Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Dușmanul din patul meu

MORAVURI

–  Dezamăgire, frustrare, viață sexuală mizeră – cercetătorii britanici explică în ce măsură le poate dăuna cuplurilor distra­gerea permanentă pricinuită de telefonul mobil –

Victime sigure

Foto: Shutterstock – 3

Citiți acest text de pe un smartphone? Atunci dați-l deoparte și priviți în jurul dvs. Partenerul sau partenera dvs. se află în apropiere? Poate tocmai vi se adresează, în timpul cinei luate în comun, în timp ce dvs. tocmai voiați să vă uitați un pic la ce mai e nou în lumea digitală. Dacă așa stau lucrurile, după cum arată noile studii, înseamnă că în acest moment vă puneți în pericol relația.

„Phubbing” se numește fenomenul care a intrat acum și în atenția oamenilor de știință. Cuvântul este format din „phone”, adică telefon, și „snub­bing”, a jigni pe cineva, ignorându-l. Descrie o si­tua­ție generalizată în ziua de azi: în loc să se con­centreze asupra discuției personale, celuilalt îi alu­necă mereu ochii înspre dispozitivul digital. Cei mai mulți dintre noi au telefonul mobil la îndemână zi și noapte. Așa că este inevitabil să ajungem victime ale „phubbingului”.

Consecințele acestui afront subtil pot fi fatale. Cercetătorii au arătat în studii recente că cine este ignorat frecvent din cauza telefonului mobil se simte extrem de stresat, nefericit, exclus – și ajunge să petreacă el însuși mai mult timp pe rețelele sociale. Iar cine se face în mare măsură vinovat de „phubbing” are parte de mai multă ceartă și ne­mul­țumire în relație decât persoanele care lasă mai des telefonul deoparte. Cercetătorii au dat între timp o denumire extinsă puterii distructive pe care smart­phone-urile o exercită în relații, „phubbing”, fiind o cauză a numărului mare de divorțuri din ziua de azi.

O clasificare psihologică

Din păcate, problema este omniprezentă. În­tr-un studiu recent al psiholoagei Janceke Schok­ken­broek, de la Universitatea din Gent, 93% dintre femei și 89% dintre bărbați au recunoscut că au fost ignorați, în favoarea telefonului mobil, în tim­pul discuțiilor pe care le purtau cu partenerul. Drept urmare, mulți au devenit suspicioși – ce face, la o adică, partenerul atâta timp pe smartphone? Victi­mele phubbing-ului își spionează mai des decât alții iubiții, le verifică e-mail-ul, mesajele primite și istoricul de navigare.

„Să te mai uiți, din când în când, pe telefonul mobil, în timp ce vorbești cu partenerul, pare ceva inofensiv”, spune Schokkenbroek, care explorează, pe lângă phubbing, și alte influențe pe care le are omniprezența digitalului asupra relațiilor. Specia­lis­ta afirmă că privirea aruncată smartphone-ului fa­ce ca partenerul de cuplu să nu se mai simtă apre­ciat, „iar asta poate avea consecințe grave asupra ima­ginii de sine și a modului în care percepem relația”.

Umilință și sete de răzbunare

Un studiu realizat în SUA, despre efectul phub­bing-ului asupra relațiilor de dragoste, analizează, de asemenea, cercul vicios dintre umilirea prin intermediul telefonului mobil și setea de răzbunare. Cei implicați au fost puși să completeze un jurnal de zi. În zilele în care se sim­țeau puternic le­zați de faptul că partenerul stătea doar cu ochii pe telefon, partici­pan­ții erau mai ne­mul­țumiți, mai fu­rioși și mai frus­trați decât în al­tele, în care erau într-o mai mică mă­sură supuși feno­me­nului de phub­bing. Și folo­seau, la rân­dul lor, mai des propriul tele­fon mo­bil, atunci când vor­beau cu par­tenerul de cuplu – mai ales pentru a-i plăti aces­tuia cu aceeași mo­nedă.

Psihologii explică lucrurile astfel: gradul de mul­țumire într-o relație este în fond re­zul­tatul unui calcul cost-beneficiu. „Suntem mulțu­miți de rela­țiile noastre atunci când primim înapoi suficient din ceea ce investim”. Potrivit specialiș­tilor, senti­mentele negative pe care le declanșează utilizarea smartphone-ului de către partener e tre­cută la cos­turi – și cu cât se produce mai des, cu atât mai pro­nunțat este dezechilibrul dintre a da și a primi.

Din cauza nervilor provocați de telefonul mobil are de suferit și viața sexuală. „Țineți-vă smart­phone-ul departe de dormitor”, spun sexologii. Cine se simte expus mai frecvent fenomenului de phubbing își percepe viața sexuală ca fiind mai puțin intensă, incitantă și pasională.

Există căi de ieșire?

Acest lucru este atestat și de concluziile preli­minare ale unui studiu întocmit pe această temă. Studiul e menit să clarifice dacă mesajele care-l țin pe celălalt înlănțuit de telefonul mobil influențează măsura în care partenerul său e deranjat de atenția redusă de care beneficiază. Cu alte cuvinte, este el, de pildă, mai puțin enervat de distragerea atenției celuilalt, dacă aceasta este cauzată de e-mail-urile de la serviciu, și nu de filmulețele de pe YouTube? Își găsesc oare cuplurile, singure, căi de ieșire din capcana phubbing-ului, căzând, de pildă, la o înțe­legere clară în acest sens, sau folosind smart­phone-ul în același timp?

Pentru a documenta mai bine raportul dintre phubbing și tensiunile din relație, este însă nevoie de studii pe termen lung. Până una alta, date care pot fi evaluate în mod obiectiv lipsesc, deoarece multe dintre studii se bazează pe dezvăluirile personale ale unuia dintre parteneri. E po­sibil ca în unele cazuri, fuga în lumea digi­tală să reprezinte urmarea, și nu cauza nemul­țumirii resimțite în cadrul parteneriatului.

În orice caz, cercetătorii sunt de acord că so­luția nu este absti­nența de la telefonul mo­bil. „Fo­lo­sim telefonul mo­bil pentru o mulți­me de activități cotidiene. El este indispen­sabil, fie că vorbim despre achiziționarea unui bilet de autobuz ori de înscrierea la un concurs”. Dar faptul că nu putem renunța la smart­phone ne obligă să fim conștienți de cât de dău­nătoare poate fi înstrăinarea digitală pentru relație. „Ne poate fi de folos inclusiv să-i spunem par­tenerului nostru de cuplu ce facem pe telefon”, explică psihologii, „pentru că atunci, acesta mă­car va înțelege care este motivul pentru care e ig­norat”.

SEX-PRESS

Cei mai frumoși și cei mai dotați dintre europeni

Specialiștii de la compania britanică Pour Moi au realizat, în luna Februarie, a aces­tui an, un studiu pentru a afla care sunt cele mai atrac­tive 50 de naționalități ale lumii. În acest scop, ei au analizat mii de postări și comentarii de pe rețeaua de socializare „Reddit”, care in­cludeau cuvinte precum „frumos”, „atractiv”, „chi­peș” și „sexy”. Pe primul loc, în topul celor mai fru­moa­se naționalități, cu 2.628 postări și păreri favora­bile, s-a plasat India, care a dat, de altfel, de-a lungul timpului, și un număr impre­sionant de câștigătoare ale „Miss World” (res­pectiv în 1966, 1994, 1997, 1999, 2000 și 2017). Pe următoarele locuri s-au clasat, în ordine, Sta­tele Unite, Sue­dia, Japonia, Canada, Brazilia, Franța, Italia, U­crai­na și Danemarca. În ceea ce privește Româ­nia, țara noastră a obținut un deo­sebit de onorant loc 26 – mai ales dacă ținem sea­ma că în lume există nu mai puțin de 195 de state. Potrivit stu­diului citat de „Daily Mail”, Eu­ropa se poate lăuda cu nu mai puțin de 25 de țări în Top 50 al țărilor cu cei mai frumoși oameni de pe planetă. Ea este urmată de conti­nentul asiatic, cu opt țări.

Pour Moi a realizat și un top 10 care s-a refe­rit strict la cele mai fru­moase femei de pe glob și care e con­dus tot de India, urmată de Japonia, Suedia, Polonia, Italia, Brazilia, Ucrai­na, Franța, Israel și Statele Unite. To­pul celor mai frumoși băr­­bați de pe planetă este în schimb condus de Ma­­rea Britanie, urmată de India, Italia, Statele Uni­te, Suedia, Japonia, Franța, Irlanda, Bel­gia și Brazilia.

Și dacă tot vorbim despre bărbați, Target Map, un site specializat în statistici, a pu­blicat un studiu bazat pe date adunate de-a lun­gul timpului, din peste 80 de ţări, și care şi-a propus să desco­pere zonele unde trăiesc băr­baţii… cei mai dotați sexual din lume. Astfel, în fruntea listei s-au pla­sat bărbații care trăiesc în America de Sud și în Africa, marii campioni fiind cei din Congo. Din­tre europeni, sin­gurii care au intrat în top 10 sunt maghiarii. În schimb, bărbații cel mai puțin dotați trăiesc în Asia de Est, cel mai modest dintre toți prezen­tându-se co­reenii. Ironia sorții face ca tot în acest nefericit top 10 să se înca­dreze și indie­nii, considerați unii dintre cei mai frumoși băr­bați ai planetei…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian