Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Carola

Foto: Shutterstock

Când am preluat cabinetul ve­terinar, so­țul meu și cu mine ne-am dat seama ce mult timp ne ia munca. Fetița noastră Lau­ra, de patru anișori pe atunci, rămânea după-amieze întregi singură. Ne-am hotărât să-i lu­ăm un to­va­răș de joacă și așa familia noas­tră s-a mărit cu încă un mem­bru: Ca­rola – o cățelușă Teckel de două luni. Din clipa aceea, oricine o în­treba pe Laura: „Tu mai ai fră­țiori?” pri­mea prompt răspunsul: „Am o su­rioară mai mică, o chea­mă Ca­rola”. Și Carola era în­fă­șată, plim­ba­tă cu căruciorul pă­pu­șilor, hră­nită cu biberonul… Când anii au mai trecut, Carola a în­so­țit-o în fie­­care dimineață la gră­diniță, apoi la școa­la primară, apoi la liceu. Noap­tea, mă tre­zeam s-o în­velesc pe Laura și o găseam dor­mind pe jos, îm­brățișată cu Carola.

Au trecut doisprezece ani frumoși, plini de bucu­rii, până într-o zi, când Carola, deși nu avea voie, a mâncat ceva în parc sau poate la o plimbare în pă­dure, ceva otrăvit. Ne-am luptat pentru ea cu me­di­ca­mente, perfuzii și i-am mai prelungit firul vieții câteva luni, dar inimioara ei n-a mai rezistat, și în­tr-o di­mineață, soțul meu a avut de făcut un drum ex­trem de greu, s-o ia pe Laura de la școală, cu vestea cea rea.

Am îngropat-o în grădină, am pre­să­rat flori. Noaptea m-a trezit un plân­set în­fun­dat. La­u­ra, chircită în antreu, pe locul pre­ferat de Ca­rola, mi-a spus printre ho­hote: „Ma­mă, dar afară plouă și Carolei nu-i place s-o ude ploa­ia”.

Au trecut ani, Laura este studentă, vine acasă doar în vacanțe și avem o no­uă că­țe­lușă, China, pe care, uneori, mă sur­prind stri­gând-o Carola… Pe loc, ochii fe­tei mele se umplu de lacrimi și sunt mus­trată din pri­viri.

Carola a fost și a rămas marea dra­gos­te a unei întregi copilării, o dragoste de ne­în­locuit.

RODICA POP – Rimschied, Germania

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian