Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

Foto: Shutterstock

– Aceasta este luna în care se petrec ultimele două eclipse ale acestui an. Prima dintre ele este o eclipsă puternică de Soare, numită eclipsă anulară, și care se petrece în semnul Balanței. În calitate de guvernator al eclipsei, Saturn anunță vre­me mai degrabă rece și umedă. Se poate înteți, de asemenea, numărul litigiilor legale, mai ales vizând personalități cunoscute. Există și aspecte pozitive, cum ar fi posibilități care se deschid în privința întreprinderilor comerciale sau care presupun introducerea unor inovații. Eclipsa parțială de Lună din Taur, care se întâmplă pe final de Octombrie, mai precis pe 28, are un impact mai slab, iar efectele se vor vedea peste o lună. Ea va efectua o filtrare între afacerile care sunt necesare și cele care și-au trăit traiul. Energia eclipsei, care se petrece în dreptul Pleiadelor, promite reușite și abundență, mai ales celor activi în lumea artelor. Condiția rămâne însă aceeași: să păstrăm justa măsură. Din fericire, planetele ne dau indicii de cumpătare. De exemplu Venus, patroana banilor, traversează din 10 semnul economicos al Fecioarei, în timp ce marele benefic Jupiter, adesea risipitor, retrogradează în Taur, alt semn că putem fi cumpătați. Marte (din 13) și Mercur (din 23) arată de asemenea o atitudine constructivă față de bani, orientându-ne către economii și investiții –

BERBEC

Drumuri noi

Când Marte pătrunde în Scor­pion, pe 13, puteți să vă des­coperiți niște capacități de care până acum nu ați fost conștienți. Mercur vă poate ajuta din 23 să vă lămuriți cum le puteți folosi, iar Soarele, care intră și el în Scorpion în aceeași zi, vă poate indica deja direcția expri­mă­rii lor creative. E posibil să fie vorba despre un talent sau o însușire pe care o aveți de la un strămoș pe linie masculină și pe care puteți să o puneți la treabă în folosul dvs. Ori poate fi vorba despre o moștenire materială concretă, despre care nu v-ați fi imaginat că ar putea fi valo­rificată.

BANI: Același Marte în Scorpion vă poate aduce o oportunitate de a vă lansa într-o afacere nouă. Din 23, Mercur în aceeași zodie favorizează atât negocierile, cât și semnările unor contracte.

CARIERĂ: Până pe 5 comunicați cu precizie și puteți pune la punct multe amănunte cu colegii. Asta nu numai că vă crește popu­laritatea, gra­ție lui Venus, ci înlătură și anumi­te rezerve pe care șefii le-au avut față de dvs. în ultimele luni.

DRAGOSTE: Atât eclipsa din 14, cât și prezența lui Marte în Balanță până pe 13, vă cer să regândiți felul în care dvs. și perechea vă exprimați autoritatea în cuplu, precum și im­portanța pe care o dați banilor.

SĂNĂTATE: Începând din 12, cir­culația limfei în organism începe să lase de dorit, ceea ce afectează și oa­sele.

TAUR

Succes în negocieri

Cea de-a doua eclipsă a acestei luni, cea din 28, vă afectează direct, deoarece se petrece în zodia dvs. Vizați sunt în primul rând cei năs­cuți în primele zece zile ale semnului. Nu vă supuneți unor eforturi bruște sau intense, deoarece sunteți predispuși către accidente. Vă puteți ocupa însă cu rezultate bune de rezol­vare a unor ches­tiuni legale, care pre­supun nego­cieri. Unele dintre ele pot fi legate de imobile sau obiecte de artă. Preocu­pările artistice vă pot aduce bucurii ori dorința să achiziționați un obiect de artă.

BANI: Până pe 5, vă pot veni idei inovative, de pe urma cărora pot ieși și niște bani, așa, ca-n joacă.

CARIERĂ: Statutul dvs. profesional se poate schimba în urma puternicei eclipse de Soare din 14. Relațiile dvs. de muncă, în special cele cu femeile, se îmbunătățesc. Dar asta nu se întâmplă de la sine, ci este nevoie să redefiniți mo­dul în care vă manifestați autorita­tea.   

DRAGOSTE: Viața de cuplu este condimentată de cele 3 planete care se strâng, pe rând, în Scorpion, respectiv stăpânul anului, Marte, (pe 13), Mercur și Soarele (pe 23). Perechea se implică mai mult decât dvs., e vorbăreață, când caldă, când temperamentală.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 10 pot ieși la suprafață    infecții care ne-au dat până atunci simptome inex­pli­ca­bile. Acestea trebuie tratate cu multă grijă.

GEMENI

Inventivitate explozivă

În urma eclipsei din 14, din Ba­lanță, vă veți putea evalua cre­ativitatea. Ea se manifestă fie sub formă de inventivitate, care vă poate aduce succes și ad­mi­rație, ori sub forma jocului. Dacă e vorba des­pre acti­vități re­creative, e bine. Ar fi însă riscant să vă dedați jocu­rilor de no­roc. Mercur în Fecioară fa­cili­tea­ză re­zol­varea unor ches­­tiuni fa­miliale, care s-au ivit pro­babil în pri­ma jumătate a lui septem­brie. Și re­parațiile prin casă reușesc de mi­nune în această perioadă.

BANI: Evitați speculațiile de orice fel și disputele cu oameni în poziții de putere. În felul acesta, vă veți pu­tea pune în valoare simțul comercial și inventivitatea, mai ales după data de 10, când anumite restricții ar putea să dispară.

CARIERĂ: Felul în care știți să lucrați în echipă, să-i motivați și să-i încurajați pe ceilalți, fără a renunța la propria autoritate, vă poate aduce o promovare însoțită de respon­sa­bilități suplimentare, în a doua parte a lunii.

DRAGOSTE: În intervalul 6-22, când se petrece și eclipsa din Balanță (pe 14), nu e ex­clus să fiți atrași de două per­soane di­ferite, de una afectiv, iar de cea­laltă, pentru că vă asigură bani și influență.

SĂNĂTATE: În preajma eclipsei de Lună din 28, gâtul și stomacul ar tre­bui menajate. În rest, dispuneți de energie multă și bună.

RAC

Tresăriri sentimentale

Eclipsa din 14, din Balanță, adu­ce la suprafață anumite chestiuni familiale. Vă revin în minte evenimente din trecut care v-au marcat și vă e de folos să le dis­cutați, în special în intervalul 6-22, cât timp și planeta comu­ni­cării, Mercur, traversează Balan­ța. Gândiți-vă de asemenea cum și-au exercitat bărbații din fami­lie autoritatea, dacă puneau ac­cen­tul mai mult pe bani și prestigiu decât pe legăturile afective cu ceilalți membri ai familiei. Apoi încercați să vă dați seama cu care dintre mode­lele de care ați avut parte ați ajuns să semănați, și dacă reperul pe care l-ați ales vă exprimă cu ade­vărat.

BANI: Pornind de la aceste con­clu­zii, veți putea decide în ce fel să ad­mi­nistrați anumite bunuri ale fami­liei, căci discutând cu ceilalți, vă pot veni idei interesante și fezabile.

CARIERĂ: Prin intermediul celor cu care vă intersectați periodic, vi se pot oferi anumite cola­bo­rări, care s-ar putea dezvolta în timp. După 10, tensiunile cu șefii se dimi­nuează.

DRAGOSTE: La fel se în­tâm­plă și cu tensiunile din cu­plurile stabile. Burlacii, în schimb, au parte de o viață amo­roasă bogată, începând din 13. Din 22, atrageți atenția mai mul­tora și devine greu să alegeți.

SĂNĂTATE: Excursiile ori ieșirile cu amicii la un spectacol sau o plim­bare prin împrejurimi vă regenerează energia, din 10.

LEU

Verde la bani

În perioada 6-22, care cuprinde și eclipsa de Soare din Balanță, din 14, e posibil să vă schimbați anturajul. Unii dintre dvs. vor gravita către oameni mai instruiți, mai comunicativi și înzestrați cu autoritate naturală, în timp ce alții se vor îndrepta către cercuri în care pot găsi mai multe contacte în sfera afa­cerilor. Nicio alegere nu e, în sine, greșită, cât timp sun­teți conștienți după ce criterii alegeți și vă asumați acest lucru. Încercați să nu in­trați în competiție cu cei care au câști­gat deja influență în aceste grupuri, de­oarece procedând astfel veți avea de pier­dut pe termen lung.

BANI: Mercur în Fecioară, până pe 5, vă dă verde la semnarea contractelor, iar Venus, care intră în aceeași zodie pe 10, vă face diplomați în tratativele pri­vitoare la bani. Vă îndeamnă însă și la cheltuieli nu tocmai utile.

CARIERĂ: Relațiile de muncă devin mai ușoare după 11. Eclipsa de Lună din Taur, din 28, vă poate con­solida relațiile cu superiorii, mai ales dacă este vorba despre femei-șef. Nu e exclusă o promovare, în răstimp de o lună.

DRAGOSTE: Trecerea lui Ve­nus prin Fecioară, din 10 înce­pând, vă poate determina să investiți într-o schimbare de ima­gine, ceea ce vă e de folos, cu condiția să nu cheltuiți excesiv.

SĂNĂTATE: Problemele legate de infecții, la nivel de oase sau al siste­mului urogenital, se pot trata mai ușor după 10.

FECIOARĂ

Clar de minte

Cei mai mulți dintre dvs. ați tras din greu, luna trecută, dar acum se arată și rezultate pe măsură. Până pe 5, Mercur în semnul dvs. vă conferă o comunicare inteligentă și limpede. Apoi vine în vizită micul benefic, Venus, din 10, care face ca oamenii să dorească să fie în prezența dvs. și e vorba despre oameni, care vă plac. Ritmul vieții de zi cu zi se în­tețește din 13, dar în jurul lui 12 și pe final de lună e nevoie să conduceți prudent și să evitați disputele cu cei din anturaj, căci spiritele se pot în­cinge. Însă din 23 începând, Soarele și Mercur în Scorpion vă ajută să vă im­puneți, prin autoritatea argumen­telor.

BANI: Se spune că ci­ne are noroc la bani are mai puțin în dra­gos­te. În cazul dvs., doar da­că vă con­cen­trați ex­cesiv asupra ba­nilor, și anume în preaj­­­ma eclip­sei de Soare din 14, puteți pier­de, pe perioada următorului an, la capitolul iubire.

CARIERĂ: Până pe 9 inclusiv, pri­eteni de-ai dvs. pot pune capăt cu discreție unor bârfe care circulă pe seama dvs. și care v-au adus preju­dicii fără să știți.

DRAGOSTE: Tot eclipsa din 14 vă poate determina să faceți schimbări de imagine. Puteți avea pornirea de a cheltui mult, doar ca să faceți impresie.

SĂNĂTATE: Odihniți-vă și în­gri­jiți-vă corporal până pe 9, perioadă în ca­re și somnul este cu adevărat odih­nitor. Astfel veți fi în formă tot restul lunii.

BALANȚĂ

Minte, brici!

Bărbații zodiei vor fi mai puternic afectați de eclipsa anulară de Soare din 14 decât fe­me­ile, deoarece Soarele e un principiu masculin. Toate Balanțele își vor pune însă întrebări cu privire la niște convingeri care până acum li se păreau de necontestat. Nu vă înfierbântați însă în apărarea noilor dvs. viziuni, altfel unele persoane din anturaj pot lua distanță. În schimb, veți putea atrage prieteni noi, care să vă dea credit tocmai pentru mintea dvs. deschisă. Pe o perioadă de aproximativ un an, ca­litățile dvs. mentale vă pot atrage prestigiu și onoruri.

BANI: Întreprinzătorul Marte pătrunde pe 13 în Scorpion, unde are putere mare. Veți dispune deci de energia necesară de a porni un proiect nou, iar con­tracte bune pot fi deja semnate începând din 23.

CARIERĂ: E bine să ciuliți urechile la ce au de spus pe la colțuri colegii, mai ales cei tineri, deoarece e important să înțelegeți ce se petrece în culise. În felul acesta, veți putea preveni, din 10 încolo, iz­buc­nirea unor conflicte.

DRAGOSTE: Partenerul se implică energic în viața de cuplu până pe 22. Puteți lua împreună o decizie im­portantă până pe 12.

SĂNĂTATE: În ciuda oboselii, somnul se poate do­vedi agitat și neodihnitor până pe data de 5 inclusiv. Recuperarea forțelor se petrece treptat, din 10, când Venus echilibrează și funcțiile organismului.

SCORPION

Trăiri spirituale

În urma intensei eclipse de Soare din data de 14, din Balanță, mulți dintre dvs., mai ales bărbații zodiei, pot trece prin trăiri spirituale. Unii se pot decide, de exemplu, să ajute persoane ca­re trec prin suferințe majore. Alții pot investi bani în ridicarea unei biserici sau a unui orfelinat. Alții se pot retrage la o mânăstire, în căutarea bogățiilor lor interioare. Nu porniți însă de la premiza că toată lumea va aprecia aceste gesturi, unii s-ar putea chiar să vă critice pentru ele. Dificultatea constă tocmai în a vă asuma ferm alegerea.

BANI: Pare destul de ciudat, dar unul dintre rezultatele eclipsei mai sus amin­tite poate fi o creștere a ve­nitu­ri­lor dvs. De exemplu, un voluntariat poa­te să se transforme într-un post plătit.

CARIERĂ: Aceeași eclipsă poate avea repercu­si­uni pozitive și asupra carierei dvs., datorită presti­giu­lui social pe care îl puteți câștiga prin acțiunile dvs. dezinteresate.

DRAGOSTE: Când Marte, vechiul dvs. guver­nator și stăpânul acestui an, intră în semnul dvs. pe 13, prima pornire este să vă taxați partenerul care e amabil, dar într-o manieră superficială. Discuțiile re­levante pot avea loc din 23, când vă puteți face înțeleși mai bine.

SĂNĂTATE: Cei cu probleme cardiace și/sau predispuși la migrene pot trece prin episoade acute pe 5, 6 și 18. Situația se îmbunătățește după 22.

SĂGETĂTOR

Spor la bani

Viața dvs. socială va trece prin schimbări sem­nificative, ca urmare a eclipsei de Soare din 14, din Balanță. Se poate ca statutul dvs. în cercul de prieteni să se schimbe, cel mai pro­babil în bine, după cum promite steaua fixă Spica, care însoțește această eclipsă. Condiția succesului și stimei care vă așteaptă este să nu vă implicați în controverse legate de diverse ideologii sau filo­zofii cu oameni lipsiți de toleranță. Dacă vă păs­trați însă umorul și deschiderea mentală, s-ar putea ca atât perspectiva dvs. asupra vieții, cât și cea a celor cu care dis­cutați, să devină mai complexă și mai cuprin­ză­toare. Până pe 9, Venus în Leu favo­rizează dru­murile lungi, precum și reușita la examene sau interviuri.

BANI: Numai dvs. știți cât v-ați consumat din pricina unor limitări pe care le-ați suferit în pri­vința banilor. Poate fi vorba despre lipsa de acces la o moștenire sau despre sume la care aveți drep­tul legal, dar care n-au fost plătite. În octombrie se face dreptate.

CARIERĂ: Un rival foarte hotărât vă atacă în secret începând din 13, încercând să vă submineze credibilitatea. Cu șanse reduse.

DRAGOSTE: După data de 10, suspiciunile referitoare la interesele materiale ale persoanei iubite încep să se risipească.

SĂNĂTATE: Tot din 10, pot apărea brusc cefalee ori infecții ale tractului urogenital. Cel mai bine e să începeți tratamentul după 22.

CAPRICORN

Toamnă cu prieteni

Marte vă îndeamnă din 13 încolo (de astă dată e cu noroc) să vă vedeți cu prietenii. Discu­țiile pot să fie neobișnuit de profunde, în special după data de 22, când toți participanții se vor putea lămuri în privința unor preocupări majore. Venus în Fecioa­ră, din 10, vă îndeamnă să vă vedeți cu prietenii din străinătate, să vă apucați de activități menite să vă lărgească orizontul. Puteți merge la teatru, porni într-un pelerinaj sau călători spre o destinație exotică, un­de viața este construită pe alte principii. Dacă aveți de făcut o apariție publică, veți avea cel mai probabil suc­ces.

BANI: Planeta banilor, Venus, care v-a pus bețe-n roate în septembrie, vă ajută până pe 5 să vă dregeți cu afacerile.

CARIERĂ: Eclipsa de Soare din Balanță, din 14, poate marca un moment crucial în cariera dvs., venind pe fondul lui Pluton, care va părăsi zodia dvs. la anul, după 15 ani. Veți avea de ales –    și probabil nu va fi    o alegere ușoară –    între două direcții diame­tral opuse.   

DRAGOSTE: Eclipsa slabă de Lună din Taur, din 28, vă poate schimba perspectiva asupra iubirii, ac­cen­tuându-vă    fie latura sensibilă, fie cea a intereselor bănești din cadrul relației.   

SĂNĂTATE: În preajma ambelor eclipse, stomacul reacționează intens la toxine. Cea din 14 afectează în plus rinichii și vezica urinară, cea din 28, gâtul, mandibula și ceafa.

VĂRSĂTOR

Bani la pușculiță

Ce idei doresc eu să răspândesc în lume? Oare nu a sosit momentul să mă reorientez, să-mi dau seama că un subiect care mă preocupa a în­ceput să fie mai important pentru mine decât ceea ce fac acum? Și atunci, n-ar fi cazul să urmez niște stu­dii, care să mă ajute să mă reorientez? Acestea sunt întrebările, la care vă propune să reflectați eclipsa de Soare din Balanță. Poate fi vorba despre un domeniu de studiu, care să vă pună mai bine în evidență latura inventivă. Ori    despre cunoștințe pe care le-ați aprofundat și doriți să le transmiteți al­tora. Priviți cu atenție în jur, să vedeți semnele indicatoare.

BANI: Începând din 10, prospera Venus începe să vă depună bani în cont, probabil ca rezultat al unor investiții anterioare. Însă până la    mijlocul lunii s-ar putea să trebuiască să revizuiți niște cheltuieli.

CARIERĂ: Problemele de-acasă v-au ținut pe loc, dar din 13 încolo, Marte în Scorpion vă trezește    am­biția. Din 23, va fi sprijinit de Mercur și de Soare, semn că a venit timpul să comunicați constructiv cu șefii dvs.

DRAGOSTE: Venus în Leu până pe 10 ocrotește mai cu seamă cuplurile stabile. Perechea dvs. e tan­dră.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 10, vechi pro­bleme (posibile infecții) legate de sistemul osos se pot reactiva. Avantajul e că erau oricum în corp, iar acum măcar pot fi depistate și tratate.

PEȘTI

Față-n față cu Saturn

Din 8 martie încolo, marele disciplinator, Saturn, a intrat în Pești și s-a apucat să-i verifice, cel puțin pe cei născuți în primele zece zile ale zodiei. Cine au devenit ei din 2012 încoace? Căci este vorba, nici mai mult, nici mai puțin, despre (re)definirea identității, identitate pe care Neptun le-a atenuat-o celor mai mulți, începând de atunci. Greu de acceptat, mai ales de către Pești, actori înnăscuți, dar care se pierd uneori pe sine în rolurile pe care le joacă în viața altora. Provocarea din partea unei planete atât de clar structurate ca Saturn este să vă asumați propriile trăsături de caracter, să vă definiți identitatea.

BANI: E bine să vă clarificați cu privire la cele mai importante decizii pentru viitor cu ajutorul lui Marte, până pe 13. Intervalul 6-22 este indicat pen­tru negocieri și semnări de contracte, mai puțin însă pe 15 și 21.

CARIERĂ: Vă numărați printre preferații cole­gilor, până pe 9 inclusiv, datorită atitudinii dvs. cre­ative și colegiale. Sunteți un adevărat liant al echipei.

DRAGOSTE: Data de 11 coincide cu intrarea romanticei Venus în Fecioară, zodie în care ea vă determină partenerul să-și aducă aminte de ce ați format dvs. o pereche.

SĂNĂTATE: Venus în Leu, până pe 10, vă dă energie de bună calitate. Dacă vă îngrijiți acum, organismul dvs. își va regla cu ușurință funcțiile.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian