui. Dacă în acel prim dic­ționar din 2011 criteriul se­lectării a fost prezența efectivă pe teritoriul româ­nesc, în actuala lucrare criteriul e influența con­cretă pe care anumite personalități au avut-o asu­pra celor ce populau ținuturile României. Alături de împărați și regi războinici care le-au traversat în fruntea armatelor încercând să le stăpânească (Darius, Constantin cel Mare, Justinian, Baiazid, Petru cel Mare ș.c.l.), apar acum în dicționar și marii deci­denți ai istoriei din secolul 20 (Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, de Gaulle etc.) pre­cum și alți reprezentanți ai acestora care, fără să treacă prin teritoriul românilor, au luat decizii cu privire la el, ne-au facilitat sau blocat cursul is­toriei. Galeria personalităților ce au marcat în bine sau în rău soarta țării e astfel mai completă și nu­anțată, astfel încât multe din întrebările pe care ni le-am putea pune în legătură cu reacția locuitorilor la un eveniment sau altul, consecințele adesea dra­matice ale acestora asu­pra destinelor colective și in­dividuale – își găsesc răspunsuri. Fiindcă dicțio­narul aduce și o mulțime de informații inedite, nereținute de „istoria oficială”, aflată ea însăși, cum se știe, „sub vremi” și confi­gurată „la coman­dă”. E meritul autorilor, spe­­cia­liști în anumite pe­rioade și la curent cu bibliografia, de a fi introdus nume noi, atât între cei ce au înțeles și sprijinit as­pirațiile românilor, cât și în­tre cei care i-au socotit o masă manevrabilă sau asi­milabilă. Cele peste 250 de articole, din Anti­chitate până în 2000, se­lec­tate în funcție de inci­dența acestor personalități în teritoriul mărit sau redus după împrejurări is­torice, conțin date biogra­fice, înainte de consem­na­rea acțiunilor prin care vizau direct comunitățile te­ritoriale românești. Par­curgând volumul, oricine se poate convinge de rolul personalităților în destinul lumii – o lecție esențială și pentru prezent.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian