Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

România: Tușnad ’23

Discursul „suveranist”, pigmentat cu trimiteri ire­dentiste, rostit anul acesta de Viktor Orban, pre­mie­rul Ungariei, la Tușnad-băi, nu a fost o surpriză. Viktor Orban s-a situat (constant în ultima vreme), pe aceleaşi coordonate antiocci­den­tale cu prietenii lui de la Moscova. În plus, a lăudat China, ca „model de dezvoltare” de suc­ces, ce ar trebui să înlocuiască „modelul liberal”, defi­nitoriu pentru UE. Nu au lipsit, desigur, tri­mi­terile ironice la adresa guvernării româneşti a Transilvaniei, un ținut despre care nu a spus niciodată că aparține țării în care tocmai se afla. Mai mult, Orban a dez­văluit că MAE românesc i-a transmis o „foaie tematică”, prin care i se ce­rea să-și limiteze „referinţele” iredentiste, pentru a preveni derapajele de tip naționalist în care este maestru. Un demers nu tocmai inspirat al autorităților noastre, care își recunosc, astfel, teama față de problema, total scăpată de sub control, a minorității maghiare din Transilvania. Și-a mai adăugat Orban și un mic şantaj, anunțând că, în 2024, când Ungaria va prelua şefia consiliului UE, va face totul ca România să fie admisă în „spaţiul Schengen”, sugerând că actualii ei gu­vernanți nu sunt capabili să o facă singuri. Dis­cur­sul de la Tușnad a fost ţinut după ce Viktor Orban a avut o întâlnire informală cu premierul român, Marcel Ciolacu, și cu ministrul transpor­tu­rilor, Sorin Grindeanu, care i-au pro­pus, pentru „strângerea legăturilor româno-ma­ghia­re”, reali­za­rea unei căi de transport rapid între Bucureşti și Budapesta. Propunerea, co­rec­tă dar irealiza­bilă cu „mijloacele” actuale ale României și Un­gariei, fără ajutorul UE, a vrut să indice cât de deschişi sunt românii spre o apro­piere de vecinii lor maghiari. Viktor Orban nu și-a dezminţit însă linia politică iliberal-naționa­listă, susținând, încă o dată, aspiraţia către auto­no­mia teritorială a conaţionalilor lui, maghiarii din România, în speranţa unei viitoare reuniri cu „patria-mamă”, Ungaria, dacă situaţia interna­ţională se va schimba în conjunctura războiului din Ucraina.

De ce își susţine Viktor Orban cu atâta aplomb ideile suveranist-naționaliste și de ce guvernanţii români, aflați pe propriul lor terito­riu, reacționează atât de moale? În cazul pre­mi­e­rului maghiar, am putea spune că motivele lui ime­diate sunt electorale. Aflat de douăzeci de ani la cârma țării vecine, el a ajuns la o uzură poli­ti­că maximă, aşa cum se întâmplă în cazul tuturor regimurilor „încremenite în proiect”. Economia ungurească a început să dea rateuri în serie, iar fondurile europene, asumate prin PNNR, au început să scadă vertiginos după ce comisia UE a constatat că Ungaria nu se mai conformează stan­dardelor ei. Viktor Orban a accentuat depen­dența economică a țării sale de Rusia (ca o con­trapondere la Europa) și a devenit chiar expo­nen­tul european al „ideilor putiniste”. Știind că în Ungaria este în pierdere de viteză electorală, Orban vrea să adune voturile diasporei maghiare din România, căreia îi întinde momeala recti­fi­cării graniţelor și a refacerii „Ungariei mari”. În privinţa politicienilor români, se poate constata că mulţi dintre cei aflaţi la putere admiră „suve­ra­nismul” lui Viktor Orban, capacitatea lui de „a jongla” între UE și Rusia, dorind să-i calce pe urme. Ca și Ungaria, România depinde de in­ves­tițiile străine și de fondurile europene (PNRR), mulți politicieni români visând (ca și cei ma­ghiari) să le folosească, fără a fi controlate de „centrala europeană”. În cazul României, stabili­ta­tea sistemului depinde însă și de „mulţumirea” minorității etnice maghiare. Nu întâmplător, UDMR-ul a participat la aproape toate guvernă­rile româneşti postcomuniste.

Cum arată viitorul? Cu guvernarea PSD – PNL nu ne putem aștepta la schimbări. Mai mult, obediența „guvernului stabilității” față de mo­de­lul iliberal, concretizată în toleranța față de de­ra­pajele orbaniste din România, împinge țara spre un ro-exit păgubos, care o lasă la mâna veci­ni­­lor ei autoritarişti. Cu siguranță, politica exter­nă nu se numără printre performanțele României.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian