Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Crucea de mesteacăn

Foto: Shutterstock

Dacă ai plăcerea drumeției, multe bucurii îți pot apă­rea în cale. Na­tura e, înainte de toate, un spectacol sublim, un spec­tacol de gală pentru ochi și pentru suflet.

Într-o scurtă drumeție spre o mânăstire, am dat de un mesteacăn cu totul deosebit. Așa voise el să crească pe un deal, lângă brazii cei verzi, cu vârfuri înalte. Voia să se întreacă cu ei în fru­mu­sețe. Era un mesteacăn înalt și subțire, avea coroana bogată, cu ramuri flexi­bile, cu frunze triunghiulare și dan­­telate, cu tulpină netedă, în­velită în scoar­ță albă, cu pete sub­țiri maronii. Părea înfă­șu­rat într-un papirus. Tulpina lui mi-a amintit de o scrisoare pri­mită de tatăl meu de la fratele lui, de pe front, scrisă pe o bucată de scoarță de mes­teacăn. A rămas păs­trată și azi printre „bijuteriile” de familie.

Pe tulpina mesteacănului de pe colină cineva fă­cuse o crestătură și fixase acolo o icoană. De­de­subt era o candelă. De fiecare dată când mergeam la mânăstirea de măicuțe din Poiana Maicilor, treceam să văd mai întâi mesteacănul cel subțirel. Într-o vară, în fața icoanei se afla o femeie care-și făcea ru­găciunea. Vorbea cu Maica Dom­nului din copac ascultându-i „glasul” cu ure­chea sufle­tului. Fe­meia era total cufun­dată în ruga ei: nu auzea și nu vedea nimic în jur. Nu mai văzu­sem o așa ru­găciune. Știam că oa­me­nii cu credință au ma­­re respect pentru „fiii” pădu­rii, că îmbră­țișează copa­cii    ca să pri­mească din e­nergia lor sau le cer ier­tare, dacă trebuie să îi taie, pro­mițându-le că vor face din trun­chiul lor un lucru folositor, că le vor da altă viață. Re­­lația omului cu pădurea e una de priete­nie, de înțelegere. Nu știam, însă, că te poți ruga atât de profund în fața unui copac. Când ne-am întors de la mânăstire, untde­lemnul din can­dela de sub icoană era completat cu „lacrimi” curse din crestătura transformată în „rană”. Lângă icoa­­nă era legat un buchețel de nu-mă-uita. Femeia plecase, dar ru­gase pe Maica Dom­nului să n-o uite. Am mai trecut pe-acolo și astă toamnă, pe la sfâr­șitul lui Oc­tombrie. Pădurea era tristă și tare pustie. La pus­tiul pă­durii, s-a adău­­­gat și pustiul din su­fletul meu, pentru că în locul mes­tea­că­nului mlădios, am găsit un copac frânt. Sunete triste de frun­ze moar­te îi plângeau sufe­rin­ța. Fu­sese forța destinului. Bân­tui­se pe acolo o furtună care răstur­nase un brad vecin, ce căzuse și frânsese trunchiul delicat al mes­tea­cănului. Un om de-al locului i-a simțit du­rerea și a vrut să-i dea altă viață. A prins în cuie pe ver­ticala tulpinii ră­ma­se partea din tulpina ruptă și a făcut cu ea o cru­­ce. O cru­ce înal­tă și albă, ce poartă în­cas­trată în tru­pul ei icoana și can­dela de pe mesteacănul dis­pă­rut. Se închină la ea oamenii aflați în trecere pe acolo, dar și anima­lele și păsările pădurii care cuibă­resc în apropiere de ea. Cântă așa de frumos, acum, primăvara, încât cu siguranță că sunt atinse de har di­vin. Copacii din jur se apleacă, și ei, în fața crucii albe și zvelte, iar pă­du­rea foșnește, îngânând rugăciuni.

ELENA – Iași

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian