Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – CITITORII MULȚUMESC PENTRU AJUTOR

„Dumnezeu să vă răsplătească gestul dăruirii” (Scrisoarea: „Am fost operat la intestine, iar covidul mi-a atacat plămânii”, F. AS nr. 1542)

Mult stimată directoare Sânziana Pop, stimată redacție,

Chiar de la începutul scrisorii mele, caut să gă­sesc cuvintele potrivite pentru a exprima bucuria trăită de mine când mi-am văzut publicată scri­soa­rea în revista „Formula AS”. Menționez că fiind abonat, citesc revista permanent, de mai mulți ani, o publicație celebră de înalt profe­sio­nalism și ținută intelectuală. Mulțumim din toată inima pentru ajutorul primit atât din partea Fun­dației, cât și din partea tuturor persoanelor cu nemăsurată bunătate și cu suflet mare, ce m-au onorat cu donații. Iată numele lor: Decebal B., Lucian Dumitru P., Mioara B., Carmen S., Ele­na F., Gheorghe I., Măndița N., Ion D., Adrian Florin I., Mariana C., Steliana P., Maria Ș.

Dumnezeu să vă răsplătească înzecit pentru ges­tul nobil al dăruirii.

VASILUȚĂ GH. ALEXANDRU – Botoșani, str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 8, bl. 10, sc. C, ap. 1, parter, jud. Botoșani, cod 710076

„Copiii mei nu mai îndură frig” (Scrisoarea: „Am trei copilași amenințați să moară de frig”, F. AS nr. 1539)

Dragă revistă „Formula AS”,

Cu ajutorul dumneavoastră și al oamenilor cu suflet bun, copilașii mei nu mai trebuie să îndure frigul și să stea pe întuneric. Iată nu­mele binefă­cătorilor noștri pentru ca­re mă rog zi de zi: Steliana P., Mar­­cel M., Aurelia A., Stela G., Hris­tina Ele­na G., Ioan Claudiu I., Rodica Ligia I., Constantin D., Olga P., Angela P., Maria B., Ana D., Elena E., Nastasia G., Oletean F., Dorin L., Cornelia S., Doina Maria S., Ioan Cră­ciun A., Maria S., Cons­tanța R., Jana S., Gabriel M., Ruc­san­dra B., Alexandra B., Gherghina F., Gheor­ghe I.

Vă doresc multă, multă sănătate, sărbători binecuvântate, pline de liniște și pace!

GĂMAN FLORENTINA – sat Ionești nr. 295, com. Ionești, jud. Gorj, cod 217265

„Domnul să vă binecuvânteze cu lumina lui” (Scrisoarea: „După moartea soțului meu, am rămas datoare cu 100 de milioane”, F. AS nr. 1540)

Stimată d-nă Sânziana Pop,

Mă numesc Mailat Aurica, domiciliată în Bucu­­rești, și vreau prin aceste rânduri să mulțu­mesc atât cititorilor, cât și Fundației, pen­tru spri­jinul acordat. Scriu cu mult res­pect și re­cu­noștință nume­le tutu­ror celor care m-au a­ju­tat: Fun­­dația „For­mula AS”, Rodica I. – De­va, An­gela P. – Bucu­rești, Emilia M. – Hune­doara, Ioan Claudiu H. – Petro­șani, Gheor­ghe I. – Bucu­rești, Ion Crăciun A. – Arad, Jana S. – Sibiu, Mona B. – Ploiești, Doina Maria S. – Bucu­rești, Constantin D. – București, Eugenia Ș. – Constanța, Corina Olga A. – Iași, Gheor­ghe C. – Maramureș, Aurel Ioan M. – Arad. Scuza­ți-mi scrisul, am Parkinson și îmi fu­ge mâna. Vă mulțu­mesc mult de tot. Domnul să vă bine­cuvân­teze. Mi-ați fost de mare ajutor!

MAILAT AURICA – Aleea Zorelelor nr. 2A, bl. M14, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 6, București, cod 061185

„M-ați uimit prin generozitatea dvs.” (Scrisoarea: „Vă rog mult, ajutați-mi băiatul”, F. AS nr. 1540)

Mă numesc Văcariu Adelina, sunt din Zim­nicea și țin să mulțumesc mai întâi doamnei direc­toare Sânziana Pop, care a făcut posibil ajutorul de 2500 de lei pe care l-am primit din par­tea Fun­dației re­vistei. Apoi aș vrea să le mulțumesc mi­nunaților cititori ai revistei, care m-au uimit prin genero­zi­tatea lor (am primit multe mandate cu sume de bani și pa­chete cu alimente și haine). Din banii primiți am făcut o sobă nouă de te­racotă, am cumpărat lem­ne, am închis balconul și am pus pentru bă­iat o sumă de bani la bancă. Am fost în Octombrie la con­trol, se prezintă bine cu ope­rația făcută la rinichi, ur­mea­ză să mergem la un alt control în Aprilie. Următorii cititori m-au ajutat: Elena A. – Bucu­­rești, Aspazia G. – Iași, Preda A. – Bucu­rești, Clau­­diu I. – Petro­șani, Fota E. – Râmnicu Vâl­cea, Caza­cioc M. – Timișoara, Euge­nia G. – Suceava, Asan­dei C. – Iași, Nițu M. – Strejnicu, jud. Pra­hova, Pascoi M. – Ti­mi­șoara, Enculescu I. – Bucu­rești, Stoi­cu­lescu D. – București, Butan W. – Alba Iulia, Stan S. – Sibiu, Popescu E. – Bucu­rești, Emandi M. – Bra­șov, Ciucurel M. – Sibiu, Baciu M. – Iași, Aca­trinei I. – București, Șerban E. – Cons­tanța, Lu­mi­nița S. – Timișoara, Dinu C. – Bucu­rești, Ar­delean I. – Arad, Badea M. – Plo­iești, Scutea J. – Sibiu, Pușcaș A. – Șuma, jud. Sălaj, Pavel – București.

Vă urăm sărbători fericite și un an nou 2023 binecuvântat! Cu recunoștință și stimă,

VĂCARIU ADELINA – str. Călugăreni, bl. 11D, ap. 12, Zimnicea, jud. Teleorman, cod 145400

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian