Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Scenarita”

Începutul anului electoral 2024 este marcat, pen­tru politicienii români, de o boală numită scenarită. Fiecare partid, indiferent de poziția lui în arcul politic, fiecare grupare din interiorul partidelor, fiecare poli­ti­cian activ caută formula optimă pentru a-și asigura poziția în pre­ferințele alegătorilor, propune soluții care să le garan­te­ze accesul la masa puterii. După un an 2023 com­pli­cat de efectele pandemiei, de dis­func­ționalitățile econo­mice generate de aceasta, dar și de calculele greșite ale guvernanților, concretizate în­tr-un deficit bugetar uriaș, ce marchează, vrând-ne­vrând, promisiunile făcute alegătorilor – predicțiile legate de ierarhia postelecto­rală a partidelor și politi­ci­enilor angajați în joc au de­ve­nit foarte problematice. Nimic nu mai este sigur, chiar și pentru partidele mari. Frag­men­tarea opțiunilor electoratului face ine­vi­tabilă pro­blema viitoarelor ali­an­țe de guvernare și, în conse­cin­ță, apariția unor aso­ci­eri preelectorale, vi­zând – fiecare – captația atenției (și voturilor) ale­gă­torilor. Partidele la putere, PSD-ul și PNL-ul, gru­pa­te în „coaliția stabi­li­tății”, sunt afectate nu numai de „uzura guvernării”, firească pentru oricare ad­mi­nis­tra­ție în funcțiune, ci și de nenumăratele scan­da­luri de corupție. PSD-ul și PNL-ul nu mai pot da vi­na, du­pă anii de coabitare amia­bilă la putere, pe „grea­­ua moștenire” a trecutului. A căuta țapi ispășitori în afa­ra coaliției proprii nu mai poate înșela pe nimeni. Pro­pa­gandiștii lor aruncă încă vina pentru dificultățile so­­cio-economice ale țării, pe USR și pe „disidenții” libe­rali. Ludovic Orban și Flo­rin Cîțu au stat însă re­lativ pu­țin la guvernare, și acți­u­nile lor administrative s-au pro­dus cu știrea sau con­sim­­ță­mântul actualilor lor acu­zatori. PSD-ul și PNL-ul sunt, în consecință, obli­gate să caute „vinovații” în propriile lor rânduri, în ampren­tele lăsate de unii dintre liderii lor pe pro­iectele eșuate, propuse de guvern. Atât în PSD, cât și în PNL sunt, la ora actuală, conflicte moc­nite,    între grupuri diverse de interes. În PSD, care își menține cu greu bazinul elec­toral „tradițional”, lider­shipul lui Marcel Ciolacu este amenințat de aspi­ra­țiile „cote­ri­ei” Stănescu – Firea, pusă în defensivă de scan­dalu­ri­le ai căror protagoniști au fost cei doi. Implica­rea „fa­migliei” Stănescu în tra­ge­dia de la Crevedia și, mai nou, în afacerea stufului din Deltă, tutela dove­di­tă a familiei Firea-Pandele asu­pra „azi­lelor groa­zei” nu puteau rămâne fără urmări pentru trendul elec­toral PSD-ist, mai ales că și alți lideri cu dem­ni­tăți adminis­tra­tive au călcat pe bec, în mane­vra­rea fondurilor pu­blice. În spatele lor, din altă direc­ție, stă la pândă Sorin Grindeanu, care abia așteaptă să ia lo­cul „șefului”, dacă acesta nu reușește să ducă par­ti­dul la victorie. Marcel Ciolacu știe că toate deciziile și promisiunile electorale ale guvernului și partidului său (făcute pe baza unei dure îndatorări a țării) nu sunt suficiente pentru ca victoria electorală să îi fie asi­gurată. De ace­ea, tergiversează chestiunea stabilirii listei de candi­dați și susține, ca paratrăsnet electoral, continuarea „colaborării” cu PNL-ul, chiar și în va­rian­­­ta unor can­di­daturi comune, la toate alegerile ce urmează. Cio­la­cu pare a accepta până și comasarea unor rânduri de ale­geri, ce ar „favoriza” PNL-ul, aflat în mare pierdere de viteză. Liderii liberali sunt conști­enți că partidul lor a scăzut masiv în preferințele elec­toratului de dreapta, derutat de asocierea cu PSD-ul și de preluarea, tacită, de către reprezentanții adminis­tra­­tivi ai partidului a „obiceiurilor clientelare” PSD-iste. Ca să evite căde­rea electorală ce, în son­daje, le plasează partidul pe locul trei în ierarhia finală a alegerilor, ei sunt dispuși să for­țe­ze comasarea loca­lelor (importante pentru ro­lul pri­ma­rilor în influen­ța­rea alegătorilor) cu europar­la­men­ta­rele, considerate un barometru pentru parla­men­tare și prezidențiale. Ca să rămână la „deliciile gu­vernării”, ei sunt dispuși să-și continue „căsătoria de interes” cu PSD-ul, chiar dacă ea înseamnă renunțarea la proiectul liberal de re­formare profesională a admi­nis­trației de stat și de reconfigurare zonală a acesteia. În PNL există „opinii de grup”, unii lideri teritoriali considerând că par­tidul se mai poate salva doar afir­mân­du-și propria iden­­ti­ta­­te, prin stabilirea „listelor” proprii și prin anun­ța­rea unei deschideri spre recâș­ti­garea electoratului de dreap­­­ta și spre o posibilă alianță cu partidele grupate în polul dreptei (USR, PMP, FD). În ce privește AUR, SOS-ul Șoșocar și alte partide suveranist-naționa­lis­te, în lipsa unor programe concre­te, fluturând un jus­ti­țiarism abstract (cu mare priză afectivă la un elec­torat incapabil de analiză critică a promisiunilor) ele se ba­zea­ză pe emoționalitatea ale­gă­torilor. Liderii ex­tre­miști speră că haosul generat de mișcări sociale ne­controlate (inclusiv provocate prin fake-news-uri), le va permite să își asume imagi­nea de „salvatori ai comunității”.

Scenariile pentru alegeri sunt actualmente princi­pa­la preocupare a tuturor partidelor implicate. Cal­culele lor sunt generate de aspirația de a ajunge sau a rămâne cu orice preț la putere. Lovite de „scenarită”, puține dintre ele au curajul de a prezenta clar situația actuală a țării și de a propune programe concrete de schimbare benefică a ei. Sistemul intereselor cliente­la­re și deruta unui electorat dezinformat și, în mare parte, lipsit de maturitate critică (produs al „României educate”!) își vor produce, încă o dată, efectele.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian