Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Vă mulțumim tuturor, și nădejdea noastră este să nu ne uitați” (Scrisoarea: „Sătenii din Calbor vor să-și salveze biserica”, F. AS nr. 1475)

Foto: Shutterstock

Sunt Părintele Florin Popa, de la Parohia Calbor, Brașov și vă adresez această scrisoare, ca să vă mulțumesc în numele credincioșilor noștri, pentru tot ajutorul și sprijinul oferite pentru reno­varea bisericii din localitatea noastră. Prin publi­carea solicitării noastre în revista „Formula AS”, multe persoane au aflat despre noi și ne-au ajutat. De asemenea, am primit și sprijinul finan­ciar al Fundației „Formula AS”, pentru care, de aseme­nea, vă mulțumim!

După cum am arătat în proiectul de renovare al bisericii, un proiect pe 3 ani, în momentul de față, ne aflăm la ul­timul sta­diu al lu­cră­rilor, și anu­me reno­va­rea interiorului: înlo­cui­rea par­do­selii vechi și putrezite, cu placă de beton și mon­tarea de podină nouă, re­facerea zidu­rilor și a so­clu­rilor, vop­sirea tablei de pe turn. Pentru realizarea aces­tor lucrări, avem ne­voie de 111.487 lei, conform devizului anexat. Deși nu dispunem, deocamdată, de bugetul ne­ce­sar, avem nădejde în Dumnezeu că vom reuși să facem toate lucrările. Ele sunt foarte costisi­toare, ținând cont că prețul materia­lelor de cons­trucție s-a mărit foarte mult în ultima perioadă.

Oamenii din Calbor, deși sunt în număr destul de mic, cu o vârstă înaintată şi cu venituri mo­deste, încă contribuie cu 100 lei/lună de fiecare număr de casă    pentru repararea bisericii, dar ve­niturile acestea ne a­jung doar pentru o par­te din lucrări.

Singura nădejde a noastră, a călborenilor, este Dumnezeu, și sun­tem convinși că și în anul acesta, ne va ajuta și ne va trimite spon­sori și binefăcători, ca să du­cem la bun sfârșit lu­crările, așa cum a fost în anii precedenți.

În încheiere, vă mul­țumim tuturor, încă o dată, pentru gene­rozi­tatea pe care ați do­vedit-o. Nădejdea noas­­tră este să nu ne uitați nici de acum înainte, pe cât vă va îngădui Dum­ ne­ zeu. Orice ban oferit cu drag, Dumnezeu îl rân­ duiește acolo unde este ne­ vo­ ie de el. De aceea, fac apel la dvs. ca, împreună, să ducem această lucrare la sfâr­șit, iar Mân­ tui­ torul nostru Iisus Hristos să dă­ruiască sănătate tu­ turor celor ca­re vor ajuta!

Dumnezeu să vă dăruias­ că sănătate şi să vă binecuvânteze!

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CAL­BOR, IBAN cont:

RO75RNCB0472140237340001, în RON, Banca Comercială Română, Cod SWIFT: RNCBROBU

Preot FLORIN POPA – sat Calbor nr. 90, jud. Brașov, tel. 0766/28.84.18

PAROHIA CALBOR – Sat Calbor, nr. 82, Comuna Beclean, judeţul Brașov, e-mail: [email protected], Cod Fiscal: 7800183

„Ne rugăm pentru dvs.” (Scrisoarea: „Sunt singură și vreau să-mi salvez băiatul”, F. AS nr. 1570)

Mă numesc Lascu Emilia, sunt domiciliată în Ploiești, județul Prahova, și revin cu o scrisoare de mulțumire. Cu multă bunăvoință și dragoste ați publicat povestea mea și a fiului meu, George Cătălin, pentru a ne ajuta să strân­gem fondurile necesare terapiilor sale. Vă mul­țumesc din suflet pentru binele făcut. În primul rând aș dori să mulțumesc Fundației „Formula AS” pentru ajutorul acordat și, nu în ultimul rând, tuturor oamenilor minunați care au donat fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar. Nu vom uita niciodată binele oferit la mare nevoie și ne rugăm pentru dvs.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către următorii cititori ai revistei: Mariana N, Ana D., Dorina M., Crina Delia M., Luisa-Laura G., Horațiu D., Constanța R., Raluca Manuela I., Corina-Olga A., Mihaela D., Radu Mihai V., Ecaterina P. – jud. Buzău, Simona S. – SUA, Dana Carolina C., Mirela S., Nicolaie S. – Sibiu, Dana Liliana I.    și Maria T. – Câmpina, Doina Maria S. – București, Măndița N. – București, Ioan Crăciun A. – Arad, Bianca V. – București, Doina Maria S. – Craiova, Maria B. – Petroșani, jud. Hunedoara, Mihaela A. – Bucu­rești, Sorin Călin Constantin D., Florin Sebas­tian E.

Cu respect,

LASCU ALIS EMILIA – Șoseaua Vestului nr. 5, bl. 50, sc. A, ap. 18, et. 4, Ploiești, jud. Prahova, cod 100250, tel. 0734/93.21.20

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian