Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Anamaria Smigelschi, „Naratio culi­na­ris sau poftă bună la povești”, Editura Vremea (tel. 021/335.81.31), 212 pag.

Mi-a fost dat să ob­serv, inclusiv pe propria persoană, felul cum îi transformă pe oameni a­van­sarea în senectute. Și nu mă refer la inevi­ta­bi­lele diminuări fizice și suferințe cauzate de uzu­ra orga­nis­mului, ci la schimbările psi­hice. Micșorarea perspec­tivei (pâ­nă dă colțul), inacceptarea scoate­rii din „jocul social” și în­străi­na­rea de lumea nouă, a ur­ma­și­lor, îi conduc la închidere nos­talgică în trecut. Mulți vârst­nici devin ursuzi și chichiri­cioși. Cunosc unii cu o tinerețe zvă­pă­iată care acum sunt pudi­bonzi-moraliști, alții – mânați de resentimente față de cei ce trăiesc în plină putere vremuri mai libere ca ei – ar vrea să li se impună autori­tar. Pe lângă cei din care timpul a scos trăsături nesu­fe­rite, cunosc însă și câțiva care au îmbătrâ­nit fru­mos, și-au păstrat umorul, spiritul ludic, curiozi­ta­tea pentru nou, altruismul, bucuria de a trăi clipa. Din această categorie face parte Ana­maria Smigelschi (spre deosebire de majoritatea doam­nelor, ea nu-și ascunde vârsta: e născută în 1938). Pe lângă opera ei de plasticiană apreciată, înce­pând din 2013 a publicat cărți de memo­ria­listică pline de vervă și haz, scrise cu o plăcere apar­te pentru aspectele delectabile ale autobio­gra­fiei, sub care se străvede epoca românească post­be­li­că, plină de îngrădiri și privațiuni. V-am sem­nalat aici în timp cele două volume de amin­tiri apărute la Humanitas („Gustul, mirosul și amintirea” – 2013, „Mai de ieri, mai de de­par­te” – 2015), pre­cum și „Trecători, trecători” publicat de Editura „Vremea” în 2019. Acum a recidivat cu o carte la fel de fermecătoare despre mâncăruri și povești personale în jurul lor, oxi­ge­nate de bune senzații și sentimente. Cei care i-au citit măcar una din cărțile precedente se vor reîntâlni cu personaje care continuă să trăiască în memoria scriitoarei și cărora știe cum să le dea viață prin cuvinte. În primul rând, mama ita­liancă, Maria Anna Giu­sepina – Mami – ve­ni­tă în țară prin căsătoria cu arhitectul Victor Smi­gelschi („Cum a părăsit ea, din dragoste, la bella Italia, ca să treacă în Ro­mâ­nia prin toate neca­zu­rile, bombardament, refu­giu, reconstruc­ția locuinței, construcția socialis­mului” rămâ­nând veselă și ingenioasă). Mami își hrănește cei patru copii cu „bunătăți din sărăcie”, adaptează re­țete italienești la penuria comunistă. La fiecare fel povestit ni se dă și modul de pre­parare, ceea ce face poveștile utile pentru pofti­cioși. Talen­tu­lui pentru gătit și trucurilor de bu­cătărie preluate de la Mami, Anamaria le-a adău­gat pe parcurs pro­pria creativitate, improvi­zând din te miri ce pla­to­uri rafinate și aspectuoase (avem în anexă fo­tografii color care confirmă că sunt irezistibile. Îți lasă gura apă). Viu în povestiri e și bărbatul ei iubit, pictorul Alin Gheorghiu, „băiat crescut într-o gospodărie de oameni simpli din Bucu­reș­tii Noi” care rămăsese cu preferințele copilăriei lui: chiftele de cartofi, fasole bătută, găluște cu prune… La parastasele anuale pe care i le face cu prietenii rămași, acesta e și acum meniul. Sunt în carte, printre feluri de mâncare, și frații me­mo­rialistei, Cici și Mario, sora ei Ioana, măritată cu pictorul Vladimir Șetran, cei trei copii ai acestora, denumiți generic pipidonții, ale căror spu­se trăsnite din primii ani mătușa le repro­duce, stârnind râsul. Anamaria Smigelschi, cu o formi­da­bilă memorie a simțurilor, e regizorul unor spec­tacole gastronomice în care sceno­gra­fia, as­pectul contează la fel de mult ca savorile. Acum, când e vremea „mâncătoriilor” între oa­meni, ea povestește despre mâncăruri făcute din iubire. Scrisă cu farmec și bun gust, Naratio culinaris îți dă o stare plăcută de nesaț.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian