Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

CINCI PUI

Foto: Shutterstock

Niciodată n-aș fi crezut că niște viețuitoare – fie ele pisicuțe, căței sau păsări – pot fi în stare să alunge singurătatea unui om ajuns la anii bătrâneților. Când singurătatea și-a pus amprenta pe existența ta și te învăluie ca o carapace, poți fi sigur că depresia e pe aproape și, încet-încet, viața ta devine un calvar.

Într-o astfel de ipostază am fost și eu. Și mă tot gân­deam ce soluție să caut, ca să mă pot redresa câtuși de puțin și mă tot rugam bunului Dumnezeu să mă ajute. După un timp, salvarea a venit printr-o conjunctură banală, dar fericită, aș spune eu, când o nepoată de-a mea mi-a dăruit cinci puișori de găină de-o zi, spunând: „Să ai și tu, cu timpul, un ou proaspăt la masă”.

Și așa, vrând nevrând, dat fiind și faptul că sunt un iubitor împă­ti­mit de animale și păsări, am accep­tat. Și povestea pe care o voi relata dragilor cititori ai revistei va fi una simplă și adevărată.

Mărturisesc sincer că la început am avut o oarecare strângere de ini­mă privind la acele gingașe ghe­mo­toace, în puful lor auriu. Mai ales că, în această îndelet­nicire de crescător de găini, eram un simplu ageamiu. Dar, deși pe alături unii spuneau că-mi voi pierde timpul îngrijind toată ziua de păsări, iar alții socoteau problema drept o preocupare exclusiv feminină, nu am renunțat. Astfel, cu un „Doam­ne ajută!” am pornit la treabă. Zil­nic mă sculam de dimineață, sco­team lădița cu cele cinci „pă­sărele” fiindcă așa le alintam pentru gin­gășia și frumusețea lor, le pu­neam tainul și apa în două reci­piente, du­pă care îmi vedeam de alte treburi. Din timp în timp, aveam grijă însă să le dau de mân­care, fiindcă hrana lor trebuia să fie diversificată și per­manentă.

Ușor, ușor, am învățat cum tre­buie îngrijiți puii și în același timp cum trebuie protejați de pă­sările ră­pitoare, care mai rătăceau pe dea­supra livezii. Cu fiecare zi, puii mei deveneau tot mai frumoși. Le-au crescut penele, ce mai, erau niște prințese cu per­sonalitate. Zil­nic observam la ele calități inte­re­sante: inteligență, atașament dezin­teresat, ba chiar iubire.

Un proverb românesc spune că „ochiul omului îngrașă vita”. Eu însă voi adăuga că „iubirea omu­lui” este factorul primordial pentru creșterea animalelor și a păsărilor de orice fel. Iubirea este ingre­di­entul acestei îndeletniciri, încă din vremuri ancestrale. Cu timpul, am observat că devenisem oa­recum dependent de ele și viceversa, căci la orice apariție a mea în grădină, găinușele alergau din răsputeri spre mine. Atunci ur­ma un moment de­licat – rația zil­nică de iubire – când le luam în bra­țe pe fiecare în parte, le mân­gâ­­iam și le să­ru­tam ca pe ceva drag. Poate părea ca­ra­ghios, dar a­ceste ființe îmi ofereau atâta tan­drețe, a­tâ­­tea momente plăcute pe parcursul întregii zile, încât mă simțeam fe­ricit.

Pentru toate acestea nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dum­nezeu și nepoatei mele, că mi le-au dăruit. Și vă mărturisesc că nu m-aș putea des­păr­ți de ele, ori­­ce s-ar în­tâmpla. Cum să mă des­part de ele, când mi-au o­ferit atâtea mo­­mente pline de gingășie, când datorită lor, de­­presiile, nos­tal­­giile și ofu­rile după alte vre­muri mai bune s-au es­tom­pat, când prezența lor de zi cu zi în via­ța mea a fost pur și simplu o terapie, un re­mediu real îm­po­triva singurătății? Așa am zis „PAS” pi­lu­lelor an­tidepresive, pre­cum și ca­binetelor medicale de psi­hia­trie!

Încet, încet, zilele unei veri căl­duroase s-au scurs pe neobser­vate. Toamna și-a făcut simțită pre­zența, dar coabitarea cu păsăruicile mele s-a derulat cu și mai mare inten­sitate. Într-o dimineață mo­horâtă de sfârșit de noiembrie, în cuibarul pre­gătit din timp, două din­tre puicuțe aveau să-mi facă o sur­priză la care încă nu mă aș­teptam: mi-au dăruit două ouă! Bucu­ria a fost pe cât de neașteptată, pe atât de mare. Și astfel de bucurii aveau să con­tinue zi de zi, în perioada urmă­toare.

Acum, la sfârșitul unei ex­pe­riențe unice din viața mea, pot trage concluzia că sunt un om perfect normal și sănătos. Toate acestea datorându-se acestor mici făpturi. Și pentru acest dar pe care mi-l fac nu le voi înstră­ina niciodată, vom îm­bă­trâni împreună, câte zile vom avea de trăit. Doamne, câte bucurii așează Dum­ne­zeu împre­ju­rul nostru! Cău­tăm fe­ricirea de­parte, când ea se află aproape, la în­de­mână, doar să știm s-o vedem.

În final, doresc să mă adre­­sez „Dragilor mei cititori singuratici” femei sau bărbați, sfătuindu-i pe aceia care lo­cuiesc la casă și au un loc­șor în ograda lor să în­cerce și dânșii această îndeletnicire. Vor avea bucuria de a-și re­câș­tiga pofta de viață și li­niștea sufletească, atât de greu încercate în anii bătrâ­ne­ților cenușii.

ILIE PANTEA – loc. Tinca, jud. Bihor

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian