Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Despre scumpirea revistei Formula AS

– O veste bună, după o veste proastă –

Vestea proastă a fost scumpirea ziarului. O decizie luată cu pis­to­lul la tâmplă: fali­men­tul – imi­nent, prin explozia costu­rilor la hârtie și la tipar, sau supra­vie­țuirea, prin creș­terea prețului cu un leu și cincizeci de bani. Am ales viața. Va­rianta a doua, nădăjduind din toate puterile noastre că veți rămâ­ne alături de noi. Criza, care în alte țări ale lumii e anunțată la toam­nă, în România deja a venit. Nu vă spunem o noutate. Noutatea este că ea amenință presa scrisă, cu dis­pariția. Costurile depășesc cu mult banii încasați din vânzarea ziare­lor. E vorba de miliarde!

În calitate de cititori fideli ai revistei noastre, de peste 30 de ani, tovarăși de drum, și la greu, și la bine, am considerat că suntem datori să vă mărturisim adevărul, despre decizia grea, dar obliga­to­rie, a scumpirii ziarului. Nu există alternative. Singura facili­tate pe care v-o putem oferi sunt abo­na­mentele reduse cu 20%. Da­că vă numărați printre cititorii care pot renunța la bucuria cumpărării re­vistei la chioșc, săptămână de săp­tămână, abonați-vă la „For­mula AS”. Într-un caz sau în altul, recu­noștința noastră este până la cer. La fel și strădania de a oferi cali­tate în paginile revistei, cu mult peste orice preț. Doamne aju­tă să ne rămâneți ală­turi!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian