Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Am reușit să turnăm placa de temelie” (Scrisoarea : „Ne-a ars casa până în temelii”, F. AS nr. 1616)

Sunt Gheorghe Al-Călini din comuna mehe­din­țeană Gârla Mare, și vreau să vă mulțumesc pentru publicarea apelului nostru disperat. La în­ceputul lui Aprilie ne-a ars casa și am pierdut aproa­pe tot, având    și o fată care în curând va sus­ține examenul de capacitate și ad­mitere la liceu.

Am primit ajutorul Fundației „Formula AS” și al mai multor per­soane. Vă mulțumim din suflet tutu­ror! Am primit atât bani, anu­mite obiecte utile, cât și încurajări. Și oa­menii din comună ne-au aju­tat, astfel încât am reușit să tur­năm placa de te­melie a casei. Spe­răm ca până la toamnă să reu­șim și cu acoperișul, și poate chiar să amenajăm o cameră. Acum o să lu­ăm o pauză, pentru a mai strân­ge bani, cât și pentru a acorda mai multă atenție Georgianei, fiica noastră, înaintea exa­menelor pe care le are de susținut.

Aș vrea să vă relatez ceva deosebit: după ce casa, mobilierul și alte obiecte au ars, am strâns mo­lozul și am început curățenia. Am găsit un cru­cifix din lemn cu Domnul Iisus Hristos pe care îl țineam pe o măsuță. Ca prin minune, acesta nu a ars. Doar la un colț l-au prins flăcările și s-a înne­grit puțin. Am înțe­les că Dumnezeu este alături de noi, prin toți oamenii minunați care ne-au ajutat, și că există Înviere după moarte. Fiți binecuvântați!

AL-CĂLINI GHEORGHE – com. Gârla Mare, jud. Mehedinți, str. Mihai Viteazul, nr. 35, cod 227210, tel. 0753/76.83.84

„Ați fost alături de mine, când mi-a fost cel mai greu” (Scrisoarea: „Sunt în clasa a XII-a și mă deplasez în genunchi”, F. AS nr. 1499)

Stimată doamnă Sânziana Pop,

Subsemnata Ungureanu Maria Iuliana, din Râm­nicu Vâlcea, vă urez multă sănătate, dvs. și între­gii echipe „Formula AS”, care ați reușit să ștergeți multe lacrimi, să aduceți o ultimă rază de speranță și zâmbetul pe față celor care v-au cerut aju­torul. Bunul Dumnezeu să vă lumineze, să aveți multă sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați ajutat să mă mișc mai mult și să mă atârn de o rază de speranță. În genunchi mă rog pentru sănătatea echipei „For­mula AS” și a cititorilor ei. Ați fost ală­turi de mi­ne, când mi-a fost cel mai greu. Să aveți să­nătate, putere de muncă, lumină în suflet, pace și liniș­te sufletească.

Cu mult respect,         

UNGUREANU MARIA-IULIANA – com. Crețeni, sat Streminoasa, jud. Vâlcea, cod 247123

„Dumnezeu să vă întoarcă înzecit”(Scrisoarea: „Aș vrea să-i pot oferi fetei mele o viață decentă”, F. AS nr. 1612)

Bună ziua, doamnă Sânziana Pop, vă mulțu­mesc dvs. și redacției că ați făcut posibilă publi­carea a încă unei scrisori de cerere de ajutor din partea mea, când nu credeam să mai am o speranță spre bine. Sunteți o revistă care face posibil ca vi­se­le și necazurile oa­me­nilor să fie ascultate de cititori cu suflet bun, care rup din puținul lor ca să îi ajute și pe cei cu necazuri și ca­re nu pot să facă față singuri nevoilor zilnice. Țin să le mul­țumesc din suflet cititorilor care m-au ajutat, și le doresc din inimă să le întoarcă Dumnezeu în­zecit: Fun­da­ția „Formula AS”, Bianca V., Ioana P., Alina Maria O.,    Maria N. și    Lucian Dumitru P..

Mii de mulțumiri! Vă rămân veșnic recunoscă­toare!

NICULAE FLOAREA – sat Scurtu Mare, str. Principală nr. 42, com. Scurtu Mare, jud. Teleorman, cod 147326

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian