Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Soțul meu a fost diagnosticat cu hipospermie”

Foto: Shutterstock

Sunt căsătorită de 5 ani, timp în care nu am fo­losit nicio metodă contraceptivă. După trei ani, văzând că nu rămân însărcinată, am apelat la medic. Eu aveam unele chisturi pe ovarul drept, pen­tru care mi s-a pre­scris tratament. Am luat medicamente și pentru ovu­lație. Soțul meu are hipospermie. La recomandarea me­di­cului, a re­nunțat la fumat și a făcut trei serii de trata­mente, după care s-au observat minime îmbună­tățiri. În disperare de cauză, apelez la cititorii revistei, ru­gându-i să ne recomande un tratament naturist. Vă rugăm să ne ajutați să ne îndeplinim visul de a avea un copil. Vă mul­țumim!

ALEXANDRA – Dej

„Sufăr de varice, tromboflebită și eczemă varicoasă”

Am 60 de ani și sufăr de varice, tromboflebită și, de patru ani, de o eczemă varicoasă, care are acum suprafața unei palme, e localizată pe pi­ciorul drept și mi-e frică să nu se extindă pe tot piciorul și să degenereze în ulcer varicos. Ec­zema are culoarea brun închis, aproape neagră, pie­lea din zona respectivă este foarte fină și une­ori am mân­că­rimi pu­ternice. Am făcut tratament cu Celestone injectabil local, Detra­lex și un­guente antivaricoase, însă fără niciun re­zultat. Dacă există per­soane care știu sau au folosit alte trata­mente decât cele clasice, având un real succes, le rog să mi le transmită prin in­terme­diul revistei. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot binele pe care îl faceți. Vă mulțumesc din suflet.

RODICA – Vatra Dornei

„Doresc un tratament pentru atrofie cerebrală loboparietală”

Vă scriu cu rugămintea de a-mi da un sfat sau un ajutor pentru două proble­me care mă macină în ultimul timp. Astă iarnă, fiica mea a alu­necat pe scă­rile de la in­trarea în blocul în care locuia, a căzut pe spate și s-a lovit la cap. Se pare că a stat in­con­știentă un timp, deoa­rece nu-și amin­tește nimic, decât că atunci când s-a dezmeticit era întinsă pe scara blocului. A făcut ime­diat o radio­grafie și o elec­troen­cefalogramă, dar ni­ciuna nu a relevat lezi­uni. Din cauza du­rerilor de cap ce au început s-a dus la Bucu­rești, la Spi­talul „Fundeni”, unde la to­mo­grafie i s-a pus diag­nosticul atrofie cere­brală lobo­parietală. A făcut mai mul­te tratamente alo­pate, dar re­zultatul a fost nul. Vă rog să-mi comu­nicați dacă exis­tă vreun trata­ment naturist pen­tru această boa­lă. Vă mulțu­mesc pen­tru sprijin.

MARIN I. – Slatina

„Mama mea a fost diagnosticată cu chist seros pe ficat”

Vă rog să mă ajutați să-mi tratez mama, diag­nosticată    cu chist seros de 30 mm pe lobul drept al ficatului și steatoză he­patică secundară, obe­zitate, plus hipertensiune, declan­șate în urma unei supărări mari. Ca tratament a primit Capto­pril, Zo­cor și regim alimentar fără sare, grăsimi, dulciuri (la care a renunțat total) și fără pâine (la care nu poate re­nunța). Du­pă trei luni de odihnă și re­gim, ten­siu­nea a scăzut sub 140/90 (con­­tro­lată zil­nic), dar coleste­ro­lul se men­­ține la ace­leași va­lori, deși a slă­­bit 12 kg. Eco­gra­fia a con­dus însă la ace­lași di­ag­nostic. Mama este o ță­rancă ar­de­leancă foarte mun­­ci­toa­re și cre­din­cioa­să. Până la 70 de ani a mers la spital doar când a născut, dar de șa­se luni îi merge rău. Fiindcă boala nu a cedat de­loc, mă întreb da­că i s-a dat trata­mentul potri­vit. De aceea vă rog să mă ajutați cu infor­mații pri­vind un medic spe­cialist de elită în acest do­me­niu și niște trata­men­te care și-au dovedit efi­ciența. Mențio­nez că pentru un tratament spe­cific am putea să o aducem în București, deși mama n-ar vrea să se opereze, așa cum i s-a re­comandat. Sper să în­țelegeți că mama este lumina ochilor noștri și să o aju­tați să se vindece. Cu mul­țumiri,

MINODORA – Făgăraș

„Vă rog să mă ajutați să scap de vitiligo”

Din cauza stresului și a gri­jilor, în organismul meu s-a pro­dus o dereglare a melaninei și acum am un vitiligo, foarte urât ca aspect, pe mâini și la axile. Mi-e teamă să nu se extindă și mai mult, de aceea am recurs la această revistă. De câteva luni fac tratament cu Vitix, ultimul produs de pe piața medicamentelor, dar fără rezultat. Sunt încă tânără (am 38 de ani) și mi-e frică de urmări mai grave. Mulțumesc tuturor ce­lor care mă pot ajuta.

VERGINIA – Timișoara

„Am fost diagnosticat cu cavernom de trunchi cerebral”

Am 28 de ani și în urma a două crize de epi­lepsie – una la vârsta de 21 de ani, iar alta re­centă – am fost diagnosticat cu cavernom de trunchi cerebral. Am con­sultat medici atât din țară, cât și din străinătate. Unii mi-au recomandat in­ter­ven­ția chirur­gicală, alții spun că o operație e foarte ris­cantă. Dacă are cineva cunoș­tință des­pre vreun trata­ment natu­rist sau orice alt fel de infor­mație în legătură cu această afecțiune, îl rog să îmi răspundă prin intermediul revistei. Vă mul­țumesc.

PAUL C. – Cluj

„Îmi apar pete pe corp, însoțite de prurit intens”

Am 49 de ani, am fost asistent me­dical, dar acum sunt pensionată pe caz de boală, cu diag­nos­ticul hiper­tensiune arte­rială ma­lignă. De doi ani de zile au început să-mi apară pe piele niș­te pete roșii. Aces­te pete apar, dispar, apoi apar din nou, mereu pe alte por­țiuni ale corpului. Con­­comitent, mi se umflă buze­le, pleoapele, înche­ie­turile de la mâini. Nu m-ar de­ran­ja, dar îmi pro­voacă un pru­rit foarte intens. Am fost la me­dici (aler­go­logi, der­mato­logi, inter­niști), am fă­cut ana­lize me­dicale, teste aler­go­logice – toa­te au ie­șit bune. Am făcut to­tuși trata­ment cu anti­his­ta­mi­nice, dar de­­geaba. Trăiesc în conti­nuare cu acest chin. Diag­nos­ticul (apro­xi­mativ) ar fi de aler­godermie. Dacă există ci­neva care s-a con­fruntat cu aces­te simptome și și-a găsit leacul, îl rog din suflet să mă ajute. Am ajuns la capătul pu­­­­te­rilor, nu mai su­port mâncă­ri­mi­le. Mul­țumesc pentru răspuns.

IOANA G. – Târgu-Neamț

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian