Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Scrisoarea săptămânii

„Mai avem doar o palmă, pentru a ne vedea visul împlinit”

(Scrisoarea: „Vin ploile toamnei. Biserica «Nașterea Maicii Domnului» din Cândești are nevoie urgentă de acoperiș”,    F. AS nr. 1441)

„Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Iisus, cu privire la voi.” (I Tesalo­nicieni 5: 16-18)

Noi, enoriașii Parohiei Cân­dești, sa­tul de naștere al celui de-al patrulea pa­triarh al Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Moi­sescu, dăm mulțumire Bu­nului și Preamilostivului Dumnezeu, pre­cum și dumneavoastră, oamenilor cu suflet de aur, iubitori de Hris­tos și în­drăgitori ai „tindei împărăției ce­rurilor”, biserica.

Datorită dvs., în urmă cu apro­xi­mativ două luni, am de­marat lucrările de înlocuire a acoperișului sfântului lo­caș din satul nostru. După cum bine știți, în frumoasa noastră bisericuță în­ce­­puse să pătrundă apa atunci când ploua sau se topea zăpa­da. În cei patru ani, de când sunt preot în acest loc bine­cuvântat de Dumnezeu, am tot cârpit strică­ciunile, însă starea avansată de degradare impunea schim­barea integrală și de ur­gență a acoperișului. În afara tablei găurite, structura lem­noasă era și ea putrezită sau mâncată de carii, într-o proporție foarte mare. De asemenea, lipsa unei centuri în partea su­pe­rioară a zidurilor începuse să determine apariția unor fisuri. Lu­crările s-au desfășurat și se desfășoară foarte frumos, Dum­nezeu trimițându-ne o echipă de meșteri iscusiți, hăruiți și dedicați total acestei ample lucrări, însă, posibilitățile noastre mate­riale reduse și scum­pirile din ultima vreme ne amenință cu în­tre­ruperea acestora. Deși când „am plecat la drum”, nu aveam mai mult de 30% din suma ce reprezenta contra­valoarea acestei lucrări, Bunul Dumnezeu, prin îngeri ca dvs., ne-a ajutat s-o ducem la fi­nalizare într-un procent de aproximativ 80%. Mai avem doar o palmă, pentru a ne vedea visul îm­plinit… De aceea, îndrăznesc ca în numele enoriașilor noștri, să vă cer încă o dată ajutorul acelora dintre dvs. care pot și vor să pună umărul, ca să ducem la bun sfârșit acope­rământul bisericii.

Biserica Cândești, o minune reparată cu ajutorul cititorilor noștri

În speranța că și de această dată ne veți ajuta, vă mulțu­mesc, rugându-L pe Tătăl Ceresc, pe Fiul cel Dumnezeiesc și pe Duhul Sfânt să vă îndestuleze cu sănatate și bucurii duhovnicești, iar noi vă vom purta permanent în rugăciunile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pr. Prof. POSTU Andrei, Parohia Cândești, Satul Cândești, Localitatea Albeștii de Muscel, Județul Argeș, Cod IBAN: RO86CRCOX030300000004677

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian