Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

– Relațiile și banii sunt tema principală a acestei luni. Marte iese din Fecioară și intră în Balanță, semnul cuplului și al asocierii. Aici el este „în exil”, cum se spune în limbaj astrologic, deci ne putem aștepta mai degrabă la o revenire a pasiunii în cuplu, decât la certuri. În preajma datei de 27, pot apărea neînțelegeri cu șefii. Pragmaticii vor avea ocazia să facă investiții bănoase. Luna plină din noaptea de 13 spre 14 se petrece în Berbec și ne transmite o stare de optimism. Suntem întreprinzători, dar s-ar putea să fim nepăsători față de nevoile altora. Ne putem simți obosiți sau plini de toane. Cei care doresc să se dezbare de obiceiuri nocive o pot face mai ușor. Pluton reintră în mișcare directă pe 4 și ne-ar prinde bine să ne întoarcem cu gândul până în aprilie, sub ce formă ne-a fost pusă răbdarea la încercare sau cu ce realități nu tocmai plăcute, în felul în care ne manifestăm emoțional, am fost siliți să ne confruntăm –

BERBEC

Ascultați-vă sufletul

În primele zile ale lunii vă preocupă mai mult chestiunile practice, poate mici reparații. Pe măsură ce Luna crește, culminând pe 13 sub formă de Lună plină în sem­nul dvs., e bine să vă străduiți să com­pletați un proiect personal, ceva ce doriți să faceți pentru su­fletul dvs. Reușita acestuia vă va adu­ce satisfacții mari și vă va da în­cre­dere în calitățile dvs. de în­tre­prinzător. Visele pot fi deosebit de vii și pline de semnificații în preaj­ma datei de 21. Dacă vă pricepeți cât de cât la simbolistica viselor, me­sajul lor vă poate fi util. Alți Ber­beci ar putea avea o trăire spirituală puternică.

BANI: Până pe 8, asocierile dvs. de afaceri se dove­desc productive. Mai încolo doriți însă (și puteți) să dezvoltați mai mul­te proiecte și s-ar putea să sem­nați în sensul acesta contracte bune. Cele mai avantajoase par a fi însă cele de la finele lunii.

CARIERĂ: În jurul datei de 7 și apoi la mijlocul lunii (14 e o zi cu mare potențial de bu­cluc) e important să nu vă exte­rio­rizați nemulțumirea față de șefi sau ci­neva aflat într-o poziție de auto­ritate.

DRAGOSTE: S-ar putea să vă ia pe neașteptate fe­lul cât se poate de plăcut în care partenerul ia inițiativa în cuplu.

SĂNĂTATE: Durerile de cap și tensiunea intraocu­lară mărită pot să vă deranjeze până pe 4. Limfa circulă mai bine în a doua parte a lunii și aveți mai multă energie.

TAUR

Parteneriate de afaceri

Planeta puterii, Pluton, intră în miș­care retrogradă pe data de 3 și vă cere să vă examinați felul în ca­re v-ați folosit cunoștințele dobândite de la finele lui aprilie încoace. Le-ați valorificat cum trebuie? Dacă pe une­le le-ați do­bân­dit cu greu, poate călă­to­rind în con­diții mai precare sau stu­diind materii dificile, să știți că aceste eforturi nu sunt zadarnice, că vă vor fi de folos pe parcusul întregii dvs. vieți. Dar nu da­că le păstrați doar pentru dvs. Se poate ca unii sau alții, posibil per­soane cu greutate, să vă îmbie să faceți ceva pe-alăturea cu legea. Cel mai probabil, per­soa­na respectivă do­reș­te să vă folo­sească în vreun fel, poa­te ca paravan.

BANI: După 8 pot apărea mai multe ocazii de-a lega par­te­neriate de afaceri. Acestea se anunță lucrative, iar contractele pot fi sem­nate sub auspicii bune.

CARIERĂ: Comunicați ușor cu co­legii. Până pe 8 in­clu­siv, probabil că sunteți cei care asi­gură atmosfera plăcută la muncă.

DRAGOSTE: Problema se ivește în jurul datei de 12, când puteți reacționa nepotrivit la un gest drăguț al partenerului. Dar acesta se poartă în continuare afectuos. Nu în­să și dacă faceți fițe în preajma Lunii noi din 28.

SĂNĂTATE: Luați măsuri de pre­cauție împotriva ten­siunii, în preajma Lunii pline din 13.

GEMENI

Furtuna se potolește

Vestea bună e că după primele patru zile ale lunii, certurile cu cei din familie se liniștesc. Cel mai bine ar fi să ignorați atacurile băr­baților din familie îm­po­triva dvs. Aceștia vă con­fruntă probabil pentru că nu sunteți de acord cu unele de­cizii pe care vor să le im­pună. E de asemenea re­co­man­dabil să nu vă des­tăi­nu­iți imediat prietenilor. Mai ales dacă asta se întâmplă în preaj­ma datelor de 7, de 12 și mai ales de 28. În cazul în care relațiile dintre dvs. se strică, se prea poate ca aceș­tia să folo­sească împotriva dvs. ceea ce le-ați încredințat, convinși fiind că vor păstra discreția.

BANI: Aveți de descurcat ches­tiuni care necesită o gân­dire strategică. Ar fi riscant să forțați nota încercând speculații, pe 7 sau 27. Puteți obține însă o soluție par­ția­lă, cum ar fi o reeșalonare de plăți, la mijlocul lunii.

CARIERĂ: Vedeți lucrurile mai limpede ca până acum. Ar fi bine să discutați despre cariera dvs. cu șefii la mijlocul lu­nii și să vă demonstrați valoa­rea începând din 20.

DRAGOSTE: Perechile în­cep să-și cla­rifice problemele. Dar e bine să fiți obiectivi, să observați și să recunoașteți că partenerul e mai conciliant ca dvs.

SĂNĂTATE: Lipsa de somn vă poate afecta mai serios decât credeați, mai ales pe 7, 12 și 28.

RAC

Renaștere emoțională

Vă simțiți blocați din mai multe puncte de vedere, și asta încă de la finalul lui 2017. Încă nu ați scăpat de aceste presiuni, care pot consta în niște responsabilități neplăcute, de care nu îndrăzniți să vă descotorosiți. Aceste pro­bleme nu dispar, în octombrie, dar unele aspecte se pot sim­plifica în așa măsură încât că­tre finele lunii să vă simțiți ca­pa­bili să le faceți față, consu­mându-vă mai puțin. Simțiți din plin spri­jinul și afecțiunea celor din familie, mai ales a femeilor, până pe 8. Încer­cați să petreceți cât mai mult timp cu cei de-acasă, până atunci.

BANI: Cei de-acasă vă pot da sfaturi de bun simț sau chiar un oarecare ajutor financiar, tot până pe 8. Sau vă decideți să in­ves­tiți în casă ori gospodărie.

CARIERĂ: Este destul de pro­babil să fiți puși să fa­ceți o alegere, și anume – dacă doriți să vă folosiți de imaginea dvs. pu­blică, pentru a face o schimbare de direcție în carieră, ori să vă dedicați strict creșterii în profesia actuală. Nu le puteți face pe amândouă.

DRAGOSTE: Planetele adunate în Scorpion vă permit o ade­vă­ra­tă regenerare emoțională, mai ales după Luna nouă din 28. Unii dintre prieteni pot adopta însă o atitudine destul de dură față de persoana iu­bită de dvs.

SĂNĂTATE: Tendința de în­gră­șare se poate ac­ce­lera, luna aceasta, mai ales la cei cu un ficat mai leneș.

LEU

Nu fiți prea exigenți

Majoritatea energiei dvs. se con­centrează luna aceasta asu­pra familiei, a rudelor de gradul doi și trei și probabil și asupra prie­tenilor de familie. Se poate să ajungeți să depănați po­vești din copilărie, care să vă trezească amintiri de mult uitate, dar ca­re, în acest con­text, vă pot da răs­punsuri im­portante, cu pri­vire la lo­cul pe care l-ați ocupat atunci în ierarhia familială. Ast­fel vă puteți da seama dacă nu cum­va a venit momentul ca cei din fa­milie să-și schim­be percepția în ceea ce vă pri­­vește. Aceste schimbări se pot în­tâm­pla mai ușor în acest context astro­logic.

BANI: Semnați documentele privitoare la angajări ori co­laborări, până pe data de 3, când Mercur vă ajută să le parcurgeți cu atenție și luciditate. Investițiile dvs. întâmpină încă situații confuze, dar și aici lucrurile se mai limpezesc, pe final de lună.

CARIERĂ: 7 și 27 se pot do­vedi zile critice, da­că abor­dați o atitudine prea exi­gentă față de colaboratori. Unii se pot decide să plece și v-ar fi greu să găsiți înlocuitori pe măsură.

DRAGOSTE: Chiar dacă mai aveți încă aș­tep­tări exagerate din partea persoanei iubite, ar fi cazul să începeți să înțelegeți că asta e problema dvs.

SĂNĂTATE: Către finele lunii, situația afecțiunilor dvs. cronice se poate ameliora, pentru prima oară de multe luni încoace.

FECIOARĂ

Toamnă cu bani

Dacă aveți în minte idei în­drăz­nețe pe care doriți să le puneți în practică, nu ezitați, fo­lo­siți-vă de energia lui Marte, care vă însoțește până pe 4. Faceți măcar un prim pas în direcția dorită, pentru ca proiectul să poarte pecetea curajului său. Programul dvs. zilnic devine tot mai încărcat, dar plăcut, începând din 12, când Venus intră în Scorpion. Sunt însă câteva zile pe parcursul că­rora v-am sfătui să conduceți pru­dent și să nu vă contraziceți cu pri­etenii, și anume: 7, 12 și în preaj­ma Lunii noi din 28. În urma aces­teia, puteți să vă dați seama cum să opti­mizați comunicarea cu cei din anturaj.

BANI: Este posibil ca octombrie să fie luna cea mai pro­pice pentru a vă spori veniturile directe din acest an.

CARIERĂ: Ambiția dvs. e con­centrată mai degrabă asupra unor reușite personale, decât profesionale.

DRAGOSTE: Perechile care au rezistat eroic tutu­ror presiunilor exercitate asupra lor încep să-și găsească liniștea. E bine să-și redefinească relația, în funcție de cele învățate. Fecioarele libere au mult succes, mai ales din 7, dar nu se grăbesc să bată ceva în cuie.

SĂNĂTATE: Vă regenerați ener­gia în contact cu cei din anturaj.

BALANȚĂ

Temperați-vă energia

Zodia dvs. nu rămâne nicio clipă nepopulată luna a­ceasta. Energia planetelor vă face să fiți percepuți în două moduri distincte: până pe 7, Venus în sem­nul dvs. vă sub­li­­niază diplomația, dar când ră­mâneți însoțiți de planetele masculinității, Soarele și Marte, ceilalți descoperă că aveți resurse pentru a pune lucrurile la punct fără menajamente. Nu este exclus ca înspre finele lunii să deveniți chiar con­flictuali, probabil cu cei vârstnici din fa­milie. Sau cu cei care v-au tot impus anumite res­ponsa­bilități, în ultimele luni, când vă era dvs. lu­mea mai dragă. E firesc să trageți limite, dar feriți-vă de ieșiri mai radicale. Le-ați regreta mai târziu.

BANI: Încă din 4 vă puteți trezi cu propuneri interesante. Dacă sunteți în procesul ne­go­cierii unei măriri de salariu, puteți obține cele mai bune rezultate din 8. Nu vă suciți în pri­vința u­nor afaceri, cum veți fi tentați în preajma lui 12 și 28.

CARIERĂ: Situațiile inconfortabile, în care nu ați putut face altceva decât să vă acomodați, se răresc sau devin mai ușor de suportat pe final de lună.

DRAGOSTE: La început de lună vă purtați cu mănuși cu partenerul, dar din 7 încolo, puteți scoate din mănușă și un pumn de fier, dacă e cazul.

SĂNĂTATE: Tensiunea arterială sau migrenele vă pot necăji până pe 4.

SCORPION

Evitați exploziile nervoase

Până pe 7 doriți să stați mai retrași, eventual să vă dedicați unor activități spirituale sau caritabile, alături de prietenii apropiați. Vă e greu să spuneți „nu”, oricui vine la dvs. cu o pro­ble­mă sau o suferință. Gesturile dvs. frumoase nu vor ră­mâne nerăsplătite, dar asta nu se va întâmpla ime­diat. Ulterior, veți putea avea izbucniri ner­voa­se, care să vă mire și pe dvs. E de preferat să spu­neți di­rect ce vă supără, de la început, nu să aș­teptați pâ­nă când explozia se produce dispro­por­țio­nat. Către sfârșitul lunii ar fi bine să evitați să mânuiți instrumente tăioase.

BANI: Încă nu vă dregeți financiar, dar măcar începe să vi se limpezească situația. În­cepând din 7, puteți atrage asociați, per­soa­ne neo­bișnuite, care s-ar putea răz­gân­di pe ne­pusă masă.

CARIERĂ: Probabil că nici nu știți că aveți competitori care nu îndrăznesc să se ia la întrecere cu dvs., ci încearcă să vă ponegrească din 5 încolo.

DRAGOSTE: Veniți cu toată sinceritatea în în­tâm­pinarea perechii sau a per­soanei iubite, dar aceasta poate reacționa în moduri complet neașteptate, în special pe 7, 12 și 18.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 27, nu e in­dicat să bricolați prin casă. Poate apărea disconfort la nivelul oaselor sau pielii.

SĂGETĂTOR

Nevroze casnice

Firi optimiste, cum sun­teți, v-ați tot așteptat să dați odată de capăt problemelor legate de casă și familie, dar, deși din august au început să se mai rezolve niște lucruri, tot nu reușeați să vedeți lumina de la capătul tunelului. Nu e exclus s-o întrezăriți, măcar, către sfârșitul acestei luni, pe măsură ce vă dați seama că cineva din familie v-a amăgit, încercând să obțină avantaje necu­ve­nite de pe urma generozității dvs. Un alt scenariu ar fi că vă dați seama de unde vin anumite pro­bleme legate de instalații (țevăria din perete) ori de invazia unor paraziți. Odată depistată sursa, puteți înlătura respectivele inconveniente.

BANI: Și la acest capitol, lucrurile se în­dreaptă. De exemplu în situația în care ați făcut un împrumut bancar pentru cineva din familie, persoană care v-a încurcat destul de serios. Încet-încet, problema se rezolvă.

CARIERĂ: Prezentați inițiativele dvs. șefilor, până pe 4. Cu colegii vă înțelegeți în principiu bine, doar că pe 7, 22 și 28 vă puteți certa tocmai cu cei cu care sunteți și prieteni.

DRAGOSTE: Unele dintre aceste certuri pot să apară pentru că v-ați încurcat cu careva dintre colegi, relație care trebuie să rămână ascunsă. Alți Săgetători se pot îndrăgosti în preajma Lunii pline din 13.

SĂNĂTATE: Pe 7, 12 și 28 e nevoie să res­pectați îndeaproape normele de pro­tecția muncii.

CAPRICORN

Prieteni afectuoși

Dvs. trăiți de o vreme încoace cu ideea că tribulațiile dvs. nu se vor sfârși nicio­da­tă. Ei bine, nu-s semne că s-ar termina cu în­cer­cările dvs., dar vă vine mai ușor să faceți față pro­vo­cărilor. Un rol deosebit le revine prietenilor dvs., pe care îi simțiți aproape. Cum să vă îndoiți de afec­țiunea lor, când, din 7 încolo, se întrec să vă fie de folos, de la sfaturi bine gândite, la suport material și emoțional? Pluton, care s-a mișcat retrograd în semnul dvs. din 24 aprilie, re­devine direct din 3, ceea ce vă permite să vă reeva­luați punctele slabe și cele forte.

BANI: Cei din grupul dvs. de prieteni vă pot fi de asemenea de folos în chestiunile bă­nești, punându-vă în legătură, din 8, cu persoane ca­re au nevoie de cineva cu pregătirea dvs.

CARIERĂ: Avântul pe care l-ați prins în sep­tem­brie nu a trecut, continuă încă până pe 7, când vă puteți demonstra creativitatea și calitățile de comunicator.

DRAGOSTE: V-a fost tare greu, vara aceasta, să duceți în cârcă problemele unui par­­tener pasiv și plin de toane. Către finele lunii, pu­teți face un pas înapoi.

SĂNĂTATE: Tendința de îngrășare trebuie con­trolată în continuare. Ficatul și bila funcționează sub parametri.

VĂRSĂTOR

Mărunțișuri enervante

7, 12 și mai ales 28 pot fi zile în care viața dvs. familială se dă peste cap ori se în­tâm­plă chestiuni în casă care vă pot determina să vă mutați. De vină ar putea fi instalația electrică. În aceleași zile s-ar putea să întâmpinați probleme inexplicabile cu aparatura electrică sau electronică de acasă. Un alt scenariu ar fi cel în care cei din familie să aibă un efect disruptiv asupra dvs., prin­tr-un divorț sau o ruptură cu părinții. Până pe 7, ar fi bine dacă v-ați putea lua câteva zile libere, ca să călătoriți sau să vă delectați participând la eveni­mente artistice.

BANI: Situația bănească plină de neclarități a multora dintre dvs. se poate îmbunătăți, în bună măsură, după mijlocul lunii. E vorba mai degrabă despre mai multe proiecte mai mici, decât de unul mare.

CARIERĂ: Se vede că cei care vă carotează din umbră și-au mai pierdut din in­flu­ență, căci puteți face progrese în a doua parte a lu­nii. Fiți însă pregătiți și pentru situații neprevăzute, care pot apărea pe 7, 12 sau 28.

DRAGOSTE: E riscant și tentant să începeți o aventură cu cineva dintre șefi, în a doua parte a lunii.

SĂNĂTATE: Simptomele provocate de afec­țiunile cronice legate de oase, pie­le, dinți și stomac se pot ameliora pe final de lună.

PEȘTI

Puneți-vă pe treabă!

Încă din primăvară treceți prin niște stări de indecizie, așteptând nici dvs. nu știți ce minuni să vi se în­tâmple în viață. Dar de la mijlocul lui sep­tem­brie, mulți dintre dvs. au început să se lămurească de faptul că trebuie să se mobilizeze și să treacă la treabă, că problemele nu dispar ca prin farmec dacă le ignorați. Cu această atitudine, iată că începeți să aveți rezultate. Pentru început, nu spectaculoase, dar dacă vă apucați mai întâi de punerea la punct a problemelor curente și mergeți mai departe pas cu pas, pe final de lună veți vedea că deja se văd oarecare rezultate.

BANI: În cazul în care ați început un proiect la finalul lunii trecute, Luna plină din 13 poate coincide cu încheierea sa cu succes. Afa­cerile începute până pe 7 continuă să se dezvolte.

CARIERĂ: Văzându-vă mai cu picioarele pe pământ, șefii încep să vă dea mai mult credit. E important să vă achitați de sarcini la timp și fără să neglijați amănuntele.

DRAGOSTE: Până pe 4, partenerul de cuplu ar putea fi cam arțăgos. În poveștile de dragoste, începeți să vă dați seama dacă prietenii dvs. s-au înșelat sau nu asupra persoanei pe care o iubiți.

SĂNĂTATE: Pe 7, 12 și 28 e posibil să aveți dificultăți cu somnul și să vă doa­ră gambele.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian