Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lecția de machiaj

– Înfrumusețarea obrazului cu produse cosmetice a de­ve­nit în vremurile noastre o artă pe care orice femeie mo­dernă trebuie să o stăpâ­neas­că. Pas cu pas, iată cele mai im­portante etape ale unui ma­chiaj perfect –

1. Aplicarea fondului de ten

Foto: Shutterstock

Luați un burete micuț, udați-l, apoi stoarceți-l bine și puneți pe el un strop din fondul de ten pe care îl folosiți de obicei. Cu miș­cări rapide, rotiți-l din mijlocul obrajilor în afară, în sus și în jos, apăsând ușurel. Nu uitați bărbia și nasul, pe tot conturul lui. Li­mi­ta o reprezintă zo­ne­le unde începe părul de pe frunte și de pe tâm­­ple. Urechile trebuie și ele ma­chiate, la fel ca gâtul și decolteul, folosind aceeași nuanță de fond de ten. Când pasta e aproape pe termi­nate, un­geți-vă pleoa­pele de sus și de jos. La ca­pătul acțiu­nii, obra­zul, gâtul și decolteul trebuie să fie acoperite în mod uniform de o mas­că de aceeași culoare.

2. Cum se machiază cearcănele și cutele de expresie

Pentru mascarea cearcănelor sau a ridurilor adâncite de o parte și alta a nasului și a gurii, a cutei bărbiei sau a cutelor formate în­tre sprâncene, aveți ne­voie de un creion spe­cial, de culoare deschisă (alb-crem), care se gă­sește în comerț. Trageți dungi pe zonele cu pro­bleme, apoi neteziți-le ușu­rel cu vârful dege­telor.

3. Aplicarea pudrei

Înmuiați un pămătuf sau o bucată de vată în pudră pulbere trans­pa­rentă, scuturați-o de do­sul mâinii ca să se eli­mine ceea ce e de prisos și aplicați pulberea uni­form, pe toată suprafața obrazului, inclusiv peste dungile mai deschise. Teh­nica aceasta fixează fon­­dul de ten, care de­vi­ne mat și du­rează mult.

4. Fardul de ochi

Pentru zi se recomandă folosirea fardurilor de ochi cremoase, care pă­trund mai bine în pleoapă și durează mai mult. Și fardul compact se com­portă bine, mai ales dacă veți alege culori na­turale, în armonie cu cu­loa­rea dvs. de ochi. Far­dul se aplică nu­mai pe suprafața pleoapei de sus. Pen­tru arcadă se fo­lo­sește o altă cu­loa­re, mai deschisă decât cea aplica­tă pe pleoapă, dar în același ton (maro cu bej, albastru cu bleu des­chis etc.).

5. Dermatograful și rimelul

O singură linie de dermatograf fa­ce privirea mai expresivă. Trasați-o numai pe pleoapa superioară, de la colțul ochiu­lui, dinăuntru către exte­rior. Urmează ri­melul. Ștergeți bine pensula înmuiată în tub, dar imediat după aplicare folo­siți o periuță de dinți, astfel ca ge­nele să nu rămână prea în­cărcate de vop­sea. (Puneți de­ge­tul ară­­tător de la mâna stângă peste ge­ne­le date cu rimel, iar cu periuța ți­nu­tă în mâna dreaptă periați genele pe partea interioară, de jos în sus). Des­faceți fie­care geană în parte, fiindcă altfel dă impresia de ochi obosit.

6. Buze frumoase

Cel mai bun ruj îl reprezintă cre­ionul de buze. Bine ascuțit, el poate fi folosit și pentru trasarea contu­ru­lui, și ca ruj. Dese­nați mai întâi con­tu­rul buzelor, apoi întindeți culoarea cu vârful de­ge­tului. În final, adău­gați puțin gloss pe zona de mijloc a bu­ze­­lor (dacă aveți gura mare) sau pe toa­tă suprafața (dacă aveți buze subțiri).

7. Fardul de obraz

Mai întâi va trebui să zâmbiți. În fe­lul acesta, pomeții obraji­lor se ri­dică, iar sub ei se formează o „vale”. Evitați-o: fardul se apli­că numai pe zona aflată deasupra ei, de la mijlocul pometelui spre ureche. În loc de fard de obraz se poate folosi ruj.

8. Retușul

Dacă mai lucește ceva pe obraz, tamponați-vă ușor cu puțină pudră.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian