Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

20 de ani pe-același drum – SALIN și Formula AS

Constantin Pascu şi invenţia sa

Nu cred să existe bucurie mai mare, decât să aflăm că firmele și produsele româ­nești pe care le-am prezentat în „For­mula AS” cu mulți ani în urmă s-au dezvoltat și au devenit repere sigure, pe drumul greu al luptei cu bolile. Printre primii inventatori pe care i-am pre­zentat în revistă a fost și d-l chimist Constantin Pascu, inventatorul aparatului SALIN (și coautor al filtrului de purificare a apei „Aquator”). Ne-a făcut o reală plăcere și bucurie să constatăm că proiectul său funcțio­nea­ză în continuare, cu rezul­tate benefice.

– Domnule Constan­tin Pascu, parcă ieri am venit la Buzău, pe urma unei scrisori legate de apa­ratul Salin, proaspăt inventat pe atunci, și pe care un cititor al revis­tei îl recomanda cu entu­ziasm. Între timp, Salin a devenit celebru în Ro­mâ­nia. În speranța că le-ar putea fi și altora de folos, ați putea să îi spuneți pe scurt povestea?

– Ideea principală pe care se bazează invenția este aceea a unui aparat în care aerul ambiental este recirculat printr-un filtru spe­cial, realizat prin recristalizarea controlată a sării naturale brute, filtru care are o structură ex­trem de bogată în sare. În contact cu această struc­tură, aerul este purificat de poluanți și îmbogățit cu particule micronice de sare. Într-un fel, se repro­duce la scară mică exact procesul dintr-o salină; aerul astfel tratat are efect deosebit asupra apara­tului respi­rator. Salin este format dintr-o carcasă din material plastic, înăuntrul căreia este montat un filtru special din sare și un ventilator. Aparatul, conectat la un alimentator de 6-12 V, curent con­tinuu, se alimentează la rețeaua de 220V/50 Hz. Funcționarea e simplă: ventilatorul pune în funcție miș­carea aerului ce trece prin filtrul special cu struc­tura specială de sare, și iese prin partea din față a carcasei. Simplu de manevrat, este un aparat ușor, în două variante: există un model destinat unui spațiu de 30-40 m³, dar avem și un model mai mare – PLUS, destinat unui spațiu de 120-140 m³, iar consumul este extrem de mic.

În acei ani de început, problemele mari apăreau când nu prea știai unde să mergi pentru avizări. Îmi amintesc cum mi se trânteau ușile în nas și eram trimis la plimbare, deși aparatele Salin erau deschi­zătoare de drum în terapiile pe bază de aerosoli sa­lini uscați. Asta, până a apărut articolul din „For­mula AS”. Imediat după aceea, toată lumea și-a schimbat atitudinea față de dosarul invenției. În anii care au urmat, au fost făcute avizări din ce în ce mai complicate, legate de rezultatele medicale.

– Care a fost impactul după apariția inter­viului din „Formula AS” ?

Raiul firmei „Tehno Bionic”

– Impactul a fost extraordinar! Am fost, practic, luați pe nepregătite! În articol menționasem un număr de telefon, la care s-au primit, în două săp­tămâni, peste 3.000 de comenzi din toată țara și chiar din străinătate, de la români emigrați, care citiseră interviul pe internet! Dintr-odată, a trebuit să mărim producția de la 150 buc./lună la 1.000 de aparate Salin/lună. Am angajat oameni, am căutat un spațiu adecvat, ce mai, într-un timp extrem de scurt, am realizat o mică industrie. Atunci am dat startul adevărat al acestei aventuri frumoase, nu­mite Salin. De asemenea, am putut constata ce încredere uriașă au cititorii revistei în ce le prezintă „Formula AS” .

– Să continuăm cu recapitularea, domnule Pascu: căror afecțiuni li se adresează Salin-ul?

– Aerul salin obținut în aparatele noastre are efecte deosebite asupra aparatului respirator, într-o gamă largă de afecțiuni: astm, alergii respirato­rii, sinuzite, rinite etc. Aparatele Salin distribuie can­tități foarte mici de microparticule de sare, cu efect de îmbunătățire a eliminării secrețiilor apara­tului respirator. Imediat are loc o ameliorare a stării gene­rale de sănătate, resimțită într-o gamă largă de probleme. Efectul este de tonifiere a aparatului respirator și de desensibilizare la alergii. În urma cercetărilor întreprinse pe Salin, la Institutul de Balneologie din București, s-a constatat că apar modi­ficări de ionizare a aerului, o reducere a bio­xidului de carbon, a fumului, dispariția mirosurilor neplăcute dintr-o încă­pe­re, dar și reducerea bacte­riilor și a virusurilor. Cum în țara noastră, din statis­ticile pe care le deținem, ar exista peste patru mi­lioane de per­soane cu a­fec­țiuni respiratorii, Salin și-a găsit imediat utilita­tea, iar în decursul timpu­lui, au fost semnalate efecte favorabile și în alte probleme foarte diverse, aparent banale, dar deran­jante, cum ar fi sforăitul. Au fost observate efecte pozitive, urmărite medical, și în probleme severe de sănătate, cum este mucoviscidoza. Așa au și apărut variante „de buzunar” ale Salin-ului, adică inhalatoarele de uz individual (funcționează pe același principiu ca Salin-ul), cu specializări medi­cale. Inhalatoarele sunt denumite SaltMed și sunt utilizate curent, în terapii de urgență, în crizele de astm, în asistența postoperatorie, la ventilatoa­rele mecanice. Utilizarea inhalatoarelor la Spitalul „Ma­rie Curie” pentru copiii prematuri a dus la re­zultate spectaculoase.

– Cum colaborați cu medicii? Cum au primit invenția dvs.?

– Nu este deloc ușor să intri cu o metodă nouă în lumea medicală dar, din fericire, aparatele Salin au suscitat de la început atenția multor medici: alergologi, ORL-iști, dar mai ales pediatri. Medicii pediatri aflau deseori de Salin de la părinții mul­țumiți de rezultatele apărute la copiii lor, așa încât în prezent mulți medici le re­comandă ei înșiși pa­cienților. Aparatele Salin au ajutat foar­te mulți copii alergici sau bol­navi de astm să se simtă mult mai bine și, cel puțin, să-și reducă semnificativ me­dica­ția. Cartușele cu sare SaltMed sunt utilizate în ventilația asis­tată, postoperator, cu efecte foarte bune în asistența respira­torie a copiilor născuți pre­matur.

Există multe lucrări ale me­­­dicilor, prezentate la diver­se con­ferințe de specia­litate, în privința utilizării aparatelor Sa­lin.

– Ați extins invenția în timp sau v-ați limitat la Româ­nia?

– Cum am menționat deja, am realizat aparate tip inhalator individual. Avem și o variantă cu sis­tem pompă de aer și mască individuală, SaltMed, certificată special, conform normelor medicale cla­sa a II-a, ca aparat medical, dar și varianta de „bu­zu­nar”, InSalin, numai bun pentru geantă, utilizată pentru inhalații individuale, imediat ce pot apărea probleme respiratorii. Aparatele Salin au intrat de multă vreme pe piețe din întreaga lume. Un mare rol l-au avut, îndeosebi în primii ani, românii ple­cați în afară sau cu rude plecate. Mulți au aflat des­pre aparatele noastre din „Formula AS”, cău­tând so­luții pentru problemele lor de sănătate, ale rude­lor și, mai ales, ale copiilor. În prezent, aproximativ 70% din producție pleacă la export, în multe țări din Europa, dar și în Israel, Australia, Noua Zee­lan­dă, Statele Unite, Japonia.

– Un inventator de talia dvs. are, cu siguranță, mintea într-o continuă căutare. Vă gândiți la vreo altă invenție, structurată tot natural?

Mândru de produsele din gama Salin

– Ca inventator, resimți o bucurie imensă atunci când ajungi la o idee cu adevarat valoroasă. Este nevoie, însă, de multă muncă și căutare până ajungi acolo. Ideile pentru invenții cu adevarat valoroase sunt rare. E drum lung până le pui în aplicare, până le transformi în produse viabile, apoi să intri și să te menții pe piață. Fabrica noastră este situată în satul Mierea, pe Valea Nișcovului, o vale superbă, între dealurile Buzăului. Pe aici, mierea și fructele sunt la ele acasă. Așa că în ultimii ani m-am impli­cat în dezvoltarea unor produse din miere și fructe crude, obținute printr-o metodă cu totul nouă și foarte blândă de lucru. Rezultatul? Produse care păs­trează compușii valoroși din miere și fructe, de o savoare și o calitate cu totul deosebite, numite MELINIS. Bineînțeles, metoda de realizare utili­za­tă face obi­ectul unui alt brevet… După mulți ani de lucru, abia acum suntem în etapa în care intrăm în producție și cu aceste mici minunății (despre ele aflați in­for­mații pe www.melinis.ro, tel.: 0787.78.76.71).

– Cum ați gestionat succesul invențiilor dvs.?

– Cum spuneam, prezentarea în „Formula AS” a însemnat startul specta­culos al firmei care pro­duce aceste aparate și care era la început de drum. Succesul rapid a fost o mare pro­vo­care și mi-a deschis un câmp complet nou și extrem de larg de preocupări. Uneori, și succesul e dificil de ges­tionat, dar valoarea deose­bită a acestor produse a fost un puternic sprijin, care să ne permită să ne dez­­voltăm în toți acești ani. Sunt foarte mulțumit de colectivul pe care îl avem, aproape 30 de per­soane, unele din ele încă de la începuturile firmei. Suntem ca-ntr-o adevărată familie.

TEHNO BIONIC S.R.L., Buzău, str. Agriculturii nr. 55, cod poștal 120055, telefon pentru comenzi : 0238/71.91.88, e-mail: [email protected]

Ruxandra Constantinescu

Fără ezitare, Ruxandra Constantinescu face parte dintre cei cărora scriitoarea Sânziana Pop le-a schimbat cursul vieții, tranșant. Mărturisește că-și dorise dintotdeauna să facă parte dintr-o echipă cu care Sânziana lucra (reportajele realizate la televiziunea națională au rămas de referință, până astăzi!). Deși absolventă a Universității Politehnice din București, pasiunea scrisului a fost ca pilitura de fier în apropierea magnetului uriaș numit Sânziana Pop. S-a nimerit ca prima lor întâlnire (1990) să fie o pecete definitivă, neatinsă până-n prezent, și să-i devină parte din echipa redacțională a revistei „Formula AS”. Înainte de asta, Ruxandra Constantinescu a scris la „Universul Bucureștilor”, la „Viitorul românesc”, „Seara”. Din 1991, face parte din redacția „Formulei AS” (scrie, difuzează revista, lucrează în publicitate), iar din 1994 până în prezent este secretar general de redacție. Visul de-odinioară este un prezent continuu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian