Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – CAZURI DE EXTREMĂ URGENȚĂ

„Și eu, și mama, în vârstă de 92 de ani, avem nevoie să fim ajutați”

Bună ziua! Mă numesc Andrei Tudor, pen­sionar de circa un an, domiciliat în Turnu Măgu­rele, jud. Teleorman. Mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a mă ajuta, situația financiară fiind o mare problemă pentru mine, dar și pentru mama mea, deoarece avem pensii mici. Situația s-a înrăutățit după moartea tatălui meu, Andrei Ion, în 19.02.2023, deoarece el avea pen­sia cea mai mare din familie.

Eu am fost diagnosticat cu cancer orofarin­gian stadiul IV, pentru care am făcut investigații și tratament radio-chi­­mioterapic. Mama lo­cuiește cu mine și are probleme de să­nă­tate datorate vârs­tei îna­intate (92 de ani). În afară de pro­blemele de sănătate, au apărut și altele, le­gate de locuință. Ca­sa a suferit dete­riorări la cutremurul din 1977 și a fost în­tărită cu o bară trans­ver­sa­lă, între două camere. Deteriorările s-au compli­cat la furtuna din anul 2022, când au fost dez­rădăcinați copaci foarte mari. Acum, aco­pe­rișul casei a cedat, au fost spulberate țiglele, pe ca­re le-am înlocuit. Lemnăria a cedat și ea, iar ape­le pluviale s-au infiltrat în pereți. Dacă nu schimb acoperișul, singura noastră locuință va fi im­pro­prie pentru locuit. Și aceasta, cât mai cu­rând.

Apelez la bunăvoința dumneavoastră și a ci­titorilor Formulei AS, pentru a ne ajuta să depă­șim aceste probleme. Am uitat să menționez că su­făr și de o depresie anxioasă. Vă mulțumesc! Fiți binecuvântați!

ANDREI TUDOR – str. Anton Pann nr. 40, Turnu Măgurele, jud. Teleorman, cod 145200

„Doar Dumnezeu mai are grijă de mine”

Bună ziua,

Subsemnata Varga Otilia, domiciliată în Zau de Câmpie, județul Mureș, vin înaintea dvs., a celor ce vă opriți asupra scrisorii mele, cu re­cunoș­tință și rugămintea de a mă ajuta. Sunt o femeie în vârstă de 75 de ani, singură de 32 de ani, neajutorată de nimeni, doar Dumnezeu mai are grijă și știre de mine, de a mă mai ține cu su­flare. Mulțumesc foarte mult că mi-a desco­perit adresa dumneavoastră. Nu de mult am fost ope­rată la un picior (conform actelor atașate la do­sar), am o pensiuță mică, pe care am rată. Îmi trage banca aproape toată pensia, nu îmi rămâne de mâncare și nici de medicamente. Rugămintea pe care o am la dumneavoastră este foarte mare: vă rog ajutați-mă să mă pot opera și la celălalt picior. Nu am la cine apela. Sunt sigură că Dum­nezeu vă va răsplăti toate cele bune pe care le faceți. Vă mulțumesc!

VARGA OTILIA – str. Bărboși nr. 3, Zau de Câmpie, jud. Mureș, cod 547660, tel. 0747/91.26.30

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian