Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

CRISTINA GROZA, maestră a stelelor zburătoare: „Scopul Feng Shui e să redirecționeze energiile benefice, ca să ne bucurăm cu toții de armonie și prosperitate”

Feng Shui – două cuvinte vechi, pe care le-am auzit cu toții de mii de ori. Totuși, puțini sunt cei care le știu cu adevărat înțelesurile. Și cu mult mai puțini cei care practică arta Feng Shui, respectând tradițiile de milenii. Cris­tina Groza e printre ei. E singurul Maestru Feng Shui din România acreditat de Asociația Internațională de Feng Shui din Singapore, și unul dintre singurii trei specialiști acreditați din Eu­ro­pa. E speaker la congresele internaționale și pro­­­fesor devotat la propria Aca­de­mie de Meta­fizică Chineză. Dar cele mai mari calități ale ei nu sunt nici titlurile, nici diplo­me­le cu care a fost generos răsplătită de Marii Ma­eștri ai lumii, ci căl­dura și pa­siu­nea cu care îmbră­țișează orice nou proiect. De vor­bă cu o maestră a stelelor zbu­ră­toare, despre o ști­ință străveche care schimbă vieți.

Stelele zburătoare

În Bangkok (2016)

– Nu pot să nu încep prin a te în­treba ce înseamnă, de fapt, Feng Shui. Există, într-adevăr, un „su­flet al casei”, care ne in­fluențează starea de bine și să­nă­tatea?

– Nu există un suflet al casei, dar există acest chi despre care vorbesc chinezii, energia din jurul și din interiorul nostru, care poate avea o vibrație mai înaltă, bene­fică, sau mai joasă, nefavorabilă. Chi este forța invizibilă a vieții, care ne hrănește și ne conduce pe toți. Feng înseamnă vânt, Shui înseamnă apă. Feng Shui înseamnă apă­rare de vânt și acces la apă, două con­diții pe care au căutat să și le asigure oa­menii de pe tot globul, din toate culturile. Chi­nezii au fost însă primii care și-au dat seama că supra­viețuirea în fața intem­pe­riilor nu e suficientă, că important e și să fim pros­peri în plan emoțional și material. Ei au descoperit încă de acum 6000 de ani că cele opt direcții car­dinale ne afectează foarte mult, că poziția casei, ori­entarea ei, pozițio­narea intrării decid starea de bine a celor care o locuiesc. Tocmai de aceea, sco­pul Feng Shui este să re­di­recționeze chi-ul într-un anumit spațiu și să-l facă să circule, ca el să gene­reze o stare de armonie și de prosperitate.

– Suntem, așadar, guvernați de această ener­gie mai mult decât am vrea să credem.

– Am auzit mulți oameni spunând că ei nu cred în energii, că nu cred în ce nu se vede. Dar vântul se vede? Nu! Și totuși există. Dar atracția gravita­țională se vede? Și ea există. Dacă Tesla ar fi spus că nu crede în energii, ar mai fi făcut atâ­tea descoperiri? Dacă oamenii de știință nu ar fi crezut în unde nevăzute, am mai fi avut azi in­ternet wifi, telefonie? Totul e energie și vibra­ție. Suntem cu toții guvernați de mag­ne­tismul planetei noastre și în aceeași măsură de magnetismul altor astre.

„Stelele zburătoare sunt stelele Carului Mare”

Congresul internațional de Feng Shui – 2015

– M-am bucurat să descopăr că, exact ca as­trologia, și Feng Shui ține cont de astre. Ce sunt de fapt „stelele zburătoare”, Cristina?

– Sunt nouă stele zburătoare, în funcție de care se fac calculele în Feng Shui, și ele sunt chiar ste­lele Carului Mare. Interesant e însă că, mult timp, occidentalii au crezut că nu există decât șapte stele în Carul Mare, adică atâtea câte se pot vedea cu ochiul liber. Abia recent, de câțiva ani, astronomii au des­co­perit încă două.

– Iar chinezii știau câte sunt de acum multe milenii!

– Eu cred că la vremea aceea știa toată ome­nirea. Chiar am avut o conferință în Sin­ga­pore, în care am vorbit despre acest Car Mare, care orbitează în ju­rul Stelei Polare a Nor­dului, singura stea fixă de pe cer. De-a lungul anului, el are patru po­ziții, specifice celor patru anotimpuri. Dacă suprapui a­ces­te patru po­ziții, simbolul care rezul­tă este svas­tica. Când Hitler a ales acest simbol ca brand al po­liticii lui, știa exact ce alege. Svastica e un simbol prezent peste tot în lume, încă din cele mai vechi timpuri. O găsim la mayași, o găsim pe bră­țările hinduse, o găsim la arabi, am găsit-o și în Nessebar, în Bulgaria, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, pe frontispiciul unei biserici din secolul V. O găsim și pe straiele catolice, pe iile vechi românești sau pe porțile maramureșene. Cru­cea cu cele patru laturi egale e Carul Mare în cele patru anotimpuri! Acum 7000 de ani, existau două mari culturi gemene pe mapamond: Yang Shao și Cucuteni Băiceni. Mergeți să vedeți Mu­zeul de la Piatra Neamț, cu comorile de la Cucu­teni. Este extraordinar, este un tezaur fantastic, simți forța istoriei doar uitându-te la piesele alea. Ei bine, pe acele obiecte găsite la Cucuteni apar aceleași simboluri ca pe piesele din China. Apare și sim­bolul yin yang, apare și svastica. Cândva, acum mii de ani, oamenii stăteau mai mult cu ochii la stele și știau mai multe. De ce noi am pier­dut această comoară de spiritualitate, iar chinezii au dus-o mai departe? Nu știm. Poate am fost prea la intersecție de drumuri, poate ne-au cotropit prea mulți cu influențele lor. Cert e că undeva s-a rupt tradiția.

– Iar acum, iată, o reimportăm de la chinezi. Sunt românii deschiși la arta Feng Shui?

– Sunt extrem de deschiși, printre cei mai deschiși din Europa, mai ales către latura lui știin­țifică, ceea ce mă umple de mândrie. Și nu e în­tâm­plător, ne leagă de chinezi ceva mult mai vechi decât credem. De fiecare dată când vorbesc cu colegi de-ai mei din China, constat că mintea lor e foarte asemănătoare cu mintea noastră. Avem până și același tip de glume. Din punct de vedere al celor cinci elemente, România e reprezentată de Apa Yang. Apa Yang e un pionier, un deschi­zător de drumuri, un vizionar. Doar că Apei Yang îi lipsește răbdarea de a implemeta toate desco­peririle și inovațiile. Suntem foarte deștepți, așa se și explică faptul că avem atâtea vârfuri în toate do­meniile, avem vizionarism, dar nu prea prin­dem rădăcini.

Împăratul Galben și broasca țestoasă

Cu Marele Maestru Raymond Lo

– Am avut ocazia să te văd desenând o hartă de Feng Shui și um­plând sectoarele ei de ci­fre. Ce sunt acele ci­fre? Ce face de fapt un analist de Feng Shui?

– Cele nouă cifre sunt cele nouă stele ale Carului Mare, care decid distri­buția energiilor în­tr-un spa­țiu. Ele se cal­cu­lează cu ajutorul unei formule foarte exacte, după o schemă de bază, găsită de Împăratul Gal­ben, scri­jelită pe carapacea unei broaște țestoase. E ca o diagramă având cifra 5 în mijloc, urmată de 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. O folosesc și numerologii și a fost folosită mai târziu și de alchimiști, sub numele de Ca­reul lui Saturn. În matematică se cheamă Ca­reul Magic de Bază. Și e numit magic, fiindcă oricum ai aduna cifrele, la calcul îți dă tot 15. Ca să revin, un specialist Feng Shui vine, face aceste cal­cule, vede cum sunt distribuite aceste energii în spațiul existent și îți revoluționează casa. Te pu­ne să muți anumite piese de mobilier și, eventual, să schimbi funcțiunile camerelor în așa fel încât să beneficiezi la maximum de ener­giile bune.

– Cum îți explici că acum 6000 de ani chi­nezii aveau acces la asemenea informații? Știau as­tronomie, astrologie, cunoșteau acu­punc­tura și meridianele corpului uman…

– Cel mai probabil le-au primit din altă parte, de la alte civilizații, din alte galaxii, sau poate chiar din viitor. Știu că pare SF ce spun. Dar acum 6000 de ani, chinezii erau la nivel de trib. Or, in­formațiile acestea sunt mult prea nuanțate, mult prea fine, cu siguranță au fost revelate pe alte căi. Despre Împăratul Galben legenda spune că ar fi venit el însuși din altă galaxie, că o stea din Carul Mare s-a coborât asupra mamei lui și ea a rămas grea. Ce e sigur e că a fost un mare înțelept, un mare filosof, un mare strateg și un mare medic, de la care ne-a rămas primul tratat de medicină. Tot despre el se spune că a primit de la Zeița celui de-al Nouălea Cer informații despre cum să cons­tru­iască o busolă magnetică. Acum 6000 de ani, ni­ciun pământean nu avea habar că există mag­ne­tism !

„Schimbi locul, schimbi norocul!”

În Manila, printre Marii Maeștri ai lumii

– Să ne întoarcem la partea practică a Feng Shui-ului. Se spune despre această știință stră­veche că schimbă destine. Chiar așa e?

– Nu întâmplător, românii au o vorbă: „Schimbi locul, schimbi norocul!”. Am fost mar­tora foarte multor schimbări care m-au umplut de bucurie. Am avut o clientă cu trompele uterine blocate, care se pregătea să facă fertilizare in vitro. Dormea pe o energie extrem de proastă. I-am mutat patul pe o energie mai bună, și nu doar că relația cu soțul ei s-a îmbunătățit, dar a rămas însărcinată, are acum o fetiță sănătoasă. De altfel, foarte multe femei care nu pot ține sarcinile au reușit să aibă copii doar apelând la un consult de Feng Shui. Pare a­proa­pe un miracol, dar nu e, e pur și simplu ex­pli­cabil energetic. O situa­ție si­milară am întâlnit în cazul copiilor care nu reu­șesc să învețe și sunt mereu agitați. E su­ficient să le muți biroul de pe o ener­gie de lene, pe una mai înaltă, și dintr-o da­tă, prestația lor la școală își revine. Am văzut familii care s-au deblo­cat financiar după ani de zbateri la limita fali­mentului, cu măsuri feng shui luate corect. În ultima vreme, am lu­crat tot mai multe pro­iecte rezidențiale și am putut observa că, atunci când ele sunt gândite după principiile Feng Shui, încă din faza de proiect, nu doar că se vând mult mai repede, dar locatarii se declară mult mai fericiți. Am pu­tut observa și im­pli­cațiile la nivel de sănă­tate, fiindcă am făcut recent proiectul Feng Shui al unei clinici de la Tulcea, singura clinică din Eu­ropa făcută după principii Feng Shui. Și pa­cienții, și medicii care lucrează în incinta clinicii, spun că se simt extraordinar. Acum, ne pregătim să facem un proiect rezidențial de mare anvergură pe lito­ral… Din păcate, am văzut și implicațiile ne­gative ale unui Feng Shui prost. Am văzut oameni care s-au îmbolnăvit și nu reușeau să se mai vin­dece, doar pentru că dormeau pe o stea foarte proas­tă, am văzut cupluri care se înțelegeau minu­nat cît timp locuiau în spații mai modeste și, cum s-au mu­tat în apartamente mai mari, s-au despărțit, pentru că noile apartamente nu erau bine pozițio­nate energetic. Trebuie să înțe­legem că, oricât de deștepți sau motivați am fi, viața nu depinde nu­mai de noi, energiile ne afec­tează pe toți, sunt extrem de potente. Tocmai de aceea, o analiză de Feng Shui a unui apartament e o mare responsa­bi­litate pe care ți-o asumi. Mă în­tristează să văd câți „specialiști” se nasc peste noapte, care după niciun an, doi, sau mai rău, câ­teva luni de când au învățat cateva prin­cipii, se aruncă să practice. O analiză făcută prost, o activare greșită a unei zone pot de­clanșa nenumărate dezechilibre în viața celui pentru care le-ai făcut.

– Să lăsăm o vreme stelele zburătoare deo­parte. În CV-ul tău scrie că ești absol­ventă de Arhitectură. Cristina, ce te-a dus spre Feng Shui și Metafizica Chineză?

– Acum 15 ani, pe vremea când studiam designul de interior la facultatea de arhitec­tură „Ion Mincu”, mi-am dat seama că, dacă vreau să fac diferența față de ceilalți colegi ai mei, trebuie să vin cu ceva nou. Începusem să citesc despre energii și intuiam că pe acolo e dru­mul. În facultate se vorbea mult despre energia piramidelor, despre numărul de aur… Atunci am auzit de Feng Shui, dar nu cre­deam în Feng-Shui-ul ăsta artizanal, al obiec­telor, eram sigură că trebuie să fie mai mult de atât. Mi-am zis: dacă tot e să învăț asta, hai să o fac cu cei mai buni! Așa l-am gă­sit în Chi­­na pe Marele Ma­estru Raymond Lo, care ținea cursuri numai prin Singapore, Hong Kong și Aus­tralia, unde era foarte scump să ajung. A trebuit să aștept să vină la Paris, ca să-mi permit să merg la cursul lui. Chiar și așa, ca să pot pleca, am vândut mașina, fiindcă numai cursul costa 2000 de euro. Ei, și am zburat la Paris, l-am cun­oscut pe Ray­mond Lo și am rămas fas­ci­nată de­finitiv de Feng Shui. A fost un adevărat ma­raton de 8 ore pe zi, timp de 8 zile, pe care l-am trăit cu o încântare enor­­mă. A fost revelația vieții me­le și, probabil, cea mai bună investiție de până acum. În același an, am ajuns la Singapore, ca să fac cursul de Coloanele Destinului (astrologie chi­neză). Iar anul ur­mă­tor, am decis să repet cursu­rile, ca să fiu sigură că am în­țeles. Am mai mers încă o dată la Paris, în­că o dată la Sin­ga­po­re, apoi în Shanghai și în Hong Kong. Iar apoi, l-am invitat pe Ma­estrul Raymond Lo în Ro­mânia, unde i-am or­ganizat cursuri timp de mai mulți ani, lu­cru care mi-a permis să continui să învăț cu el. Din 2013, am devenit membru în Comitetul Exe­cu­tiv al Asociației In­ter­na­ționale de Feng Shui din Singapore și mă pot mândri că sunt singurul român care are parte de această titulatură de „Ma­estru” acreditat in­ter­național. De a­nul trecut, am de­venit și președintele filialei românești a Asocia­ției Interna­țio­nale de Feng Shui.

– Ceea ce în­seam­nă că românii care-și do­resc să învețe Feng Shui nu mai trebuie să că­lătorească pe tot glo­bul ca tine, pot în­văța și-ți pot lua titu­latura de Maestru chiar la ei acasă…

– Da, dar acest lucru ține, bineînțeles, de deter­minarea lor și de munca personală pe care o depun ca să capete experiență, după terminarea cursu­rilor. Această acreditare nu o dau eu, ci se pri­mește doar în urma unei examinări făcute de cei cinci Mari Maeștri ai lumii. Mă bucur să am câțiva studenți pe care îi consider pregătiți și pe care îi susțin să dea examen pentru acest titlu.

– Presupun că în ce te privește, ai aplicat prin­cipiile Feng Shui în primul rând la tine acasă, nu-i așa?

– Bineînțeles, am fost cobai și am experimentat pe mine, fiindcă cel mai bine înveți din eșecuri și reușite personale. În primul rând, am fost curioasă să văd cum stăteau lucrurile în casa mea părinteas­că și am aflat cu surprindere că am dormit toată co­pilăria pe steaua 5, steaua blocajelor și a bân­tu­irii, care dă coșmaruri și frici. Așa mi-am explicat de ce până la 18 ani, nu puteam adormi decât cu lu­mina aprinsă. Apoi, mi-am făcut analiza și reme­dierea pro­priului apartament și am simțit cum s-a îmbu­nătățit imediat partea financiară și relațională. De bine ce îmi mergea, m-am mutat în alt aparta­ment mai bun, dar am făcut-o pe fugă, eram deja prea ocupată și tot pe drumuri, acolo zona de relație nu era prea bine pusă în valoare. La scurtă vreme, m-am despărțit de partenerul meu. M-am mutat din nou și, fiindcă eram foarte prinsă, aveam mereu clienți și plecări în străinătate, n-am mai fost atentă să calculez chiar tot în noua casă. Am fost ca ciz­ma­rul care n-are cizme, așa că am intrat într-o pe­rioadă cu probleme de sănătate, cărora a trebuit să le fac față. Dar această perioadă corespundea și cu o perioadă mai încercată în harta mea astro­logică. Până la urmă, după niște ani, m-am mutat într-un apartament dintr-un ansamblu nou, pe care l-am proiectat Feng Shui în totalitate, încă din faza de proiect. De atunci, sunt, în sfârșit, bine cu toate.

„Dacă Schumacher ar fi consultat un astrolog, n-ar mai fi sfidat destinul, într-o zi cu penalizare de 3”

La o ședință AIFS, în Singapore

– Poți lupta împotriva previziunilor din harta astrologică, prin remedii Feng Shui? Până la urmă, cât de liberi suntem în fața destinului?

– Poți, da, asta e toată frumusețea acestei științe. Singura problemă e că, atunci când un om e sub un tranzit nefavorabil, e foarte reticent la schimbări în casa lui. Sau apar piedici din exterior. Când am vrut să mă mut prima oară, am avut un accident și n-am mai putut, când am vrut a doua oară, am răcit foarte tare… Astrologia, Feng Shui-ul, nu ne-au fost date ca să ne priveze de niște experiențe prin care tre­buie să trecem. Asta e călătoria noastră pe pământ, nu ne putem feri de viață trăind sub un clopot de sticlă. Poate nu vom putea evita o groapă în drumul nostru, dar știind dinainte că ea e acolo, vom reduce viteza, vom frâna din timp, ne vom pune suspensii mai bune și vom trece de partea cealaltă mai senini. Nu pot să nu mă gândesc la destinul tragic al lui Michael Schumacher, care s-a accidentat într-un an as­trologic cu „penalizare de 3”, într-o zi cu „pena­lizare de 3”. Dacă un astrolog i-ar fi spus ce în­seam­nă, n-ar fi sfidat destinul, ieșind în ziua aia la schi pe lângă pistă, pe un traseu nemarcat. Sau mă gândesc la cazul lui Whitney Houston, care traversa o depresie îndelungată. Dacă la configurația astrală pe care o avea atunci ar fi ales drumul spiritualității, ar fi fost salvată. Ea însă a ales să bea, iar asta i-a provocat sfârșitul. În timp ce Einstein a descoperit teoria relativității, într-o perioadă asemănătoare astrologic cu cea pe care o traversa ea. Deci se poa­te! Coloanele Destinului și Feng Shui ne oferă mereu soluții ca să depășim acești piloni de viață mai complicați. Există remediu pentru orice, contează doar să fii deschis.

Dia Radu

De la mamă, a moștenit visătoria, de la tată – spiritul critic și limba ascuțită. Plăcerea de-a scotoci în sufletul omului e însă a ei. S-ar fi făcut cu bucurie psihanalist, astrolog sau țesătoare, dacă dragostea de cărți n-ar fi împins-o spre Facultatea de Litere. De atunci, a trădat literatura pentru jurnalism și un viitor la catedră pentru plăcerea de-a fi pe teren. A lucrat ca documentarist cu presa occidentală (TF1, Radio France Culture, Le Monde), a publicat reportaje și cronici în revista „Esquire” și, de două decenii, este editor cultural la revista „Formula AS”. Între timp, le-a împăcat pe toate. Când nu se pierde cu ochii la ceru-nstelat și la legea morală, îi scormonește pe ceilalți cu întrebări și țese povești despre România de azi. Dia Radu este autoarea volumului în dialog „Lumea în Si Bemol, Dan Grigore de vorbă cu Dia Radu”, apărut în 2016, la Editura Polirom, și a volumului „Divanul Imaginar, Lumea românească în 18 interviuri”, apărut în 2017, la Editura Trei.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian