Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Magia sărutului

– Nicio iubire nu poate exista fără el. Din păcate, e abandonat înainte de termen, cu pierderi enorme, care duc adesea la înghețul sentimental –

Foto: Shutterstock

Să fie, oare, actul de naștere al unei iubiri pri­ma noapte de dragoste? Prima zi de do­mi­ciliu comun? Nici vorbă! Amorul în­ce­pe totdeauna cu un sărut. Pe gură, desigur! Ges­tul in­stinc­tual care apropie buzele, stârnind o emoție ve­cină cu un leșin. Atingerea aceea de ori­gine ne­pă­mânteană, care face ca două ființe să for­meze un întreg. Semn al dorinței și pasiunii, care din păcate se împuținează pe zi ce trece, odată cu anii căsă­toriei, cu grijile casnice, cu primul co­pil… Și care este înlo­cuit cu un sărut frățesc, pe obraz. Anosta „pupătură”, lipsită de orice fel de senzație. Primele care regretă moartea sărutului sunt femeile, susțin psi­hologii. Bărbații se simt mai degrabă eliberați de un „exces” pe care îl consideră, mai degrabă, dul­­ceag. Dar oare ne putem săruta toată viața ca în prima zi? Putem păstra fiorul acela care ne în­deam­nă să pornim adesea orbește pe același drum?

De ce moare sărutul?

Cu vremea, sărutările pasionale se împuținează și se răcesc. Seara, când ne întâlnim acasă cu cei iu­­biți, ne dăm, de obicei, o sărutare fugară pe buze, descăr­cată de erotism. Ba, uneori, renunțăm chiar total la acest semn de tandrețe și intimitate. Cum se ajunge aici? Pe nesimțite. Vecinătatea perma­nentă în cuplu, faptul că îl ai pe celălalt la înde­mâ­nă oricând ațipesc dorința de atingere pasio­nală. Din fericire, ve­chiul sărut poate fi regăsit și, odată cu el, emoția enor­­mă pe care o răspân­deș­te. Filmele de dragoste sunt adesea de prim-ajutor. Felul în care se sărută ac­to­rii stârnește nostalgii, dar oferă și un remediu: nu ne putem săruta și noi la fel ca ei? Ei bine, răspun­sul nu e întotdeauna afir­mativ. Nu toate cu­plurile sunt dispuse sau pot să trăiască precum pe marele ecran. Odată pierdută, flacăra primului sărut nu poate fi reaprinsă chiar așa de ușor. Există riscul să impui ceva ce nu mai există și care să producă dezgust sau crispări. În multe cazuri, acesta e începutul sfârșitului. Când sărutul dispare, dispare și intimitatea inițială, fervoa­rea care a făcut ca dragostea să pară magie. Unora nu le pasă, alții cad în tristețe și în depresii adânci. E clar că iubirea a scă­pătat…

Nu renunțați niciodată la sărutul inițial!

Îndemnul îi aparține unei psiholoage americane, consi­de­rată în țara ei drept o preo­teasă a iubirii: Deborah Lynch. „Nu orice iubire începe cu un să­rut. Există oameni timizi, care, deși sunt în­drăgostiți nebunește, nu au curajul atin­gerii”, spune ea. „Toto­­dată, nu există iubire ca­re să nu fie consfințită, în cele din urmă, cu un sărut. Niciunul din gesturile care compun protocolul iubirii nu au forța de ira­diere a sărutului. El este o promisiune a ceea ce va urma. Un producător uriaș de emoție și de aș­tep­tare. Cu cât se repetă mai des, cu atât promisiunea fericirii pare mai certă și dorința de a forma un cu­plu mai opresivă. De fapt, 80% din fericirea orică­rui început de iubire se dato­rează sărutului, un gest care nu stâr­nește numai dorința, ci deschide și porțile su­fle­tești. Emo­ția sărutului ne înmoaie vo­ința, ridică barierele afec­tive, ne face să spunem ce ținem adesea sub la­căt, de teama de a nu deveni niște ridicoli sclavi ai iubirii. Cele mai minu­nate declarații de dragoste sunt pecetluite de un sărut, cele mai intime mărtu­risiri, cele mai ardente îm­bră­țișări. Cât timp e viu și ade­vărat, sărutul ne înaripează dorința și ne în­tărește fidelitatea. Amin­tirea lui ne face să ne în­toarcem mereu la el, să-l dorim, să-i trăim pe deplin bucuria. Pier­derea săru­tului face să dispară un teritoriu uriaș de afecțiune și erotism”, spune De­borah Lynch. Totul devine normal, posibil, cotidian. Dar amintirea lui nu se șterge. El este o stare în­năs­cută, la care nu putem re­nunța. Infi­de­litatea, tră­dă­rile sunt adesea o încercare incon­știentă de regăsire a sărutului dispărut, a emoției care îl înso­țește, a stării de bine ce ne cuprinde în prezența lui. El este dovada supremă că dragostea nu este un me­canism ce poate fi învățat, ci un dar divin, cea mai desăvâr­șită expresie a ferici­rii.

DINA BRAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian