Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ce vrei să te faci când o să fii mare?

Împreună cu doamna învățătoare Lucia Scurtu

Ca și Pleși, Tonea este un alt sat așezat pe cul­mile înalte ale comunei Săsciori. Un sat mai întins și cu mult mai populat. Față de 15 familii, câte mai trăiesc în Pleși, Tonea nu­mă­ră aproape 80. Iar pe 25 mai, unsprezece elevi, aflați în clasele primare și unul din clasa pre­găti­toare, au primit și ei vacanță mai devreme, ca să-și însoțească părinții la stânele din Munții Șureanu. Am ajuns la ei cu puțin timp înaintea încheierii anului școlar, convins că, din orice documentare des­pre copii, nu trebuia să lipsească o oră de cursuri. Așa că am bătut încet la ușă, am fost primit de doamna învățătoare Lucia Scurtu și m-am strecurat cu greu, împreună cu un carnețel și un reportofon, la unul dintre pupitrele sălii de clasă. O sală de clasă încălzită de un foc de lemne, dar dotată cu toate lu­cru­rile indispensabile unei școli moderne. Drumul de acces spre Tonea nu este simplu, dar dotările de aici nu diferă prea mult de cele ale unei școli de la oraș. Cât timp elevul din clasa I a terminat lecția de ci­tire, elevele din clasa a doua, exercițiile de gra­ma­tică, iar cei de-a patra, pe cele de matematică, am învățat, la rândul meu, că respectul, bunul simț, dis­ciplina și râvna sunt o parte esențială a vieții co­piilor de aici. Dincolo de educația pe care au pri­mit-o acasă și de felul lor de a fi, meritul este, fără îndoială, și al învățătoarei. Doamna Lucia Scurtu este făcută pentru meseria asta. Cât a durat ora, a jonglat fără efort printre copiii de vârste și clase diferite și a trecut de la o materie la alta fără să-și piar­dă o clipă atenția, explicațiile și dragostea pen­tru ei. La sfârșitul orei, când copiii au țâșnit în curte ca să se joace, mi-a spus că e obișnuită să pre­dea și să trăiască în locuri ca acesta, aflate atât de departe de lumea pe care o știm. Pentru că, de luni până vineri, când coboară la familia ei de la poalele mun­telui, Lucia Scurtu locuiește și ea, la fel ca în­vă­ță­toarea din Pleși, în clădirea școlii. „În Tonea am ve­nit de patru ani, dar con­dițiile sunt incom­pa­­ra­bil mai bune ca ce­le din Mărgineni, un alt sat aflat în vârful mun­telui, unde, iarăși, am predat câți­va ani buni. Acolo, împreună cu cei doi copii ai mei pe care îi aveam pe atunci elevi am locuit într-o cămă­ruță mi­nuscu­lă, unde de abia aveau loc o mă­suță, o sobă și un pat. Vă spun asta ca să înțe­legeți că, fără dra­goste pentru copii și pen­tru me­serie, e imposibil să mergi mai departe… Dar eu cred că m-am descurcat bine. De multe ori, după ore, propriii mei copii, fără să-și dea sea­ma, con­tinuau să-mi spu­nă «doamna în­­vățătoare». Dura o se­cundă pâ­nă se co­rectau: doam­na în­vățătoare… ăăăă… ma­miiii… Așa aș vrea să fiu și pen­tru copiii de aici: doamna în­vățătoare, ăăă, mami. E cel mai frumos elo­giu pe care îl pot primi”. Am ieșit împreună cu Lucia Scurtu în curtea șco­lii. Nouă copii, o minge și un câine alb sunt de-ajuns pentru o bucurie pură, fără margini. Dar învățătoarea îmi spune că ceea ce văd e doar o mică pregătire pentru ce are să urmeze: „Să le vedeți bucuria când ajung pe munte cu oile și se întâlnesc cu ceilalți copii din satele lomănarilor. Dar cred că deja v-au spus asta și cei pe care i-ați întâlnit în Pleși”. Mi-au spus-o, da. Vacanța lor de vară e cu totul altfel decât a oricărui alt copil din lumea asta mare. Dar bucu­ria e bucurie, chiar și pentru câ­teva minute, cât du­rea­ză re­creația. Clipe bune i-am privit cum alear­­gă fericiți, aici, deasu­pra lumii, în Tonea. Apoi mi-am luat inima în dinți și i-am între­rupt din joacă, doar ca să aflu răs­punsul la cea mai banală întrebare pe care un adult o adre­sează unui copil: Ce vrei să te faci când o să fii mare? O întrebare care, evident la vârsta asta, nu e neapărat rele­vantă pen­tru viitorul lor. În de­fi­nitiv, mulți dintre cei cu care am stat de vorbă nu au împlinit încă 10 ani, ca să poate oferi un răspuns credibil. Însă întrebarea asta mi s-a părut im­portantă pentru alt­ceva: pentru cum își pro­iectează ei viitorul, pentru contextul în care își duc viața, pentru aspirațiile lor, pen­tru relația cu satul în care trăiesc. Copiii au fă­cut un cerc mare în jurul meu și au început să răs­pundă.

Maria Gavrilă, clasa a IV-a

„Vreau să rămân aici, la fel ca mama și tata”

(O fetiță înaltă, cu codițe împletite, care zâm­bește la fel de serios și de senin cum o făcea și Va­lentina Lupu, în Pleși. O întreb dacă se cu­noaște cu Vali. Îmi spune că sunt prie­tene foarte bune și că abia aș­teap­tă să o revadă sus, la stâna din Cruci.)

„Eu vreau să rămân aici, acasă, la fel ca mama și tata. Și vreau să am toate lucrurile pe care le avem și a­cum: vaci, oi, cai, câini, porci… De fapt, dacă se poate, o să fac să fie și mai multe! Pentru că mie îmi place foarte mult satul meu și îmi plac foarte mult și ani­malele. Dacă o să mă fac mare și o să am tot viața de acum, o să fie cel mai bine de pe pă­mânt!”

Cristian Lucan, clasa a III-a

„Vreau să fac foarte multă brânză”

Temă pentru acasă

(Poartă pe chip un zâm­bet uriaș, cât va­can­ța de vară. Când îmi răs­­pun­de, devine se­rios, la fel ca în sala de clasă. Își aran­jează treningul roșu în care e îmbrăcat și își trage pes­te cap gluga în felul în care oamenii im­por­tanți de la orașe își po­tri­vesc cravata la că­mașă.)

„Tot fermă de oi ca cea a părinților vreau să am și eu! Îmi place foarte mult munca asta, este o muncă de­osebită, pe care nu oricine este în stare să o facă. Eu pot s-o fac fără probleme, pentru mine nu este o muncă grea. Chiar și brânză știu deja să fac. În viitor, o să fac foarte multă brânză, deoarece este important să produci lucruri naturale!”

Tudor Bodea, clasa a IV-a

„Bancher!”

(Tudor este cu un an mai mic decât Dragoș. Îl pri­vește cu mare atenție în timp ce răspunde. Când îi vine rândul, devine și el serios. Și mân­drie, și siguranță de sine poți citi pe chipul său. Răspunde fără să clipească.)

„Bancher! La oraș, bineînțeles, că aco­lo sunt toa­te băncile! Cu cât o să fie orașul mai mare, cu atât o să fie mai bine pentru mine! Părinții mei nu au oi. Doar un ber­bec și o mi­oară. De ce să ră­mân în Tonea atunci?!”

Dragoș Petrașcu, clasa a IV-a

„Aș vrea ca biroul meu să fie aici, pe deal”

(La 11 ani, este cu un cap mai înalt decât toți colegii lui. Un băiat respon­sa­bil, serios, în care poți deja să ghicești sem­nele maturității. În timp ce toți ceilalți co­pii se foiesc fără astâmpăr, el stă drept în fa­ța mea, ca la un interviu pentru angajare.)

„Mi-aș dori foarte mult să devin om de afaceri. Nu m-am gândit foarte bine în ce domeniu aș vrea să lucrez, probabil că în I.T., pentru că sunt foarte multe oportunități acolo. În orice caz, nu aș vrea să merg la birou, în oraș. Aș vrea ca biroul meu să fie tot aici, acasă, în Tonea, pe deal.”

Diana Ivan, clasa a III-a

„Aș vrea să mă fac profesoară la noi în sat”

(E încă răcită, o încearcă tu­sea, așa că poartă pe cap un fes mare, roșu. E copilul care locuiește cel mai departe de școală. La aproape două ore de mers pe jos. De asta, părinții o aduc la școală în fiecare zi cu mașina. A arestat mingea, îmi răspunde cu ea în brațe.)

Clasă pentru 4 elevi

„Eu vreau să rămân la noi acasă, pen­tru că aici este foarte, foarte, foarte fru­mos. Dar aș vrea să mă fac pro­fe­soa­ră. Exact ca doamna învățătoare vreau să fiu și eu! Pentru că, și om mare când o să fiu, tot la școală o să vreau să vin!”

Nicolae Oprița, clasa a III-a

„Vreau să apăr țara și satul meu”

(Nicușor își aranjează șap­ca pe cap, cu gesturi ho­tă­râte, apoi mă privește drept în ochi și-mi răspunde tare, răspicat, fără să clipească.)

„Eu vreau să mă fac armată, să dau cu pușca în război, bam bam bam, să apăr țara și satul meu! O să-i apăr pe toți pri­e­tenii mei și o să-i împușc pe oamenii răi: bam bam bam!”

Diana Căta, clasa a II-a

„Să am grijă de văcuțe și oițe”

(Diana e genul acela de copil cuminte, care doar zâmbește. Răspunsul ei asta și e: un zâmbet curat, plin de fâstâceală și timiditate.)

„Și eu tot învățătoare vreau să fiu. Tot ca doam­na. Să-i învăț pe copii să-și facă temele și să fie se­rioși. Și, când mă întorc acasă, să am grijă de văcuțe și oițe…”

Denis Bodea, clasa pregătitoare

„Să dorm în mașină, lângă oi”

(Denis are doar 6 ani, dar pentru că zi de zi se află la ore în aceeași clasă cu ele­vii mai mari, a învățat deja tot alfabetul și tabla înmulțirii. Mușcă dintr-o felie mare de pâine și îi dă și lui Mickey Mouse de pe tre­ningul lui să guste.)

„Eu, când am fost la oraș, am văzut o mașină roșie și mare de pompieri. Și mami mi-a cumpărat una, de jucărie. Când o să fiu mare, vreau să merg cu mașina asta peste tot, să sting focul, unde e foc. Dacă nu e foc, o să merg la stână și o să par­chez mașina acolo, chiar la strun­ga oilor! Acolo o să stau me­reu. O să dorm în mașină, lângă oi!”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian