Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Françoise Sagan, „Capitularea”, tra­du­cere şi note de Mădălina Ghiu, Edi­tura Polirom, colecţia „Esenţial” (tel. 0232/21.74.40), 216 pag.

Françoise Sagan nu e o scriitoare care să conteze pentru mine, dar dacă re­comand acest roman în spe­cial cititoarelor noastre e pen­tru că lectura lui lejeră, dis­tractivă, în sensul „mu­zicii uşoare”, le poate abs­trage de la nu puţinele griji cotidiene, le poate transporta în lumea luxoasă a marii burghezii pariziene de la jumătatea se­colului trecut. După debutul răsu­nător, la 18 ani, cu „Bonjour tris­tesse”, presa mondenă a trans­for­mat-o pe Sagan într-o legendă vie, iar ea a avut grijă să le dea mereu jurnaliştilor subiecte de ştiri sen­zaţionale cu libertatea ei inso­lentă şi extravaganţele sfidătoare chiar şi pentru libertinii francezi, cărora a vrut să le demonstreze că nu e doar un personaj de „La dolce vita”, ci şi că scrisul e cu adevărat pentru ea o pasiune, că plă­cerea de a povesti şi de a se povesti cu vi­vacitate implică multă muncă. A pu­blicat de la debu­tul din 1954 până la moartea din 2004 vreo 40 de cărţi, a scris şi piese de teatru şi texte pentru cântecele unor vedete populare ca Ju­liette Greco, Yves Montand, Johnny Hallyday sau Dalida. Dar la fel ca şi aceşti cântăreţi cu succes mondial pe vremea când fran­cofonia nu fusese încă detronată, roma­nele ei au intrat în uitare, odată cu dis­pariţia fanilor de atunci. Le mai ţin minte vârstnicii nostalgici, sau le iau în seamă doar istoricii literari interesaţi de anii ’60-’80, de sensibilitatea de epocă şi de „fenomenul sociologic Sagan”. Când a scris „Capitularea”, în 1965 – o satiră so­cială a burgheziei pariziene bogate – ro­manciera era încă departe de ruina ma­terială (din cauza proceselor cu Fiscul) şi fizică (din cauza exceselor) care nu-i mai lă­saseră nimic, decât datorii de peste un milion de euro, din câştigurile imense de pe urma cărţilor ei. Cum îi plăceau şi în viaţa reală cocktailurile, şi în „Capitu­la­rea” di­lu­ează licorile tari cu si­ropuri sentimentale acri­şoare sau amărui, burlescul şi comi­cul rezultând din diferenţele între realitate şi modul în care e interpretată de personaje. Aces­tea sunt Lu­cille, 30 de ani („mi-am asumat să nu am nimic al meu, nici cel mai mic proiect, nici cea mai mică grijă. Sunt mulţumită cu viaţa mea […] Ce pot să fac? Să muncesc? N-am aptitudini.”), întreţinută de cin­cuagenarul bogat (afaceri imo­biliare) Charles, care o ado­ră. Acesta, frecven­tator al întrunirilor mon­dene din casele privi­legiaţilor libertini, îşi aduce amanta în lu­mea lor. La una dintre cinele care o plic­tisesc, Lucille îl cunoaşte pe Antoine (venit în calitate de nou gigolo al uneia dintre bogătaşe) care o face să râdă. („Niciodată nu se vorbeşte sufi­cient despre virtuţile, des­pre pericolele, despre pu­terea râsului îm­părtăşit. Dragostea nu se lip­seşte de el mai mult decât prietenia, dorinţa sau dispe­rarea”). Şi astfel triunghiul amoros e gata. Numai că Antoine e un in­telectual sărac, cu o leafă mică la o editură. După o perioadă de în­tâlniri clan­des­tine şi ezitări, cei doi îndră­gostiţi se mută îm­preună, spre su­ferinţa generosului Charles. De ce eşu­ează relaţia lor de amor în­focat veţi vedea. Pe ulti­ma pagină sunt rezumate destinele ulte­rioare ale personajelor principale şi ni se dă o explicaţie a titlului romanului, în ori­gi­­nal „La Chamade”, care înseamnă „bătaia to­be­lor pentru a anunţa înfrângerea, capitu­la­rea”. Ca­pi­tularea Lu­cillei o întoarce la îngăduitorul Charles. Fran­çoise Sa­gan şi-a adaptat singură acest roman pen­tru un film regizat de Alain Cavalier în 1968, cu Catherine Deneuve, Michel Piccoli şi Roger Van Hool în rolurile principale. Criticii fran­cezi au considerat filmul mai bun decât cartea.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian