Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IANUARIE

• Eclipsele de Lună sunt cu mult mai slabe, ca efect, decât cele de Soare. Nu, însă, și cea din 10 ianuarie, din zodia Racului. Unul dintre motivele forței sale este faptul că din Capricorn i se opun patru planete. Cel mai strâns este aspectul de opoziție cu Mercur, care ne face să oscilăm între emoții și ra­ționalitate. Important e să nu ripostăm imediat ce suntem puși într-o situație care ne afectează sufletește. La rândul lor, Saturn și Pluton ne pot inunda cu emoții vechi, pe care le-am crezut uitate. Avem parte și de doi factori ajutători. Primul îl constituie steaua fixă Castor, care temperează întrucâtva năvala emoțiilor primare. Cel de-al doilea e aspectul bun dintre Luna eclipsată și Neptun. El ne dă speranță și alinare prin credință. Se spune că eclipsele din Rac pot aduce boli legate de nutriție și riscul de bătălii navale. Marte pătrunde vijelios în Săgetător, pe 4, îmboldindu-ne să practicăm diverse sporturi, să ne aven­turăm către destinații exotice. Pe 13, ne așteaptă un eveniment plăcut: Venus intră în Pești. Re­zultatul: excelăm în simț artistic, seducție și rolul de mediator subtil și plin de tact •

BERBEC

Aventură și afirmare

Chiar dacă Marte pleacă din Scorpion, unde se comporta ca un dinam, regenerându-vă ener­gia, nu aveți de ce să deplângeți in­trarea sa în Săgetător, pe 4. Aici el vă ajută să priviți viața mai detașat, cu un pic de umor. Simțiți chemarea către aventură, dorința de-a ieși în față, de-a deveni cunoscuți, poate pentru a vindeca o veche suferință. Eclipsa din 10 vă obligă să vă uitați la felul în care vă purtați cu cei din familie. Nu cumva i-ați neglijat sau v-ați înstrăinat, în elanul dvs. de auto­afirmare? Poate le-ați ignorat do­­rința de comunicare? Venus vă sporește receptivitatea din 13. Ar fi bine să folosiți această influență benefică, pentru a vă reconecta la spiritualitate.

BANI: Niscaiva încurcături pot să apară pe 18 ori pe 23, dacă vă luați după sfaturile priete­ni­lor ori dacă întreprindeți cu ei ceva legat de bani.

CARIERĂ: Tensiunea formi­da­bilă căreia îi sunteți ex­puși în carieră iese la suprafață după eclipsa din 10. Puneți-vă în­tre­barea în ce măsură o amplificați sin­guri. Și de ce? O practică spi­ri­tuală vă poate ajuta să vă destindeți.

DRAGOSTE: O iubire gingașă și secretă se poate înfiripa după 12.

SĂNĂTATE: Tot după 12 vă bucurați de o stare bună, dar nu aveți niciun chef de trea­bă. Țineți-vă departe de băutu­ră, țigări, sedative etc.

TAUR

Spor în afaceri

Eclipsa de Lună vă ajută să con­știentizați cam ce ar fi necesar să mai învățați. De exemplu, de la oa­menii cu care vă întâlniți des și care se pricep la multe. Vă dați seama că ceea ce vă oferă cei din anturaj este de valoare, poate aveți revelația impor­tanței de-a fi bine informat. Simțiți că discuțiile cu apropiații vă oferă un soi de hrană de care aveți nevoie. S-ar putea să vă doriți mai mult, însă să vă fie frică. Poate vă gândiți să vă con­tinuați studiile, dar vă e teamă de un eșec. Puteți trăi cu impresia că nu sun­teți buni comunicatori ori că nu-i pu­teți convinge pe cei cu care vorbiți. Pentru alții, viața de zi cu zi devine obositoare și doriți să scăpați, dar vă e și mai teamă să evadați. Vă găsiți pacea în compania prietenilor după 12, mai ales dacă mergeți împreună la manifestări artistice sau le organizați.

BANI: Deveniți întreprinzători, din 4. Puteți face multe, cu condiția să nu vă luați la harță cu cei cu care începeți afaceri.

CARIERĂ: Până pe 12 e oportun să consolidați relațiile de prietenie cu șefii. După 17, puteți pune la punct detalii practice, iar din 20 vă desfășurați.

DRAGOSTE: Vă puteți îndrăgosti din 13 încolo de ci­ne­va care apare în cercul dvs. de prieteni.

SĂNĂTATE: E posibil ca se­che­lele unei boli să se estompeze sau chiar să dispară, în pri­ma parte a lunii.

GEMENI

Precauție în afaceri

Sunteți mai atrași ca oricând de cunoaștere, în acest în­ceput de an. E vorba însă de două ti­puri diferite de cunoaștere. Unul are de-a face cu studii întreprinse într-un cadru or­ga­nizat, posibil în străi­nă­tate, că tot vă șade bine cu drumul. Celălalt se referă la studiul științelor esoterice, care vă atrage și vă sperie în același timp (poate ca urmare a unor experiențe nu prea fericite, când v-ați aplecat asupra unor asemenea domenii, cu circa opt ani în urmă). În primul caz, aveți șanse serioase de reușită, cu privire la cel de-al doi­lea, vă recomandăm multă preca­uție.

BANI: Acesta este domeniul în care vă afectează eclipsa din 10. Gân­diți-vă bine cu cine vă în­soțiți. Ve­deți dacă cineva pune pre­­siu­ne asu­pra dvs. să faceți afaceri îm­pre­ună. Oricât de mulți bani și in­fluență ar avea, nu e o garanție că nu dorește decât să se folosească de dvs.

CARIERĂ: Vă vine tot mai ușor să in­terac­ționați cu șefii, din 13, pentru că sunteți mai creativi și (ceva) mai puțin zăpăciți.

DRAGOSTE: Aveți de-a fa­ce cu un par­tener temperamental și pe alocuri autoritar, din 4 încolo. Da­că sunteți singuri, puteți fi săgetați de amor pe parcursul unei călătorii.

SĂNĂTATE: Luați măsuri de precauție, pe 18 și 23, să puteți dormi. Aveți grijă de glezne și de gambe.

RAC

Evitați confruntările

Racii născuți la confluența din­tre decanul de mijloc al zodiei și ultimul decan (ultimele 10 zile ale zodiei) sunt cei vizați de aceas­tă eclipsă-tsunami. Primul sfat pe care vi-l oferim e să evitați dis­cu­țiile în contradictoriu. Mercur, sus­ținut de Saturn și Pluton, este de partea celor cu care vă con­fruntați. Steaua fixă Cas­tor, deși asociată cu genia­li­tatea, nu e suficient de pu­ter­nică pentru a vă ajuta să câș­tigați în dispute, oricâtă drep­tate ați avea. Mai degrabă vă este de folos o abordare indirectă, practică. V-ar prinde bine o excursie pe malul unei ape, pe final de lună, când Venus și Neptun se întâlnesc în Pești. Dar nu practicați sporturi ac­vatice dacă plecați în țările calde.

BANI: Venus vă sugerează so­luții de câștig, poate și prin intermediul prietenilor, până pe 12. Din 17 încolo puteți întocmi deja documente, căci perioada e propice.

CARIERĂ: Se repară ceva ce v-a provocat multă bătaie de cap, probabil cu ani în urmă, când ați încasat-o pe nedrept.

DRAGOSTE: Aveți nevoie de întreaga de­dicație emoțională ca să re­zis­tați presiunilor puse de par­tener asupra dvs. Accentul cade asu­pra lucrurilor care vă des­part, mai deloc asupra celor ca­re vă unesc.

SĂNĂTATE: Energie aveți a­proape în ex­ces de la Marte, din 4. În ultimele zile ale lunii vă puteți tăia, zgâria sau arde, dar sunt chestiuni minore.

LEU

Noroc la bani

După un început de an mai de­grabă obositor, începeți să vă destindeți. Marte în Săgetător vă tre­zește spiritul jucăuș și plăcerea com­petiției. Pe final de lună pu­teți fi tentați să vă arătați ta­lentele, pentru a obține mai multă atenție. Câștigați mai multă simpatie, rămânând naturali. Puteți scăpa ca prin farmec de o frustrare legată de o călătorie îndepărtată sau niște studii care nu au putut fi fina­li­zate cu ani în urmă. Ba puteți găsi chiar și o rezolvare practică pentru res­pectiva problemă. Pe 27-28 nu ar tre­bui să vă apucați de jocuri de noroc.

BANI: 13 este prin excepție o zi norocoasă, căci v-o aduce pe Venus în calitatea ei de patroană a banilor să se ocupe de atragerea unor parteneri de afaceri cu care vă face plă­cere să colaborați. Există riscul să dați prea mulți bani pe obiecte fru­moase.

CARIERĂ: Reușiți să dejucați pla­nurile unor invidioși care doresc să vi se ignore me­ritele. O faceți instinctiv. Pentru a vă păstra însă buna re­putație, ar trebui să vă moderați ins­tinctele autoritare și comu­ni­carea cu colaboratorii, după eclipsa din 10.

DRAGOSTE: Începutul de an e plăcut pentru perechile stabile, mai ales până pe 12. Burlacii pot începe o poveste subtilă și secretă de amor.

SĂNĂTATE: Stomacul devine deo­sebit de sensibil după eclipsa din 10. Afecțiunile cronice se pot accentua.

FECIOARĂ

O lună de miere

Pentru a evita consecințele ne­plăcute, în mediul dvs. so­cial, e bine să nu vă lăsați afectați de emoțiile puternice pe care vi le poa­te trezi eclipsa de Lună din 10. Aces­­tea vă pot face să vă schimbați com­portamentul față de prieteni. Nici co­municarea, pe care o mânuiți cu in­teligență, nu vă ajută acum, pentru că planeta dvs. guvernatoare, Mercur, e prinsă în eclipsă. Partenerul de cu­plu se poate dovedi confidentul de care aveți nevoie, care să vă se­con­deze în problemele cu prietenii.

BANI: O investiție care nu a funcționat așa cum v-ați dorit ar putea fi repusă pe picioare, dacă primiți ajutorul cuiva energic din familie.

CARIERĂ: Mai toată lu­na, la serviciu e o at­mos­feră plăcută și dinamică, cu excepția zilelor de 18 și 23. Pe 18 vă pu­teți ciondăni cu colegii, pe 23 e posibil să vă lip­sească claritatea.

DRAGOSTE: În cuplu, com­bi­nația Venus-Neptun poate declanșa o a doua lună de miere, din 13 încolo, dar în special pe sfârșit de lună. Poveștile de iubire se pot tensiona după eclipsă.

SĂNĂTATE: Cel mai bine vă simțiți până pe 12. Pe 18, coordonarea lasă de dorit, iar pe 23 pot apărea dureri de coloană sau palpitații.

BALANȚĂ

Dozați-vă energia

Pentru unii dintre dvs., pro­blemele legate de casă și familie au început să se prefigureze încă din 2008, adân­cindu-se către finele lui 2017. Eclipsa din 26 de­cem­brie v-a pus lucrurile în perspectivă, să în­țe­le­­geți ce aveți de făcut. Cea din 10 ianuarie, vă ara­tă ce ar trebui să luați din urmă, ca să nu ră­mâ­neți agățați de tre­cut. Poate fi vorba de chestiuni mici, ca­re v-ar pu­tea stânjeni. Acele mărunțișuri pot fi acte referi­toa­re la bunuri fa­miliale comune sau la o moș­tenire, sau poate fi vorba despre ducerea la bun sfâr­șit a unor angajamente. În felul acesta, relațiile de fa­mi­lie se normalizează. Aten­ție la volan în ul­tima săptămână a lunii.

BANI: Până pe 3 puteți demara o inițiativă no­uă. În preajma datei de 12 nu e bine să ac­țio­nați impulsiv. Un context bănesc favorabil se întrunește în jurul lui 20.

CARIERĂ: În a doua parte a lunii aveți po­si­bi­litatea de-a dezamorsa niște duș­mă­nii despre care nici nu știați că există, fie ajutându-i toc­mai pe cei ce vă ponegresc, fie fiind lăudați de per­soane care vă apreciază.

DRAGOSTE: Unii dintre dvs. au început să se îndrăgostească, pe sfârșit de an, iar povestea poate lua avânt. Alții pot fi tentați de o poveste de amor secretă, din 13 încolo.

SĂNĂTATE: Energia e slabă, dar dacă vă odih­niți, din 13 organismul dvs. face un reglaj fin.

SCORPION

„Forzza, Italia!”

Începeți anul în forță, iar energia lui „știu ce vreau” vă poate duce departe. După 3 poate in­terveni tendința de-a vă risipi în mai multe pro­iec­te. Începeți cu cel mai important și țineți-vă de el. Eclipsa din 10 vă ridică întrebări cu privire la felul în care se desfășoară relațiile dvs. cu frații, ve­rișorii, vecinii. Puteți să vă dați seama de la care dintre ei aveți ce învăța și cu care vă pier­deți tim­pul. Vă puteți decide să continuați stu­dii­le sau să vă căutați parteneri de dis­cuție din medii sau culturi diferite. Aceste schim­buri de idei vă pot modifica pers­­pec­tiva asupra lumii, dar vă pot face și con­știenți de limitările dvs. de până acum.

BANI: Din 4 decideți că trebuie să vă sporiți modalitățile de câștig. Puteți întâlni si­tua­ții în care v-ați mai încercat pu­te­rile, dar fără folos. Succesul de acum vă pune în­cre­derea la loc. Zile mai puțin faste sunt 27 și 28.

CARIERĂ: Tot după 4 sunt șanse să se îmbu­nă­tățească relațiile cu unii cola­bo­ratori, cu care nu vă înțelegeați prea grozav.

DRAGOSTE: Perechile sunt afectate de schim­barea de direcție a lui Uranus, ca­re are loc pe 12. Partenerul se poate comporta ca și când nu ar avea nici un fel de obligații față de dvs. Păstrați-vă calmul.

SĂNĂTATE: Dacă practicați vreun sport, pro­te­jați-vă capul pe 27 și 28.

SĂGETĂTOR

O lună fără astâmpăr

Marte în semnul dvs. nu vă lasă să stați pe loc. Fie că vă duceți zilnic la sa­lă, vă apucați de un sport (călăria și tirul cu ar­cul vi s-ar potrivi) sau vă apucă un dor de ducă prin cele străinătățuri, poate prin locuri neobiș­nu­ite, de exemplu la șamanii din Peru. Unii dintre dvs. se pot face remarcați prin cunoștințele su­pe­rioa­re acumulate sau forța cu care-și prezintă con­vin­gerile. Dacă sunteți invitați să vorbiți în public, puteți face impresie bună, mai puțin însă pe 27 și 28. Viața de familie devine tot mai plă­cută, după 12. Se poate că primiți cadouri care să vă în­frumusețeze casa. Dar dacă e să cumpă­rați dvs. ceva pentru interior, e posibil să plătiți cât nu face.

BANI: Eclipsa din 10 vă expune vulne­ra­bi­li­tățile. Ca exemplu, cei care s-au îm­pru­mutat de bani pentru casă pot afla că da­to­rează mai mult decât au crezut. Din acest motiv, ar fi bine să vă verificați plățile și să aveți la în­de­mână documentele care atestă achitarea unor sume.

CARIERĂ: Fiți pregătiți să vă adaptați la schimbările ce se pot petrece pe nepusă-masă la serviciu, în preajma datelor de 12, 16 și 23.

DRAGOSTE: Sechelele provocate de o veche istorie de dragoste, cu final nefe­ri­cit, încep să se vindece după 3.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 12 se pot acutiza insomniile și problemele circulatorii la nivelul gambelor.

CAPRICORN

Schimbări necesare

Eclipsa de Lună din 10 se petrece vizavi de dvs., în cercul horoscopului, și încer­cați să respingeți din răsputeri ceea ce ea vine să vă arate. Puteți reuși inițial, dar nu mai mult de șase luni. Schimbările pe care doriți să le evitați pot avea de-a face cu schimbarea imaginii, prin îmbrăcăminte, tun­soare etc., dar nu se opresc la nivel superficial. Cei din jur vă arată că e cazul să depășiți anumite convingeri rigide sau să fiți mai puțin categorici în exprimarea autorității. Persoa­ne­le de sex feminin din anturaj vă pot ajuta nu doar să faceți ajustările ne­cesare, ci să vă și bucurați de transformare.

BANI: Sumele propriu-zise vă intră în cont pâ­nă pe 12 și tot până atunci poate fi vorba de noi colaborări. Contracte e bine să semnați după 16.

CARIERĂ: Cineva care dorește să vă țină pe loc poate să cadă singur în groapa pe care v-o sapă, între 4 și mijlocul lunii. Dar e cazul să contracarați posibile bârfe, pe 27 și 28.

DRAGOSTE: Cuplurile sunt puse la încercare de eclipsă. E însă cazul să vă uitați da­că nu cumva dvs. vreți prea mult și nu oferiți la măsură. În dragoste, Uranus poate aduce turbulențe în preajma lui 12.

SĂNĂTATE: Găsiți o modalitate de-a scăpa de excesul de energie, după 4. Mai a­les pe 26 și 27, când vulnerabile sunt ficatul și coapsele.

VĂRSĂTOR

Cer schimbător

Vă acomodați ușor cu energia noului an, pen­tru că trecerea se face pe fondul energiei mi­cului benefic Venus, care vă însoțește până pe 12. De fapt, s-ar putea să vă meargă atât de bine, încât anumite persoane, care vă invidiază amarnic, să încerce să vă strice repu­tația, mai ales în urma eclipsei de Lună din data de 10. După ce Venus vă părăsește, puteți fi cuprinși de stări apăsătoare, poate simțiți că nu v-ați atins obiectivele în viață, că nimeni nu vă iubește… din astea. Metoda cea mai simplă de-a le face față e să acceptați aceste stări, fără a vă lăsa însă pradă lor și, dacă știți cum, să vă rugați.

BANI: Venus se întâlnește luna aceas­ta cu Nep­tun, cu posibilitatea de-a face, mai ales pe final de lună, o sumedenie de bani și încă lu­crând cu plăcere. Dar și tentația de-a cheltui e pe măsură…

CARIERĂ: Anumite situații neprevăzute, in­ter­venite în preajma lui 12, vă pot da peste cap progresul. În plus sunt și acei șefi, ce nu vă văd cu ochi buni.

DRAGOSTE: Investiți multă energie în cuplu și bine faceți. Momentele de apro­pie­re sufletească de la început de lună și comu­nicarea bună din 17 încolo vă consolidează relația.

SĂNĂTATE: Stomacul, sistemul osos și apa­ratul uro-genital, toate pot pre­zen­ta probleme de netrecut cu vederea, mai ales după eclipsă.

PEȘTI

Prieteni și farmec cu lipici

Până pe 12 vă doriți mai degrabă să stați sin­guri sau să petreceți timp cu prietenii, că­rora puteți să le încredințați tot ce vă stă pe suflet. Nevoia de-a vă odihni și de-a vă îngriji e mare, precum și cea de-a vă ajuta semenii aflați la anan­ghie. Dar cum intră Venus în semnul dvs., adică pe 13, vă scoate din casă și vă pune în evidență far­mecul acela cu lipici. Aveți căutare, iar aceia din­tre dvs. binecuvântați cu talent pot fi deosebit de inspirați. Eclipsa din 10 vă învață despre ade­vărata prietenie, despre valoarea grupului. Șofați cu atenție sporită în jurul datei de 12.

BANI: Există posibilitatea ca între 4 și 10 să acoperiți măcar o parte dintr-o pierdere suferită anul trecut.

CARIERĂ: Șefii dvs. pot fi impresionați de niște idei, pe care probabil că le-ați mai prezentat o dată, dar sub altă formă.

DRAGOSTE: Vă face plăcere toată atenția care vi se dă, mai ales în ultima săp­tămână a lunii. Fiți însă atenți să nu trimiteți sem­nale ambigue, altfel vă puteți trezi în situații je­nan­te pe 27 și 28.

SĂNĂTATE: Relaxați-vă și îngrijiți-vă până pe 12. Pe Luna nouă din 24, puteți avea dureri de coloană sau palpitații.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian