Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Sora mea a fost operată de tumoră malignă a pleurei”

Foto: Shutterstock

Vă scriu în speranța că cineva s-a vindecat de această necruțătoare boală și o poate ajuta și pe sora mea, în vârstă de 56 de ani, care su­feră în urma unei operații de tumoră malignă a pleurei. A slăbit foarte mult, nu are pof­tă de mâncare și dure­rile o chinuie zilnic. Menționez că în urmă cu șapte ani a fost operată de cancer la sân. Sper ca cineva să știe un remediu, un trata­ment… Orice sfat e binevenit. Multă sănătate vă doresc!

CLAUDIA S. – Iași

„Există tratament naturist pentru lichenul plan bucal?”

Sunt pensionar, am 74 de ani și sufăr de diabet tip 2 și hiper­ten­siune arterială. Dar ceea ce mă chinuie de mulți ani și niciun tratament nu l-a vindecat este lichenul plan bucal. Există vreun tratament naturist pentru această boală? Urări de să­nătate întregii redacții. Cu stimă,

ION DUMITRU – Bacău

„Cum pot scăpa de infecția cu Klebsiella?”

În repetate    rânduri am găsit re­zolvarea pentru mine sau am reco­mandat altora valoroasele reme­dii găsite în paginile „Formulei AS”. Apelez și de data aceasta la bună­voința citi­torilor dvs. Am o infec­ție în gât cu Klebsiella, care nu răs­pun­de la trata­mentele clasice cu anti­bio­tice, chiar și cu cele mai pu­ter­­nice. Vă rog, dacă cineva a reușit să se vindece de această infec­ție, să-mi dea și mie soluția. Vă mulțu­mesc și aștept cu nerăbdare răs­puns.

DIANA D. – Focșani

„Sufăr de surditate bilaterală”

Sunt un cititor fidel al revistei, iar acum, din motive majore, apelez la dvs. ca să mă ajutați cu următoa­rea pro­blemă. Am 63 de ani și sunt lip­sit de auz, ca urmare a unui trata­ment cu Streptomicină. Toți medicii ORL-iști la care am fost mi-au spus că surditatea este ireversibilă. Sunt abonat la revista dvs. și am găsit tot felul de tratamente naturiste pentru surditate. Le-am încercat, dar fără rezultat. Aș vrea să-mi răspundă un cititor care a reușit să se vindece de boala asta și să-mi spună ce a făcut pas cu pas. Sun­teți ultima mea speranță. Să aud cât de slab ar fi pentru mine o adevărată minune.

LEON – București

„Am un chist pe ficat și nu mă pot opera”

După multe ezitări, m-am hotărât să solicit sfatul specia­liștilor cu care colaborați. Proble­mele mele de sănă­tate m-au determinat să fac unele investigații, rezul­tând următoarele: la eco­gra­fia din decembrie, anul trecut, la ficat, la ni­velul lobului drept, se eviden­țiază o imagine ușor hipoecogenă 7,6/6,2 cm, cu contur polilobat cu struc­tură neo­mo­ge­nă; rinichiul drept cu chist cortical (dia­metrul 2,2/2,3 cm) paren­chim și sinus hi­perecogen, fără cal­­culi, iar ri­ni­chiul stâng nor­mal, cu chist corti­cal de 1,7/1,3 cm. Re­zul­ta­tele ana­lizelor me­­di­cale de labo­rator efectuate în de­cem­brie au evi­den­țiat depă­și­rea valorilor de refe­rință pentru amilază, biliru­bină, glicemie, LDH, TGO, TGP, Uree. Acuzând și unele dureri de stomac, mi s-a făcut și un exa­men radioscopic la care s-a evi­den­țiat un ulcer mai vechi, un diverticul pe duo­den și un alt diverticul pe colonul ascendent. Între­bând medi­cii care mi-au efectuat ecografia da­că ar fi indica­tă o operație pentru extir­parea chis­tului de pe ficat, mi s-a spus că din cau­za unor proble­me cardiace, organismul nu ar su­porta anestezia. Menționez că acum 15 ani, am suferit un in­farct miocardic. Am rugămintea ca, față de cele rela­tate mai sus, cu amabilitatea colabo­ratorilor dvs., cu pregătire în domeniul medical, și în spe­cial a d-lui Mircea Peia, să primesc și eu un răs­puns pri­vind trata­mentul și regi­mul alimentar pe care să le urmez, având în vedere că la vârsta mea, de 76 de ani, nu am certitudinea că pot re­zis­ta nici mă­car la o puncție la ficat, o operație fiind riscan­tă și pro­babil fatală. Cu mulțu­miri,

VICTOR R. – Craiova

„Sufăr de nefropatie cronică post-medicamentoasă”

Vă rog din suflet să mă ajutați și pe mine să-mi re­fac rinichii, distruși în urma chimioterapiei pentru cancer de sân, acum vin­decat. Am scăpat de una, am dat de alta… După circa doi ani, am început să am pierderi de calciu. Din această cauză aveam mari dureri, mai ales la picioare, până am ajuns să cad pe stradă. După mai multe investi­gații, s-a con­statat că pier­derea de calciu este cauzată de o afec­țiune a parati­roidelor. După re­medie­rea chirur­gi­cală a acesteia, lucru­rile au înce­put să intre în normal, dar rinichii mei erau deja dis­truși. În prezent, am diagnosti­cul de ne­fropatie intersti­țială cronică post-me­dicamen­toasă, in­su­ficiență re­nală cronică stadiul II. Vă rog din suflet, pe dvs. și pe toți ci­titorii și colabora­torii, să-mi re­co­mandați un tra­tament naturist pentru a-mi reface ri­nichii. Menți­o­nez că am 48 de ani. Vă mulțumesc din suflet!

LAVINIA – Sibiu

„Nepotul meu face cheratochist odontogen”

Sunt o bunică îngrijorată. Nepotul meu are 21 de ani și acum 8-9 ani a fost operat de chist de erupție al molarului de minte inferior. De curând, a fost nevoit să se opereze din nou de cherato­chist odontogen pe mandibulă, care a apărut pe locul chistului operat inițial. Care este cauza apa­riției acestor chisturi? Ce tratamente recomandați pentru a opri evoluția lor? Vă mulțumesc!

MARIA – Bistrița

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian