Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Nepoțica mea suferă de maladia Paget”

Foto: Shutterstock

Nepoțica mea în vârstă de 5 ani a căzut, s-a lovit și și-a fisurat femurul drept. A stat în ghips șase săp­tămâni, dar nu s-a vindecat. Medicii i-au pus diag­nosticul maladia Paget și ne-au spus că aceas­tă boală îi va distruge osul. Vă rog din suflet să ne re­comandați un medic specialist care a tratat cu succes această boală. Deocamdată, fe­tiței i s-a recomandat să facă înot și să peda­leze pe bicicletă fixă. Vă mul­țumesc și vă doresc să­nă­ta­te!

MARIA IOV – Timișoara

„Am fost diagnosticat cu maladia Kaposi „

Am 60 de ani și astă vară am fost diag­nos­ticat cu maladia Kaposi, o formă foarte rară de can­cer al pielii. Nimic din tot ce am încercat până acum nu a dat rezultatul scontat. Îmi poate spu­ne cineva dacă în România sau în lume exis­tă un medic ori vreun tratament – alopat, ho­meo­pat, naturist – care să vin­dece asemenea mala­die? Vă mulțumesc mult!

VASILE ORAC – București

„Cum pot scăpa de tuberculomi rozaceiformi?”

Am 39 de ani și în 1997 mi-au apărut pe o­bra­zul stâng și pe bărbie pustule pu­rulente foarte dureroase (ase­mănătoare coșurilor). La Spita­lul Militar din Bu­cu­rești, în ur­ma testului IDR, mi s-a spus că am hi­per­sen­sibilitate la bacilul Koch, diagnosticul fiind tuber­culomi rozaceiformi. Am făcut trata­ment cu Ri­fampicină, Etam­­butol, Izoniazidă, dar boa­la a reci­divat în 2022. Am repe­tat tratamentul, dar după câteva luni, pustulele au apărut din nou. Dacă cineva s-a confruntat cu o problemă asemănătoare îl rog să mă ajute cu un sfat sau să mă îndrume la vreun medic. Dumnezeu să vă ajute.

MARIA – jud. Gorj

„Băiețelul meu face otite repetate, cu complicații”

Sunt mama unui băiețel de 5 ani care cu două ierni în urmă a în­ceput să facă otite repetate. După 4 răceli care s-au trans­for­mat invariabil în otite, am hotărât împreună cu medicii să îl operăm de po­lipi. După ope­ra­ție a făcut oti­tă seroasă pe stân­ga și, după două luni de tra­tamente diver­se, i s-a in­serat un aerator pe tim­panul stâng. A urmat vara, am fost la mare pen­tru aero­soli, nu au fost pro­ble­­me, dar în toamnă, după prima răceală, a fă­cut otită tot la urechea stângă. A urmat trata­ment cu anti­biotic, iar după 2 săptămâni, când cre­zusem că s-a vin­de­cat, au urmat nopți de durere insu­por­tabilă, consultații ORL și tomo­grafie în urma căreia a fost diag­nosticat cu si­nuzită et­mo­idală și ma­xilară bilate­rală cronică și oto­mas­toidită stân­ga. A făcut o operație pe mas­toid, după care 2 luni de răceli fără otite, timp în care m-am liniștit. Acum 3 săptămâni, însă, copilul a răcit iarăși și a făcut otită pe stân­ga, iar după trata­ment cu antibio­tic și încă o ușoa­ră răceală, doc­torul spune că timpanul drept e ușor infla­mat. Trebuie să vă spun că la toate răcelile am ur­mat toate in­di­­ca­țiile docto­ri­lor și, mai a­les, am avut grijă să îi aspir năsucul în per­manență. Am în­cercat și cu homeopatia, dar nu pot să vă spun decât că nu a avut rezultate, iar starea copi­lu­lui s-a agravat. Acum am ajuns la capătul pu­terilor și nu mai știu unde să mai caut soluții. Îmi do­resc să nu îl mai văd suferind și îmi do­resc să poa­tă merge la grădiniță, ca orice copil de vâr­sta lui. Dacă aveți sfaturi pentru mine, vă rog să mi le transmiteți, deoarece nu mai știu unde să mai merg.

MARIA S. – Brașov

„Unchiul meu are cardiomiopatie hipertrofică și tahicardie ventriculară”

Unchiul meu în vârstă de 54 de ani a fost diag­nosticat cu cardiomiopatie hipertrofică (aș dori să aflu ce presupune ea, mijloace de trata­ment etc.) la care se asociază și o tahicardie ventriculară nesusținută. Cu mulțumiri,

EMANUELA – Suceava

„Sufăr de sclerodermie sistematică progresivă „

Am 48 de ani și de la vârsta de 20 de ani sufăr de o boală foarte rară: sclero­der­mie sistematică pro­gresivă. În prezent, degetele de la mâna stângă îmi sunt grav afectate de ulcerații și de ne­croze, cu dureri insupor­ta­bile. Rog per­soa­ne­le care au avut ase­menea diagnostic și au găsit o re­zol­vare favorabilă să-mi răspundă în pa­gi­nile revistei dvs. Vă mulțumesc.

COSTIN MARCU – Pitești

„Verișoara mea nu poate să-și deschidă gura”

În urma unei incizii cauzate de un abces den­tar, veri­șoara mea a ră­mas cu o contractură de mușchi mas­ti­cator. Aceas­tă sechelă o îm­piedică să-și deschidă gura, în­tâm­pinând mari dificultăți în alimen­tație. Pen­tru rezol­varea acestei si­tuații a ur­mat trata­men­tul de balne­o­­fizio­tera­pie, a con­sul­tat stomato­logi din mai multe cli­nici univer­sitare, dar fără niciun rezultat. Prin mine, se adre­sea­ză citito­rilor re­vistei, cu rugă­mintea de a fi aju­tată. Mii de mul­țu­miri,

FLORICA – Buhuși

„Caut tratament pentru incontinență urinară și vezică neurogenă spastică „

Vă rog să mă ajutați cu un tratament naturist pentru incontinență urinară și vezică neurogenă spastică. Am 49 de ani și sufăr de mai mult timp de această boală, care se mani­festă prin dureri greu suportabile, atât la umplerea vezicii urina­re, cât și după golire. Urinez foar­te, foarte des. Am urmat tratament cu medicamentul Drip­tane aproape doi ani, fără niciun rezultat. Rog foar­te mult persoanele care s-au confruntat cu aceas­tă boală să-mi spună ce tra­tament au urmat și cu ce rezul­tate. Vă mulțumesc foarte mult.

STELIAN T. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian