Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IANUARIE

Foto: Shutterstock

– Anul Nou începe sub semnul lui Marte. Deplasările zilnice sunt însoțite de riscuri, până pe 13, când „planeta accidentelor”, cum mai este numit, traversează de-a-ndoaselea semnul Gemenilor. Și fiindcă Gemenii sunt asociați, nu doar cu drumurile, ci și cu felul în care ne înțelegem cu cei din anturaj, ar fi bine să evităm discuțiile în contradictoriu, mai ales cu bărbații tineri. Riscul de neînțelegeri se extinde și asupra relațiilor cu șefii ori autoritățile, deoarece planeta Mercur este, de asemenea, în mișcare retrogradă, în semnul Capricornului, până pe data de 19. Dar această trecere poate fi folosită și constructiv, dacă ne mobilizăm și luăm din urmă treburile lăsate în coadă de pește anul trecut. În acest caz, șefii vor remarca conștiinciozitatea noastră. Marele benefic Jupiter, proaspăt intrat în Berbec, ne ajută să demarăm mai multe proiecte concomitent, începând cu data de 14. Saturn, aflat în Vărsător ne ajută să ne punem la punct planurile de viitor. Sub aceste influențe, prieteniile, mai ales cele vechi, se consolidează și se pot constitui grupuri sociale care să înceapă deja să acționeze. Pe 28, Venus intră în Pești, aducând cu sine un val de creativitate –

BERBEC

La drum, dar fără grabă

Sunteți puși pe treabă încă din prima secundă a noului an. Puteți într-adevăr rezolva pro­ble­me multe și mari, însă cu con­diția să vă amintiți periodic pro­verbul „graba strică treaba”. Acest risc este accentuat, până pe 13 in­clusiv, perioadă în care ar trebui să fiți deosebit de atenți la volan și să nu vă luați la harță, mai ales cu ru­de­le și vecinii. În cea de-a doua par­te a lunii, o să vedeți mult mai clar în ce direcții vă puteți dezvolta. Pâ­nă atunci e important să vă stabiliți cu claritate prioritățile. Gândiți-vă, de exemplu, la un plan pe care vă doriți să-l concretizați de vreo 12 ani.

BANI: În fine, după 23, schim­bările incontrolabile care v-au tot afectat veniturile se potolesc. Pe 14 n-ar trebui să faceți o cheltuială excentrică.

CARIERĂ: Șefii vă iau la bani mărunți pentru lucrurile restante din toamna anului trecut. Deci ar fi bine să preveniți eventualele ure­cheli, până pe data de 19. Dacă reu­șiți să faceți asta, nu este exclusă o promovare.

DRAGOSTE: Mai ales în a do­ua parte a lunii, vă bucurați de suc­ces. Oriunde vă duceți, se gă­sește cine­va care să vă bage în sea­mă. Pot fi aventuri pasionale, dar fără vii­tor.

SĂNĂTATE: Către finele lunii, și anume din 28, odihna vă priește atât la frumusețe, cât și la sănătate. Doar rinichii trebuie ținuți în bună stare de funcționare.

TAUR

Energie benefică

Fiind răbdători, veți mai rezista până pe 22, cât timp Uranus se mai mișcă retrograd prin zodia dvs. Ulterior, vă veți liniști și, privind îna­poi, veți putea pune în perspectivă ex­pe­riențele în mare parte bulversante prin care ați tot trecut cu începere din 25 august 2022. Aceia dintre dvs. ca­re se găsesc la drum lung sau au de sus­­ținut examene ar putea întâmpina o serie de neplăceri pe perioada lui Mercur retrograd în Capricorn. Ris­curile maxime sunt pe 18 și 19. Dacă aveți de susținut examene, nu strică să recapitulați materia din urmă.

BANI: S-ar putea ca anumite încurcături bănești care generează cer­turi să se prelungească până pe 13 ia­nuarie. Dar apoi Marte, revenit în miș­care directă în Gemeni, vă permite să vă puneți ordine în venituri.

CARIERĂ: Între 4 și 27, Venus în Vărsător vă asigură simpatia și înțe­le­gerea șefilor. E posibil ca aceștia să fi observat cu câtă responsabilitate lu­crați și să vă acorde, în fine, creditul bi­ne­meritat.

DRAGOSTE: În aceeași perioa­dă, deveniți mai calzi față de perechea dvs. Din 24 încolo, vă simțiți mai pu­țin îngrădiți în relație. S-ar putea să fiți tentați să flirtați cu un șef.

SĂNĂTATE: Jupiter în Berbec vă alimentează cu o porție zdravănă de energie bună. Pentru a profita maxim, fără a vă îngrășa, ar fi bine să evitați mâncărurile consistente și excesul de energizante.

GEMENI

Soare, după furtună

Ar fi foarte util să vă aduceți aminte, cel puțin până pe 13 inclusiv, că lucrurile pot fi făcute și pe rând. Unu la mână: Marte retro­grad în semnul dvs. vă poate afecta reflexele, doi la mână, agitația și nervii dvs. pot afecta relații­le cu cei din anturaj. Ce pu­teți să faceți cu folos până pe 13 este să vă ocupați de repa­rații, în măsura în care aces­tea nu presupun să lucrați cu o sursă de foc deschis sau cu instru­mente tăioase. Din 14 încolo, în schimb, puteți să vă utilizați energia într-un mod plăcut și efi­cient, împreună cu prietenii.   

BANI: Dacă vă uitați înapoi, pâ­nă pe 3, s-ar putea să vă dați sea­ma care dintre proiectele întrerupte la începutul toamnei ar putea fi reluate. Puteți chiar să semnați con­tracte în sensul acesta din 19 încolo.

CARIERĂ: Aveți grijă să nu re­cădeți într-o fază de lipsă de atenție la detalii, până pe 27. Chiar dacă o fa­ceți, vă reîmprieteniți cu șefii din 28.

DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. ca­re și-au descărcat prea des nervii pe perechea lor ar pu­tea să suporte niște re­percu­siuni, mai ales până pe 13. Încercați să vă stăpâniți por­nirile autoritare și ulterior.

SĂNĂTATE: Luna plină din Rac din 7 vă sensibilizează sto­ma­cul. Crize reumatismale pot apă­rea până pe 19.

RAC

Emoții cu Lună plină

În ianuarie, Luna plină e în sem­nul dvs. pe 7, când trăiți emo­țiile cu mai multă inten­sitate ca de obicei. Încercați să nu vă lă­sați copleșiți de ele. În schimb, sunteți plini de ima­gi­nație și creativitate. Pu­neți aceas­tă energie la trea­bă, nu o lăsați să se iro­sească vi­sând cu ochii deschiși. Du­pă 27, puteți avea mare succes fă­când o apariție pu­bli­că, călătorind sau veți putea avea re­velații citind sau mergând la un eve­niment cultu­ral. Dacă aveți de sus­ținut examene sau in­terviuri, faceți o impresie deo­sebit de bună.

BANI: După Luna nouă din 21, pu­teți da un nou impuls unei afaceri pe care o gestionați împreună cu al­ții. Dar încă din 4 e posibil să faceți un profit mai mare decât ați anti­cipat.

CARIERĂ: Nu prea funcționați bi­ne în echipă, ceea ce i-ar putea ener­va rău pe unii dintre colegii dvs. băr­bați, care pot să vă dușmă­neas­că. În schimb, relațiile cu șefii merg de la bine spre mai bine.

DRAGOSTE: Reproșurile pe care le puteți primi din partea pe­rechii dvs., până pe 18, chiar da­că sunt repetitive, deci enervante, au un substrat real. Dacă le adresați du­pă aceea, problema poate fi rezol­vată.

SĂNĂTATE: Evitați eforturile care v-ar putea mări tensiunea, mai ales până pe 13. Menajați-vă și înche­ie­turile brațelor.

LEU

Prestigiu și vizibilitate

Marte retrograd în Gemeni până pe 13 vine cu potențial de con­­flict în cercul dvs. de prieteni. Da­că au loc acțiuni de grup și ci­neva, de preferință un bărbat tânăr care încearcă să se impună cu orice preț, vă calcă pe nervi, mai bine evitați confruntări di­recte. Nu uitați că fiecare pasăre pe limba ei piere. Puteți relua dvs. inițiativa, dacă și ceilalți s-au săturat de atitudinea ace­luia. Ju­piter în Berbec vă ajută să acumulați rapid și cu ușurință prestigiu și vizibi­litate, mai ales dacă efectuați studii uni­versitare și post-universitare sau da­că lucrați cu străinătatea.

BANI: Fiți atenți la amănuntele unor tranzacții, care pot fi derutante până pe 27. Din 28, puteți câștiga, dar și chel­tui, ceva mai mult.

CARIERĂ: Cel mai bine e să în­cer­cați să ajungeți la împăcăciune cu co­legii până pe 3 (cum ar fi un mesaj de „La mulți ani!”), căci între 4 și 18 pot apărea tot felul de frecușuri. Cu șefii, în schimb, raporturile se îmbunătățesc cumva după 23.

DRAGOSTE: Luna nouă din Vărsător din 21 vă poate oferi un prilej binevenit de a lăsa în urmă oarece negativitate acu­mu­lată în cuplu. Este o zi po­trivită pentru a discuta și găsi soluții pentru eventualele probleme deranjante.

SĂNĂTATE: Încheieturile, mai ales ge­nunchii, ar trebui îngrijite și nu for­țate până pe 18. Aveți grijă la alimen­tație pe Luna plină din 7.

FECIOARĂ

Vă îmbogățiți!

Î ncercați să petreceți Luna plină din Rac, din data de 7, în com­pania prietenilor dvs. Vă veți simți ca în familie. Deosebit de semni­fi­cative pot fi relațiile cu femeile. Este vorba despre prietenii pe care-i aveți pe plan local. Dvs. sunteți o zodie pentru care viața socială contează mult, deci aveți probabil și prieteni în străinătate, cu care lucrurile nu decurg însă la fel de simpatic până pe 22. Tot până pe 22, zborurile cu avi­onul pot fi însoțite de unele ne­plăceri sau de o stare de disconfort. În primele zile ale anului, vă veți pu­tea trezi într-o postură care să le per­mită celorlalți să devină con­ști­enți de calitățile dvs.

BANI: Starea dvs. ma­te­rială se poate îm­bo­găți simțitor ca urmare a prezenței prospe­ru­lui Jupiter în Berbec. Se prea poate să dați peste cineva bine situat, dispus să investească în ideile dvs.

CARIERĂ: Încercați să limitați interacțiunile cu șefii până pe 13, căci acestora le poate sări țan­dăra din orice. Nu devin pașnici din 14 încolo, ci doar un pic mai abor­dabili.

DRAGOSTE: Aveți impresia că pe­rechea vă scapă iarăși printre degete sau vă minte, dar din 28 vă recâști­gați măcar parțial încrederea. Feriți-vă să tocați la nesfârșit lucrurile de­ranjante din trecut.

SĂNĂTATE: Răceli subite și pro­bleme cu circulația venoasă în gam­be, care pot afecta și gleznele, vă pot necăji până pe 23.

BALANȚĂ

Elan creator

Dacă vă doriți o lună odihnitoare, nu plecați la drum, mai ales unul lung, și nu vă luați la harță cu cei care împărtășesc cu totul alte opinii și credințe ca dvs., cel puțin până pe 13. Ulterior puteți să vă expuneți idei mai radicale, cu condiția să o faceți pe un ton moderat. Nu uitați că acesta face muzica. Talentele dvs. creative nu au cum să treacă neobservate pe parcursul acestei luni, mai precis în intervalul 4-27, cât timp Venus traversează Vărsătorul. Și pentru că Luna nouă se petrece tot în Vărsător, după 21 ar fi ideal să puneți în practică un proiect care există deja în imaginația dvs.

BANI: În primele zile ale lunii, este posibil ca cineva din familie să vă ajute să porniți o afacere sau să deblocați ori să duceți la alt nivel o investiție.

CARIERĂ: În continuare există colegi zăpăciți, de a căror neglijențe trebuie să vă ocupați dvs. Înce­pând din 28, aceștia își vor arăta recunoștința. Un proiect completat până pe Luna plină din 7 vă poate duce un pas mai sus în carieră.

DRAGOSTE: Multe luni de acum încolo va fi greu să-i reproșați ceva partenerului dvs. de cuplu. Asta deoarece Jupiter în Berbec îi conferă un tonus bun, optimism, umor și căldură sufletească.

SĂNĂTATE: Încălțămintea confortabilă este obli­gatorie, deoarece picioarele tind să se umfle, iar du­pă 27 rinichii se pot lenevi.

SCORPION

Răsfăț în familie

Sunteți mai puțin siguri pe dvs. la volan, pâ­nă pe 18 inclusiv. Până pe 3, vă puteți baza pe protecția lui Venus, dar ulterior e mai bine să conduceți preventiv. De asemenea, e indicat ca în aceeași perioadă să nu reveniți în discuțiile cu rudele sau vecinii asupra unor subiecte cu privire la care v-ați mai certat. De abia din 19 găsiți abor­da­rea care să ducă la un rezultat. Momentele pe­tre­cute cu familia se anunță în schimb deo­sebit de plăcute, în intervalul 4- 27. Aici vă simțiți iubiți și răsfățați. Câș­tigați respect și popularitate printre colegi sau prezentând cunoștințele dvs. unui public, în preajma Lunii pline din 7.

BANI: Până pe 13, e posibil să aveți disensiuni serioase cu un partener de afa­­ceri. Cel care pornește conflictul puteți fi dvs. sau res­pectivul, deci e bine să vă controlați temperamentul.

CARIERĂ: Cei care lucrează cu dvs. sunt în­cân­tați, atât de comportamentul, precum și de capaci­tă­țile dvs. profesionale. Nu e exclus să fiți promo­vați sau să deveniți mâna dreaptă a șefului.

DRAGOSTE: Din nou aveți dubii cu privire la sin­ceritatea persoanei iubite, însă către sfârșitul lu­nii se lămuresc multe, și în cupluri, și între îndră­gostiți.

SĂNĂTATE: Dispuneți de energia marelui be­nefic, Jupiter, care vă asigură o sănătate înflo­ri­toare, dacă păstrați justa măsură în regimul alimentar.

SĂGETĂTOR

La braț cu norocul

În calitatea dvs. de copii ai lui Jupiter, intrarea sa în Berbec vă priește. Ieșiți dintr-un soi de pasivi­tate, care v-a făcut să filozofați, să aveți preo­cupări spirituale. Bine, bine, dar când facem și pu­țină treabă? – vă întreabă el acum. Hai să ară­tăm lumii că, în urma momentelor de reverie, se poate naște ceva frumos. Norocul vă însoțește, puteți petrece momente plăcute în compania unor oameni de seamă ori puteți avea numeroase bucurii în legătură cu copiii dvs. Între 4 și 27, vă e greu să vă faceți programul, căci toată lumea vrea o bucățică din timpul dvs. Programați-vă întâlnirile cele mai importante între 24 și 27.

BANI: Ați avut bătăi de cap cu niște sume de bani, probabil modice, până pe 18. Luna plină din Rac, din 7, poate să contribuie la creșterea profi­tului, ca urmare a unei investiții, ceea ce vă ajută să vă reveniți.

CARIERĂ: De felul obiectiv, dar prietenos cu care știți să interveniți când lucrurile iau o întor­să­tură neașteptată la serviciu depinde succesul pe care-l puteți înregistra cel mai probabil după 23.

DRAGOSTE: În perechile stabile sar scântei până pe 13, cât timp partenerul dvs. vă reproșează cu agresivitate tot felul de lucruri din trecut. Iu­birile noi evoluează însă cum nu se poate mai bine.

SĂNĂTATE: Insomniile și furnicăturile în gam­be vă pot da de furcă până pe 23, dar se atenuează pe final de lună.

CAPRICORN

Cu portofelul plin

Faptul că Mercur se gă­sește în mișcare re­trogradă în semnul dvs., până pe 18, vă de­ranjează rău, căci pentru dvs. este deosebit de im­por­tant să fiți coerenți și structurați în comunicare. Pentru că pe Mercur retrograd este mai eficient să vă ocupați de lucruri rămase nefina­lizate din trecut, ați putea valorifica totuși acest interval, verificând ce s-a întâmplat în scripte și comunicare între 11 septembrie și 2 octombrie anul trecut. Pentru că ați tot investit în fa­milie și acareturi, acum Jupiter vă aduce răsplăți.

BANI: Însăși Venus, planeta banilor, vă ajută să găsiți noi surse de venit ori să le faceți să crească pe cele actuale, și anume în intervalul 4-27. Dacă aveți de semnat contracte noi, între 24 și 27 e pe­rioada cea mai bună.

CARIERĂ: Feriți-vă de conflicte cu colaboratorii dvs. tineri și excesiv de dornici să se afirme. Ob­servați-vă și pe dvs., până pe 13, să vedeți dacă nu cumva sunteți mai irascibili decât de obicei.

DRAGOSTE: Luna plină din Rac, din 7, vine să închege relațiile de familie, aprofundând și relația de cuplu. Poveștile de iubire devin ceva mai previ­zibile după 23.

SĂNĂTATE: Până pe 13, există un risc mărit să răciți și să faceți migrene.

VĂRSĂTOR

Pace pe frontul casnic

Viața dvs. de familie a fost presărată cu tot felul de incidente începând de la finele verii anului trecut. A fost vorba despre prieteni de familie care s-au purtat într-un mod surprinzător, despre schimbări bruște în relațiile cu părinții ori tot felul de reparații, probabil legate de rețeaua electrică, care v-au dat rutina peste cap. Nu e ex­clus nici ca electrocasnicele să vă fi făcut figuri, pe care nimeni nu le-a putut prevedea ori explica. În unele cazuri, a trebuit chiar să vă schimbați din­tr-o dată domiciliul. O binevenită liniștire se pro­duce pe frontul casnic, începând din 24.

BANI: Din nou apar neclarități și vă vine greu să vă estimați corect cheltuielile, dar Venus vine să vă crească veniturile, din 28.

CARIERĂ: Bârfele și zvonurile nu vă dau pace, până pe 18, motiv pentru care ar trebui să nu le auziți, să nu vă alăturați intriganților și nici să duceți vor­be, dacă nu doriți dușmani ascunși.

DRAGOSTE: Certurile pot să apară din te miri ce și să escaladeze până pe 13, sub influența tem­pe­ramentalului Marte, aflat în mișcare retrogradă în Gemeni. Încercați să vă păstrați cumpătul, căci rela­ția riscă realmente să se rupă.

SĂNĂTATE: Cruțați-vă stomacul pe Luna plină din Rac, din 7. Până pe 18, nu e cazul să vă forțați încheieturile, mai ales genunchii.

PEȘTI

Jupiter umple cuferele

Ați rămas doar cu Neptun în semnul dvs., după plecarea celuilalt guvernator al dvs., Jupiter, în Berbec. Asta vă poate face să vă simțiți din nou nesiguri, pradă unor stări schimbătoare. Din fericire, micului benefic Venus i se face milă de dvs. și vine pe 28 să vă aline. Până atunci, cel mai bun remediu, cel puțin în intervalul 4-27, este să vă ocupați de prietenii dvs., care au nevoie de sprijin, să vă dedicați îngrijirii corporale, în cazul în care în ultima vreme v-ați cam neglijat, sau să vă vedeți cu persoane care au preocupări spi­rituale similare cu ale dvs. E indicat să socializați mai puțin, până pe 18, și să evitați certurile cu cei din familie, până pe 13.

BANI: Jupiter se apucă cu râvnă să vă umple cuferele, și va face asta până pe 16 mai. Nu vă lansați însă în prea multe direcții odată, căci altfel reușita va fi mai mică.

CARIERĂ: Colegii cu care sunteți și prieteni vă pot da multe sfaturi bune în intervalul 4-27. Cu ajutorul lor, veți înțelege și anumite chestiuni care se petrec în culise.

DRAGOSTE: Dacă vă place deja cineva și sim­țiți că și din partea aceea vin semnale încuraja­toa­re, vă puteți face curaj pentru a vă declara senti­mentele în preajma Lunii pline din Rac, din 7.

SĂNĂTATE: Pentru ca să vă simțiți bine nu trebuie decât să vă odihniți suficient, între 4 și 27, și să vă menajați rinichii.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian