Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Românii din Italia, în cifre

– Câți sunt, cu ce se ocupă, cât câștigă, cum trăiesc ro­mâ­nii din Italia și câți bani trimit în țară? Câți sunt an­ga­jați, câți sunt pensionari și câți studiază? Dincolo de po­veștile pe care le-am cules la fața locului, statisticile strân­se în ultimii ani de cercetători din Italia și România ne aju­tă să ne facem o imagine mai clară asupra diasporei noas­­tre –

O persoană pleacă din România la fiecare 5 minute!

Foto: Shutterstock – 4

În ultimii 30 de ani, între 1990 și 2020, România a pierdut circa 3 milioane de cetățeni. Practic, în fie­care zi au plecat definitiv din țara noastră cel puţin 275 de per­soane, în medie, o persoană la fiecare 5 minute! Astăzi, diaspora românească în lume numără aproape 4 milioane de oameni, din care 53% sunt femei. Din cinci români, patru trăiesc în ţară, iar unul în străi­nă­tate. 1 milion din­tre acești români trăiesc în Italia.

Re-emigrarea: românii se mută spre nordul Europei

După intrarea țării noastre în Uniunea Eu­ro­peană, între 2008 și 2020, prezenţa româ­nească în Italia aproape s-a dublat (+83%), în vreme ce în Spania a rămas aproape neschimbată (-8%). Creșteri majore s-au înregistrat, în schimb, în Da­nemarca (de 13 ori), Germania (de 8 ori) și în Ță­rile de Jos (de 5 ori). Potrivit specialiștilor, avem de-a face și cu cazuri de re-emigrare din ţările mai afectate de criza din 2009-2010 spre ţările mai dinamice din nordul Europei.

7,5 miliarde de dolari pe an: banii trimiși acasă de români!

În 2020, conform „World Bank”, volu­mul banilor tri­miși în ţară, pe căi oficiale, de imi­gran­­ţii ro­mâni, a a­juns la 7,5 mi­li­arde de dolari, echi­va­lent cu 3% din Produsul In­­tern Brut (PIB) anu­al al Ro­mâ­niei. Acest volum a crescut de peste 10 ori în cursul ultimilor 10 ani și, cu toate aces­tea, este mult sub­eva­luat, pentru că o bună parte a acestor bani trece prin canale in­formale, care nu pot fi contabilizate. Numai dinspre Ita­lia s-au trimis, în anul de refe­rință 2020, peste 600 de milioane de euro (!), conform Băn­cii Italiei.

Tot mai mulți români primesc cetățenie italiană

Crește în fiecare an numărul românilor care obţin cetăţenia ita­liană: în 2020, au fost naturalizaţi 11.449 români, din care 57,9% femei. În perioada 2008-2020, au obţinut cetăţenia italiană 90.000 de cetăţeni români. La nivelul Uniunii Europene, în aceeași pe­rioadă, peste 300.000 de români au de­venit cetăţeni ai unuia dintre sta­tele membre, din care o treime au optat pentru Ita­lia. În 2019, un nu­măr de 3.039 românce s-au căsătorit cu câte un italian (17% din to­talul uniu­ni­lor matrimoniale înche­iate de ita­lieni cu femei străine) și 308 ita­lience au ales, în același an, câte un băr­bat român.

10.000 de studenți români în Peninsulă

În 2019, în Italia au fost înregistrați aproape 12.000 de nou-născuţi cu cetăţenie română, la care se adaugă copiii italieni născuţi din cupluri mixte italo-române (3.711 cu tată italian și 725 cu mamă ita­liancă), din­tr-un total de 16.355 de nou-născuţi cu cel pu­ţin un părinte român. La în­­ceputul anului 2020, nu­mărul minorilor români era de peste 250.000. În ceea ce privește elevii înscriși la școlile italiene, nu­mărul copiilor români e în creștere: peste 150.000. Numărul de studenţi români în­scriși la univer­sită­ţile ita­lie­ne e de a­proape 10.000, pes­te 80% din­tre aceștia ob­ţinând bacalau­­reatul în Ita­lia! Crește prezenţa ro­mânilor și în insti­tuţiile de înaltă for­ma­re artis­tică, mu­zicală și core­grafie. În ultimii 10 ani, s-au în­scris a­proape 2.500 de români în aca­demii și conservatoare.

1 milion de români în Italia, 150.000 la Roma

La 1 ianuarie 2021, datele furnizate de recensământul din Italia îi prezintă pe români ca fiind comunitatea cea mai numeroasă, cu 1.076.412 persoane, reprezentând o cincime din totalul străinilor. Clasificarea provinciilor după criteriul numeric situează Roma (152.000 rezidenţi români) înainte de Torino (88.000) și Milano (48.000). Românii au o puternică atracţie pentru zonele urbane, în primul rând orașele industriale din Triveneto și din nordul Italiei, precum și pentru Capitală și alte orașe din Italia centrală.

600.000 de români, muncitori cu acte în regulă

Bazele de date italiene ra­­portează peste 600.000 de lucră­tori români pentru anul 2020, din care 128.000 im­plicaţi în activităţi la do­miciliu. Între 2010 și 2020, nu­mărul angajărilor în pro­fesii calificate a crescut cu 40%, iar în cazul func­ţio­­na­rilor, cu 76%. Pe de altă parte, prezența numeroa­să a mun­citorilor în construc­ţii îi expune pe români la ris­c de accidente În 2020, au su­ferit accidente de mun­că pes­te 15.000 de mun­ci­tori ro­mâni; în 46 de ca­zuri, a­ces­tea s-au soldat cu de­cese…

Cât câștigă românii în Italia

Nivelul mediu al retribuţiilor an­gajaților români variază în funcţie de ti­pologia activităţii desfășurate. O ser­vitoare româncă obţine, în medie, 6.378 de euro pe an, iar o îngrijitoare, aproape 9.000 de euro. Un muncitor ro­­mân câștigă, în medie, 15.000 de eu­­ro pe an, în timp ce un funcţionar, pes­te 18.000. Cei aproape 400 de șefi de com­partimente de naţionalitate română câștigă aproape 60.000 de euro fiecare, iar cei 86 de manageri, peste 110.000 euro fiecare, pe an. Puțini români din Italia be­ne­ficiază de pensie în acest moment (28.679 în 2020, din care 59,9% fe­­mei, care primesc, în medie, o sumă în jurul a 8.000 de eu­ro anual). Un aspect pozitiv al evoluției comunității ro­mânești din Italia îl reprezintă creșterea numărului de an­treprenori. În 2020, deţinătorii unor afaceri născuţi în Ro­mânia au fost în număr de peste 50.000, din care peste 30.000 în sectorul construcţiilor.

– Informații compilate din volumul „Rădăcini la jumătate. 30 de ani de imigrație românească în Italia”, editat de Institutul de Studii Politice „S. Pro V” și Centrul de Studii și Cercetări IDOS – coordonatori Miruna Căjvăneanu, Benedetto Coccia și Antonio Ricci –

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian