Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Trucuri de întâmpinat primăvara

Mai multă prospeţime pentru obraz? Mai mult volum pentru păr? Urmaţi trucurile pe care vi le propunem, şi Mărţişorul vă va găsi mai tinere ca oricând

Hrană pentru obraz

Fiindcă nu poate să strige de foa­me, nu înseamnă că obrazul nu tre­buie să fie hrănit. Încercaţi să-i oferiţi în fiecare zi alt meniu. Dimineaţa sau după-amiaza, când vă întoarceţi aca­să de la birou, cu­răţaţi-l bine şi pof­tiţi-l la ma­să: luni – o mască din mie­re proas­pătă de al­bine, marţi – o mas­că de argi­lă, miercuri – brânză de vaci amestecată cu câteva pică­turi de lă­mâie, joi – mască de droj­die, vineri – mască de fruc­te (ba­nane, mere sau por­­tocale zdrobite şi în­tinse pe faţă), sâm­bătă – câ­teva feliuţe sub­ţiri de carne de vită, bă­tute uşor cu cio­ca­nul şi în­tinse pe obraz. Du­minică – ei bine, du­minică uita­ţi-vă în oglin­dă şi minu­naţi-vă ce în­seamnă să nu-ţi laşi obrazul flă­mând.

Lifting pentru ochi

Sunteţi stresate sau obo­site şi aveţi per­ma­nent ochii roşii? Pro­­ce­daţi în felul urmă­tor: a­prin­deţi o lumânare şi con­cen­traţi-vă cu toa­­tă pu­terea asu­pra flă­cării mini­mum cinci mi­nute. Pri­virea se ac­ti­vează şi stră­­­lu­ceşte, înlă­tu­rând sem­ne­le o­bo­selii. Şi încă un truc: col­ţurile ochi­lor de­se­nate cu der­ma­to­gra­ful în sus dau fe­ţei o ex­presie mai dina­mică.

Culorile pastelate împrospătează

Sn sfat dat de pro­­fe­sionişti: fo­lo­siţi far­du­rile de ochi pas­te­late dacă vreţi ca privirea să fie mai expresivă. Sub punc­tul cel mai înalt al sprân­ce­nei pu­neţi puţină cu­loare roz şi în­tindeţi-o cu de­getul, uni­form. Culo­rile pastelate au re­venit în mo­dă.

O îngrijire specială a mâinilor

Mâinile ies la fel de obosite din iarnă, ca şi obrazul. Sin­gu­ră, crema nu le vine în ajutor. Curăţaţi-le de ce­lu­lele moarte cu sare grunjoasă sau, şi mai bine, fre­cându-le cu nisip, una pe cea­laltă, du­pă ce înain­te le-aţi ume­zit. Clăti­ţi-le apoi şi ungeţi-le cu cremă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian