Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lecția de iubire

Foto: Shutterstock

Să facem cunoștință: eu, so­țul meu, fiica noastră și dragul de Toby, un Cocker Spa­niel, mem­bru cu drepturi depline al fa­miliei, iar de curând – Beluțu, un pui de porumbel neastâm­părat, aproape înghețat, în zăpada proas­păt că­zută, victimă sigură a pisi­cilor ce-și fac veacul pe lângă bloc. Le-nțeleg și pe ele, dar totuși, chiar Beluțu? Așa că… văzut, plăcut, luat; dar ce să facem cu el, când ha­bar n-aveam cum și unde să-l creștem? Prea târziu… Toby și-a ciu­lit ime­diat urechile, aler­gân­du-l prin casă. Deci, iată-ne: Belu­țu, speriat, țopăie cât îl țin „ful­gii”, cu Toby pe ur­mele lui, amușinând ca un ade­vărat cățel de vână­toa­re, eu, agățată de coada lui, să-l opresc, înainte de a să­vârși o cru­zi­me, și fiica mea, în­cercând dis­pe­ra­tă să-l prindă pe po­rumbel. Reu­șim, și, rapid, „în­cropim” o „idee” de cuib: o cutie de carton, un aco­pe­­riș im­pro­vizat să nu ningă înă­untru, și gata. Lo­ca­ția: perva­zul de la bu­cătărie. Be­­luțu ac­cep­tă bucu­ros (zic eu) ofer­ta, și acum toți, în aceeași forma­ție, aș­teptăm să vedem da­că mama lui, porum­bița, va veni să-l hră­neas­că. Disperați, dar hotărâți în aș­teptarea noastră, pri­vim cu bucurie (mai puțin câinele) cum pasărea-mamă își face apa­riția. Doamne, ce fericire pe micuț, câtă gângureală, câtă iubire! Gata, totul s-a rezolvat, ne-am gândit noi, mult prea repede, însă. Neas­tâm­păratul nostru, dacă noaptea dormea liniștit în cuibușorul lui, ziua, pentru că nu-și mai încăpea în pene de fericire când venea po­rumbița, ateriza mai mereu de la geam. Îl adunam, îl scu­turam și, înapoi în cutiuță. Zilele s-au scurs foarte repede, și dragul nostru Be­luțu, între două lecții de zbor, creș­tea și, la fel ca ră­țușca cea urâtă din poveste, s-a trans­format… nu într-o lebădă, bi­neînțeles, dar într-un minunat po­rumbel ce zbura cu grație prin fața ferestrei noastre. Ne-am bucurat, și încă o facem, căci Beluțu este parte din viața noastră, mângâin­du-ne sufletele. Încă ne vizitează, iar mai nou, îl vedem tot mai des în tandrețuri cu o grațioasă domni­șorică. Noi, pă­rinții adoptivi, am fost imediat de acord cu această idilă (de parcă cineva ne-ar fi cerut părerea), iar acum așteptăm nepo­ței, că doar cutiuțe avem, slavă Dom­nului!

Am vrut să vă împărtășesc această bucurie, din dorința de a vă invita să vă opriți, pentru o clipă, și să priviți cu sufletul un copac, o floare sau să priviți în ochii mi­nunaților noștri prieteni necu­vân­tători. Deschideți-vă inima și pri­miți cu bucurie iubirea lor, mo­ment în care veți descoperi o cu to­tul altă lume, și-atunci, nimic nu va mai fi la fel!

Domnul să vă binecuvânteze pe toți!

MARIA – Suceava

Felicitări tuturor, pentru munca voastră! „Formula AS”, sunteți mi­ca noastră bucurie la sfârșit de săptămână. Mulțumim!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian