Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Portativul cu știri

„Azi cu Mozart” și cu GIGI CĂCIULEANU

• Duminică, 28 februarie, ora 17.00, „Gigi Căciuleanu Romania Dance Com­pa­ny” prezintă la Ateneul Român din București, spectacolul „Azi Cu Mozart” •

Deschizând larg ușa unei repetiții publice, Gigi Că­ciu­leanu își pro­pu­ne să descifreze pen­tru spec­ta­tori câ­teva fragmente din coregrafiile sa­le, montate pe mu­zica lui Mozart.

„Muzica lui Mozart este și va rămâne genială, și pentru că este, în ziua de azi, așa cum a fost în fiecare epocă de-a lungul timpului. În mod sigur, aparține și viitorului, pentru că se va preta nu nu­mai să fie cân­tată sau jucată, ci și reinterpretată în mo­durile cele mai diverse, de că­tre artiști cât mai di­verși”, afir­mă Gi­­gi Căciu­lea­nu, cel mai im­por­tant co­re­graf român. Spec­­tacolul îi are în distribuție pe Lelia Marcu-Vladu (dansatoare și asis­tentă coregra­fi­că a spectacolelor tru­pei „Gigi Căciu­lea­nu Roma­nia Dan­ce Company”) alături de „dansActorii” Ana și Bogdan Iacob. Cuplul va evolua atât pe muzica lui Mozart, cât și pe o reinterpretare muzicală ori­gi­nală a acesteia, aparținând unui tânăr compo­zitor român, Paul Ilea.

„Mesajul spectacolului «Azi Cu Mozart» este că W.A. Mozart, rămânând un unicat, este, în același timp, un fenomen universal și actual. Prin urmare, muzica sa nu este un produs închis, ci un drum liber deschis pentru interpretări și reinter­pre­tări, atât pen­­tru «azi», cât și pentru viitor”, a precizat co­regraful.

Spectacolul este realizat în colaborare cu Fun­da­ția Art Production și va fi prezentat în cadrul Zilelor Clasic e Fantastic, 2024.

Tudor Chirilă revine la actorie

Tudor Chirilă și Mihaela Sîrbu sunt din nou frați pe scenă, în spectacolul „In a Forest Dark and Deep”, regizat de Iarina Demian și prezentat în sala Unteatru din str. Sfinții Apostoli nr. 44, începând cu luna Februarie. Primele reprezen­tații, programate la aniversarea a cinci ani de la pre­mie­ra oficială, vor avea loc pe 4, 8 și 14 Februarie.

Spectacolul spune povestea a doi frați marcați de o relație disfuncțională, care se reîntâlnesc după o lungă perioadă de timp. „Iubesc mult spec­tacolul ǎsta. E ceva diferit, mai ales prin faptul cǎ suntem atât de aproape de spectatori. Este interesant cǎ într-un final e un text despre adevǎr şi cât de greu e sǎ-l rostim, iar noi ca actori exact asta suntem for­țați sǎ facem, sǎ nu mințim scenic. Şi nici nu avem cum, dat fiind fap­tul cǎ jucǎm la o rǎsuflare de public, literal­men­te. Eu sunt Bobby, tâmplar, con­ser­vator, bǎiat bun la toate, divorțat, credincios, mo­ralist, gură spurcatǎ, bǎutor de bere, ascultǎtor de U2 (pânǎ la Joshua Tree), fratele mai mic. Vǎ aştept la tea­tru’’, spune Tudor Chirilă.

Revenirea „In a Forest Dark and Deep”, pe sce­na unteatru, s-a numărat, pentru spectatorii teatrului independent, printre cele mai așteptate evenimente din perioada post-pandemică. Spec­ta­colul a avut premiera la începutul anului 2019, dar a avut parte de foarte puține reprezentații, până la impunerea re­gu­lilor de distanțare. Po­vestea a fost primită cu en­tu­ziasm nu doar de că­tre public, ci și de criticii de teatru și de selecțio­nerii festivalurilor din țară. Pen­tru a aduce la viață universul imaginat de Neil LaBute, regizoarea Iarina Demian a colaborat cu scenografa Irina Moscu și light designer-ul Daniel Klinger.

Misterul Mussolini

Editura Trei, în parteneriat cu Ambasada Italiei la București și Academia Română, vă invită la în­tâlnirea cu Maurizio Serra, autorul volumului „Mis­te­rul Mussolini. Omul. Provo­că­rile. Eșecul”, marți, 6 februarie 2024, de la ora 18.30, în am­fi­tea­trul „Ion Heliade Ră­dulescu” al Bi­blio­tecii Acade­mi­ei Româ­ne, din Calea Vic­toriei 125, București. Ală­­turi de autor, la eveni­mentul moderat de Ion M. Ioniță, redactor șef al revistei „His­toria”, vor fi prezenți Exce­lența Sa Alfredo Duran­te Mangoni, Am­ba­sa­do­rul Italiei la București, aca­de­micianul Mir­cea Dumitru, vi­ce­președinte al Aca­demiei Ro­mâ­ne, prof. dr. Mi­oara Anton, In­stitutul de Is­to­rie „Nicolae Ior­ga” București, prof. univ. dr. Flo­rin Müller, Uni­ver­si­tatea Bu­curești, prof. Mihail Dobre, Univer­si­ta­tea Bu­curești, prof. Mi­hai Dodu, Co­legiul Național „Can­temir Vodă” și Livia Szász, coor­donatoarea colecției de Istorie a Editurii Trei.

Figurând în topurile celor mai bune cărți din 2021, ale revistelor „Lire” și „Le Point”, și în­regis­­trând vânzări record, imediat după publicare, bio­grafia lui Mussolini, semnată de Maurizio Serra, a fost salutată de critici ca un eveniment istoric și lite­rar și a fost recompensată cu Marele Premiu pentru Biografie Politică, 2021 și Pre­miul acordat de Nou­veau Cercle de l’Union, 2022. Maurizio Serra este scriitor și diplomat de renume, fost ambasador al Italiei la UNESCO și membru al Academiei Fran­ce­ze din anul 2020. Este autorul mai multor biogra­fii și lucrări de succes, dedicate unor personalități istorice și culturale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian