Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

TERAPIA CU OZON – Dr. RĂZVAN VINTILESCU – medic specializat în ozonoterapie: „Terapia cu ozon este o metodă 100% naturală, care crește calitatea vieții”

„Dumnezeu a creat omul dependent 100% de oxigen!”

– Ozonoterapia este o ramură a medicinei com­­plementare mai puțin cunoscută, dar care dă rezultate surprinzătoare în multe probleme de să­nătate… Ce efecte are ozonul asupra organis­mului uman?

– Imaginați-vă un autoturism ultraperformant, care e alimentat cu benzină de proastă calitate. Deși motorul e bun, deși confortul e excepțional, el nu va funcționa bine, nu va dezvolta puterea necesară și va avea un consum mult mai mare! Corpul ome­nesc funcționează cu oxigen, așa cum o mașină mer­ge cu benzină. Când trăim într-o atmosferă poluată, săracă în oxigen, când consumăm alimente de proastă calitate, suntem exact în situația auto­mo­­bilului despre care vorbeam. Dumnezeu a creat omul dependent 100% de oxigen! Dar dacă intro­duci oxigen direct în sistemul circulator, mori! La fel, dacă inhalezi oxigen mai mult decât pot plă­mânii să proceseze, tot mori. Ozonul este singura formulă de oxigen solubilă în sânge! Așadar, e și singura metodă prin care se poate îmbogăți canti­tatea de oxigen ne­cesară corpului. Ast­fel, pro­cesele de refa­ce­re naturală a organis­mului vor fi mult mai rapide, având practic combusti­bilul necesar! Tera­pia cu ozon își pro­pune, în limitele stu­diilor și cer­ce­tărilor ca­re stau la baza ei știin­țifică, să crească calita­tea vieții pacienți­lor. Este vorba despre o me­­todă complementară de tratament (nu alternativă!), care nu are efecte se­cundare și este 100% naturală!

– Practic, în ce constă ozonoterapia?

– Cea mai eficientă metodă de terapie cu ozon este autohemoterapia majoră. Într-un kit special, se recoltează 100-150 mililitri de sânge. Apoi, în recipientul respectiv se introduce o cantitate egală de ozon (concentrația folosită se stabilește în func­ție de patologia pacientului și de scopul terapiei). Pacientul poate observa singur cum sângele i se oxigenează: imediat ce intră în contact cu ozonul, sângele se deschide la culoare! Kitul se întoarce și se agață de un stativ de perfuzii, iar sângele ozonat intră în corp pe aceeași cale pe care a fost recoltat. Practic, vorbim de o singură înțe­pătură (la recolta­rea venoasă), iar toată proce­dura durează aproxi­mativ 30 de minute. Pe lângă autohemoterapia majoră, o altă metodă de adminis­trare sistemică a ozonului e reprezentată de insufla­țiile rectale. In­troducerea de ozon ano-rectal, cu o canulă subțire, e urmată de absorbția sa prin plexu­rile venoase din colonul descendent. O altă exce­lentă metodă de ad­ministrare locală este in­filtrația cu ozon intramus­culară, intraarticulară sau periar­ticulară. Aceste infiltrații se folosesc pentru a rela­xa o anumită gru­pă de mușchi sau pentru a obține un efect puter­nic antiinflamator pe o arti­culație (umăr, ge­nunchi). Mai există și infiltrații subcu­tanate, rea­lizate în plan superficial.

„Terapia cu ozon li se potrivește cel mai bine pacienților diabetici”

– În ce afecțiuni s-au observat cele mai bune rezultate ale terapiei cu ozon?

– Terapia cu ozon li se potrivește cel mai bine pacienților diabetici. În anii ’90, doctorul James Watson, laureat al Premiului Nobel pentru desco­perirea structurii ADN-ului, a scris un articol în care susținea că diabetul este direct legat de un dezechilibru în balanța oxidanți-antioxidanți, acest proces situându-se la baza declanșării bolii. Efec­tele terapiei cu ozon asupra pacienților diabetici confirmă acest lucru. Practic, s-a observat crește­rea gradului de metabolizare al glucozei din sânge, crearea de noi vase sanguine periferice și fluidi­zarea circulației. De multe ori, pacienții diabetici aflați în tratament cu ozon mi-au spus că, la indica­ția medicului specialist, au scăzut doza de insulină, iar hemoglobina glicozilată le-a ajuns la valori pe care nu le mai avuseseră de ani întregi. În plus, în cazul piciorului diabetic, efectul local antiseptic, bactericid și virucid al ozonului îi scapă pe mulți bolnavi de la amputație.

O eficiență la fel de cres­cută a ozonoterapiei este în cazul oboselii cro­nice și a stresului: sur­plu­sul de oxigen ali­mentează eficient creie­rul, permi­țându-i să se recupereze în­tr-un timp mult mai rapid.

Durerile de spate și de genunchi se tratează cu infiltrații cu ozon, efectul fiind uimitor. Am avut pacienți cu spatele blocat din cauza con­tracturii mus­culare, care după in­filtrații au plecat fără ajutor din cabinet!

O mențiune specială aș face în cazul bolilor autoimune ca lupusul eri­tematos sistemic și scle­roza multiplă. Spu­neam că efectul ozonului în organism depinde de metoda folosită, de con­cen­trație și de cantitatea de sânge ozonat pe care me­dicul o administrează pacientului. În cazul patolo­giilor autoimune, noi folosim concentrații mai mari de ozon, conform protocoalelor admise de Federa­ția Internațională de Ozonoterapie, din care face parte și România. Efectele sunt foarte bune: reac­țiile adverse pe care pacienții le au la medicația cla­sică scad simțitor, iar starea lor generală se îmbu­nătățește vizibil. În Italia, de exemplu, terapia cu ozon a devenit o me­todă preferată de foarte mulți pacienți cu scleroză multiplă.

Un tratament anti-îmbătrânire

– Ozonoterapia este indicată tuturor vârstelor?

– Ozonoterapie pot face și copiii, dacă este ne­voie. Practic, îmbătrânirea nu este altceva decât o ardere tot mai lentă, un proces de oxidare al cor­pului. Cu cât îmbătrânim, cu atât sintetizăm mai puțini antioxidanți. Deci, o terapie care crește can­titatea de antioxidanți produsă de organism este un veritabil tratament anti-îmbătrânire. Chiar am auzit un celebru neurochirurg cum spunea, la televizor, că terapia cu ozon este singura terapie anti-aging și contra oboselii cronice care dă roade concrete. Totuși, există și cazuri la care ozonoterapia este con­traindicată: în puseurile hipertensive, în hiperti­roidie și în caz de deficit enzimatic de glucozo-6-fosfatdehidrogenază. De asemenea, unii vârstnici nu au vene destul de rezistente pentru a tolera o per­fuzie de jumătate de oră, însă, în cazul lor, se pot aplica foarte bine infiltrațiile cu ozon sau in­suflațiile rectale.

Iar pentru a vă da un răspuns complet, aș spune că ozonoterapia este indicată și pentru oamenii sănătoși! Motivul este că sănătatea nu înseamnă doar absența unei boli, ci o stare generală de bine. Or, în ziua de azi, vedem oameni care nu sunt bol­navi, dar se plâng de oboseală, de stres, de dureri de spate și multe altele, chiar și la vârsta de 30 de ani!

– Cât durează un tratament complet?

– În cazul autohemoterapiei majore, pentru un pacient cu oboseală cronică, un tratament complet constă în 12 ședințe, efectuate săptămânal sau bisăp­­tămânal, în funcție de starea pacientului. În cazul diabeticilor, ședințele se pot prelungi până la 15-16. Pacienții cu dureri de spate sau de genunchi efectuează la început 5-6 ședințe de infiltrații, apoi se face o evaluare a situației lor și se decide cât timp se continuă tratamentul.

– Efectele sunt de durată sau ședințele de ozo­noterapie trebuie repetate?

– În primul rând, terapia este una de durată: 12 ședințe, pe parcursul a trei luni este cea mai frecventă situație. În al doilea rând, din păcate, pacienții tind să repete comportamentele care le-au provocat bolile pentru care se prezintă la me­dic. Așa că le indic ca, după o sesiune de 12 ședințe, să zicem, să revină o dată la două luni pen­tru o ședin­ță de întreținere. Însă există și pacienți-model, care după terapia inițială și-au schimbat modul în care trăiesc, iar aceștia sunt bine sănătoși. De asemenea, cu cât vârsta pa­cien­tului este mai mare, cu atât ședințele de în­tre­ținere ar trebui să fie mai dese. La 80 de ani, nu te mai refaci ca la 40! Men­ționez, în acest sens, cazul unei paciente dragi mie, care din cau­za unor probleme cardiace, nu se poate opera, pentru a-și trata chirurgical gonartroza de care su­feră. Cred că a făcut peste 40 de ședințe de infil­tra­ții în doi ani! Face câte o sesiune de 10 ședințe con­se­cutive, apoi, la nevoie, sau o dată pe lună. Dar, pentru ea, e singura metodă prin care poate să ră­mâ­nă funcțională. Poate să urce scările, se poate plim­ba cu nepoțica prin parc, poate să meargă la cumpărături… Ozonul nu vindecă, dar creș­te cali­tatea vieții pentru pacientul cu gonar­troză.

– Cât costă o ședință de terapie cu ozon?

– O ședință de infiltrații cu ozon costă 100 de lei, una de autohemoterapie majoră costă 250 de lei, iar o ședință de insuflații rectale e 150 de lei. Acesta este un preț mediu în București. În provin­cie, prețurile pot fi mai mici.

– Unde puteți fi contactat de cei interesați?

– Le-aș recomanda celor interesați să acceseze mai întâi site-ul www.terapiecuozon.ro, unde pot găsi multe informații despre acest tip de tratament. Pentru programări, pot suna la tel. 0786.356.361. Pacienții programați mă găsesc la Clinica SKIN­MED, din Piața Alba Iulia nr. 2, Tronson 1, bl. I1, sector 3, București.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian