Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Creme de față din alimente

– Florile s-au uscat, fructele au fost transformate în gem și compot. Odată cu iarna, acul frumuseții se mută pe alimente. Luate direct din cămară sau frigider, sunt ieftine, la îndemână și de efect. Cu o condiție: să fie proaspete și cât se poate mai românești –

PREPARATE CU UNT

Pur și simplu… unt

Foto: Shutterstock

Mod de preparare și folosire: pu­ţine femei ştiu că pot utiliza un­tul pe post de cre­mă de faţă. Este un pre­parat cosmetic desă­vâr­şit, care con­ţine gră­si­me şi apă în proporţiile unei creme de bună calita­te. Se ma­sează uşor pe pielea proaspăt spă­lată, se şterge surplusul cu un şerve­ţel. La­să pie­lea fragedă şi catifelată.

Cremă cu ceară de albine și unt

Ingrediente: 1 pachet de unt, 1 lin­guriță de ceară de albine, 4 lin­gurițe de miere de albine.

Mod de preparare și folosire: se topește untul într-o cratiță, la foc mic, și se fierbe 10-15 mi­nute până devine limpede. Se ia de pe foc și se toarnă, fără sedi­mente, într-un vas separat. Cât untul este încă fier­binte, se a­dau­gă ceara de albine, du­pă care se lasă să se răcească. Cu pu­țin timp înainte ca untul și ceara să se ră­cească, se adau­gă mierea și se ames­tecă bine, după ca­re pre­para­tul se pu­ne în bor­can. Această cremă hră­­neș­te pielea și o protejează, fă­când-o mai catife­lată și mai re­zistentă la fac­torii de mediu agresivi.

Cremă de unt

Ingrediente: 1 lingu­riță de unt proaspăt, 1 lin­gu­riță cremă de zi, 1-2 picături suc de lă­mâ­ie.

Mod de preparare și folosire: lă­sați untul să ajun­gă la tem­pe­ratura camerei, apoi ames­te­cați-l bine de tot cu cre­ma de zi și su­cul de lă­mâie, până obțineți un ames­tec omogen. Cre­ma de unt se aplică pe fața și gâtul bine curățate în prealabil. Untul este în sine o cremă idea­lă, care conține emulsie de apă și ulei. El este un spon­­sor de umi­ditate, de vitamina A, de stea­rină și oleină. Lămâia îi accen­tuează efectul asu­pra tenurilor uscate. Ungeți-vă și mâi­nile cu cremă de unt, iar dacă sunt aspre, repetați trata­men­tul.

PREPARATE CU ULEIURI DE PLANTE

Cremă hidratantă cu ulei de migdale și lămâie

Ingrediente: 10 g ceară de al­bine (de la apicultori), 1 lingu­riță de mie­re, 60 ml ulei de mig­dale (se gă­sește la magazinele na­turiste, precum și la unele far­macii), 1 lin­gură de suc de lă­mâie.

Mod de preparare și folosire: pu­neți ceara să se topeas­că încet, pe un vas cu aburi. Adău­gați ule­iul de mig­dale ames­­te­când continuu și lăsați com­­po­ziția să devină cre­moa­să. Adă­u­­gați acum sucul de lămâie și mierea, a­mes­tecați din nou, până obțineți o masă omogenă. Turna­ți-o într-o caso­letă de porțelan (sau ceș­cuță) și păs­trați-o la fri­gider. Crema tre­buie con­sumată în câte­va zile.

Cremă cu ulei de germeni de grâu

Ingrediente: 50 g ceară de albine, 100 ml ulei de germeni de grâu, 60 ml apă de flori de Soc.

Mod de preparare și folosire: pu­neți ceara să se topească în bain-marie. Adău­gați pe rând uleiul din ger­meni de grâu și apa de flori de Soc, ames­­tecând în­con­tinuu. Turna­ți crema într-o ca­­so­letă de porțelan și păstrați-o la fri­gider.

Cremă de noapte cu ulei de cocos și unt de cacao

Ingrediente: 1 lingură ulei de co­cos, 2,5 lin­guri unt de cacao, 1/2 lin­gură ulei de măsline ex­travirgin.

Mod de preparare și folosire: topiți uleiul de cocos în bain-marie, apoi a­dă­ugați și celelalte in­gre­diente și mai lă­sați puțin pe foc. Lăsați com­poziția să se ră­ceas­că, apoi turnați-o într-un bor­cănel cu ca­pac. Agitați cu putere amestecul, aș­teptați câteva mi­nute, apoi agi­tați-l din nou. Când vreți să apli­cați crema de față, încăl­ziți o can­titate mică în podul pal­mei. Este ideală pentru refa­cerea pie­lii pe timpul nopții.

Cremă de față cu ulei de măsline

Ingrediente: 100 ml ulei de măs­­­line, 1 lingură de flori uscate de Mu­șe­țel, 150 ml apă, 1 lingură de miere lichidă, 10 g ceară de albine (de la apicultori), 2 lin­guri de glicerină ve­getală, 2 pi­că­turi de ulei esențial de Mușețel.

Mod de preparare și folosire: pu­neți apa la fiert și, când dă în clocot, adăugați Mu­șe­țelul. Lă­sați-l să fiarbă 5 minute, apoi să se infu­zeze până ce se răcește. Stre­­curați infuzia. Puneți uleiul, mierea și ceara să se topească pe baie de aburi. Adăugați glicerina. Amestecați bine. Tra­­geți vasul de pe foc și adăugați in­fu­zia de Mu­șețel, bătând compoziția cu fur­culița. Cre­ma obținută repară și for­tifică epider­ma.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian