Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

La fundul sacului

Apropierea rocadei – trecerea şefiei adminis­tra­ţiei de la PNL la PSD – pune o presiune uriaşă asupra părților implicate în joc. Pentru PSD con­tează mult, din perspectiva alegerilor de anul viitor, rezultatele gestiunii. Un deficit prea mare, care reduce posibilitatea redistribuirii generoase a resurselor bugetare, i-ar greva şansele elec­torale, diminuate, oricum, de uzura normală a gu­vernării. Li­derii săi nu vor să tragă direct po­noasele com­binate ale întregului mandat guver­namental. De aceea, la schimbarea „gestio­na­rului”, vor să aibă toate datele pentru găsirea unui even­tual țap is­pășitor dacă, în timpul rămas, lu­crurile nu vor merge bine. PNL-ul vrea, la rân­du-i, să aibă asigu­rarea că și-a făcut corect treaba, predând gestiunea în bună regulă. Liberalii ştiu că promisiunea PSD-istă a continuării „alianței stabilității” după ale­gerile din 2024 nu este sigură și, pe acest fond, vor să demonstreze că, dacă socoteala finală nu iese bine, responsa­bilitatea trebuie împărțită între parteneri. Se ştie deja că, după un prim trimestru al anului în curs, deficitul (estimat la 20 miliarde de lei) este mult mai mare decât cel prevăzut de guvernanţi. În plus, speranţa umplerii găurii bu­getare prin fon­durile europene, acordate prin PNRR, pare tot mai firavă, guvernanții fiind inca­pabili să tranşeze problema pensiilor și salariilor speciale, care le condi­ționează. Or fi d-nii Ciolacu și Ciucă prie­teni, dar brânza (electorală!) este pe bani și dispu­tele se întețesc!

Mai întâi, după constatarea uriaşului deficit de 20 miliarde de lei, a început o luptă în interiorul cabinetului pentru identificarea „vinovaţilor”. Ministerele „de forță” aparţin, majoritar, PSD-ului. Ele s-au întins mai mult decât le era pla­puma, cheltuind nemăsurat cu creşterea persona­lului administrativ, cu proiectele pentru satisfa­cerea clientelei grupării, cu investiţii fără funda­mentare reală în planul naţional de dezvoltare. Pe de altă parte, toate cheltuielile au fost girate de premierul liberal, care trebuia să le amendeze, dacă îi păreau excesive. PNL-ul a căutat să stingă diferendul, afirmând – prin chiar liderul său – că deficitul este mult mai mic, sau chiar că el… nu există! Cu toate astea, conducerile celor două partide asociate au căutat febril soluţii concrete pentru stoparea lui, ținând cont de recomandările preşedintelui Iohannis ca reducerea cheltuielilor să nu afecteze angajaţii sectorului de stat, atât în privinţa locurilor de muncă, cât și a salariilor. Ce alte soluţii ar avea, atunci, cabinetul? S-a propus reducerea cheltuielilor „neesenţiale” ale minis­terelor. Dar cele mai multe dintre ele au arătat că nu au cum, că, dimpotrivă, „tăierile” ar greva investiţiile, că sumele strânse astfel ar fi prea mici etc. etc. S-a emis și ideea înghețării sa­lariilor, a tăierii nenumăratelor „sporuri”, dar liderii partidelor au constatat imediat că în felul acesta atacă baza electorală tocmai în anul preelectoral. Nu mai vorbim de tema reducerii unităților administrative (a județelor existente), abandonată din aceleaşi cauze electorale. S-a ajuns chiar și la „sfânta sfintelor” administraţiei guvernamentale, la problema pensiilor „speciale” (cuprinsă și în PNRR) și a cumulului de pensii și salarii „la stat”, care grevează dur bugetul. Nici PSD (iniţiatorul ierarhiei „speciale” între foştii activi ai țării), nici PNL-ul nu vor să renunţe însă la ele, pentru că ar fi „drepturi câștigate” și i-ar descuraja să mai activeze pe viitorii lor be­neficiari. S-a ales, până la urmă, soluţia supraim­pozitării veniturilor ce depășesc o anume cotă, soluţia reintroducerii impozitului progresiv pen­tru toţi românii (numai a celor ce lucrează la stat fiind neconstituțională) și, cea „clasică”, a… îm­prumuturilor de pe piaţa financiară. Evident, faptul că datoria publică a ajuns la (aproape) ju­mătate din PIB-ul țării nu a mai contat. În anul preelectoral, pentru partidele aflate la putere, orice este permis.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian