Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – CAZURI DE EXTREMĂ URGENȚĂ

„Copilul nostru s-a născut fără o parte din esofag”

Bună ziua,

Mă numesc Călin Bicăzan, am 38 de ani, lo­cu­iesc în Deva, judeţul Hunedoara. Sunt un vechi ci­titor al revistei „Formula AS”, dar nu am crezut ni­ciodată că voi apela la ea pentru ajutor. Împreună cu soţia mea, Diana, ne-am dorit multă vreme un copilaş. Suntem credincioși amândoi și ne-am rugat la Maica Domnului, Bunului Dumnezeu şi Sfântului Efrem cel Nou, la care avem mare evlavie. După câţi­­va ani, a venit vestea bună chiar pe 8 septem­brie, de ziua Naşterii Maicii Domnului, când Diana mi-a spus, cu lacrimi în ochi, că este însărcinată. Dar după câteva săptămâni, bucuria ne-a fost umbrită: doi doctori diferiţi ne-au spus că există un risc ri­dicat ca bebeluşul să se nască având sindrom Down și au recomandat avortul. Unul i-a văzut o malfor­ma­ţie la osul nazal, celălalt la picioruş. Dar noi am ho­tărât să păstrăm copilaşul, indiferent de urmări, având nădejdea şi credinţa că, dacă este darul Maicii Domnului, ea îl va ocroti. Băiatul nostru a venit pe lu­me fără sindrom Down, dar s-a născut cu o proble­mă extrem de gravă: atrezie de esofag, lipsa legăturii dintre esofag și stomac. Drept urmare, nu poate în­ghi­ţi. A și fost operat de urgenţă, în prima zi după naştere. Timp de un an de zile, sau pâ­nă atinge 10 kilograme, tre­buie hrănit prin­­tr-un tub, du­pă care ur­mează o a do­ua o­pe­­raţie ca­re pre­su­pu­ne tă­­ie­rea unui frag­­ment de in­testin şi mon­­tarea lui de la esofag la sto­­mac. Deo­cam­dată,    ca să-l pu­tem hrăni, avem ne­voie de un injectomat care costă în jur de 3500 de lei. Am apelat la Casa de Să­nă­tate pentru ajutor, dar ni s-a spus că injec­to­matul nu este pe lista aparatelor care pot fi decon­tate. Acum a făcut o in­fecţie, chiar prin locul pe unde intră tubuşorul, şi par­că pro­ble­mele nu se mai ter­mină. Încă este in­ter­nat la secţia de copii pre­maturi, pentru că din cauza pro­blemei lui de sănătate nu s-a putut dezvolta normal.

Cu nădejde că vom fi ajutați în lupta pentru salvarea copilului nostru atât de dorit, vă mulțu­mesc cu multă recunoștință.

Am deschis cont în RON, la Banca INGB Centrală, IBAN: RO42INGB0000999907988493, Titular cont: Călin Dumitru Bicăzan, SWIFT: INGBROBU, BIC: INGB

BICĂZAN CĂLIN –    loc. Deva, str. Mihai Eminescu, Bl. B, Sc. E, Ap. 80, jud. Hunedoara, cod 330162, tel: 0746/05.78.77

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian