Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Boala medicamentelor

– La fiecare câteva secunde, un om își pierde viața din cauza unei boli prea puțin cunoscute: abuzul de medicamente –

Greu de crezut, dar adevărat – leacurile omului modern, minuni ale in­dustriei chimice și farmaceutice, sunt și una dintre prin­cipalele cauze ale morții sale, o ame­nin­țare pe care trebuie să o înțelegem și să o prevenim. Cum? În primul rând, cu­noscând cele mai peri­culoase catego­rii de medicamente și felul în care ele ne pot afecta.

Antibioticele

Nu le mâncați cu lingura

Deși în ultimii ani s-au creat în țările civilizate chiar organisme guvernamentale me­ni­te să limiteze consumul lor, abuzul de antibiotice continuă să rămână o problemă gravă de sănătate. De ce? Pen­tru că oamenii s-au obișnuit ca la primele simp­tome de „răceală” să ia o porție zdravănă de anti­biotice, deși 90% din infecțiile respiratorii din prezent sunt produse de virusuri, asupra cărora aces­tea nu au absolut niciun efect terapeutic.

Nu vă lăsați invadați de ciuperci

O altă problemă care apare la cei care abuzează de anti­biotice este apariția in­fecțiilor cu ciuperci, în special a candidozei, care a devenit o boală de mase, greu de tratat cu mijloacele actuale. În fine, după administrarea repetată a antibio­tice­lor, în organism iau naștere tulpini de bacterii mutante, care nu mai pot fi com­bătute cu niciun fel de medica­mente și care pot pro­duce infecții mortale.

Nu vă prescrieți singuri antibioticele

Evitarea efectelor nocive ale antibioticelor se face mai ales prin administrarea acestora doar atunci când este absolut necesar. Aceasta presu­pune, în primul rând, să nu ni le mai „prescriem” singuri, ci să le luăm doar la recomandarea medicu­lui specialist, care este cel mai în măsură să o facă.

Aspirina

În exces, produce hemoragie internă

În prezent, aspirina – adică acidul acetilsalicilic, este cel mai folosit me­dicament din lume, fiind utilizat ca atare sau intrând în componența a alte zeci de pastile contra gripei și a guturaiului, contra durerilor de cap și a febrei. Din păcate, puțini oa­meni cunosc efectele adverse ale aparent inofen­sivei aspirine, ceea ce duce ade­sea la accidente tra­gice. În do­ze mari, aspirina fragilizează vasele san­­guine, producând moartea prin he­mo­ra­gie inter­nă. Efectele dăunătoare ale aspirinei nu se opresc însă aici. S-a de­mon­strat, de pildă, că administrarea repe­tată a aspirinei, chiar și în doze medii, inhibă activitatea sistemului imunitar, făcând orga­nis­mul mai vul­ne­rabil la infecții, favorizează apariția accidentelor vasculare cerebrale, în­ce­­ti­nește ritmul de vindecare al rănilor, a­gra­­vează gastrita    și ulcerul (chiar și aspirina tam­po­nată).

Evitarea efectelor nocive ale aspirinei se face în primul rând nede­pășind do­zele maxime admise, doze mențio­nate în prospectul care însoțește acest produs. Apoi, este foarte impor­tant să citim compoziția medicamentelor pe care le luăm, iar dacă sunt două tipuri de pastile despre care se scrie că au în componență acid acetilsalicilic, vom evi­ta să le luăm în paralel, deoarece se poate ajun­ge la o doză cumulată de aspirină peste pragul de risc.

Cortizonul și derivații săi (corticoizii)

Mai mult rău decât bine

Sunt hormoni sintetici, asemănători cu cei se­cre­tați în organismul uman de către glan­dele cortico-su­pra­renale, care au rolul de a limita procesele infla­ma­torii, de a regla diviziunea celulară, de a stopa proce­sele degenerative și proliferarea formațiunilor tumo­ra­le. De asemenea, sunt folosiți în boala cance­roa­să, pentru a încetini evoluția tumorilor.

Reacțiile adverse la cortizon și la derivații săi sunt atât de puternice, încât mulți medici își pun pe bună drep­tate problema dacă bolile produse de adminis­tra­rea îndelungată a corticoizilor nu sunt mai grave de­cât cele tratate inițial cu ajutorul lor. Aceasta pentru că administrarea corticoizilor scade dra­matic imuni­ta­tea organismului, determină acumularea în exces de grăsimi și retenția de apă în corp, crește apetitul alimentar, adesea induce stări de depresie, anxietate, insomnie. Persoanele care iau aceste medicamente frec­vent au un aspect specific: cu corpul umflat de re­tenția de apă și de depunerile de grăsime în exces, cu o dinamică lentă și o coordonare a mișcărilor nesi­gu­ră. Mai mult, corticoizii administrați pe termen lung pro­duc boli cardiovasculare grave, cel mai adesea mor­tale.

Anticoncepționalele

Nu vă jucați cu focul!

Sunt medicamente destinate exclusiv femeilor, medicamente cu acțiune hormonală care opresc ovu­lația, împiedicând astfel apariția sarci­nilor nedorite. Încet, încet, au început să fie folosite pentru eliminarea neregulilor men­struale și pentru prevenirea tulburărilor de me­no­pauză. La un moment dat, chiar s-a avansat ideea că anticoncepționalele previn cancerul genital și de la sân, precum și apa­riția tumorilor benigne la femei. O idee susținută puternic publicitar și care a con­vins zeci și sute de milioane de femei să apeleze la aceste „pilule magice”. Aceasta, până când în Statele Unite, și apoi în în­treaga Europă, a iz­bucnit un imens scandal, întrucât s-a de­monstrat că adevărata gra­vitate a efec­telor nocive ale acestor medica­mente a fost ascunsă publicului. Reacțiile adverse la anticon­cepționale sunt atât de numeroase, încât nu ne ajunge spațiul aces­tui articol pentru a le enumera. Cele mai ușoare și frecvent în­tâl­nite sunt îngră­șarea și acumularea de țesut adipos, problemele de circulație peri­fe­rică, stările de depresie sau de neli­niște, umflarea pi­cioarelor, apariția insomniei și a unui apetit sexual ca­pricios. Pe termen lung, s-a de­mons­trat că folosirea majorității an­ticoncepționalelor are efecte mult mai nefaste, printre care creșterea incidenței cazurilor de cancer și tumori benigne (cu până la 600%!), apariția ste­ri­li­tății, a problemelor cardio-vas­culare, a tul­bu­rărilor psihice gra­ve, scăde­rea imunității orga­nis­mului. Mai mult, în mo­mentul în care o femeie se hotărăște să renunțe la anticoncep­țio­nale, apar dezordini endocrine majore ma­ni­festate prin: ciclu menstrual foarte nere­gulat și adesea dure­ros, apetit alimentar excesiv, transpi­rație, stări de nervozitate fără un motiv aparent.

Înțelepciune și moderație

Acest articol nu este, în niciun caz, un îndemn la o respingere fanatică, lipsită de discernământ, a unor remedii care, chiar dacă au reacții adverse, în anu­mite cazuri sunt în mod cert singura soluție cu­nos­cută pentru depășirea unor probleme de sănătate. Din contră, informațiile prezentate până acum sunt un îndemn la înțe­lepciune și moderație, la un dia­log mai deschis cu medicul cu­rant și, mai ales, un aver­tisment de a nu folosi după ureche me­dica­mentele de sinteză, oricât v-ar părea de ino­fensive.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian