Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ajutoare de urgență contra caniculei

– La temperaturi de peste 30°C, chiar și persoanele cele mai sănătoase se simt extenuate. Vă propunem câteva remedii naturale, ce vă pot fi de folos împotriva arșiței acestei veri –

Contra durerilor de cap și a slăbiciunii

* Frecție rece – Există, un­deva, la dvs. în birou, un frigider cu con­gelator? Dacă da, aduceți de acasă un recipient pen­tru cuburi de gheață, mai ales dacă aveți tensiu­nea arterială prea mică (căl­dura poate provoca o scă­dere a tensiunii, cu con­secințe neplăcute, cum sunt amețelile, oboseala și stările de slă­biciune). Aplicați un procedeu testat în spitalele din Elveția: fric­ționați-vă cu cuburi de gheață la­tura internă a brațelor, ceafa și de­colteul. Răceala face ca vasele de sânge să se contracte puțin, ceea ce va deter­mina o ușoară creștere a tensiunii.

* Frământați pa­vilioa­nele urechilor – Nu sunteți în stare să calculați, să scrieți, să gândiți, nu mai sunteți bună de nimic la serviciu? Apelați la „To­bele cerului”, cum numesc taoiș­tii un exercițiu care îmbu­nătățește capacitatea de con­centrare. Fră­mân­tați-vă cu mâinile calde pavilionul ure­chii. Apoi astupați cu de­getul mijlo­ciu canalul audi­tiv și bateți de opt ori cu ară­tătorul peste el.

* Presopunctură con­­tra durerilor de cap – Cu ajutorul unei presopunc­turi blânde, vă puteți ame­liora durerile de cap pro­vocate de zăpușeală. Ac­ti­vați printr-o apăsare ușoa­ră aceste trei puncte prin­cipale – pe fie­care, câte trei minute.

• Presați degetul mare și ară­tătorul pe mijlocul na­su­lui.

• Apăsați ambele arătă­toare în adâncitu­rile din spa­tele urechilor.

• Masați cu degetul arătător și cel mijlo­ciu punc­tele dureroase, aflate cam la mijloc dea­supra sprân­­cenelor.

* „Ungeți” vocea – Atât praful, cât și bău­turile foar­te reci pot afecta farin­gele și corzile vo­cale. Ca mă­sură de pre­vedere, ume­ziți-vă mucoasele me­reu, de exemplu sugând bomboane cu extract de mentă.

* Un plus de energie durabilă – La tulbu­rări de circulație, stări de slăbiciune și epuizare, vă poate aju­ta homeopatia: luați de trei ori pe zi câte o granulă de Kalium phos­pho­ricum, pe care aș­tep­tați să se to­pească în gură.

Relaxare maximă

Dacă simțiți că sunteți pe punctul de a vi se arde siguranțele, pentru că v-ați agi­tat toată ziua, iată aici câteva procedee de relaxare profundă.

* Terapia cu pietre reci – Masajul cu pietre fierbinți este o me­todă clasică de relaxare, practi­cată iarna. În toiul verii, între­buințați pietre reci! Răciți dinainte, în congelator, pietre de mar­mură. Apoi așezați-le în punctele unde sân­gele pulsea­ză foarte aproape de suprafața pielii: pe partea interioară a încheie­turilor de la mâini și în pliul coatelor, pe ceafă și la tâmple.

* Scărpinați-vă pe cap – Ume­ziți-vă mâi­ni­le cu câteva picături de oțet de mere amestecat cu apă, sau ceai rece de rozma­rin, apoi puneți buricele degete­lor pe pielea ca­pului și „împin­geți-o” cu mișcări circu­lare, exe­cutate lent. Înaintați astfel de la ceafă la tâmple și mai departe până la frunte, iar la sfâr­șit scăr­pinați-vă ușor tot capul.

* Baia de „noapte bună” – Umpleți cada cu apă călduță și adău­gați o sare de baie cu efect cal­mant. Relaxați-vă în cadă timp de zece mi­nute, apoi tampo­nați ușor pielea cu prosopul și intrați imediat în așter­nut.

* Mai și cântați – Seara, faceți încă un duș înviorător și cântați. Aceasta vă ajută să res­pirați mai profund și scade pulsul – un dublu efect de înviorare. Însă nu uitați: dacă vara intrați mai des sub duș, pielea dvs. are nevoie de îngri­jire suplimentară. De aceea, după duș, ungeți-vă din cap până în picioare cu o loțiune de corp cu acțiune hidratantă intensă.

* „Spălați-vă” cu sunete – Fie­care părti­cică din corpul nostru e sensibilă la sonorități frumoase, și de aceea avem posibilitatea de a ne reface și pe această cale rezervele de energie: să punem un disc cu o muzică suavă, armonioasă, și să ne așezăm astfel în încăpere, încât să avem tălpile îndreptate spre difu­zor. Respirați liniștit și egal. Ima­ginați-vă că vă aflați la malul mării, iar muzica vă scaldă tot trupul, în­ce­pând de la picioare, ca un val cald și mângâietor, ducând cu sine orice încordare ar exista în dvs.

* Briză plăcută – Dacă mai do­riți puțină răcoare seara, după ce v-ați băgat în pat, așezați un cas­tronaș plin cu cuburi de gheață în fața unui ven­tilator de masă. A­ceas­ta va face ca briza să fie mai răcoroasă cu câte­va grade.

* Băutură caldă înainte de culcare – Beți ceva cald înainte să vă băgați în pat, deși la prima ve­dere aceasta vă poate părea un non­sens, de vreme ce și așa vă omoară căldura. Secretul constă în faptul că băutura caldă ne face să transpirăm ușor și astfel să pierdem o parte din excesul de căldură, explică spe­cia­liștii.

Sugestii de alimentație

Când temperaturile ating valori record și umiditatea aerului creș­te, foamea dis­pare – corpul muncește din greu pentru a se răcori și nimic altceva nu-l mai inte­resează. Oferiți-i băuturi înviorătoare.

* Băutură cu condimente – Pre­parați-vă un cocktail rece, din ju­mătate de le­gă­tură de busu­ioc, un vârf de cuțit de coriandru, un pahar cu iaurt, 50 ml lapte bătut degre­sat, o lingură cu zeamă de lămâie, sare, piper și apă mine­rală.

* Sugeți pepene roșu – Țineți în congelator miez de pepene roșu tăiat în cubu­lețe și sugeți-l, atunci când simțiți nevoia. Com­bate și us­căciunea gu­rii.

* Grăsime? Nu, mulțumesc! – E mai bine să renunțați la prăjeli și în general la mâncărurile grele. Preferați sa­latele, peștele și legumele de sezon.

Stimulente la îndemână

Aerul e dens, parcă de tăiat cu cuțitul, ai impresia că plămânii ți s-au blocat și creierul dă în clocot? Iată cum vă puteți recăpăta buna dispoziție, în do­goarea verii.

* Ce nu cunosc, nu mă de­ranjează – Nu e bine să vă uitați mereu la termometru. Cercetătorii americani au pus un grup de cicliști experimentați să pedaleze în labo­rator, câte 20 de minute: prima dată la 18 grade, apoi la 25 de grade, iar a treia oară într-o cameră încălzită la 30 de grade. La ultimul test, participanților li se spusese că în încăpere nu sunt mai mult de 20 de grade. În mod uimitor, la tempe­ratură maximă s-au înregistrat cele mai puține plângeri legate de epui­zarea provocată de căldură. De un­de reiese că sen­sibilitatea noastră la căldură nu este nu­mai subiectivă, ci și ex­trem de suges­tio­na­bilă.

* Călătorii ima­gi­nare – Visându-ne pe tărâmuri exotice, de pildă pe o plajă, un­deva în insulele Oceaniei, vom supor­ta mai ușor ca­nicula și vom elimina stresul. Cău­tați o loțiune de corp potrivită, ușoa­ră și vag parfumată, a cărei mireasmă vă întreține iluzia. • Cine vrea să evadeze dintr-o căldură su­focantă poate să își ima­gineze și că se află într-un peisaj înzăpezit. Tempera­tura corpului se reduce efec­tiv cu câteva grade. Au­tosugestia nu trebuie sub­estimată.

* Vizualizările care ne impulsionează – Când ați ajuns într-un impas cu ceea ce aveți de făcut, psi­hologii ne sfătuiesc să re­curgem la o auto­sugestie pozitivă. Spuneți-vă: „Hei, această lucrare am s-o ter­min în jumătate de ceas”. Încercați să vedeți cu ochii minții cum rezolvați un detaliu după altul. Vă veți motiva mai eficient, dacă vă imaginați și o recom­pensă pentru reușita dvs. Iar pe caniculă, ce ar putea fi mai tentant, decât să vă răcoriți?

* Schimb de pantofi – Nimic nu vă îm­piedică să vă scoateți discret sub birou pantofii cu toc, care fac par­te din ținuta obligatorie de serviciu, schimbându-i cu niște papuci de ștrand. Aceasta vă va da, fie și pen­tru o clipă, sentimentul că vă aflați în vacanță și de asemenea vă va odihni picioarele.

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian