Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Doctorul Marea Neagră

– Sănătate pe gratis: APĂ, SOARE și NISIP –

1. Soarele

Indicații terapeutice

Foto: Shutterstock

* Depresie – expunerea la soare este un re­me­diu ex­traordinar contra stărilor depresive. Un raport pu­blicat în 1993, în „Journal of the Ameri­can Medical Association”, menționează: „Lipsa lumi­nii solare duce la depresie, anxietate, agitație, la redu­ce­rea capaci­tă­ților fizice, psihice, intelec­tuale. Scade ca­pacitatea de concentrare, scade apetitul și capa­cita­tea sexuală, pro­duce sentimente de vină nejustificată, lipsa con­cen­trării, indecizie, uneori se poate ajunge la tendințe suicidare. Lumina electrică nu vindecă în nici un caz aceste simptome, în schimb soarele, DA”.

* Psoriazis – expunerea la soare și regimurile de dezintoxicare cu legume și fructe proaspete sunt, poa­te, cele mai puternice remedii împotriva acestei boli, că­­reia deocamdată medicina oficială nu i-a găsit lea­cul. Simpla expunere sistematică (zilnic 2-4 ore) la soa­re reduce, în timp, suprafața leziunilor, diminuează pruritul și alte simptome asociate psoria­zisului.

* Refacere după fracturi – radiațiile ultra­violete naturale recepționate la nivelul pielii mă­resc sensibil viteza de refacere a țesutului osos. Inte­resant este că nu trebuie expus la soare neapărat membrul afectat, întreaga suprafață a pielii având celule fotoreceptoare care stimulează producția de vitamina D, ajutând la fixarea calciului și la refa­cerea osului afectat.

* Meteosensibilitate    – un studiu american arată că radiația solară, în contact cu pielea, stimulează glan­da pineală, numită metaforic „cel de-al treilea ochi”, care este responsabilă și de înștiințarea organismului cu privire la schimbarea vremii, a anotimpurilor și la succesiunea zi-noapte. Astfel, tratamentul cu soare ajută la o mult mai bună adaptare ulterioară a corpului și a psihicului la schimbările bruște ale vremii, precum și la alter­nanța sezoanelor.

* Tulburări de somn – un studiu făcut de o echi­pă de medici și psihologi, publicat în 1995 în „Journal of Biological Rythms” arată că persoanele care petrec mult timp în aer liber, la soare, își ame­liorează spontan somnul du­pă câteva săptămâni. Subiecții care au făcut acest tratament simplu cu soare au ador­mit mai ușor, nu au mai avut treziri nocturne re­petate, iar somnul a fost mult mai odih­nitor.

* Sindrom premenstrual – o comuni­care făcută în „American Journal of Psy­chia­try”, de către un colectiv de psihiatri condus de dr. B. L. Parry, arată că simptomele de dina­intea menstrelor, cum ar fi astenia psihică și fizică, irascibilitatea, depresia, sunt mult ameliorate la femeile care fac măcar de două ori pe săptămână băi de soare.

2. Baia în mare

Indicații terapeutice

* Celulită, țesut adipos în exces, atonie mus­culară – O cură de înfrumusețare completă cu valuri va fi făcută minimum 12 zile la rând. Se vor face și băi în apă, până la umeri, pentru forti­ficarea mus­cu­­laturii.

* Slăbit – mișcarea în apa sărată, care opune o mare rezistență la înaintare, face ca o simplă baie, ceva mai dinamică, să activeze o mulțime de gru­pe musculare, care în mod normal nu sunt puse la trea­bă, obținându-se un efect mai puternic decât printr-o oră de „suferințe” într-o sală de fitness. Apoi, arderea su­plimentară de calorii datorată pier­derii constante de căldură în timpul șederii în apă este un alt element va­loros pentru cei care vor să dea jos kilogramele în plus.

* Crampe musculare – efortul făcut când mer­gem prin apă sau în timp ce ne ținem echi­librul în fața valurilor, acțiunea de masaj a valurilor corelată cu re­gimul de temperatură ridicată, toți acești factori re­duc predispoziția spre crampe și spasme mus­culare și detensionează zonele de con­trac­tură deja exis­tente. Practic, în timpul băilor de mare, cu con­diția să nu fie prea lungi și să nu ne for­țăm sistemul mus­cular făcând efor­turi bruște, se realizează un tra­tament simultan de cultură fi­zică medicală, masaj și termo­terapie.

* Refacere după trauma­tisme musculare și osoa­se – se face cel mai bine în apa sărată și caldă. Greu­tatea corpului este preluată în proporție de peste 70% de către apă și, ca atare, mușchii și siste­mul osos nu sunt forțate în timpul băilor. În schimb, rezis­tența opusă de apă la înaintare obligă toate gru­pele mus­culare să lucreze în ritm constant și destul de intens. De fapt, fiecare baie în mare este o ședință de kine­tote­rapie intensă, care ne ajută să ne recu­perăm rapid și sigur, după aceste traumatisme.

* Adjuvant în retardul psi­ho-motor la copii – mișcarea în apa de mare are un neobișnuit efect de de­blocare la nivel afec­tiv și mental asupra multor copii. Odată ce le este treptat eliminată reticența față de acest mediu marin necunoscut, ei vor căpăta un apetit în creș­tere pentru joacă, pentru descoperire, pentru miș­care. În țări cum ar fi Franța, Statele Unite sau Spania, băile în mare sunt o adevă­rată tera­pie, fă­cu­tă cu aju­torul spe­cia­liștilor și al pă­rin­ților. Prin inter­mediul băilor în mare, al jocurilor cu părinții și apoi cu cei din jur, copiii ajung să își îmbună­tă­țească mult capacitatea de relațio­nare, coordo­narea motorie, ajung să vorbească mai fluent și în construcții tot mai ample.

* Varice, picioare umflate – mersul prin apă până la genunchi este un medicament de o eficiență ine­ga­la­bilă în aceste afecțiuni. A­ceastă plimbare dinamică prin valu­rile mici de lângă țărm, pe o distanță de 1-4 ki­­lo­metri pe zi, în pas vioi sau – dacă puteți – în aler­ga­re ușoară, asigură un masaj care va stimula circulația ve­noasă blând și eficient, va preveni formarea de noi va­­rice și le va reduce în volum pe cele deja existente, va stimula circulația limfatică, diminuând volumul pi­cioarelor.

* Circulație periferică deficitară – se recomandă mersul prin apă până la genunchi și înotul. Ambele tipuri de exerciții îmbunătățesc cir­cu­lația sanguină, prin inter­mediul masajului făcut de apă, prin mobili­za­rea muscu­laturii care va aduce un aflux spo­rit de sân­ge, prin presiunea apei, care va împinge sângele venos.

3. Nisipul

Indicații terapeutice

* Retenție de apă în corp – persoanele cu surplus de apă în țesuturi, dar și cele cu surplus de greutate vor da jos după o oră de stat în nisip fierbinte mai bine de un kilogram de apă, datorită su­dorației intense. Și încă un efect interesant: câteva ore după baia de nisip fier­binte, apetitul alimentar va fi sensi­bil dimi­nuat, ceea ce îi va ajuta pe cei care vor să slă­beas­că.

* Sensibilitate excesivă la infecții – în­gro­patul în nisip fierbinte are același efect ca o baie hipertermică, pro­cedură prin care temperatura corpului este ridicată vreme de câteva zeci de minute, timp în care organis­mul va lupta mult mai bine împotriva bacte­riilor, anu­mite celule ale siste­mului imunitar (limfocitele T) se vor activa, producerea de celule imunocompetente se va intensifica. Este, de fapt, același mecanism pe care îl angrenează febra în organism, doar că efectele mai puțin plăcute ale acestor accese de febră repetate nu vor fi resimțite după baia de nisip.

* Reumatism – articulațiile încălzite de nisip fier­binte pe o perioadă de timp de câteva zeci de mi­nu­­te vor deveni mai flexibile, durerea se va diminua după câteva astfel de proceduri, efect care se va men­ține mai multe săptămâni după încetarea acestui trata­ment inedit. Nu se cunosc încă foarte clar me­canis­mele care conduc la acest efect tera­peutic (efect similar cu cel obținut în timpul îm­pachetărilor cu parafină din bazele de tratament) al hipertermiei, dar el este cât se poate de palpabil pentru cei care l-au în­cercat.

* Spondilita – va fi ameliorată de aceste băi de nisip, corelate cu băile de soare, cu mișcarea în apă și cu climatul marin. Același efect calmant al băilor de nisip co­relate cu ceilalți factori se constată și în cazul ne­vralgiilor care se agravează la frig.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian