Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Veşti bune despre România

Recentele alegeri europarla­mentare au resetat jocul politic din România. Câţiva dintre oa­menii-cheie impuşi în jurul pre­mierului Viorica Dăncilă au fost trecuţi pe linie moartă. Cum unii dintre ei erau im­plicaţi în vi­ziunea econo­mică a guvernării, piaţa a reac­ţionat imediat după alegeri, iar leul a în­ceput să se aprecieze în relaţia cu euro: o veste cu adevărat bună. Dar, ca de obicei, majoritatea veştilor cu adevărat bune nu vin de la cen­tru, ci din ţară, acolo unde am­biţia oa­menilor mută munţii.

ADMINISTRAŢIE
Clujul, campion la fonduri europene

Consiliul Judeţean Cluj este pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, iar Clujul a devenit, astfel, judeţul cu cel mai mare buget din România. Au fost atrase nu mai puţin de 250 de milioane de euro pentru drumuri, şcoli şi spitale. La aceşti bani se adaugă şi suma de 355 de milioane de euro obţinuţi pentru dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare din judeţ. „Este cel mai mare buget din istoria acestui judeţ şi este numărul 1 din Ro­mânia”, spune Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. În prezent, judeţul are în derulare 25 de proiecte europene, iar valoarea lor reprezintă cea mai mare sumă atrasă într-un an din fonduri nerambursabile.

INVESTIŢIE
Alba: spital pentru copii unic în sud-estul Europei

În vreme ce Guvernul tergiversează inexpli­ca­­bil proiectele demult promiselor spitale regio­nale, tot mai mulţi investitori privaţi fac ceea ce ar trebui să facă statul: să investească în spi­tale, la standarde eu­ropene. Vorbim de o investiţie în toată pu­terea cu­vân­tului: Compania Trans­avia, cea mai mare de pe piaţa cărnii de pasăre din România, dă 3 milioane de euro ridicării unui spital pentru copii. Centrul Pediatric Naţional de la Alba Iulia va trata în spe­cial copii cu defici­en­ţe neuromotorii. Proiectul este realizat în par­te­neriat cu ONG-ul „Maria Beatrice” din Alba Iulia şi este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de sănătate din România. În suprafaţă desfăşurată de 4.000 mp, centrul asigură un sistem complet de recuperare, inclusiv bazine de apă cu specific terapeutic pentru copii, terapie asistată de animale şi terapie prin joacă în na­tură, prin ame­najarea unui parc specific. Spi­­­talul este astfel con­ce­put, încât să îi poată găz­dui şi pe pă­rinţii copiilor care vor veni la trata­ment. Serviciile vor fi decontate şi prin intermediul Casei de Asigu­rări de Sănătate, dar va exista şi sistemul de co­plată, precum şi cel de susţinere a tratamentului de primă­riile din loca­lităţile unde domiciliază copiii. Finali­zarea construcţiei este estimată pentru 2021.

PATRIOTISM
Tânărul care şi-a scos din noroaie satul natal

Alin Buliga, un tânăr de 27 de ani din judeţul Botoşani, a reuşit să atragă în numai doi ani peste 10 milioane de euro din fon­duri europene, pen­tru satul său natal. Tână­rul s-a născut şi a crescut la Hilişeu Horia, o localitate izolată de la gra­niţa cu Ucraina, cu o populaţie săracă, de agricultori şi cres­cători de ani­male. În ultimii 4 ani, Alin Buliga a pus umărul la ac­cesarea de fonduri europene, trans­fron­­taliere şi gu­ver­na­mentale, de aproximativ 13 milioane de euro. Comuna are deja şcoli reabi­li­tate, sunt deschise zeci de mici afaceri, iar lo­calnicii sunt calificaţi în diferite meserii pentru a nu mai cere ajutoare sociale. „A fost visul meu din copilărie, de când mergeam încălţat cu cizme de gumă la şcoală, din cauza no­roa­ielor. Acum îmi trăiesc visul, asfaltăm, cali­­ficăm oameni, comuna creşte”, a spus el.

Alin Buliga a terminat Administraţie Pu­blică şi, în 2017, a primit oferta de a fi admi­nis­trator public al comunei Hilişeu Ho­ria. La sem­narea contractului, Alin Buliga şi-a asumat o misiune ce părea imposibilă. Se obliga să aducă în comună fonduri de peste 5 milioane de euro în 4 ani. În numai 2 ani, a adus fonduri de peste 10 milioane de euro!

EXCELENŢĂ
Premii pe bandă rulantă pentru tinerii români

Aproape că nu mai sunt ştiri, atât de des apar infor­ma­ţiile despre noi şi noi succese ale tinerilor liceeni sau stu­denţi români aflaţi în competiţii de calibru din străi­nătate. Suntem în top la toate dome­niile, dar, când vine vorba despre in­for­­­matică, robotică sau matematici su­pe­rioa­re, nu ne bate nimeni! E­xem­plele vin pe ban­dă rulan­tă. Re­cent, Româ­nia a câşti­gat lo­cul 1 la Cam­pionatul In­terna­ţional de Ro­bo­tică din Africa de Sud, prin alianţa echipelor „AutoVortex” şi „AutoVor­tex Fan Curier”. Liceenii din echipă, băieţi şi fete, construiesc fiecare robot de la zero: îl proiectează pe calcu­la­tor, scot piesele la o imprimantă 3D şi îl progra­mea­ză. AutoVor­tex Ro­mânia are în palmares multe concursuri internaţionale câşti­gate, iar scopul final al acestor compe­tiţii este acela de a-i în­curaja pe tineri să se implice în pro­iecte multidisciplinare, care să-i provoace să îmbine noţiu­ni­le de matematică, fizică şi in­for­matică pentru a crea roboţi.

Un alt succes recent de răsunet vine de la Olimpiada Bal­canică de Matematică pentru seniori, desfăşurată la Chişinău, unde elevii români au obţinut şase medalii (două de aur şi patru de argint). În fine, la New York, o echipă din România a câştigat una dintre cele mai mari competiţii de programare cu proiecte juridice. Aplicaţia câştigătoare se numeşte Lawre­lai (Law rela­ted Arti­fi­cial Inteligence), este un consultant juridic de călă­to­rii, uşor accesibil prin intermediul Facebook. Echipa Legal Shapers, care a realizat proiectul Law­relai, este formată din avocaţii Roxana Pistolea (Associate Clif­ford Chance Badea), Roxana Mihaela Catea (Senior Asso­ciate Ţuca Zbârcea şi Asociaţii), Tudor Colţan (Senior Asso­ciate Su­ciu Popa) şi spe­cialiştii IT Petruş Bălaşa şi Eduard Mirică. Unicitatea apli­caţiei vine din faptul că oferă gratuit răs­pun­suri juridice de în­credere, cu privire la cele mai frecvente situaţii cu care ne putem confrunta în timpul unei călătorii în străinătate.

SUCCES
Un român de 20 de ani, printre cei mai bogaţi investitori din Silicon Valley

Sebastian Dobrincu s-a născut în Bu­cu­­reşti, iar la 7 ani ştia deja inginerie de soft­­ware. La 17 ani, a fondat o platformă care ajută com­pa­­­niile să îşi dez­volte pre­zenţa pe plat­for­mele de so­ci­al me­dia cu aju­to­rul unor me­ca­nisme de ana­­li­ză a datelor statis­ti­ce. De me­ca­nis­mele dezvoltate de el s-au folosit afa­ceri puter­nice, pre­cum Spo­­tify, Face­book, Uni­ver­sal Mu­­sic, In­ter­scope Re­cords sau HubSpot, iar profitul compa­niilor sale a ajuns la mi­lioane de dolari.

Sebastian Do­­brincu a plecat în Statele Unite să studieze, dar, la fel ca alţi antre­pre­nori de mare succes, a renun­ţat la fa­cul­tate pentru business. Când avea 18 ani, a fost in­vitat de Tim Cook să lucreze pentru Apple, însă Dobrincu a refuzat. „Prefer să fac ceva nou care ajută oame­nii, decât să îmi găsesc un loc sigur şi confortabil pen­tru mine”, a ex­plicat tână­rul, unul dintre cei mai bogaţi şi cei mai în vogă tineri an­treprenori din Silicon Valley.

CIVILIZAŢIE
Pelerinii la la Blaj, un exemplu!

Vizita în România a Papei Francisc a fost un succes pe toate planurile. Dar plecarea sa de la Blaj, după slujba de bea­tificare a celor şapte episcopi gre­co-cato­lici, a lăsat în urmă un deta­liu care a im­presionat pe toată lumea. Re­por­terii de la „Alba24” au filmat Câm­pia Li­ber­tăţii la doar câteva minute de la re­tragerea celor peste 50.000 de pelerini, iar locul arăta impe­cabil, nici măcar o hârtie sau o sticlă lăsate pe ga­zon! Un veritabil exem­plu de civilizaţie!

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian