Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IUNIE

Foto: Shutterstock

– Toată lumea respiră ușurată, din 5, când neastâmpăratul Mercur revine în mișcare directă. În primul rând ne vom putea face ordine prin facturi, căci el străbate zodia Taurului, legată de bani. Din 14, ne putem face ordine și în problemele administrative, dacă acolo s-au produs oarecare încurcături, ori putem drege relațiile șifonate cu cei din anturaj sau cu vecinii. Venus în Taur favorizează o creștere a câștigurilor directe, mai ales în cazul celorlalte semne de pământ (Fecioară și Capricorn) și a celor de apă (Rac, Scorpion și Pești). În cea de-a doua parte a lunii, ne vine ușor să ne însușim cunoștințe. Cei care au de susținut examene sau interviuri au mari șanse să combine inteligența cu farmecul. Combinația energetică dintre micul malefic Mar­te și marele benefic Jupiter în Berbec ne poate determina să ne supraestimăm puterile. Trebuie să respectăm justa măsură, să acționăm cu curaj, dar cu moderație. Saturn în Vărsător intră în mișcare retrogradă pe 5, fă­când bilanțul activităților noastre sociale și testând trăinicia relațiilor de prietenie, până în octombrie in­clusiv. Neptun face același lucru în Pești, din 9, începând să cearnă visurile de realitate –

BERBEC

Energie la apogeu

Atât de mult vă bucură ener­gia debordantă cu care vă înzestrează Marte și Jupiter în sem­nul dvs., încât nu știți ce să începeți să faceți mai întâi. Mai ales că idei ați tot avut, dar cumva nu ați dispus și de motivația și forța de-a le con­cretiza. O modalitate de-a vă sta­bili prioritățile ar putea-o constitui dis­cuțiile cu prietenii mai în vârstă. Ideal ar fi să purtați aceste conver­sații până pe 5, căci ulterior ei ar putea să vă îndemne să fiți excesiv de prudenți. În preajma Lunii noi din Rac, din 29, reușiți să-i încu­ra­jați pe cei din familie. Nu le treziți însă așteptări nerealiste.

BANI: Faceți-vă socotelile din ur­mă, până pe 4, și plătiți-vă eventua­lele datorii, ca să știți o treabă. Contracte pot fi semnate cu folos pâ­nă pe 13. Primele venituri su­pli­mentare se materializează până pe 23.

CARIERĂ: Comunicarea cu șefii se îmbunătățește după data de 4. La mijlocul lunii și până pe 23, aceștia se pot gândi chiar să vă promoveze.

DRAGOSTE: Avântul pasional poate fi pe alocuri exagerat, în pri­mele zile ale lunii, așa că nu pro­miteți câte-n lună și în stele și nici nu contați pe faptul că sentimentele dvs. vor fi la fel de intense.

SĂNĂTATE: Sportul în forță nu este indicat în primele zile ale lunii. Incidente legate de apă sau retenția de apă pot apărea în jurul lui 29. Labele picioarelor sunt deosebit de sensibile.

TAUR

Spor la bani

Agitația din primele patru zile ale lunii, când nu știți ce să faceți mai întâi și toate par să meargă alandala, se liniștește începând din 5, când Mercur redevine direct în zodia dvs. și vă recâștigați, treptat, calmul. Ve­nus, aflată de asemenea la dvs. acasă, vă ajută în mod semnificativ să vă rezolvați problemele personale. Pe 12, prietenii sunt cei care pot interveni în mod salutar în viața dvs. În preajma datei de 22, reușiți să vă impuneți părerile cu eleganță, dar fără drept de apel. Inclusiv probleme legale com­plicate, care au tot trenat,    pot fi re­zolvate acum în favoarea dvs.

BANI: Tot micul benefic, Venus, alias patroana banilor, vă poate atrage, până pe 23, asocieri favorabile, fără să vă stră­duiți prea mult. Puteți încheia de asemenea contracte avantajoase până la finele lunii.

CARIERĂ: E de așteptat ca su­pe­riorii dvs. ierarhici să facă un bilanț al prestației dvs. și să vă anunțe, din 5 în­colo, la ce capitole ați fost deficitari.

DRAGOSTE: N-ar fi deloc surprin­zător ca, între 5 și 13, să restabiliți ca­litatea comunicării verbale și emoțio­na­le în cuplu. Acest lucru este proba­bil să se întâmple în cazul acelor Tauri ca­­re s-au străduit să facă pace cu trecutul.

SĂNĂTATE: Marte și Jupiter în Ber­bec vă trezesc o mare poftă de mân­care, însă nu au puterea să stimuleze ac­tivitatea ficatului, ca să facă față provocării.

GEMENI

Formă maximă

Cu toată agerimea dvs. men­ta­lă, retrogradația șefului dvs. Mercur în semnul dvs. v-a întors viața peste cap, îndeosebi între 12 și 24 mai. Din 5, o ia din nou direct și ar fi bine să cugetați la bârfele des­pre dvs. care v-au ajuns la urechi în ultima perioadă și să resta­bi­liți adevărul, acolo unde se poa­te. Mercur direct intră în sem­nul dvs. pe 14, pe 23 i se alătură și micul benefic, Venus, și lu­crurile încep să meargă din nou ca unse: sunteți în formă, inven­tivi și creativi. Încercați să nu plecați la drum pe 5, ziua în care Saturn ridică obstacole, fie sub formă de întâr­zieri, fie din partea autorităților. Fiți însă precauți și ulterior, când riscu­rile scad.

BANI: Activitățile comerciale sunt stimulate de Mercur, din 14, iar din 23, Venus vă poate aduce pe cineva interesat să vi se alăture. Dacă vă de­cideți să începeți o asociere lu­cra­tivă, ar fi bine s-o faceți după Luna nouă din Rac, din 29.

CARIERĂ: Vă vine parcă tot mai greu să vă concentrați ori să desci­frați intențiile șefilor. Această con­fuzie culminează pe 29, când n-ar fi rău să vă lu­ați zi liberă.

DRAGOSTE: Din 4 în­ce­pând, reușiți să vă recu­ceriți perechea cu care lucrurile n-au mers prea grozav luna trecută.

SĂNĂTATE: Gambele și gleznele sunt sensibile pe 12, când e reco­man­­dabil să purtați încălțăminte comodă.

RAC

Dragoste cu lună nouă

Frământările intense care v-au tulburat probabil și ciclul ve­ghe-somn încep să se liniștească. Pri­mele rezolvări privesc via­ța so­cială, căci probabil nu ați co­municat prea bine cu prie­tenii și ast­fel s-au creat încurcă­turi. Aces­tea se pot clarifica înce­pând din 5, când anumite în­tru­niri pot fi reprogramate. Din 14, vă vine greu să spu­neți ce vă apa­să, însă din 23, Venus, planeta diplo­mației, vă ajută să vă deschideți. Îi puteți face de ase­­menea să înțeleagă pe cei care v-au rănit, cum v-au afec­tat vorbele sau faptele lor. În cel mai rău caz, vă veți putea plânge pri­etenilor celor mai dragi, ușurân­du-vă sufletul în felul acesta.

BANI: Unele dintre evenimentele sociale de la începutul lunii pe care le-ați ratat aveau probabil de-a face cu faptul că prietenii doreau să vă pună în legătură cu oameni cu care ați fi putut colabora. Reprogamați-le pentru intervalul 5-13.

CARIERĂ: Aveți idei multe și inte­re­sante, dar încercați să le pre­zen­tați cu ceva mai puțină em­fază în primele zile ale lunii: vor fi mai bine primite așa.

DRAGOSTE: Luna nouă se pe­trece pe 29 în semnul dvs., per­mițându-vă să vă deschideți emo­țional mai mult față de partener, care v-a demonstrat, la mijlocul lu­nii, profunzimea sentimentelor.

SĂNĂTATE: Între 14 și 24, mo­bilitatea încheieturilor brațelor lasă de dorit.

LEU

În vâltoare

Luna trecută ați fost probabil destul de nemulțumiți de viața dvs. socială, din pricina lui Mercur retrograd, care v-a dat peste cap niște planuri. Dar nu-i nimic pierdut, din 14 încep să vi­nă invitații, iar până către sfâr­șitul lunii nu vă veți putea plân­ge că n-aveți unde și cu cine să ieșiți. Dimpotrivă, din 21 s-ar putea ca dvs. să fiți cei care do­resc să se retragă din vâltoarea vieții mon­dene. În preajma Lunii noi din 29, ar fi indicat să stați singuri ori să vă ve­deți cu cei din familie, căci adu­nă­rile zgomotoase nu vă priesc. Dacă sun­­teți invitați să faceți o apariție publică la început de lună, temperați-vă, ca să nu dați senzația că doriți să impresionați cu tot dinadinsul.

BANI: Către finele lunii, mai ales în preajma lui 29, nu ar fi indicat să vă lan­sați într-o afacere nouă, decât ce­rând eventual o evaluare din partea unui specialist.

CARIERĂ: Greșelile pe care le-ați comis până pe 4 și pentru care ați fost certați vă pot im­pulsiona să fiți mai atenți, și asta să vă aducă aprecieri între 5 și 23.

DRAGOSTE: O dragoste-ful­ger se poate naște în viața celor care că­lătoresc, dar nu vă pripiți cu angaja­men­tul. Perechea dvs. tinde să se retragă din nou în mutism și ră­cea­lă, din 6.

SĂNĂTATE: Până pe 4 nu sunteți prea îndemânatici, deci nu meșteriți. Pe 29, e cazul să vă menajați stomacul.

FECIOARĂ

Tonus mental

Nu v-a prea ieșit cu călătoriile și nici cu studiile începând cu luna trecută, dar din 5, vă puteți replia. Cu această ocazie, o să vă dați probabil seama că vă pre­gătiți mai bine și că aceste activități nu ar fi fost la fel de reușite, dacă v-ar fi ieșit din prima. Oricum, sim­țiți că v-ați recâștigat atât tonusul mental, cât și discernământul în privința ches­tiunilor practice. Înce­pând din 21, vi se face dor de pre­zența caldă a prie­tenilor. Aceste în­tâlniri pot îmbrăca o tentă pronunțat emoțio­nală în preaj­ma Lunii noi din Rac, din 29, mai ales dacă vă vedeți cu prietene apropiate.

BANI: Cineva cu ca­re e posibil să fi în­ceput deja o afacere pro­mi­țătoare vă poate pune în încurcătură la în­ceput de lună, ce­rându-vă prea mult.   

CARIERĂ: De la mijlocul lunii în­cepeți să dregeți gafele comise luna trecută în comunicarea cu șefii. Pe măsură ce descâlciți diverse situații, căpătați încredere, iar din 24 puteți începe să excelați.

DRAGOSTE: E bine să plecați la drum cu persoana iubită, de pre­fe­rință către o destinație exotică, după data de 5. În cuplurile consacrate, partenerul de cuplu vă trezește în schimb tot mai multă neîncredere.

SĂNĂTATE: Începutul de lună vi­ne cu înrăutățirea afecțiunilor croni­ce, mai ales cele osoase, dermatolo­gice sau dentare.

BALANȚĂ

Verde, pentru vacanță

Mercur, direct în Gemeni, vă compensează anumite frustrări pe care le-ați resimțit luna trecută, legate de distracții, cum ar fi mersul la spec­tacole, concerte sau călătorii interesante, care din­tr-un motiv sau altul n-au avut loc sau au fost dezamăgitoare. Din 14 începând, apar noi ocazii să vă destindeți, antrenându-vă însă în ace­lași timp și mintea, iar cele mai frumoase dintre ele se ivesc în­cepâd din 24. Tot de la această dată, cei care pleacă în concediu au certitudinea că acesta se va petrece sub frumoasele auspicii oferite de com­binația Mercur-Venus. Un proiect creativ sau care implică talentele copiilor dvs. ar putea să stagneze începând din 5.

BANI: N-ar fi exclus ca partenerul de cuplu sau de afaceri să vă ofere un dar consistent pe parcursul acestei luni. Pe 12, prietenii sunt cei de la care pu­teți primi tot un cadou sau o sumă de bani.

CARIERĂ: În preajma zilei de 29, când va avea loc și Luna nouă și începe de asemenea retrogra­da­ția lui Neptun, vă poate fi aproape imposibil să vă concentrați cum trebuie la serviciu.

DRAGOSTE: Perechea vă acordă multă atenție, dar poate fi un pic prea autoritară la început de lună. În relațiile amoroase, în schimb, puteți obser­va din 5 cum persoana iubită se închide din nou.

SĂNĂTATE: Evitați eforturile în 17 și 29. Înche­ie­turile brațelor sunt sensibile pe 17. Stomacul și picioarele trebuie menajate pe 29.

SCORPION

Vulcan de energie

Pentru dvs., lipsa de împlinire emoțională distruge însăși dragostea de viață. Pro­ble­ma e că uneori vă barați singuri calea spre aces­te trăiri profunde, reprimându-vă sentimentele. Luna aceasta, persoanele din anturajul dvs. vă pot fi de un ajutor inestimabil, explicându-vă cum vă percep și de ce le treziți o loialitate atât de profundă. Cel mai receptivi sunteți la spusele lor la jumătatea lunii și în special pe 21 și 22. Cel mai bine ar fi să plecați în vacanță după Luna nouă din Rac din data de 29. Dat fiind că în aceeași zi Neptun intră în miș­care retrogradă, s-ar putea să aveți multe ezitări cu privire la alegerea destinației.

BANI: Mulți dintre dvs. au avut probleme cu documente legate de bani sau negocieri fără rezultat pe parcursul retrogradației lui Mercur. Dar de cum intră acesta în mișcare directă în Gemeni, pe 14, lucrurile se pot așeza poate chiar mai bine ca înainte.

CARIERĂ: La început de lună, aveți o energie nestăvilită, care îi inspiră pe unii colaboratori, dar îi intimidează pe alții, care se simt suprasolicitați. Explicați-vă intențiile, dar respectați-le ritmul.

DRAGOSTE: Dacă aveți răbdare cu partenerul până pe 4, comunicarea se ameliorează simțitor și acesta se va putea manifesta iar cu căldură.

SĂNĂTATE: Excesul de energie produs de Ju­pi­ter și Marte în Berbec prezintă în primele zile riscul unor mici accidente, mai ales la serviciu.

SĂGETĂTOR

Limpeziri sentimentale

Marele benefic Jupiter, care vă guvernează, mai poartă încă un nume, și anume cel de „pla­neta exagerării”. Își va manifesta această tendință destul de puternic în primele zile ale lunii, îndem­nat fiind și de energicul și aventurosul Marte în Berbec. Vă veți dori deci să călătoriți, dar ar fi o greșeală să vă faceți un traseu care implică zece destinații într-o săptămână. Sau s-ar putea să do­riți să vă împărtășiți bogatele cunoștințe cu alții, ajungând însă să-i obosiți cu prea multe in­for­mații. Dacă depășiți aceste capcane în primele ze­ce zile ale lunii, în rest, umorul și bu­năvoința dvs. se vor îmbina armonios cu intuiția și precizia marțiană.

BANI: După 5, ajungeți la concluzia că a meritat să faceți anumite rectificări. Corectivele pe care le-ați adus pot da roade mai rapide și mai bogate decât vă așteptați și noi ocazii de câștig apar pe 21-22.

CARIERĂ: Lucrați la eficientizarea procedurilor de la serviciu, dar și la armonizarea relațiilor de muncă, până pe 5.

DRAGOSTE: Divergențele pe care le-ați avut cu perechea dvs. luna trecută pot fi clarificate ver­bal, începând din 14, și afectiv, după data de 23, sub influența romanticei Venus.

SĂNĂTATE: Gâtul este sensibil până pe data de 4 inclusiv, de aceea ar fi bine să evitați să beți băuturi reci. Cei cu rinichii sensibili au nevoie de o hidratare corectă.

CAPRICORN

Siguranță afectivă

În ultima vreme, mulți dintre dvs. au trăit cu impresia că degeaba se străduiesc să facă lu­cruri frumoase pentru cei dragi, căci acestea sunt tre­cute cu vederea. Alții și-au pierdut în mare mă­sură încrederea în propriile lor însușiri. Dacă aceste percepții v-au făcut să vă reexaminați trecutul, în­cercând să priviți în mod obiectiv aceste îndoieli, veți putea primi cu inima deschisă aprecierile care vi se vor arăta la mijlocul lunii.

BANI: Începând din data de 5, când guvernatorul zodiei dvs., Saturn, intră în mișcare retrogradă, în­ce­peți să vă reconsiderați veniturile directe și even­tual să stabiliți niște domenii, unde ar fi indicat să faceți economii.

CARIERĂ: Colaboratorii dvs., care n-au prea fost de acord cu deciziile luate de dvs. în perioada re­tro­gradației lui Mercur prin Gemeni, încep să-și schim­be părerea din 14 și le pot înțelege pe deplin utilitatea, din 24.

DRAGOSTE: Celor îndrăgostiți și nesiguri pe re­ciprocitatea sentimentelor persoanei iubite, mijlocul lunii le aduce certitudinea afectivă mult căutată. Cu­plurile stabile, care au nevoie de ajustări, le pot face după Luna nouă din data de 29.

SĂNĂTATE: E bine să reluați exercițiile de flexi­bilitate la nivelul brațelor.

VĂRSĂTOR

Nu spuneți „nu” prea des

Dvs. sunteți firi inovative, cu o gândire ori­gi­nală. Cu toate acestea, intrarea vechiului dvs. guvernator, Saturn, în mișcare retrogradă, toc­mai în semnul dvs., pe 5, vă poate bloca într-un con­servatorism care nu vă caracterizează. Obser­va­ți-vă și, dacă ajungeți să constatați că, atunci când cineva vine către dvs. cu o propunere intere­santă, prima dvs. tendință e să spuneți nu, încercați să vedeți de unde vine această rezistență, în ce do­meniu al vieții dvs. vă simțiți copleșiți, incapabili să vă ajustați unor cerințe noi. În felul acesta pro­cesul de deblocare poate să pornească deja.

BANI: Pe final de lună, nu ar fi deloc reco­man­dabil să agreați termenii unui contract de angajare sau care prevede condițiile în care aveți de efectuat niște plăți. Ziua de maxim risc e 29.

CARIERĂ: Cineva, despre care nu știți că vă vrea răul, reușește, fără să intenționeze, să vă facă un serviciu. Se poate ca intrigile sale insistente să de­termine pe cineva să vă verifice și să se convingă nu de defectele, ci de calitățile dvs.

DRAGOSTE: Din 5 începând, trecutul vă poate preocupa aproape obsesiv. În asemenea măsură, încât în a doua parte a lunii să doriți să vă reco­nec­tați cu cineva de demult.

SĂNĂTATE: Către finele lunii, mai ales în preaj­ma Lunii noi din 29, puteți deveni impulsivi. Aveți grijă la alimentație.

PEȘTI

Stări confuze

Starea de stagnare, nehotărâre și confuzie se accentuează luna aceasta, devenind greu de suportat, înainte ca Neptun în semnul dvs. să intre în mișcare retrogradă, ceea ce se întâmplă pe 29. E posibil să vă simțiți de asemenea nedrep­tățiți, izolați de ceilalți. Acest sentiment se poate acutiza după data de 5. Cei care vă ajută să de­pă­șiți aceste stări, care nu sunt tocmai ușor de su­por­tat, sunt cei din anturajul dvs. apropiat. Veți be­neficia de sprijinul lor după data de 4, iar pe 20 și 21, vă veți da seama cât de mult țin aceștia la dvs., indiferent că este vorba despre rude, amici sau vecini.

BANI: E bine să vă lansați într-un proiect nou, maximum două, dar nu în primele zile ale lunii, cât timp Marte și Jupiter vă pot determina să vă grăbiți și să nu estimați realist cât puteți duce.

CARIERĂ: Nu este exclus ca unul dintre șefii dvs. sau un    coleg mai în vârstă să se simtă ame­nin­țat de dvs. și să vă submineze constant, cu ma­re discreție.

DRAGOSTE: Partenerul dvs. poate avea im­presia că îi ascundeți ceva sau că îl înșelați, dacă reacțiile dvs. față de el sunt mereu altele. O atitudine evazivă nu face decât să adâncească această impresie. Cele mai mari greșeli le puteți face în preajma zilei de 29.

SĂNĂTATE: Boli cronice, ca alergiile recurente, problemele osoase și cele dentare, pot deveni greu de suportat, îndeosebi pe 5.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian